ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.11.2010 р. N 933

Київ

Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760, від 31.08.2009 N 979, від 17.11.2009 N 1292, від 30.11.2009 N 1334

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу після повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження:

- вилучити позиції N 14, N 76, N 92, N 93, N 94 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями);

- вилучити позиції N 139, N 261, N 301, N 310, N 353, N 432, N 514, N 515, N 516, N 517, N 637, N 750, N 751, N 756, N 759, N 772, N 777, N 797, N 827, N 835, N 838, N 845, N 846, N 870, N 871, N 920, N 921, N 924 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями);

- вилучити позиції N 28, N 40, N 43, N 45 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.11.2009 N 1292 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями);

- вилучити позиції N 22, N 95 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2009 N 1334 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

Л. Черновецький 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
10.11.2010 N 933 


Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків

Загаль-
на поряд-
кова нуме-
рація по місту Києву 

Поряд-
кова нуме-
рація по рай-
ону 

Житлово-експлуатаційні організації комунальної форми власності, житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші балансоутримувачі жилих будинків, уповноважені ними особи або управителі жилих будинків 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будин-
ку 

Структура тарифу 

Приби-
рання при-
будин-
кової території 

Приби-
рання сходових кліток 

Виве-
зення побу-
тових відходів (зби-
рання, збері-
гання, переве-
зення, перероб-
лення, утилі-
зація, знешкод-
ження та захоро-
нення) 

Приби-
рання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 

Технічне обслуго-
вування ліфтів 

Обслуго-
вування систем диспетче-
ризації 

Технічне обслуго-
вуання внутріш-
ньобудин-
кових систем 

Дерати-
зація 

Дезін-
секція 

Обслуго-
вування димо-
вентиля-
ційних каналів 

Технічне обслуго-
вування та поточ-
ний ремонт систем проти-
пожеж-
ної авто-
матики й димо-
вида-
лення, а також інших внутріш-
ньо-
будин-
кових інже-
нерних систем у разі їх наявності 

Поточ-
ний ремонт конструк-
тивних елементів внутріш-
ньо-
будин-
кових систем гарячого і холодного водопос-
тачання, водовідве-
дення, теплопос-
тачання та зливової кана-
лізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовніш-
нього упоряд-
ження 

Поли-
вання дворів, клумб і газонів 

Приби-
рання і виве-
зення снігу, поси-
пання частини при-
будин-
кової території, призна-
ченої для проходу та проїзду, протиоже-
ледними сумішами 

Експлуа-
тація номерних знаків будинків 

Освіт-
лення місць загаль-
ного користу-
вання, підвалів, підкачу-
вання води 

Енерго-
поста-
чання для ліфтів 

Прибуток, врахо-
ваний в складових тарифу (р. 6 - р. 22) 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Голосіївський район 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

просп. Науки 

72 

0,6361 

0,7784 

0,2076 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5900 

0,0000 

0,0000 

0,0076 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0088 

0,0000 

0,1996 

2,67* 

2,67* 

КП "Житло-сервіс" 

вул. Велика Китаївська 

53 

0,6551 

0,3705 

0,0403 

0,0014 

0,1059 

0,0414 

0,9717 

0,0000 

0,0000 

0,0069 

0,0253 

0,3056 

0,0225 

0,0441 

0,0000 

0,1782 

0,1419 

0,2124 

3,49* 

3,15* 

ОСББ "Мій дім-22" 

вул. Саперно-Слобідська 

22 

0,1234 

0,8297 

0,0685 

0,0000 

0,1372 

0,0172 

0,1560 

0,0056 

0,0056 

0,0018 

0,0000 

0,1128 

0,0087 

0,0317 

0,0021 

0,2241 

0,0088 

0,0000 

2,08* 

1,88* 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

68 

0,3092 

0,4404 

0,1782 

0,0189 

0,3367 

0,3033 

0,0906 

0,0395 

0,0921 

0,0000 

0,0362 

0,4539 

0,0179 

0,0303 

0,0000 

0,2160 

0,1007 

0,1944 

3,20* 

2,31* 

Дарницький район 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Колекторна 

0,7928 

0,1107 

0,3946 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4602 

0,0143 

0,0143 

0,0029 

0,0000 

0,1558 

0,0952 

0,0000 

0,0021 

0,1783 

0,0000 

0,1989 

2,66* 

2,66* 

КП "УЖГ Дарницького району м. Києва" 

вул. Дяченка 

20 

0,1797 

0,2964 

0,0943 

0,0000 

0,2968 

0,0561 

0,6221 

0,0000 

0,0000 

0,0130 

0,0000 

0,2293 

0,0274 

0,0000 

0,0000 

0,0930 

0,0662 

0,1441 

2,37* 

1,87* 

КП "УЖГ Дарницького району м. Києва" 

вул. Дяченка 

20-а 

0,2698 

0,2943 

0,1132 

0,0000 

0,2965 

0,0561 

0,6221 

0,0000 

0,0000 

0,0130 

0,0000 

0,2292 

0,0217 

0,0000 

0,0000 

0,0930 

0,0662 

0,1514 

2,49*

1,99*

КП "УЖГ Дарницького району м. Києва" 

вул. Дяченка 

20-б 

0,1748 

0,2984 

0,0930 

0,0000 

0,2970 

0,0561 

0,6223 

0,0000 

0,0000 

0,0130 

0,0000 

0,2295 

0,0126 

0,0000 

0,0000 

0,0931 

0,0663 

0,1428 

2,35* 

1,84* 

КП "УЖГ Дарницького району м. Києва" 

