Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту

Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 року N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 березня 2002 р. за N 259/6547

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету України з питань
 фізичної культури і спорту
 від 3 червня 2003 року N 1411,
 від 26 січня 2004 року N 225,
 від 19 лютого 2004 року N 497,
 від 8 вересня 2004 року N 2799,
 від 25 січня 2005 року N 128

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства України у справах молоді та спорту
 від 22 квітня 2005 року N 15)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 10 січня 2002 року N 18 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту згідно з додатками 1 - 16;

показники для віднесення установ, закладів та організацій до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів згідно з додатками 17 - 19.

2. Надати право керівникам бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

1) установлювати:

а) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту згідно з затвердженими цим наказом схемами посадових окладів (ставок заробітної плати);

б) посадові оклади заступникам керівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту, заступникам керівників структурних підрозділів цих установ на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

в) підвищені посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, які мають почесне звання, спортивні звання, науковий ступінь:

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:

"народний" - на 40 відсотків;

"заслужений" - на 20 відсотків;

за спортивні звання:

"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20 відсотків;

"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;

"майстер спорту" - на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань посадові оклади працівників підвищуються за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):

доктора наук - на 25 відсотків;

кандидата наук - на 15 відсотків.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем;

г) місячні оклади прибиральникам приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів, підвищені на 10 відсотків;

ґ) доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою (професією):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та їх заступникам;

д) доплату в розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

е) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один(а) посадовий оклад (ставка заробітної плати) на рік;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій розміри доплат, надбавок до посадових окладів, визначених цим наказом, премій та матеріальної допомоги встановлюються за рішенням органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого вони перебувають.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки, встановлені цим наказом, скасовуються або зменшуються.

3. У становити, що абсолютний розмір кожного підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати), встановленого працівнику згідно з цим наказом, визначається із посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення. До посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника, визначеного з урахуванням загальної суми підвищень (новий(а) посадовий оклад, ставка заробітної плати), установлюються доплати і надбавки, передбачені цим наказом.

4. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати), визначені цим наказом, поширюються на відповідні категорії працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту.

5. Установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати) керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів і окремим працівникам установ, закладів та організацій галузі, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

6. Ставки заробітної плати тренерам-викладачам зі спорту встановлювати з урахуванням рівня акредитації закінченого закладу освіти, передбаченого в переліку згідно з додатком 20.

Місячна заробітна плата тренерів-викладачів зі спорту визначається в тарифікаційному списку за формою згідно з додатком 21.

7. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту запровадити умови оплати праці відповідно до цього наказу і провести розрахунки заробітної плати з 1 лютого 2002 року.

8. Уважати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства України у справах молоді і спорту від 16.01.95 N 129 "Про внесення змін до Тимчасових розмірів премій за високі спортивні результати на міжнародних спортивних змаганнях та порядок їх виплат, затверджених наказом від 15.07.94 N 1616", зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 квітня 1995 р. за N 116/652, та наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 19.04.2001 N 1052 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції 15 травня 2001 р. за N 415/5606.

 

Голова Комітету 

М. М. Булатова 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Державного секретаря
Міністерства праці та соціальної
політики України 

 
 
М. О. Солдатенко 

Заступник Державного секретаря
Міністерства фінансів України 

 
С. М. Макацарія 

Голова Центрального комітету
профспілок працівників
культури України 

 
 
Л. Ф. Перелигіна 


 

Додаток 1
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів тренерів штатних національних збірних команд України з видів спорту

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень) 

Перша категорія видів спорту 

Друга категорія видів спорту 

Третя категорія видів спорту 

Державний тренер 

774 - 797 

757 - 774 

746 - 757 

Головний тренер 

740 - 762 

724 - 740 

713 - 724 

Провідний тренер 

553 - 559 

541 - 553 

530 - 541 

Старший тренер,
начальник команди 

541 - 553 

530 - 541 

519 - 530 

Тренер, тренер-лікар,
тренер-реабілітолог,
тренер-психолог,
тренер-ветеринар 

486 - 495 

481 - 486 

475 - 481 

Тренер-хореограф,
тренер-адміністратор,
тренер-масажист,
тренер-механік,
тренер-оператор 

475 - 481 

470 - 475 

464 - 470 


1. Посадові оклади тренерів штатних збірних команд України відповідно до додатка 1 установлюються згідно з категоріями видів спорту.

Наказами центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту здійснюється віднесення видів спорту до відповідних категорій за результатами виступу спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, на чемпіонатах світу, Європи, олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх. Категорійність видів спорту може змінюватися залежно від зміни цих результатів на зазначених змаганнях.

2. Тренерам штатних збірних команд у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків на утримання національних збірних команд, установлюється надбавка за професійну майстерність у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (з урахуванням підвищень за почесні, спортивні звання, науковий ступінь). Ця надбавка може скасовуватися або зменшуватися з погіршенням якості роботи.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 1 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 26.01.2004 р. N 225,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 2
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів тренерів штатних команд майстрів зі спортивних ігор

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень) 

Вища ліга 

Перша ліга 

Друга ліга, перехідна ліга у футболі 

Головний тренер 

718 - 740 

707 - 724 

696 - 707 

Старший тренер, начальник команди 

519 - 530 

508 - 519 

497 - 508 

Тренер, тренер-лікар 

481 - 486 

475 - 481 

470 - 475 

Тренер-масажист,
тренер-адміністратор,
тренер-механік,
тренер-оператор 

470 - 475 

464 - 470 

459 - 464 


 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 2 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 3
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів спортсменів - інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту

Категорії та посади 

Місячні посадові оклади
(гривень) 

