пн—чт
8:30—17:30
пт
8:30—16:15
перерва
12:30—13:15
ГіОЦ  /  VISA Checkout

Акція! Сплата без комісії карткою VISA за допомогою VISA Checkout

 

Офіційні Правила проведення Акції
«Плати з Visa Checkout - отримуй вигоду»

1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Плати з Visa Checkout - отримуй вигоду» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція діє, на сайті підприємства КП ГІОЦ (адреса в мережі інтернет: www.gioc.kiev.ua )
1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться з 00:10 години 10 жовтня 2018 року, до 23:59 години 20 грудня 2018 року за київським часом.
1.4. «Організатор Акції» або «Виконавець Акції»: ТОВ «ГЕРЦ» (надалі – «Виконавець, Організатор») Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Єврейська, 2А, код ЄДРПОУ 30587514
1.5. «Партнер Акції» - компанія ВІЗА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІС АСОСІЕЙШН (Visa International Service Association) (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження: 900 Метро Сентер Бульвар, Фостер-Сіті, Каліфорнія, США.
1.6. «Учасник Акції»: фізичні особи – громадяни України, які на момент проведення Акції мають ідентифікаційний податковий номер та які є держателями будь-якої картки Visa емітованою будь-яким банком України (надалі – «Картка») та які розраховуються виключно через Visa Checkout, що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються держателі карток іноземних банків.

2. Порядок реалізації Акції:

2.1. Акція передбачає становлення комісії на рівні 0% за умови оплати Учасником послуг на сайті КП ГІОЦ.
2.2. Знижка надається автоматично за умови дотримання Учасником наступних вимог:
2.2.1. Сукупна вартість послуг відповідає вимогам викладеним в п. 2.3. цих правил;
2.2.2. Оплата товару здійснюється за допомогою безготівкової оплати дійсною карткою Visa емітованою будь-яким банком України виключно через Visa Checkout. Оплата без застосування Visa Checkout до участі в акції не допускається.
2.3. Порядок розрахунку автоматичної знижки:
2.3.1. Вартість одиниці товару в замовленні складає не менше ніж 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійок) – комісія 0% від вартості послуги. Загальна кількість послуг в одному замовленні не обмежена.
2.4. Знижка нараховується автоматично при дотриманні Учасником вимог викладених в п. 2.1.- 2.3. цих правил та виключно за умови здійснення розрахунку за допомогою безготівкової оплати дійсною карткою Visa емітованою будь-яким банком України через Visa Checkout. Використання будь-яких інших платіжних карток та платіжних систем окрім вказаних вище до участі в акції не допускаються.

3. Додаткові умови:

3.1. Партнер та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Партнера та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
3.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
3.3. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції повідомивши про це шляхом опублікування нової версії Правил.