вул. Дяченка 

20-в 

0,2924 

0,2930 

0,0727 

0,0000 

0,2891 

0,0547 

0,6169 

0,0000 

0,0000 

0,0129 

0,0000 

0,2457 

0,0239 

0,0000 

0,0000 

0,0907 

0,0645 

0,1501 

2,47* 

1,98* 

10 

ОСББ "Джерела" 

вул. Вишняківська 

13 

0,2200 

0,4867 

0,1355 

0,0000 

0,1497 

0,0250 

0,3109 

0,0093 

0,0080 

0,0000 

0,0385 

0,2291 

0,0274 

0,0074 

0,0000 

0,1159 

0,0287 

0,0000 

2,15* 

1,91* 

11 

ОСББ "Новий Едем" 

просп. Бажана Миколи 

36 

0,6489 

0,5778 

0,1803 

0,0224 

0,2282 

0,0910 

0,2827 

0,0046 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,5442 

0,0311 

0,0161 

0,0000 

0,3446 

0,0848 

0,0000 

3,67* 

3,19* 

12 

ТОВ "Рада" 

вул. Ахматової Анни 

13 

0,2774 

0,1459 

0,1476 

0,0000 

0,1313 

0,0384 

0,4708 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0212 

0,5980 

0,0064 

0,0139 

0,0001 

0,2708 

0,0166 

0,0000 

2,57* 

2,39* 

13 

ТОВ "Рада" 

вул. Ахматової Анни 

13-г 

0,3015 

0,1293 

0,1467 

0,0000 

0,1129 

0,0396 

0,4870 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0180 

0,7822 

0,0070 

0,0132 

0,0000 

0,2812 

0,0117 

0,0000 

2,80* 

2,65* 

14 

10 

ТОВ "Рада" 

вул. Ахматової Анни 

13-д 

0,3292 

0,1388 

0,1476 

0,0000 

0,1829 

0,0383 

0,4976 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0208 

0,4630 

0,0076 

0,0138 

0,0001 

0,2799 

0,0202 

0,0000 

2,57* 

2,32* 

15 

11 

ТОВ "Рада-2" 

вул. Срібнокільська 

14-а 

0,2533 

0,7587 

0,1377 

0,0023 

0,1146 

0,0575 

0,4280 

0,0081 

0,0000 

0,0000 

0,0234 

0,9523 

0,0103 

0,0152 

0,0002 

0,2177 

0,0251 

0,0000 

3,60* 

3,44* 

16 

12 

ТОВ "Рада-2" 

вул. Ахматової Анни 

0,3068 

0,5995 

0,1962 

0,0143 

0,1081 

0,0566 

0,4841 

0,0081 

0,0000 

0,0000 

0,0244 

0,6898 

0,0125 

0,0161 

0,0002 

0,2478 

0,0484 

0,0000 

3,37*

3,19* 

17 

13 

ТОВ "Українське спеціальне житлове-експлуатаційне сервісне підприємство" 

вул. Бориспільська 

0,3295 

0,5818 

0,1832 

0,0000 

0,1809 

0,0437 

0,3863 

0,0075 

0,0075 

0,0088 

0,0385 

0,2083 

0,0171 

0,0407 

0,0000 

0,5818 

0,1055 

0,1986 

3,27* 

2,87* 

Деснянський район 

18 

ЖБК "Арсеналець-22" 

вул. Закревського Миколи 

37 

0,4298 

0,1411 

0,3261 

0,0000 

0,4275 

0,0000 

0,3784 

0,0128 

0,0077 

0,0307 

0,0000 

0,2195 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0751 

0,0303 

0,0000 

2,49* 

1,95* 

19 

ЖБК "Арсеналець-29" 

вул. Милославська 

0,2496 

0,3806 

0,2484 

0,0286 

0,3350 

0,1223 

0,5294 

0,0266 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7635 

0,0215 

0,0477 

0,0000 

0,0853 

0,0793 

0,0000 

3,50* 

2,86* 

20 

ЖБК "Арсеналець-29" 

вул. Милославська 

3-а 

0,2169 

0,3905 

0,2226 

0,0286 

0,3352 

0,1223 

0,5791 

0,0266 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7640 

0,0213 

0,0477 

0,0000 

0,0854 

0,0793 

0,0000 

3,50* 

2,86* 

21 

ЖБК "Арсеналець-31" 

вул. Лісківська 

7-а 

0,3112 

0,2384 

0,2608 

0,0000 

0,3076 

0,0544 

0,3497 

0,0113 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0951 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0901 

0,0785 

0,0000 

2,16* 

1,63* 

22 

ЖБК "Будівельник-6" 

вул. Жукова Маршала 

39-а 

0,3191 

0,4553 

0,3486 

0,0000 

0,2144 

0,0000 

0,5300 

0,0191 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0127 

0,0951 

0,0064 

0,0000 

0,0849 

0,0261 

0,0000 

2,53* 

2,24* 

23 

ЖБК "Квазар-9" 

бульв. Висоцького Володимира 

0,3674 

0,2412 

0,2193 

0,0000 

0,3211 

0,0000 

0,3860 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2347 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1565 

0,0554 

0,0000 

2,38* 

1,93* 

24 

ЖБК "Річковик-4" 

вул. Градинська 

6-а 

0,4903 

0,2650 

0,2585 

0,0000 

0,3170 

0,0000 

0,3116 

0,0104 

0,0000 

0,0000 

0,0267 

0,0120 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0696 

0,0745 

0,0000 

2,20* 

1,73* 

25 

ЖБК "Хімік-11" 