Спортсмени-інструктори, які зайняли відповідні особисті місця: 

  

олімпійські, паралімпійські, дефлімпійські ігри 

  

1, 2, 3 

645 

4, 5, 6 

619 - 630 

7, 8 

575; 597 

Чемпіонат світу 

  

1, 2, 3 

630 - 645 

4, 5, 6 

597 - 619 

7, 8 

553; 575 

Чемпіонат Європи, Кубок світу 

  

1, 2, 3 

553 - 597 

4, 5, 6 

519 - 541 

Кубок Європи 

  

1, 2, 3 

508 - 541 

4, 5, 6 

453 - 486 

Чемпіонат світу (юніори та юніорки) 

  

1, 2, 3 

519 - 541 

4, 5, 6 

481 - 508 

Чемпіонат Європи (юніори та юніорки) 

  

1, 2, 3 

481 - 508 

Чемпіонат України, етапи Кубка світу 

  

1, 2, 3 

481 - 508 

Першість України (юніори та юніорки), етапи Кубка Європи 

  

1, 2, 3 

442 - 481 


1. У командних номерах програми посадові оклади спортсменам-інструкторам установлюються керівником організації в межах схеми посадових окладів згідно з додатком 3, але не більше окладів спортсменів-інструкторів, які зайняли особисті місця на відповідних змаганнях, зазначених у додатку 3.

Спортсменам-інструкторам штатної збірної команди з альпінізму посадові оклади встановлюються наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту згідно з додатком 3.

2. Спортсменам-інструкторам штатних збірних команд у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків на утримання національних збірних команд, установлюються надбавки за професійну майстерність у розмірі до 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням підвищень (за почесні, спортивні звання, науковий ступінь). Ця надбавка може скасовуватися або зменшуватися з погіршенням якості роботи.

3. Спортсмени - кандидати в олімпійську збірну команду України, які посіли 1-ше - 6-те місця на олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, 1-ше - 3-тє місця на першостях світу та Європи серед юніорів та юніорок в олімпійських номерах програми, а також спортсмени-інваліди, які є кандидатами в паралімпійську збірну команду і збірну команду для участі у дефлімпійських іграх і посіли 1-ше - 3-тє місця на паралімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, дефлімпійських іграх, отримують щомісячну премію в розмірі посадового окладу з урахуванням підвищень (за почесні, спортивні звання, науковий ступінь) без доплат і надбавок, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків на утримання національних збірних команд.

Виплата премій здійснюється за списками, які щорічно затверджуються керівництвом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням національних федерацій з видів спорту, Українського центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та відповідних відділів центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 3 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 4
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів спортсменів-інструкторів (стажистів) штатних команд майстрів зі спортивних ігор

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень) 

Вища ліга 

Перша ліга 

Друга ліга,
перехідна ліга у футболі 

Спортсмен-інструктор 

575 - 597 

530 - 553 

486 - 508 

Спортсмен-стажист 

290 - 302 

280 - 290 

271 - 280 


 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 4 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 5
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
ставок заробітної плати тренерів-викладачів та інших фахівців

Посади 

Місячні ставки заробітної плати (гривень) 

Тренер-викладач зі спорту, який: 

 

закінчив вищий навчальний заклад I і II рівнів акредитації 

313 - 333 

закінчив вищий навчальний заклад III і IV рівнів акредитації 

333 

має: 

II категорію 

344 

I категорію 

367 

вищу категорію 

398 

Тренер-викладач з хореографії, який:  

 

закінчив вищий навчальний заклад I і II рівнів акредитації 

313 - 325  

закінчив вищий навчальний заклад III і IV рівнів акредитації 

333 - 367 

Акомпаніатор, який закінчив вищий навчальний заклад I і II рівнів акредитації, вищий навчальний заклад III і IV рівнів акредитації 

302 - 344 

Акомпаніатор, який не має спеціальної освіти 

302  

Фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці 

302 - 344 


1. Тренерам-викладачам зі спорту, тренерам-викладачам з хореографії (далі - тренери-викладачі), які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищої освіти), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти) і категорій, ставки заробітної плати встановлюються в розмірі 313 гривень.

Тренерам-викладачам, які закінчили вищі навчальні заклади I - II рівня акредитації (до введення в дію Закону України "Про освіту" - заклади середньої спеціальної освіти) і мають звання "майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", "заслужений майстер спорту", ставки заробітної плати встановлюються в розмірі 333 гривні.

Місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів зі спорту, які мають кваліфікаційні категорії, встановлюються згідно з документом, що підтверджує наявність відповідної категорії.

2. Місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів, акомпаніаторів згідно з наведеною схемою ставок заробітної плати встановлюються за 24 академічні години безпосередньо навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на день при 6-денному режимі роботи, академічна година - це 45 хв.). У спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад) ставки заробітної плати тренерів-викладачів установлюються за 18 годин на тиждень, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах. Час, витрачений на підготовку занять, а також на участь з командами (спортсменами) в змаганнях, додатковій оплаті не підлягає.

3. Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють у спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів паралімпійського резерву, спеціалізованих дитячо-юнацьких (спортивно-технічних) школах, школах вищої спортивної майстерності, а також з групами спортивного вдосконалення (ГСВ) та вищої спортивної майстерності (ВСМ) у дитячо-юнацьких спортивних школах, навчальних спортивних закладах, ставки заробітної плати підвищуються за спеціалізацію на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

4. Тренерам-викладачам, які займають посаду старшого тренера-викладача в спортивних школах усіх типів, навчальних спортивних закладах, ставки заробітної плати підвищуються на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

Посада старшого тренера-викладача може вводиться, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних тренерів-викладачів.

