ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.06.2009 р. N 712

Київ

Про надання щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення м. Києва в зв'язку з поетапним приведенням тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих витрат

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги", ст. 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та з метою посилення соціального захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення м. Києва в зв'язку з поетапним приведенням тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих витрат, у межах здійснення повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Надавати з 01.06.2009 до 31.12.2009 щомісячну адресну безготівкову допомогу (далі - допомогу) окремим категоріям соціально незахищених верств населення м. Києва на покриття різниці між розміром плати за комунальні послуги за тарифами, які діють з 01.06.2009, з урахуванням знижки з них на послуги з водопостачання та водовідведення - 51 відсоток, опалення - 16,4 відсотка, гаряче водопостачання - 28,7 відсотка та розміром плати за комунальні послуги, що діяли до 01.06.2009.

2. Встановити, що до окремих категорій соціально незахищених верств населення м. Києва, які мають право на допомогу, належать:

- особи з числа пенсіонерів або одержувачів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", розмір пенсійних виплат або допомоги яких не перевищує розміру двох з половиною прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

- особи, які отримують державну соціальну допомогу, особи, які не мають права на пенсію, та інваліди відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";

- одинокі матері (батьки), яким призначено державну допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

- малозабезпечені, в тому числі багатодітні сім'ї, яким призначено державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

- малозабезпечені особи, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержують щомісячну грошову допомогу на догляд за ним згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 N 1192;

- непрацюючі працездатні особи, які отримують щомісячну компенсаційну виплату по догляду за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.96 N 832;

- фізичні особи, які отримують компенсацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги";

- інші соціально незахищені верстви населення за рішенням районних та міської комісії з розгляду спірних питань, пов'язаних із наданням щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим соціально незахищеним верствам населення.

3. Затвердити зразок довідки для отримання допомоги (далі - довідка), що додається.

4. Підставою для отримання допомоги є довідка, видана управліннями праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій або Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

5. Особи, які згідно з пунктом 2 цього розпорядження мають право на отримання допомоги з 01.06.2009, повинні до 01.09.2009 підтвердити своє право на отримання допомоги шляхом подання довідки до організацій та установ усіх форм власності, що проводять нарахування платежів населенню за комунальні послуги (тепло-, водопостачання та водовідведення).

У разі непідтвердження права на отримання допомоги протягом трьох місяців з місяця підвищення тарифів, допомога надається з місяця надання довідки до організацій та установ усіх форм власності, що проводять нарахування платежів населенню за комунальні послуги (тепло-, водопостачання та водовідведення). При цьому допомога, надана з 01.06.2009 по 01.09.2009, на підставі списків не перераховується.

6. Головам районних у м. Києві державних адміністрацій:

6.1. Забезпечити видачу довідок управліннями праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій та призначення допомоги.

6.2. Створити сприятливі умови для щоденного прийому громадян, які звертаються за визначенням права на отримання допомоги, забезпечивши підрозділи управлінь праці та соціального захисту населення, на які покладено виконання зазначених функцій, канцелярським приладдям, необхідною комп'ютерною та оргтехнікою.

6.3. Утворити районні комісії для розгляду спірних питань, пов'язаних з наданням щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим соціально незахищеним верствам населення в десятиденний термін після видання розпорядження.

7. Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. Підготувати проект розпорядження про створення міської комісії для розгляду спірних питань, пов'язаних з наданням щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим соціально незахищеним верствам населення, розробити Положення про комісію та її персональний склад в десятиденний термін після видання розпорядження.

7.2. Надавати методичну допомогу управлінням праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій у вирішенні питань, пов'язаних з наданням допомоги.

7.3. Розробити та затвердити Порядок надання щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва в десятиденний термін після видання розпорядження.

7.4. Надавати роз'яснення щодо надання щомісячної безготівкової адресної допомоги. При цьому взяти до відома, що у сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги соціально незахищеним сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, житлової субсидії, часткової компенсації враховується грошовий еквівалент безготівкової допомоги.

8. Здійснювати надання допомоги, визначеної пунктом 1 цього розпорядження, в межах загальних асигнувань, передбачених Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в бюджеті м. Києва на 2009 рік.

9. Організаціям та установам усіх форм власності, що проводять нарахування платежів населенню на комунальні послуги:

9.1. Взяти до відома, що розмір допомоги визначається як різниця між розміром плати за комунальні послуги (тепло-, водопостачання та водовідведення) за тарифами, які діють з 01.06.2009, з урахуванням пільг, субсидій та компенсацій та розміром плати за комунальні послуги (тепло-, водопостачання та водовідведення) за тарифами, що діяли до 01.06.2009, з урахуванням пільг, субсидій та компенсацій. Розмір допомоги розраховується на підставі довідок, а у період з 01.06.2009 до 01.09.2009 розраховується на підставі довідок для отримання допомоги або списків, наданих управліннями праці та соціального захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій.

9.2. Своєчасно передавати до комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" інформацію про одержувачів допомоги та про суми наданої допомоги.

9.3. Розмір допомоги розраховується виходячи з кількості осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) та яким нараховується плата за комунальні послуги (тепло-, водопостачання та водовідведення).

При розрахунку допомоги керуватися нормами споживання комунальних послуг (тепло-, водопостачання та водовідведення), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України N 879 від 01.08.96 (із змінами і доповненнями) "Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати" та розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15.07.2004 N 1285 "Про затвердження норм споживання громадянами холодної та гарячої води і водовідведення, на які надаються пільги та субсидії".

9.4. Розрахунки плати за комунальні послуги (тепло-, водопостачання та водовідведення) для визначення розміру допомоги проводити аналогічно проведенню розрахунку плати за комунальні послуги з урахуванням пільг. За надлишки площі понад норму та понаднормативне споживання комунальних послуг особи сплачують за діючими з 01.06.2009 тарифами для населення.

10. Комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний центр" щомісячно готувати дані про розмір наданої допомоги по кожному виду послуг для Головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

11. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перших заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

Л. Черновецький 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 25 червня 2009 р. N 712 


Зразок довідки для отримання допомоги

ДОВІДКА N ______________

_________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові особи)
_______________________________________________________
(число, місяць, рік народження)

       Особа має право на отримання щомісячної адресної безготівкової допомоги в зв'язку з поетапним приведенням тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих витрат.

         Розмір пенсійної виплати (державної соціальної допомоги) станом на _______ складає ____________________ 

               Дійсна до 31.12.2009 р.

Довідка видана для житлової організації за місцем реєстрації особи

               Начальник установи (назва) ____________________________________ П. І. П.
                                                                                     М. П.

Примітка: Заповнюється управлінням праці та соціального захисту населення або Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. 


 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009