просп. Маяковського Володимира 

32-г 

0,5880 

0,2438 

0,2341 

0,0000 

0,2475 

0,0000 

0,4105 

0,0898 

0,0516 

0,0974 

0,0000 

0,3496 

0,0570 

0,0000 

0,0004 

0,0507 

0,0337 

0,0000 

2,94* 

2,61* 

26 

ЖБК "Хімікат" 

вул. Закревського Миколи 

5-а 

0,5801 

0,0914 

0,3021 

0,0087 

0,3580 

0,0000 

0,5067 

0,0095 

0,0095 

0,0374 

0,0484 

0,2801 

0,0357 

0,0000 

0,0000 

0,1277 

0,0577 

0,0000 

2,94* 

2,44* 

27 

10 

ЖБК "Шовковик-9" 

просп. Маяковського Володимира 

32-в 

0,2695 

0,2870 

0,2483 

0,0623 

0,2467 

0,0000 

0,8312 

0,0249 

0,0000 

0,0374 

0,0000 

0,2490 

0,0569 

0,0249 

0,0000 

0,1071 

0,0336 

0,0000 

2,97* 

2,64* 

28 

11 

КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Деснянської районної у міст Києві Ради" 

вул.. Милославська 

4-а 

0,4101 

0,3565 

0,1268 

0,0000 

0,4439 

0,0475 

0,5177 

0,0022 

0,0022 

0,0000 

0,3069 

0,0656 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0752 

0,0586 

0,1761 

2,90* 

2,24* 

29 

12 

ОСББ "Гарт" 

вул. Бальзака Оноре Де 

81/1 (під'їзд 3,4) 

0,2818 

0,4043 

0,2409 

0,0000 

0,3957 

0,0000 

0,3797 

0,0120 

0,0054 

0,0000 

0,0000 

0,0825 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0027 

0,0302 

0,0000 

2,20* 

1,69* 

30 

13 

ОСББ "Київ-10" 

вул. Бальзака Оноре Де 

8-в 

0,3345 

0,2270 

0,2657 

0,0995 

0,2822 

0,0000 

0,1286 

0,0039 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,1193 

0,0837 

0,0166 

0,0000 

0,2022 

0,0537 

0,0000 

2,18* 

1,78* 

Дніпровський район 

31 

ЖБК "Вагоноремонтник" 

вул. Кибальчича Миколи 

19 

0,2686 

0,3524 

0,2201 

0,0000 

0,5604 

0,0142 

0,4269 

0,0023 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,1015 

0,0641 

0,0000 

0,0000 

0,0583 

0,0439 

0,0000 

2,54* 

1,80* 

32 

ЖБК "Педагог" 

вул. Плеханова 

0,1890 

0,4230 

0,2864 

0,0051 

0,4508 

0,0769 

0,3197 

0,0038 

0,0000 

0,0317 

0,0000 

0,4332 

0,0000 

0,0063 

0,0000 

0,0848 

0,0261 

0,0000 

2,80* 

2,14* 

33 

ЖБК "Славутич" 

вул. Ентузіастів 

19/1 

0,2364 

0,1105 

0,2639 

0,0095 

0,1262 

0,0268 

0,1310 

0,0086 

0,0165 

0,0363 

0,0000 

0,3361 

0,0879 

0,0381 

0,0004 

0,0602 

0,0174 

0,0000 

1,81* 

1,63* 

34 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

просп. Тичини Павла 

0,1632 

0,0410 

0,2402 

0,0000 

0,4994 

0,0000 

0,4013 

0,0182 

0,0182 

0,0016 

0,0000 

0,2908 

0,0084 

0,0000 

0,0014 

0,1406 

0,0590 

0,1687 

2,26* 

1,59* 

35 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Гашека Ярослава 

17 

0,3625 

0,7776 

0,3683 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4187 

0,0254 

0,0254 

0,0046 

0,0000 

0,0690 

0,0221 

0,0000 

0,0019 

0,1025 

0,0000 

0,1951 

2,61* 

2,61* 

36 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Стальського Сулеймана 

32 

0,3701 

0,2626 

0,3285 

0,0000 

0,3082 

0,0000 

0,4506 

0,0124 

0,0123 

0,0020 

0,0000 

0,0813 

0,1170 

0,0000 

0,0011 

0,1030 

0,0521 

0,1882 

2,52* 

2,09* 

37 

КП "Житло-сервіс" 

вул. Краківська 

13-а 

0,5698 

0,3166 

0,0758 

0,0005 

0,1168 

0,0246 

0,9841 

0,0016 

0,0000 

0,0041 

0,0198 

0,0932 

0,0000 

0,0541 

0,0000 

0,2179 

0,1419 

0,1913 

3,14* 

2,80* 

Оболонський район 

38 

ЖБК "Медик" 

вул. Фрунзе 

146 

0,4977 

0,2424 

0,1546 

0,0000 

0,5608 

0,0000 

0,7567 

0,0079 

0,0079 

0,0267 

0,0000 

0,1172 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1513 

0,0607 

0,0000 

3,10* 

2,35* 

39 

ЖБК "Суднобудівник-9" 

просп. Оболонський 

28-б 

0,1162 

0,2711 

0,1852 

0,0090 

0,3924 

0,0567 

0,1930 

0,0100 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2537 

0,0192 

0,0473 

0,0000 

0,1343 

0,0208 

0,0000 

2,05* 

1,49* 

40 

ЗАТ "Київський суднобудівний судноремонтний завод" 