У разі, якщо в школі працюють тренери-викладачі з неповним робочим днем (сумісники), при встановленні посади старшого тренера-викладача двох таких тренерів-викладачів необхідно рахувати як одного тренера-викладача.

5. Тренерам-викладачам за роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку, ставки заробітної плати підвищуються до 20 відсотків без урахування інших підвищень.

6. Місячна заробітна плата тренера-викладача може встановлюватися керівництвом школи, виходячи з умов навчально-тренувального процесу та за згодою тренера-викладача, за двома формами оплати праці:

а) кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень

або

б) розмірами нормативів за підготовку одного учня-спортсмена, який входить до складу національної збірної команди України.

6.1. Місячна заробітна плата при погодинній оплаті праці визначається шляхом множення ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за звання, науковий ступінь, спеціалізацію, старшого тренера, за роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку) на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень і ділення цього добутку на норму годин за тиждень (24 академічні години, у навчальних спортивних закладах - 18 астрономічних годин). Обсяг навчально-тренувальної та іншої роботи, пов'язаної з тренувальним процесом, яку виконують тренери-викладачі та акомпаніатори за основним місцем роботи, при погодинній оплаті праці граничними розмірами не обмежується.

6.2. Місячна заробітна плата тренерів-викладачів установлюється за навчально-тренувальну роботу зі спортсменами, які входять до складу національних збірних команд України, виходячи з нормативів за підготовку одного учня-спортсмена, у таких розмірах:

Рівень підготовки спортсменів  

Період навчання  

Розміри нормативів за підготовку одного учня-спортсмена у відсотках від ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень  

Член національної збірної команди  

Весь період  

100 

Кандидат  

- " -  

50 

Резерв  

- " -  

25 


При цьому загальний розмір заробітної плати на місяць не може перевищувати двох ставок заробітної плати з урахуванням діючих підвищень (за звання, науковий ступінь, спеціалізацію, старшого тренера, за роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку).

У разі перевищення зазначених нормативів розмір оплати праці тренера-викладача, як виняток, визначається в кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Підставою для тарифікації тренерів-викладачів є списки збірних команд України, які затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту щорічно: з зимових видів спорту - у травні, з літніх - у грудні.

6.3. Право визначати обсяг навчально-тренувальної роботи серед тренерів-викладачів має керівник спортивної школи, навчального спортивного закладу залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі. Керівник несе відповідальність за реальність установленого кожному тренеру-викладачу фактичного обсягу зазначеної роботи і за його виконання.

7. Місячна заробітна плата встановлюється при тарифікації тренерів-викладачів та акомпаніаторів щорічно на початку навчального року і виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. За результатами тарифікації керівник вищого органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту затверджує тарифікаційні списки за формою згідно з додатком 21.

Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, у яких протягом навчально-тренувального року кількість годин навчально-тренувальної роботи зменшується чи збільшується порівняно з обсягом, установленим їм при тарифікації, з дня зміни кількості годин заробітна плата виплачується за фактично відпрацьовану кількість годин з урахуванням цих змін.

8. Тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях установлюється сума доплати до місячної заробітної плати, установленої під час тарифікації, у розмірах від 5 до 40 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за звання, науковий ступінь, старшого тренера-викладача, спеціалізацію) за кожного спортсмена і за зайняте ним місце згідно з таблицею:

Види змагань  

Розмір доплат у відсотках до ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень за кожного спортсмена і за зайняте ним місце  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Олімпійські ігри  

40  

35  

30  

25  

20  

15  

Чемпіонат світу  

35  

30  

25  

20  

15  

10  

Паралімпійські, дефлімпійські ігри, Чемпіонат світу серед спортсменів-інвалідів  

30  

25  

20  

15  

10  

5  

Чемпіонат Європи  

20  

15  

10  

-  

-  

-  

Чемпіонат світу
(юніори і юніорки)  

15  

10  

5  

-  

-  

-  

Чемпіонат Європи
(юніори і юніорки)  

5  

-  

-  

-  

-  

-  


Якщо зі спортсменом працюють два чи більше тренерів-викладачів, розмір доплати у відсотках ділиться на кількість тренерів, що працюють зі спортсменом. Доплата встановлюється також тренерам-викладачам, які раніше безпосередньо перед проведенням зазначених у таблиці видів змагань брали участь у підготовці спортсмена протягом не менше трьох років. 

Зазначені доплати встановлюються з наступного дня після досягнення спортсменом результату та підтвердження його центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту і діють до першого дня проведення наступних змагань такого ж самого рівня (1, 2 або 4 роки). Конкретний розмір доплати не залежить від зменшення або збільшення фактичного обсягу навчально-тренувальної роботи.

При зайнятті спортсменом декількох призових місць із зазначеного в пункті 8 виду змагань тренеру-викладачу встановлюється тільки одна доплата з найвищого показника. При неучасті спортсмена в цих змаганнях доплата знімається.

9. Тренерам-викладачам, які проводять заняття в критих плавальних басейнах, установлюється доплата до місячної заробітної плати, визначеної при тарифікації, за шкідливі умови праці в розмірі до 12 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства.

