НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.03.2015

м. Київ

N 970


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2015 р. за N 437/26882

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал"

Відповідно до статей 5, 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 532, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженої постановою НКРЕКП від 15 січня 2015 року N 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2015 року за N 136/26581, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" зі структурою, наведеною в додатку до цієї постанови:

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води - 5,42 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість);

тариф на послугу з централізованого водовідведення - 4,82 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість).

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2015 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк


 

Додаток
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 970


Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

N
з/п

Найменування показників

Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

тис. грн на рік

грн/м 3

тис. грн на рік

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

413875,011

3,9661

472415,739

3,5305

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

399675,437

3,8300

456295,851

3,4100

1.1.1

електроенергія

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.2

витрати на централізоване водопостачання та водовідведення для здійснення послуги

399675,437

3,8300

456295,851

3,4100

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.3

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

14199,574

0,1361

16119,888

0,1205

1.4.1

витрати на оплату праці

9142,369

0,0876

10437,531

0,0780

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

3462,215

0,0332

3853,537

0,0288

1.4.3

амортизаційні відрахування

241,600

0,0023

283,700

0,0021

1.4.4

інші витрати

1353,390

0,0130

1545,120

0,0115

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

3999,260

0,0383

4549,675

0,0340

2.1

витрати на оплату праці

2293,358

0,0220

2617,742

0,0196

2.2

відрахування на соціальні заходи

868,494

0,0083

966,471

0,0072

2.3

амортизаційні відрахування

297,600

0,0029

349,300

0,0026

2.4

інші витрати

539,808

0,0052

616,162

0,0046

3

Витрати на збут, у тому числі:

53282,407

0,5106

60858,478

0,4548

3.1

витрати на оплату праці

18678,879

0,1790

21320,921

0,1593

3.2

відрахування на соціальні заходи

7073,691

0,0678

8074,233

0,0603

3.3

амортизаційні відрахування

1217,300

0,0117

1429,000

0,0107

3.4

матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (у тому числі на періодичну повірку)

14772,970

0,1416

16862,540

0,1260

3.5

послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку (у тому числі на періодичну повірку)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.6

витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

6673,390

0,0639

7617,310

0,0569

3.7

інші витрати

4866,176

0,0466

5554,474

0,0415

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

471156,678

4,5150

537823,891

4,0193

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

чистий прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом

471156,678

4,5150

537823,891

4,0193

9

Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м 3 (з ПДВ)

5,42

4,82

10

Обсяг реалізації, тис. м 3

104353,90

133811,10


 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

А. Чумак


 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2015
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015