вул. Вишгородська 

54 

0,3022 

1,2705 

1,0635 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3157 

0,0043 

0,0043 

0,0000 

0,0000 

0,1135 

0,0120 

0,0000 

0,0000 

0,1222 

0,0000 

0,0000 

3,85* 

3,85* 

41 

КП "Житлосервіс "Куренівка" 

вул. Автозаводська 

15-а 

1,0153 

0,2475 

0,2350 

0,0000 

0,2969 

0,1694 

0,9402 

0,0000 

0,0026 

0,0295 

0,0000 

0,2012 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1173 

0,0444 

0,2408 

3,96* 

3,35* 

42 

КП "Житлосервіс "Куренівка" 

пров. Попова Олександра 

0,8741 

0,2230 

0,3535 

0,0000 

0,8156 

0,0000 

0,8924 

0,0040 

0,0039 

0,0370 

0,0000 

0,5387 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1857 

0,0459 

0,2897 

4,76* 

3,73* 

43 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

вул. Макіївська 

10-а 

0,1821 

0,1929 

0,1441 

0,0234 

0,2276 

0,7959 

0,0909 

0,0363 

0,0848 

0,0000 

0,2699 

0,5859 

0,0436 

0,0586 

0,0000 

0,2985 

0,0149 

0,2225 

3,66* 

2,41* 

44 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

вул. Тимошенка Маршала 

21 (корп. 2) 

0,1361 

0,5394 

0,1254 

0,0000 

0,1900 

0,1988 

0,4245 

0,0202 

0,0470 

0,0000 

0,0611 

0,5763 

0,0019 

0,0247 

0,0000 

0,2141 

0,0286 

0,1889 

3,11* 

2,61* 

45 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

вул. Тимошенка Маршала 

21 (корп. 3) 

0,1140 

0,5075 

0,0836 

0,0000 

0,1877 

0,1987 

0,2806 

0,0199 

0,0464 

0,0000 

0,0600 

0,7685 

0,0043 

0,0404 

0,0000 

0,2410 

0,0282 

0,1883 

3,10* 

2,60* 

46 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

вул. Тимошенка Маршала 

21 (корп. 4-6) 

0,0774 

0,3587 

0,2021 

0,0320 

0,1662 

0,1926 

0,2150 

0,0150 

0,0349 

0,0000 

0,0207 

0,7672 

0,0015 

0,0959 

0,0000 

0,1880 

0,1408 

0,1830 

3,01* 

2,41* 

47 

10 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

вул. Тимошенка Маршала 

21 (корп. 7-9) 

0,2416 

0,5212 

0,1156 

0,0326 

0,2650 

0,1988 

0,0878 

0,0240 

0,0561 

0,0000 

0,0423 

0,6515 

0,0090 

0,0977 

0,0000 

0,1404 

0,1253 

0,1904 

3,13* 

2,42* 

Подільський район 

48 

ДП "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Електриків 

26 

0,4240 

1,2708 

0,8211 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3888 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1638 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1173 

0,0000 

0,0000 

3,82* 

3,82* 

49 

ДП "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Електриків 

26/10 

0,4098 

0,6384 

0,4919 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5395 

0,0228 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0730 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0811 

0,0000 

0,0000 

2,71* 

2,71* 

50 

ДП "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Електриків 

31 

0,1332 

1,2928 

0,9643 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6565 

0,0083 

0,0095 

0,0000 

0,0000 

0,0921 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1368 

0,0000 

0,0000 

3,95* 

3,95* 

51 

ДП "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Хорива 

33/35 

0,4808 

1,5259 

0,7702 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6102 

0,0409 

0,0470 

0,0000 

0,0000 

0,1537 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1074 

0,0000 

0,0000 

4,48* 

4,48* 

52 

ДП "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Щекавицька 

45 

0,3723 

1,0504 

0,8858 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8069 

0,0436 

0,0500 

0,0000 

0,0000 

0,0969 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1708 

0,0000 

0,0000 

4,17* 

4,17* 

53 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Вітряні Гори 

10-г 

0,6766 

0,1217 

0,3183 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3714 

0,0324 

0,0324 

0,0020 

0,2096 

0,1066 

0,0000 

0,0029 

0,1867 

0,0000 

0,0000 

0,1845 

2,47* 

2,47* 

54 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Світлицького 

28-б 

0,5303 

0,1154 

0,3187 

0,0000 

0,5205 

0,0000 

0,4785 

0,0000 

0,0000 

0,0034 

0,0000 

0,0453 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1196 

0,0542 

0,1958 

2,62* 

1,93* 

55 

ТОВ "Українське спеціальне житлове-експлуатаційне сервісне підприємство" 

пров. Ярославський 

7/9 

0,2310 

0,2284 

0,0930 

0,0000 

0,2644 

0,0913 

0,3305 

0,0141 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1930 

0,0037 

0,1394 

0,0000 

0,5283 

0,2052 

0,1695 

2,79* 

2,11* 

Святошинський район 

56 

ВАТ "Трест "Киівміськбуд-2" 

вул. Серпова 

0,8866 

1,6575 

0,4532 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7688 

0,0218 

0,0436 

0,0333 

0,0000 

2,3256 

0,0000 

0,0740 

0,0000 

0,6084 

0,0000 

0,4922 

8,25* 

8,25* 

57 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Палладіна Академіка 

25-а 

0,6128 

0,2194 

0,0909 

0,0000 

0,3447 

0,0705 

0,7608 

0,0192 

0,0000 

0,1055 

0,0000 

0,3650 

0,0299 

0,0252 

0,0002 

0,5988 

0,0473 

0,2401 

3,95* 

3,95* 

58 

ТОВ "Вікторі Сервіс" 