Доплата встановлюється за фактично відпрацьований у басейні час і включається до середньої заробітної плати в усіх випадках її обчислення.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко  


(додаток 5 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 6
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів керівних працівників і фахівців спортивних шкіл усіх типів, училищ олімпійського резерву, центрів олімпійської підготовки

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень)  

Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі (спортивно-технічні) школи, школи вищої спортивної майстерності  

Директор 

409 - 419 

Тренер-методист 

388 

Інструктор-методист 

344 - 367 

Дитячо-юнацькі спортивні (спортивно-технічні) школи, дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів 

I група за оплатою праці 

  

Директор 

388 - 398 

Інструктор-методист 

325 - 344 

II група за оплатою праці 

  

Директор 

367 - 388 

Інструктор-методист 

313 - 325 

III група за оплатою праці 

  

Директор 

344 - 367 

Інструктор-методист 

302 - 313 

Училища олімпійського резерву 

Директор 

409 - 473 

Інструктор-методист 

344 - 388 

Центри олімпійської підготовки 

Директор 

388 - 409 

Інструктор-методист 

344 - 367 


1. Директорам, заступникам директорів з основного виду діяльності, тренерам-методистам, інструкторам-методистам, у тому числі старшим, спортивних шкіл усіх типів, центрів олімпійської підготовки протягом їх робочого часу на основній роботі дозволяється вести навчально-тренувальну роботу в своїй школі з навантаженням не більше 12 годин на тиждень, у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад) не більше 9 годин на тиждень з оплатою згідно зі ставками тренерів-викладачів з відповідною освітою і категорією. За наявності в них відповідних звань, наукового ступеня підвищуються посадові оклади як за основну роботу, так і ставки заробітної плати, що встановлюються за навчально-тренувальну роботу.

2. Посада тренера-методиста за потребою може вводитись у школах вищої спортивної майстерності для забезпечення навчально-тренувального процесу з постійним та змінним складом спортсменів.

3. Посадовий оклад старших інструкторів-методистів спортивних шкіл усіх типів, навчальних спортивних закладів підвищується на 10 відсотків.

Посада старшого інструктора-методиста може вводиться, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних інструкторів-методистів.

4. При перебільшенні показників, визначених у додатку 17 для дитячо-юнацьких спортивних (спортивно-технічних) шкіл першої групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази, посадові оклади директорів, заступників директорів, інструкторів-методистів та головних бухгалтерів підвищуються на 15 відсотків.

5. Керівникам, їх заступникам, фахівцям, службовцям спортивних шкіл усіх типів, навчальних спортивних закладів за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів до складу національних збірних команд України - на період перебування спортсменів у складі збірних команд України - установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням діючих підвищень.

6. Посадові оклади керівним працівникам Державного експериментального навчально-спортивного центру України з легкої атлетики (м. Харків), створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.93 N 190, встановлюються в таких розмірах:

генеральному директору 

461 гривня; 

головному тренеру 

451 гривня; 

начальникам відділів та інших структурних підрозділів 

325 - 344 гривні. 


7. Віднесення дитячо-юнацьких спортивних (спортивно-технічних) шкіл до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 17 до наказу Держкомспорту від 28.01.2002 N 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2002 року за N 259/6547.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 6 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 7
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів керівників спортивних клубів

Посади  

Місячні посадові оклади
(гривень) 

Голова спортивного клубу 

377 - 388 

Начальники основних відділів
(служб) 

344 - 355 

Начальники інших відділів 

333 - 344 


 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 7 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 8
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів інструкторів-методистів фізкультурно-спортивних організацій

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень)  

З альпінізму, технічних і військово-прикладних видів спорту 

З інших видів спорту 

Інструктор-методист, який: 

  

  

закінчив вищий навчальний заклад I і II рівнів акредитації 

302 

290 - 302 

закінчив вищий навчальний заклад III і IV рівнів акредитації 

313 

302 - 313 

має: 

  

  

II кваліфікаційну категорію 

325 

313 - 325 

I кваліфікаційну категорію 

344 

325 - 344 

вищу кваліфікаційну категорію 

367 


У посадових окладах інструкторів-методистів урахована оплата за навчально-викладацьку роботу, яку вони проводять протягом семигодинного робочого дня при 40-годинному робочому тижні.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 8 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 9
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів керівних працівників фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів)

Посади 

Місячні посадові оклади за групами організацій (гривень) 

нижче 4-ї групи 

Генеральний директор (директор, начальник, завідувач)  

377 

367 

344 

333 

302 

Головний інженер  

367 

344 

333 

313 

Головний енергетик, механік, технолог  

344 - 355 

344 

Начальники відділів та структурних підрозділів  

333 - 355 

344 

333 

325 


1. Керівним працівникам фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів, спортивних баз (центрів):

при перевищенні показників, які затверджені для фізкультурно-спортивних споруд, спортивних баз, шахово-шашкових клубів 1-ї групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази, посадові оклади підвищуються на 15 відсотків;

при наявності в складі цих закладів і організацій місць для проживання та їдалень посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

2. Віднесення фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів) до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 18 до наказу Держкомспорту від 28.01.2002 N 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2002 року за N 259/6547.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 9 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 10
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів керівників і фахівців спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва

Посади 

Місячні посадові оклади за групами організацій (гривень) 

Начальник 

377 

367 

355 

344 

Начальник радіостанції, випробувальної лабораторії, майстерні з ремонту техніки і спорядження 

355 

344 

333 

325 

Начальник водної станції 

344 

333 

Фахівці: 

 

 

 

 

кінолог, інструктор, радіоінженер та інші 

302 - 325 

302 - 325 


Віднесення спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 19 до наказу Держкомспорту від 28.01.2002 N 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2002 року за N 259/6547.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 10 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 11
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів керівників і фахівців авіаційно-спортивних організацій Товариства сприяння обороні України

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень) 

Центральний аероклуб 

Авіа-спортклуби 

Центральний командно-
диспетчерський пункт 

Начальник клубу 

473 

388 

Штурман-інструктор 

398 

355 

Командир авіаційної ланки 

388 - 431 

325 - 388 

Інструктор-льотчик 

355 - 398 

333 - 355 

Інструктор-парашутист 

344 - 388 

325 - 344 

Начальник центрального командно-диспетчерського пункту 

355 

Оперативні чергові 

325 


1. Працівникам льотного і льотно-інструкторського складу встановлюються доплати до посадового окладу за кваліфікацію:

2-го класу - 15 відсотків;

1-го класу - 40 відсотків.

