НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 18 червня 2014 року N 756

м. Київ

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал"

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Указу Президента України від 23.11.2011 N 1073 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, постановляє:

1. Установити Публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" тарифи:

на централізоване водопостачання - 3,24 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення - 2,98 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

2. Установити Публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.02.2012 N 82 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ПАТ "АК "Київводоканал" та від 31.01.2014 N 80 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)".

4. Ця постанова набирає чинності з 01 липня 2014 року.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Хіврич


 

Додаток 1
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
18.06.2014 N 756


Структура тарифу на централізоване водопостачання Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Загальні показники

тис. грн. на рік

грн./м 3

1

2

3

4

1.

Виробнича собівартість, у т. ч.:

685641,765

3,0107

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

256793,986

1,1276

1.1.1

електроенергія

216894,814

0,9524

1.1.2

витрати на придбання води в інших підприємств

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

39899,172

0,1752

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

70096,833

03078

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

81392,489

0,3574

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

26553,901

0,1166

1.3.2

амортизаційні відрахування

27464,841

0,1206

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

26189,100

0,1150

1.3.4

інші прямі витрати

1184,222

0,0052

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

277358,457

1,2179

1.4.1

витрати на оплату праці

123705,652

0,5432

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

46845,090

0,2057

1.4.3

амортизаційні відрахування

7355,841

0,0323

1.4.4

інші витрати

99451,875

0,4367

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

20655,565

0,0907

2.1

витрати на оплату праці

9542,097

0,0419

2.2

відрахування на соціальні заходи

3620,987

0,0159

2.3

амортизаційні відрахування

1206,996

0,0053

2.4

інші витрати

6285,486

0,0276

3

Витрати на збут, у т. ч.:

31655,165

0,1390

3.1

витрати на оплату праці

17695,010

0,0777

3.2

відрахування на соціальні заходи

6695,409

0,0294

3.3

амортизаційні відрахування

2436,765

0,0107

3.4

інші витрати

4827,982

0,0212

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

737952,494

3,2404

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

8

Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн.

737952,49

9

Тариф на централізоване водопостачання, грн./м 3

3,24

10

Обсяг реалізації, тис. м 3

227735,00


 

Директор Департаменту тарифної
політики та регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Михайлістий


 

Додаток 2
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
18.06.2014 N 756


Структура тарифу на централізоване водовідведення Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Загальні показники

тис. грн. на рік

грн./м 3

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

662176,642

2,7692

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

199308,187

0,8335

1.1.1

електроенергія

196916,967

0,8235

1.1.2

витрати на очищення стічних вод іншими підприємствами

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

2391,220

0,0100

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

56600,177

0,2367

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

103181,143

0,4315

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

21425,331

0,0896

1.3.2

амортизаційні відрахування

56624,090

0.2368

1.3.3

інші прямі витрати

25131,722

0,1051

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

303087,135

1,2675

1.4.1

витрати на оплату праці

114061,194

0,4770

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

43161,521

0,1805

1.4.3

амортизаційні відрахування

8823,602

0,0369

1.4.4

інші витрати

137040,818

0,5731

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

19894,950

0,0832

2.1

витрати на оплату праці

9206,197

0,0385

2.2

відрахування на соціальні заходи

3491,181

0,0146

2.3

амортизаційні відрахування

1147,786

0,0048

2.4

інші витрати

6049,787

0,0253

3

Витрати на збут, у т. ч.:

30559,792

0,1278

3.1

витрати на оплату праці

17073,311

0,0714

3.2

відрахування на соціальні заходи

6480,206

0,0271

3.3

амортизаційні відрахування

2343,396

0,0098

3.4

інші витрати.

4662,879

0,0195

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

712631,384

2,9802

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

8

Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн.

712631,38

9

Тариф на централізоване водовідведення, грн./м 3

2,98

10

Обсяг реалізації, тис. м 3

239122,00


 

Директор Департаменту тарифної
політики та регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Михайлістий


 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2014
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2014