просп. Перемоги 

121-а 

0,3686 

0,7269 

0,1027 

0,0293 

0,2189 

0,0987 

0,9164 

0,0688 

0,0344 

0,0488 

0,0616 

0,1178 

0,0218 

0,0517 

0,0008 

0,3435 

0,1837 

0,2477 

4,07* 

3,47* 

59 

ТОВ "Вікторі Сервіс" 

просп Перемоги 

121-б 

0,3878 

0,7324 

0,1006 

0,0295 

0,2206 

0,0994 

0,7976 

0,0747 

0,0374 

0,0491 

0,0621 

0,1781 

0,0222 

0,0521 

0,0008 

0,4061 

0,1851 

0,2507 

4,12* 

3,51* 

Солом'янський район 

60 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Антонова Авіаконструктора 

2/32 (корп. 9) 

0,0000 

0,0000 

0,5672 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5893 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0844 

1,39* 

139* 

61 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Антонова Авіаконструктора 

2/32 (корп. 10) 

0,0000 

0,0000 

0,5609 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5859 

0,0000 

0,0000 

0,0811 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0896 

1,47* 

1,47* 

62 

ЗАТ "Трест "Київміськбуд" 

вул. Борщагівська 

171/18 

0,5016 

1,5014 

0,2957 

0,0094 

0,0000 

0,0000 

0,7219 

0,0311 

0,0622 

0,0169 

0,0000 

2,8368 

0,0000 

0,0376 

0,0000 

0,4568 

0,0000 

0,4688 

7,77* 

7,77* 

63 

ВАТ "Трест "Киівміськбуд-2" 

вул. Польова 

19/8 

1,1709 

1,9259 

0,3226 

0,0173 

0,0000 

0,0000 

0,8835 

0,0333 

0,0666 

0,0311 

0,0000 

2,1091 

0,0000 

0,0692 

0,0000 

0,5748 

0,0000 

0,5185 

8,64* 

8,64* 

64 

ЗАТ "Трест"Киівміськбуд-2" 

просп. Перемоги 

118 

1,0953 

1,8614 

0,3857 

0,0167 

0,0000 

0,0000 

0,7777 

0,0295 

0,0589 

0,0301 

0,0000 

1,7034 

0,0000 

0,0668 

0,0000 

0,6536 

0,0000 

0,4859 

8,01* 

8,01* 

65 

ДП "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Сурікова Василя 

0,6569 

1,3818 

0,6870 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3188 

0,0299 

0,0148 

0,0000 

0,0000 

0,1362 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0831 

0,0000 

0,0000 

3,97* 

3,97* 

66 

ЖБК "Авіатор-2" 

вул. Ніщинського Петра 

0,3290 

0,3657 

0,1788 

0,0000 

0,2559 

0,2559 

0,4886 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0297 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0999 

0,0313 

0,1485 

2,44* 

1,79* 

67 

ЖБК "Більшовик" 

просп. Перемоги 

43-а 

0,7128 

0,2353 

0,3225 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7199 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4497 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1061 

0,0000 

0,0000 

3,05* 

3,05* 

68 

ЖБК "Вища школа - 3" 

вул. Урицького 

0,2579 

0,4927 

0,2821 

0,0000 

0,1140 

0,0000 

0,3588 

0,0063 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0857 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1277 

0,0173 

0,0000 

2,09* 

1,93* 

69 

10 

ЖБК "Десна" 

вул. Урицького 

17 

0,4302 

0,1959 

0,2128 

0,0000 

0,2106 

0,0000 

0,4219 

0,0661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0408 

0,1152 

1,89* 

1,59* 

70 

11 

ЖБК "Комунальник" 

вул. Урицького 

15 

0,4857 

0,2150 

0,3057 

0,0132 

0,2673 

0,0000 

0,3224 

0,0753 

0,0392 

0,0660 

0,0000 

0,4092 

0,0206 

0,0066 

0,0013 

0,1137 

0,0276 

0,1729 

2,84* 

2,49* 

71 

12 

ЖБК "Ювілейний-2" 

вул. Солом'янська 

3-а 

0,7154 

0,1856 

0,2004 

0,0166 

0,4763 

0,0000 

0,4537 

0,1302 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0699 

0,0000 

0,0000 

0,0028 

0,4781 

0,0260 

0,0000 

3,31* 

2,70* 

72 

13 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

6-в 

0,4293 

0,3256 

0,0746 

0,0000 

0,4684 

0,0646 

0,7229 

0,0220 

0,0000 

0,0111 

0,0000 

0,0629 

0,0205 

0,0164 

0,0001 

0,4183 

0,0395 

0,1953 

3,21* 

2,52* 

73 

14 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

6-г 

0,4735 

0,3263 

0,0826 

0,0000 

0,4666 

0,0695 

0,7484 

0,0223 

0,0000 

0,0297 

0,0000 

0,0930 

0,0269 

0,0118 

0,0001 

0,3846 

0,0396 

0,2025 

3,33* 

2,64* 

74 

15 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

6-д 

0,4567 

0,3504 

0,0842 

0,0000 

0,4689 

0,0804 

0,7548 

0,0218 

0,0000 

0,0228 

0,0000 

0,0672 

0,0302 

0,0204 

0,0001 

0,4158 

0,0398 

0,2053 

3,38* 

2,67* 

75 

16 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

4-ж 

0,6666 

1,0500 

0,0852 

0,0000 

0,3953 

0,0999 

0,7822 

0,0625 

0,0000 

0,0511 

0,0000 

0,0750 

0,0148 

0,0000 

0,0001 

0,2916 

0,0495 

0,2645 

4,35* 

3,69* 

76 

17 

КП "Батиївське" 