2. За виконання льотної роботи (у межах норми оплачуваного нальоту в обсязі 60 годин на рік) льотчику проводиться погодинна оплата в гривнях за одну годину нальоту в залежності від категорії складності виконуваних польотів, які наводяться нижче:

1-ша категорія: підготовка та участь у демонстраційних польотах, спеціальні та урядові завдання - 42 гривні;

2-га категорія: інструкторські польоти з групового складного і вищого пілотажу, з одиночного вищого пілотажу; польоти на літаках з посадкою на площадки, обрані з повітря - 31 гривня;

3-тя категорія: інструкторські польоти з групового простого пілотажу, одиночного складного пілотажу та з ширяння; викид парашутистів на обмежені площадки - 28 гривень;

4-та категорія: інші види інструкторських та виробничих польотів (перельоти, розвідування погоди, буксирування планерів та інше) - 27 гривень.

3. За виконання стрибків за планами навчально-тренувальної роботи льотно-підйомному складу проводиться оплата за один стрибок у залежності від категорії складності стрибка:

1-ша категорія: підготовка й участь у демонстраційних стрибках, за спеціальними й урядовими завданнями - 42 гривні;

2-га категорія: групова й купольна акробатика, нічні стрибки - 31 гривня;

3-тя категорія: із затримкою розкриття більше 20 сек., із гранично малих висот (нижче 300 м), на обмежені площадки та на воду - 27 гривень;

4-та категорія: інші види навчальних і тренувальних стрибків - 23 гривні.

Загальна кількість стрибків, за які провадиться оплата, встановлюється до 40 стрибків на рік. У цю кількість не входять стрибки, виконувані за 1-шою категорією складності.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 11 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 12
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів керівних працівників і фахівців рятувальних служб

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень) 

Начальники: 

 

рятувальних служб 

367 - 377 

рятувальних станцій 

355 

Провідні фахівці: 

 

інструктори, радіоінженери, кінологи 

344 

Фахівці: 

 

кінолог, інструктор, радіоінженер та інші 

302 - 325 


 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 12 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 13
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
посадових окладів фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців установ, закладів, організацій фізичної культури і спорту

Посади 

Місячні посадові оклади (гривень) 

Провідні фахівці 

302 - 325 

Фахівці: 

  

I категорія 

313 

II категорія 

302 

без категорії 

290 

Техніки всіх спеціальностей: 

  

I категорія 

290 

II категорія 

280 

Техніки, лаборанти 

271 

Старші: виконавець робіт, начальник дільниці, майстер, контрольний майстер  

290 - 302 

Майстер, веломайстер, контрольний майстер, механік 

290 

Старший лаборант, який має вищу освіту 

280 

Завідувачі: 

  

центрального складу, господарства, квиткових кас, пункту прокату 

302 

виробництва (шеф-кухар) 

302 

машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, архіву, експедиції, складу, гуртожитку, пральні, клубу, канцелярії, інформаційного бюро, фотолабораторії, інших підрозділів, диспетчер 

271 - 280 

кінного двору, фонотеки, камери схову  

280 

Старші:  

  

інспектор, інструктор, лаборант, інкасатор, касир, товарознавець, адміністратор, архіваріус, стенографістка I категорії, друкарка, яка працює з іноземним текстом, табельник 

280 

Інші службовці: 

  

касир (касир квитковий), стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, адміністратор, інспектор, інструктор, інкасатор, експедитор з перевезення вантажу, оператор комп'ютерного набору, друкарка II категорії, комендант, диктор, оператор диспетчерської служби, паспортист, секретар-друкарка, діловод, агент із забезпечення, експедитор, секретар, кресляр, копіювальник, нарядник, таксувальник, черговий залу (спортивного, більярдного), архіваріус, обліковець, калькулятор, рахівник, табельник  

260 - 271 


1. Посади провідних фахівців уводяться на підприємствах, в установах, організаціях першої та другої груп за оплатою праці керівників і спеціалістів.

2. На підприємствах, в установах, організаціях, що не мають відділу кадрів, старшому інспектору, що виконує відповідні обов'язки, можуть установлюватися посадові оклади в розмірі 290 - 302 гривень.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 13 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 14
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
місячних окладів робітників, загальних для всіх установ, організацій, закладів фізичної культури і спорту

Найменування професій 

Місячні оклади
(гривень) 

1. Робітники, які виконують некваліфіковану або допоміжну роботу: 

Вахтер, кубівник, кур'єр, гардеробник, вантажник, швейцар, штампувальник квитків 

253 

Береговий: матрос, робітник; банник, візник (кучер), двірник, садівник, підсобний робітник, опалювач, конюх, світлокопіювальник, ліфтер, кастелянка, покоївка, заправник поливальних машин, склографіст (ротаторник), склопротиральник 

253 

Береговий: матрос, робітник (старші); матрос-рятувальник, комірник, прибиральник сміттєпроводу, робітники з благоустрою, кочегар, натирач підлоги 

260 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни), приймальник пункту прокату, собаківник, черговий залу гральних автоматів, атракціонів і тирів, комірник (старший) 

260 

Прибиральник: виробничих та службових приміщень, територій, швачка 

260 

Сторож 

253 - 260 

2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу: 

Апаратник хімічного чищення спецодягу 

271 

Комірник, зайнятий на складах кислот і отрутохімікатів  

271 

Водії: 

  

електровізка та автовізка транспортно-прибиральних машин самохідних механізмів 

260 - 271 

Дезінфектор, оператор хлораторної установки, єгер 

260 - 271 

Єгер (старший) 

271 

Контролер квитків старший 

271 

Контролер квитків 

260 

Контролер на контрольно-пропускному пункті 

260 

Ліфтер при швидкості руху ліфтів: 

  

від 2.5 до 5 м/с 

253 

від 5 до 7 м/с 

260 

більше 7 м/с 

271 

Монтажник фільмокопій, реставратор фільмокопій, швачка з ремонту одягу (білизни) 

260 - 271 

Перукар, електроосвітлювач, палітурник, уніформіст 

260 -271 

Робітник з ремонту взуття 

260 

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи за спеціальністю: 

Ремонтувальник (висотних частин будинків, спортивної зброї, спортивних суден, велосипедів), моторист  

280 

Коваль ручного кування 

280 

Ремонтувальник площинних споруд 

271 

Робітник з обслуговування тварин (тренінгу коней) 

271 

Контролер технічного стану автотранспортних засобів 

271 

Закрійник: 

  

I категорії 

280 

II категорії 

271 

Фільмоперевіряльник: 

  

I категорії 

280 

II категорії 

271 

III категорії 

260 

Фотограф 

280 

Оператор апаратів мікрофільмування і копіювання 

271 

Оператор копіювальних та розмножувальних машин:  

  

при одержанні копій на папері 

260 

при виготовленні друкарських форм з текстових і штрихових оригіналів 

271 

при виготовленні друкарських форм з оригіналів, які містять півтонові і растрові зображення 

280 

Старший оператор електронно-обчислювальних машин 

280 

Оператор електронно-обчислювальних машин 

271 

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані
(особливо складні та відповідальні) роботи - ремонт та наладку електронного та іншого особливо складного обладнання: 

Машиніст сцени, кіномеханік: 

  

I категорії 

290 

II категорії 

280 

III категорії 

271 

Монтувальник сцени 

280 

Освітлювач, який веде розробку схем освітлення та світлових ефектів 

290 

Піротехник-зброяр 

280 

Настроювач-регулювальник, настроювач (музичних інструментів) 

290 

Робітники з ремонту й налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, ремонту й налагодження атракціонів та зайняті комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, споруд, обладнання 

290 


Схема
місячних окладів робітників, оплата яких проводиться залежно від кваліфікаційних розрядів

Найменування професій 

Місячні оклади (гривень) 

Кваліфікаційні розряди 

Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням водопровідних та каналізаційних систем, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з дерева, ремонтом та виготовленням взуття, експлуатацією та обслуговуванням котелень 

260 

262 

267 

272 

275 

280 

Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання  

262 

267 

272 

275 

280 

285 

Робітники, зайняті в будівництві, на ремонтобудівельних і ремонто-монтажних роботах, та робітники навчально-виробничих (навчальних) майстерень 

272 

275 

280 

285 

288 

290 

Кухарі та інші виробничі робітники громадського харчування  

253 

259 

260 

261 

263 

271 

Реквізитор, бутафор, гример, костюмер, макетник, пастижер  

260 

262 

267 

273 

284 

290 


1. Окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і відповідальних роботах, місячні посадові оклади встановлюються в розмірі 290 гривень.

2. Склопротиральникам при виконанні робіт у висотних будівлях понад 12 поверхів та в складнодоступних місцях для протирання скла місячні оклади встановлюються в розмірі 271 гривні.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 14 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 15
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Схема
місячних окладів працівників автомобільного транспорту

1. Водії вантажних автомобілів

Вантажопідйомність автомобілів
(тонн) 

Місячні оклади за групами автомобілів (гривень) 

1-ша група 

2-га група 

3-тя група 

Бортові автомобілі; автомобілі-фургони загального призначення 

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоочищувальні, поливально-мийні, підмітально-збиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами 

Автомобілі для перевезень: цементу, трупів, отрутохімікатів, безводного аміаку, аміачної води, гниючого сміття, асенізаційних вантажів 

До 1,5 

253 

253 

253 

Від 1,5 до 5 

259 

259 

260 

Від 5 до 10 

260 

261 

262 

Від 10 до 40 

261 

263 

267 

Вище 40 

263 

271 


2. Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля 

Робочий об'єм двигуна
(літри)  

Місячні оклади (гривень) 

Загальні 

При роботі на легкових, спеціальних спортивних автомобілях, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

260 

262 

Середній 

від 1,8 до 3,5 

262 

267 

Великий 

від 3,5 

267 

271 


3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги і оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")

Клас автомобіля 

Робочий обсяг двигуна
(літри)  

Місячні оклади
(гривень) 

Особливо малий і малий 

до 1,8 

260 

Середній (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) 

від 1,8 до 3,5 

262 

Великий (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) 

від 3,5 

271 


4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля 

Габаритна довжина автобуса
(метри) 

Місячні оклади (гривень) 

Загальні  

При роботі на міських та екскурсійних маршрутах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних, спеціальних спортивних автобусах (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий  

до 5 

260 

260 

Малий 

від 5 до 6,5
від 6,5 до 7,5 

260 

271 

Середній 

від 7,5 до 9,5 

271 

271 

Великий 

від 9,5 до 11
від 11 до 12
від 12 до 15
понад 15 

271 

271 


5. Водії мототранспортних засобів - 260 гривень.