вул. Клименка Івана 

12-а 

0,3834 

0,1143 

0,3716 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5134 

0,0031 

0,0000 

0,1154 

0,0000 

0,2413 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0958 

0,0000 

0,1342 

2,21* 

2,21* 

77 

18 

КП "Житло-сервіс" 

вул. Кадетський Гай 

0,4691 

0,3384 

0,0542 

0,0016 

0,2240 

0,0602 

1,0956 

0,0000 

0,0000 

0,0056 

0,0361 

0,1034 

0,0176 

0,0316 

0,0000 

0,1697 

0,1382 

0,2003 

3,29* 

2,79* 

78 

19 

Національна академія СБУ 

вул. Антонова Авіаконструктора 

2/32 (корп. 92) 

0,0000 

1,6607 

0,6602 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1826 

0,0119 

0,0119 

0,0000 

0,0000 

0,0655 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2482 

0,0000 

0,0000 

2,84* 

2,84* 

79 

20 

Національна академія СБУ 

просп. Червонозоряний 

98 

0,0000 

1,5107 

0,5621 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2984 

0,0165 

0,0165 

0,0000 

0,0000 

0,1051 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7891 

0,0000 

0,0000 

3,30* 

3,30* 

80 

21 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 

просп. Перемоги 

37/1 

1,3318 

0,4431 

0,2350 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3352 

0,0134 

0,0000 

0,0134 

0,0000 

0,1463 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0501 

0,0000 

0,1875 

3,08* 

3,08* 

81 

22 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 

просп. Перемоги 

37/2 

1,3542 

0,4412 

0,2587 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5008 

0,0092 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2033 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0560 

0,0000 

0,2061 

3,39* 

3,39* 

82 

23 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 

просп. Перемоги 

37/4 

0,6295 

0,3435 

0,2554 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5376 

0,0142 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4385 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,0730 

0,0000 

0,1673 

2,75* 

2,75* 

83 

24 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 

просп. Перемоги 

37/5 

0,9529 

0,3538 

0,2889 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5444 

0,0146 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,0752 

0,0000 

0,1628 

2,68* 

2,68* 

84 

25 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 

просп. Перемоги 

37/12 

0,6104 

0,4511 

0,2746 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5328 

0,0105 

0,0000 

0,0090 

0,0000 

0,3026 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0680 

0,0000 

0,1649 

2,71* 

2,71* 

85 

26 

НТУУ "Київський політехнічний інститут" 

вул. Бориславська 

56/3 

0,8386 

0,5325 

0,2672 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6163 

0,0072 

0,0000 

0,0123 

0,0000 

0,4782 

0,0000 

0,0000 

0,0011 

0,1045 

0,0000 

0,2086 

3,43* 

3,43* 

86 

27 

ОК "Восход-2" 

вул. Урицького 

13 

0,4350 

0,1647 

0,1582 

0,0000 

0,3530 

0,0000 

0,3676 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0805 

0,4247 

0,0000 

0,0386 

0,0000 

0,2531 

0,0189 

0,0000 

2,75* 

2,31* 

87 

28 

ОК ЖБК "Марс-2" 

бульв. Чоколівський 

19 

0,4365 

0,2334 

0,1515 

0,0574 

0,4796 

0,0000 

0,4317 

0,0220 

0,0220 

0,0000 

0,1197 

0,0574 

0,0000 

0,0287 

0,0000 

0,1976 

0,0498 

0,0000 

2,74* 

2,11* 

88 

29 

ОСББ "Металіст" 

вул. Металістів 

11-а 

0,4717 

0,4664 

0,1080 

0,0000 

0,0972 

0,0000 

0,0445 

0,0127 

0,0000 

0,0000 

0,0334 

0,0786 

0,0000 

0,0265 

0,0000 

0,4120 

0,0328 

0,0000 

2,14* 

1,98* 

89 

30 

Підприємство по утриманню житлового фонду НСХУ 

вул. Дашавська 

27 

0,4488 

0,0564 

0,3552 

0,0000 

0,6085 

0,0000 

0,6291 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0254 

0,0377 

0,1577 

2,59* 

1,82* 

90 

31 

ТОВ "ЖЕК "Житлоексплуатація" 

вул. Ернста Федора 

0,3015 

0,4049 

0,1550 

0,0000 

0,2018 

0,0435 

0,5582 

0,0057 

0,0000 

0,0000 

0,0534 

0,1498 

0,0239 

0,0538 

0,0000 

0,1672 

0,0724 

0,1599 

2,63* 

2,25* 

91 

32 

ТОВ "ЖЕК "Житлоексплуатація" 

вул. Ернста Федора 

0,4215 

0,3657 

0,1602 

0,0000 

0,1824 

0,0394 

0,4827 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,0482 

0,2081 

0,0300 

0,0416 

0,0000 

0,1394 

0,0654 

0,1599 

2,63* 

2,28* 

92 

33 

ТОВ "ЖЕК "Житлоексплуатація" 

вул. Ернста Федора 

12 

0,3006 

0,4021 

0,1736 

0,0060 

0,2112 

0,0456 

0,5130 

0,0057 

0,0000 

0,0000 

0,0540 

0,1777 

0,0155 

0,0392 

0,0000 

0,1700 

0,0758 

0,1598 

2,63* 

2,23* 

93 

34 

ТОВ "Житлосервіс" 