6. В автотранспортних підрозділах з рухомим складом від 50 до 100 одиниць посадовий оклад начальника встановлюється в розмірі 302 гривні, а понад 100 одиниць - 313 гривень.

Посадові оклади старших механіків (механіків), які здійснюють керівництво автотранспортними підрозділами установ, організацій та закладів фізичної культури і спорту, установлюються в такому порядку: з рухомим складом від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин та інших машин - у розмірі 290 гривень, а з рухомим складом від 15 до 25 - у розмірі 280 гривень. 

7. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється надбавка за класність: II класу - 10 %, I класу - 25 % тарифної ставки за відпрацьований як водій час і доплата за ненормований робочий день водіям легкових та спеціальних спортивних автомобілів - 25 %.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 15 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 16
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Держкомспорту України
від 25 січня 2005 р. N 128) 


Ставки
погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять

Контингент 

Ставки погодинної оплати (гривень) 

професор 

доктор наук 

доцент або кандидат наук 

особи, які не мають наукового ступеня 

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра; перепідготовки кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра 

13,20 

10,45 

8,92 

7,45 

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації 

24,49 

19,36 

14,92 

11,92 

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовки кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра 

28,23 

22,35 

17,87 

14,92 


1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються для професора, доктора наук у розмірі 28,31 гривні.

3. Демонстрантам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах: за позування без одягу або у складній позі - 7,45 гривні; за позування в одязі - 4,51 гривні.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків.

 

Начальник
фінансово-економічного управління 

 
Р. А. Мироненко 


(додаток 16 у редакції наказів Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411,
 від 19.02.2004 р. N 497,
 від 08.09.2004 р. N 2799,
 від 25.01.2005 р. N 128)

 

Додаток 17
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84 


Показники
для віднесення до груп за оплатою праці керівників і фахівців дитячо-юнацьких спортивних (спортивно-технічних) шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів

Дитячо-юнацькі спортивні (спортивно-технічні) школи, дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів відносяться до груп за оплатою праці керівників і фахівців, виходячи з обсягів навчально-тренувальної роботи, за такими показниками:

Тип шкіл 

Мінімальна кількість тренерських ставок 

Група за оплатою праці 

Дитячо-юнацькі спортивні (спортивно-технічні), дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів 

16 

12 

8
(у сільській місцевості - 4) 


Примітки:

1. Віднесення шкіл до відповідної групи за оплатою праці керівників і фахівців здійснюється вищим органом управління, в безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають.

2. Орган управління може переводити підвідомчі йому школи, віднесені до 2 - 3-ї груп за оплатою праці, на групу вище за наявності при школі власної спортивної бази.

3. Віднесення шкіл до груп за оплатою праці керівників і фахівців здійснюється щорічно за підсумками роботи за минулий рік відповідно до статистичної і фінансової звітності.

4. Школи, які відкриваються вперше, відносяться до груп за оплатою праці згідно з річними плановими показниками.

5. Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів параолімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі (спортивно-технічні) школи, школи вищої спортивної майстерності, училища олімпійського резерву відкриваються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток 18
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84 


Тимчасові показники для віднесення фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів

Найменування спортивних споруд, показник, одиниця виміру 

Групи спортивних споруд 

Стадіони - кількість місць для глядачів, тис. чол. 

40000 і більше 

25000 - 40000 

10000 - 25000 

1500 - 10000 

Плавальні басейни - площа дзеркала води, м2

1200 і більше 

900 - 1200 

350 - 900 

200 - 350 

Спортивні комплекси і зали - площа спортивних залів, м2 

1800 і більше 

1000 - 1800 

700 - 1000 

200 - 700 

Спортивні манежі для легкої атлетики - довжина легкоатлетичної доріжки, м 

200 і більше 

160 - 200 

120 - 160 

-  

Велотреки - довжина доріжки велотреку, м** 

300 і більше 

250 - 300 

220 - 250 

-  

Велосипедні бази, кількість велосипедів, які перебувають в експлуатації 

-  

150 - 200 

100 - 150 

60 - 100 

Льодові стадіони - площа чистого льоду, тис. м2 

7,2 і більше 

5,0 - 7,2 

-  

-  

Криті льодово-тренувальні ковзанки - площа штучного льоду, м2 

1800 і більше 

550 - 1800 

-  

-  

Палаци спорту - кількість місць для глядачів, тис. чол. 

5,0 і більше 

3,0 - 5,0 

1,0 - 3,0 

0,5 - 1,0 

Веслувальні канали - гідротехнічна споруда з обладнаними трибунами для глядачів - довжина каналу, м 

2200 

1500 - 2200 

800 - 1500 

-  

Яхт-клуби, кількість суден всіх типів, що перебувають в експлуатації 

100 і більше 

75 - 100 

50 - 75 

30 - 50 

Веслувальні бази - обладнана і розмічена веслувальна дистанція - кількість суден всіх типів, що є в експлуатації 

200 і більше 

125 - 200 

70 - 125 

50 - 70 

Гірськолижні бази - кількість обладнаних трас, що мають підйомники 

3 і більше 

2 - 3 

1 - 2 

-  

Лижні бази - кількість пар спортивних лиж, що є в експлуатації 

-  

400 - 600 

250 - 400 

100 - 150 

Кінно-спортивні бази - кількість кінномісць 

100 і більше 

80 - 100 

50 - 80 

30 - 50 

Комплекси лижних трамплінів - проектна потужність основного трампліна, м*** 

90 

70 

60 

40 

Санні траси, обладнані освітленням - довжина траси, м 

1000 і більше 

800 і більше 

600 і більше 

-  

Стрілецько-стендові комплекси - кількість траншейних стендів 

8 і більше 

6 - 9 

4 - 6 

2 - 4 

Стрілецькі тири (закриті) - кількість щитів 

12 і більше 

10 - 12 

6 - 10 

2 - 6 

Шахово-шашкові клуби - кількість гральних місць 

150 і більше 

120 - 150 

80 - 120 

40 - 80 

Навчально-тренувальні бази - наявність у складі двох або більше спортивних споруд для проведення навчально-тренувальної роботи та кількість місць для мешкання**** 

250 і більше 

200 - 250 

150 - 200 

50 - 150 


____________
* Штучні (наливні) басейни, без підігріву води, з площею дзеркала води більше 700 м2 і басейни з площею дзеркала води більше 1400 м2 на природних водоймищах відносяться до 4-ї групи за оплатою праці.

** Криті велотреки, які мають дерев'яне покриття і трибуни, відносяться до 1-ї групи за оплатою праці, а відкриті - з бетонним покриттям - до 2-ї і 3-ї груп за оплатою праці згідно з показниками.

*** При наявності в комплексі одного трампліна зі штучним покриттям комплекс відноситься за оплатою праці на одну групу вище.

**** Спортивні споруди, які входять до складу навчально-тренувальних баз і мають за показниками аналогічну з ними групу, відносяться за оплатою праці керівників цих споруд на одну групу нижче.

Примітка. При наявності в складі основних спортивних споруд додатково: спортивного залу площею не менше 160 м2, плавального басейну площею дзеркала води не менше 200 м2 або чотирьох і більше обладнаних спеціальним покриттям спортивних майданчиків, основні споруди відносяться за оплатою праці на одну групу вище.

 

Додаток 19
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84 


Показники для віднесення спортивних організацій Товариства сприяння обороні України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів

1. Спортивно-технічні клуби

Групи за оплатою праці

Спортивні секції (команди) 

Число підготовлених спортсменів-розрядників
(членів збірних команд)

5 і більше 

50 

4 і більше 

40 

3 і більше 

15 


Примітка. Спорттехклуби першої групи повинні підготувати не менше одного майстра спорту і 2 кандидатів у майстри спорту; клуби другої групи - не менше 3 кандидатів у майстри спорту і 10 спортсменів першого розряду або одного кандидата в майстри спорту та 15 спортсменів першого розряду; клуби третьої групи - не менше 5 спортсменів другого розряду.

2. Стрілково-спортивні клуби

Групи за оплатою праці 

Кількість членів клубу 

100 

75 

50 


Примітка. Стрілково-спортивні клуби першої групи повинні підготувати одного майстра спорту, 3 кандидатів у майстри спорту і 12 спортсменів першого розряду; другої групи - не менше одного кандидата в майстри спорту та 10 спортсменів першого розряду і 25 спортсменів другого розряду; третьої групи - не менше 5 спортсменів першого розряду і 25 спортсменів другого розряду.

3. Клуби службового собаківництва

Групи за оплатою праці 

Кількість 

членів клубу 

підготовлених спортсменів-розрядників 

1000 і більше 

На кожні 100 членів клубу
6 спортсменів-розрядників 

500 і більше 

- " - 

200 і більше 

- " - 


 

Додаток 20
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84 


Перелік навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати тренерам-викладачам зі спорту залежно від освіти

I. Вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації:

Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Інститути фізичної культури (денні, заочні).

Університети (факультети фізичного виховання).

Педагогічні інститути (факультети фізичного виховання).

II. Вищі навчальні заклади I - II рівня акредитації:

Коледжі, технікуми фізичної культури (денні, заочні).

Училища фізичної культури і олімпійського резерву.

Педагогічні училища (відділення фізичного виховання).

Три курси вищого навчального закладу III - IV рівня акредитації (до введення в дію Закону України "Про освіту" - закладу вищої освіти) з фізичного виховання або факультет фізичного виховання

Примітка. Особи, які мають стаж тренерсько-викладацької роботи, можуть займати посади тренерів-викладачів зі спорту без наявності спеціальної освіти після проходження ними атестації в комісіях органів виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.

 

Додаток 21
до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 28 січня 2002 р. N 84
(у редакції наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
від 3 червня 2003 р. N 1411)  


 
 
ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
тренерів-викладачів 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________
(посада керівника вищого органу)

_________________
(підпис)           (ініціали, прізвище) 

Назва установи (організації) __________________

Адреса ____________________________________ 

___ ____________ 20__ р. 


Наймену-
вання посади 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Ставка заробітної плати на місяць 

Підвищення ставки заробітної плати за 

Ставка заробітної плати з ураху-
ванням підвищень 

Щомісячна надбавка за вислугу років 

Кількість годин за тиждень 

Розмір нормативів за одного учня у відсотках (%) від ставки заробітної плати з урахуванням підвищень 

Заробітна плата за місяць 

Дані для тарифікації тренера-викладача 

Дата присвоєння категорії 

Наймену-
вання документа про освіту, дата його видачі 

Кількість осіб згідно з етапами підготовки і рівень їх спортивної майстерності 

Почесне звання 

Спортивне звання 

Науковий ступінь 

Спеціалі-
зацію шкіл 

Старшого тренера 

Роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку 

СОГ 

ПП 

УСГ 

СУ 

ВСМ 

член збірної України 

кандидат у збірну України 

резерв збірної України 

до 12 років і після 17 років 

після 12 років до 17 років 

до року 

більше року 

до двох років 

більше двох років 

до року 

більше року 

весь період 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 


Керівник 

________________ 

Головний бухгалтер 

________________ 


(додаток 21 у редакції наказу Державного комітету України з
 питань фізичної культури і спорту від 03.06.2003 р. N 1411)

____________ 

 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009