вул. Лебедєва-Кумача 

0,1453 

0,3629 

0,2507 

0,0000 

0,2624 

0,0000 

0,4051 

0,0088 

0,0088 

0,0000 

0,1059 

0,0223 

0,0089 

0,0023 

0,0001 

0,2772 

0,1054 

0,1435 

2,36* 

1,92* 

94 

35 

ТОВ "Житлосервіс плюс" 

вул. Головка Андрія 

12 

0,4289 

0,0000 

0,1550 

0,0000 

0,2416 

0,0000 

0,4102 

0,0094 

0,0075 

0,0000 

0,0000 

0,1550 

0,0387 

0,0258 

0,0000 

0,1053 

0,1831 

0,1304 

2,11* 

1,60* 

95 

36 

ТОВ "Житлосервіс плюс" 

вул. Єреванська 

18-а 

0,3943 

0,3540 

0,1481 

0,0340 

0,0936 

0,0000 

0,3575 

0,0181 

0,0101 

0,0000 

0,0351 

0,2292 

0,0330 

0,0340 

0,0000 

0,1063 

0,0366 

0,1375 

2,26* 

2,10* 

96 

37 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

вул. Волинська 

9-а 

0,2321 

0,3847 

0,1865 

0,0285 

0,244 

1,0062 

0,1063 

0,0255 

0,0595 

0,0000 

0,2618 

0,4279 

0,0046 

0,0285 

0,0000 

0,2826 

0,0530 

0,0000 

3,99* 

2,43* 

97 

38 

ТОВ "УБК-Сервіс" 

просп. Червонозоряний 

4-а 

0,1495 

0,4903 

0,1520 

0,0000 

0,1784 

0,0538 

0,8661 

0,0257 

0,0257 

0,0485 

0,0388 

0,0808 

0,0079 

0,1347 

0,0013 

0,8595 

0,0280 

0,2292 

3,77* 

3,46* 

98 

39 

ТОВ "УБК-Сервіс" 

просп. Червонозоряний 

4-б 

0,2076 

0,5946 

0,0553 

0,1092 

0,2230 

0,0473 

0,8322 

0,0202 

0,0202 

0,0426 

0,0341 

0,1003 

0,0072 

0,1185 

0,0000 

0,7918 

0,0291 

0,2360 

3,88* 

3,52* 

Шевченківський район 

99 

ВАТ "Трест "Киівміськбуд-2" 

вул. Салютна 

1,7050 

1,6389 

0,4542 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7855 

0,0288 

0,0577 

0,0280 

0,0000 

1,9183 

0,0000 

0,0622 

0,0000 

0,5285 

0,0000 

0,5196 

8,65* 

8,65* 

100 

ВАТ "Трест "Київміськбуд-2" 

вул. Туполєва Академіка 

18-д 

1,0032 

0,3656 

0,4292 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9849 

0,0250 

0,0000 

0,0356 

0,0000 

0,9375 

0,0000 

0,0792 

0,0000 

0,6867 

0,0000 

0,3290 

5,46* 

5,46* 

101 

ВАТ "Трест "Киівміськбуд-2" 

вул. Туполєва Академіка 

16-і 

1,0248 

2,0231 

0,3710 

0,0104 

0,4543 

0,0000 

0,8062 

0,0310 

0,0621 

0,0188 

0,0000 

1,4144 

0,0000 

0,0417 

0,0000 

0,6746 

0,0310 

0,4987 

8,36* 

7,77* 

102 

ДО "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Старовокзальна 

14/16 

0,5120 

1,3265 

0,8070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8657 

0,0073 

0,0084 

0,0000 

0,0000 

0,1034 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1774 

0,0000 

0,0000 

4,57* 

4,57* 

103 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Татарська 

27/4 

0,6746 

0,2218 

0,0784 

0,0000 

0,4748 

0,0000 

0,7474 

0,0370 

0,0000 

0,0570 

0,0000 

0,1595 

0,0178 

0,0168 

0,0001 

0,3855 

0,0506 

0,2132 

3,51* 

2,88* 

104 

ЖБК "Ліра" 

вул. Шамрила Тимофія 

4-а 

0,2675 

0,2482 

0,2550 

0,0000 

0,4315 

0,0071 

0,3787 

0,0062 

0,0062 

0,0974 

0,0000 

0,3142 

0,0000 

0,0528 

0,0000 

0,4573 

0,0431 

0,0000 

3,08* 

2,50* 

105 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Берлінського Максима 

17 

0,4186 

0,9286 

0,1849 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5380 

0,0000 

0,0000 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0533 

0,0000 

0,1905 

2,55* 

2,55* 

106 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Котовського 

9/27-а 

0,4329 

0,1831 

0,1820 

0,0000 

0,3372 

0,0000 

0,3321 

0,0145 

0,0145 

0,0027 

0,0000 

0,2151 

0,0190 

0,0000 

0,0029 

0,1915 

0,0190 

0,1743 

2,34* 

1,91* 

107 

ЗАТ "Жилкомунсервіс" 

вул. Берлінського Максима 

25-а 

0,4761 

0,1214 

0,2917 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4479 

0,0071 

0,0071 

0,0060 

0,0000 

0,2396 

0,0840 

0,0000 

0,0033 

0,2221 

0,0000 

0,1708 

2,29* 

2,29* 

108 

10 

Підприємство по утриманню житлового фонду НСХУ 

вул. Червоноармійська 

12-б 

0,3618 

0,787 

0,2485 

0,0000 

0,7158 

0,0000 

0,4988 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0722 

0,0521 

0,1997 

3,28* 

2,36* 

109 

11 

ТОВ "Артем Сервіс" 

вул. Артема 

52-а 

0,0473 

0,5960 

0,0292 

0,0073 

0,2672 

0,0000 

0,1321 

0,0055 

0,0043 

0,0000 

0,0000 

0,1663 

0,0012 

0,0147 

0,0000 

0,0561 

0,1915 

0,1108 

1,82* 

1,27* 

110 

12 

ТОВ "Житлосервіс плюс" 

вул. Мельникова 

83-д 

0,2818 

0,4033 

0,1473 

0,0099 

0,2183 

0,0000 

0,3324 

0,0390 

0,0119 

0,0000 

0,0353 

0,0776 

0,0194 

0,0229 

0,0000 

0,1239 

0,0429 

0,1289 

2,12* 

1,81* 

111 

13 

ТОВ "Житлосервіс плюс" 

вул. Павлівська 

26/41 

0,3033 

0,3255 

0,0926 

0,0136 

0,1894 

0,0341 

0,2910 

0,0129 

0,0065 

0,0000 

0,0158 

0,1357 

0,0067 

0,0273 

0,0000 

0,0600 

0,0591 

0,1148 

1,89* 

1,55* 

112 

14 

ТОВ "Карпати М" 

вул. Червоноармійська 

0,0492 

0,7218 

0,0000 

0,0000 

0,7625 

0,0000 

0,3317 

0,0000 

0,0000 

0,0386 

0,0000 

0,1796 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1220 

0,0804 

0,0000 

2,74* 

1,73* 

113 

15 

ТОВ "Карпати М" 

вул.  Обсерваторна 

13/15 

0,4732 

0,2285 

0,2228 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7039 

0,0000 

0,0000 

0,0855 

0,0000 

0,1117 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0668 

0,0000 

0,0000 

2,27* 

2,27* 

114 

16 

ТОВ "Сучасний дім 1" 

вул. Вавілових 

15-а 

0,2096 

0,1467 

0,1465 

0,0234 

0,1875 

0,7693 

0,4057 

0,0322 

0,0752 

0,0000 

0,0271 

0,5844 

0,0054 

0,0351 

0,0000 

0,1283 

0,0355 

0,2052 

3,37* 

2,18* 

115 

17 

ТОВ "СК "Простір" 

вул. Дмитрівська 

46 

0,2569 

0,7350 

0,1262 

0,0079 

0,3003 

0,0317 

0,2738 

0,0012 

0,0012 

0,1673 

0,0000 

0,9426 

0,0068 

0,0049 

0,0001 

0,1696 

0,0985 

0,2280 

3,75* 

3,23* 

116 

18 

ТОВ "СК "Простір" 

вул. Дмитрівська 

48-г 

0,1255 

0,7125 

0,1196 

0,0367 

0,2276 

0,0332 

0,3761 

0,0023 

0,0023 

0,1987 

0,1457 

0,9613 

0,0101 

0,0057 

0,0001 

0,2141 

0,0834 

0,2303 

3,79* 

3,37* 

117 

19 

ТОВ "СК "Простір" 

вул. Дмитрівська 

52-б 

0,0476 

0,5836 

0,1268 

0,0012 

0,1936 

0,0312 

0,4147 

0,0002 

0,0002 

0,1260 

0,1116 

0,9649 

0,0036 

0,0044 

0,0001 

0,2992 

0,0585 

0,2166 

3,56* 

3,22* 

118 

20 

ТОВ "СК "Простір" 

вул. Дмитрівська 

56 

0,1502 

0,3750 

0,0991 

0,0038 

0,1645 

0,0327 

0,3477 

0,0004 

0,0004 

0,2353 

0,0000 

1,0219 

0,0031 

0,0091 

0,0002 

0,2747 

0,0570 

0,2025 

3,33* 

3,02* 

119 

21 

ТОВ "СК "Простір" 

вул. Дмитрівська 

56-б 

0,1230 

0,6616 

0,1021 

0,0028 

0,2800 

0,0314 

0,3746 

0,0005 

0,0005 

0,1209 

0,0000 

0,9164 

0,0098 

0,0120 

0,0003 

0,3932 

0,0785 

0,2268 

3,73* 

3,26* 

120 

22 

ТОВ "СК "Простір" 

вул. Дмитрівська 

56-а 

0,1218 

0,6481 

0,1450 

0,0027 

0,2741 

0,0308 

0,4068 

0,0005 

0,0005 

0,1176 

0,0000 

0,9114 

0,0095 

0,0117 

0,0003 

0,3847 

0,0802 

0,2296 

3,77* 

3,31* 

121 

23 

ТОВ "СК "Простір" 

вул. Дмитрівська 

80 

0,2381 

1,0899 

0,1537 

0,0205 

0,4044 

0,0318 

0,4429 

0,0037 

0,0037 

0,0580 

0,1830 

0,4319 

0,0086 

0,0037 

0,0002 

0,2290 

0,1127 

0,2493 

4,10* 

3,44* 


____________
* Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортуванню та монтажу після повірки у наступних розмірах:

У квартирах, обладнаних одним лічильником 

0,036 грн. (з ПДВ). 

У квартирах, обладнаних двома лічильниками 

0,072 грн. (з ПДВ). 

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 

0,144 грн. (з ПДВ). 


 

Заступник голови - керівник апарату 

  


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2010