Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання

Наказ Державного казначейства України
від 27 липня 2000 року N 68 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2000 р. за N 570/4791

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного казначейства України
 від 28 січня 2002 року N 12,
 від 5 червня 2003 року N 117

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і завдань, покладених на Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання (додається).

2. Визнати "Инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР", затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61, такою, що не застосовується в Україні в частині меморіальних ордерів.

3. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома органів Державного казначейства України.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома підвідомчих установ та організацій.

5. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та Порядок їх складання вводиться в дію через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

О. І. Кірєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
статистики України 

 
В. А. Головко 

Начальник управління методології та планування Державного комітету
статистики України 

 
 
Р. В. Павелко 

Заступник начальника управління
статистики фінансів Державного
комітету статистики України 

 
 
М. С. Кузнєцова 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2000 р. за N 570/4791 


ІНСТРУКЦІЯ
про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання

(У тексті Інструкції та у формах меморіальних ордерів слова "код функціональної класифікації" у відповідних відмінках замінено словами "код програмної класифікації" згідно з наказом Державного казначейства України від 28 січня 2002 року N 12)


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1
Накопичувальна відомість за касовими операціями
Форма N 380 (бюджет)

Застосовується при обробці звітів касирів з метою систематизації оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься до накопичувальної відомості за відповідними кореспондентськими субрахунками одним рядком, тобто записуються всі обороти в касі з надходження та витрачання коштів за дебетом чи кредитом відповідних субрахунків рахунку 30 "Каса".

Якщо бюджетна установа здійснює касові операції в національній та іноземній валюті, то меморіальні ордери - накопичувальні відомості за касовими операціями складаються окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно N 1-1, 1-2 та ін.

У накопичувальній відомості за касовими операціями за субрахунком 302 "Каса в іноземній валюті" за кожним звітом касира записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті, що застосовувалась для касової операції. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Оскільки операції із надходження готівкових коштів з реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунків до каси установи та із внесення готівкових коштів з каси на реєстраційні (спеціальні реєстраційні, поточні) рахунки також відображаються в меморіальному ордері N 2 або N 3, то при перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичувальної відомості до книги "Журнал-головна" ці обороти виключаються.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1
Накопичувальна відомість за касовими операціями
Форма N 380-авт (бюджет)

Форма N 380-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 380-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 380.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2
Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 381 (бюджет)

Використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства України (поточних рахунків - в установах банків).

Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком установи, тобто при наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, кожен рахунок оформляється окремим меморіальним ордером, які нумеруються N 2-1, 2-2, 2-3 та ін. Операції з руху коштів загального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).

У накопичувальній відомості руху грошових коштів загального фонду в іноземній валюті на рахунках в установах банків (субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2
Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 381-авт (бюджет)

Форма N 381-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 381-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 381.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3
Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 382 (бюджет)

Використовується для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків).

При наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, накопичувальні відомості складаються окремо за кожним спеціальним реєстраційним (поточним) рахунком, які нумеруються N 3-1, 3-2, 3-3 та ін. Операції з руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті оформляються окремими меморіальними ордерами за видами валют.

Записи операцій в накопичувальні відомості здійснюються на підставі щоденних виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).

У накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в іноземній валюті на рахунках в установах банків (субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті") за кожною випискою банку записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті. У графі "N з/п" такі записи відображаються за одним порядковим номером.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3
Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)
Форма N 382-авт (бюджет)

Форма N 382-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 382-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 382.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
Форма N 408 (бюджет)

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є дебіторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" окремо за кожним дебітором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).

Операції за розрахунками з дебіторами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.

Попередня оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені або надані бюджетній установі в майбутньому; або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, супроводжуються записами в дебет субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за кредитом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 14 у рядку відповідного дебітора.

Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 - 26.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 364" розраховується загальний та окремо за кожним дебітором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами установи.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
Форма N 408-авт (бюджет)

Форма N 408-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 408-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 408.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Форма N 405 (бюджет)

В установах, де виписується декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення, яке і є меморіальним ордером з заробітної плати та стипендій.

Записи в ордері систематизуються за функціональною класифікацією та найменуванням установ, що обслуговуються.

При нарахуванні заробітної плати та стипендій за рахунок коштів спеціального фонду, вони систематизуються і за видами коштів спеціального фонду.

Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до форми N 405 після виведення підсумку за коштами загального фонду.

На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, в тому числі на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення та ін.).

У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером і одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Форма N 405-авт (бюджет)

Форма N 405-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 405-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Записи за графами 1 - 5 здійснюються за аналогією здійснення записів за графами 1 - 5 форми N 405.

Записи за графами 6 - 13 групуються за кодами програмної класифікації, видами коштів спеціального фонду, за установами, що обслуговуються. Крім того, за графами 9 "Нараховано (за окремими видами)", 10 "Утримано (за окремими видами)", 13 "Нараховано внесків (за окремими видами)" записи здійснюються окремо відповідно за кожним видом нарахувань (за працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установи, із зазначенням кодів економічної класифікації видатків), видом утримань та видом нарахованих внесків.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами
Форма N 409 (бюджет)

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з різними підприємствами, установами та організаціями, які є кредиторами бюджетної установи. Відомість складається за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" окремо за кожним кредитором та в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в ній здійснюються позиційним методом - за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком-фактурою тощо).

Операції за розрахунками з кредиторами, що здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

Отримані матеріальні цінності та послуги, за які установа розрахується в майбутньому, або зараховані грошові кошти за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою в майбутньому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та дебет кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 12 у рядку відповідного кредитора.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 675" розраховується загальний та окремо за кожним кредитором у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами установи.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами
Форма N 409-авт (бюджет)

Форма N 409-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 409-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 409.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7
Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів
Форма N 410 (бюджет)

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків за продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні засоби, що здійснюються в порядку планових платежів. Облік ведеться окремо за кожним постачальником, для якого відводиться необхідна кількість рядків з метою відображення операцій протягом місяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Операції за розрахунками в порядку планових платежів, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

Записи в накопичувальну відомість здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком та ін.) в міру здійснення операцій.

Перерахування постачальникам планового авансу супроводжується записами в дебет субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" та кредит відповідних кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 8 - 12.

Отримання продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних засобів від постачальників супроводжується записами в кредит субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових платежів" та дебет відповідних кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 14 - 22.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 361" вираховується загальний та окремо за кожним постачальником у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Для одержання позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за отримані установою продукти харчування.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7
Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів
Форма N 410-авт (бюджет)

Форма N 410-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 410-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 410.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
Форма N 386 (бюджет)

У накопичувальній відомості ведеться облік розрахунків з підзвітними особами в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Накопичувальна відомість за субрахунком 362 "Розрахунки з підзвітними особами" складається щомісячно позиційним способом.

Операції за розрахунками з підзвітними особами, що здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремому ордері за даною формою.

Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 362 "Розрахунки з підзвітними особами". Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси бюджетної установи авансові суми, а також про витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 362.

Другі записи здійснюються у випадках придбання підзвітними особами необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

"Залишок на кінець місяця за субрахунком 362" розраховується загальний та окремо за кожною підзвітною особою в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

При підрахуванні позиції "Сума оборотів за меморіальним ордером" вираховуються суми операцій з руху коштів у касі установи.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
Форма N 386-авт (бюджет)

Форма N 386-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 386-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 386.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
Форма N 438 (бюджет)

Використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб матеріальних цінностей, що відносяться до необоротних активів. Записи здійснюються щодо кожного документа ("Акт прийняття-передачі основних засобів" ф. N ОЗ-1, "Акт про списання основних засобів" ф. N ОЗ-3, "Акт про списання автотранспортних засобів" ф. N ОЗ-4, "Акт про списання вилученої з бібліотеки літератури" ф. N ОЗ-5) із зазначенням матеріально відповідальної особи.

Якщо щодо необоротного активу, що вибуває, нарахований знос, то він відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 13 "Знос необоротних активів". Сума зносу вираховується з даних інвентарних карток з обліку необоротних активів.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

Одночасно відповідні записи здійснюються у відповідних інвентарних картках обліку необоротних активів.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
Форма N 438-авт (бюджет)

Форма N 438-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 438-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 438.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів
Форма N 439 (бюджет)

Використовується для обліку вибуття та переміщення до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб малоцінних та швидкозношуваних предметів. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи.

У кінці місяця підсумки по всіх графах підраховуються. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів
Форма N 439-авт (бюджет)

Форма N 439-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 439-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 439.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11
Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування
Форма N 398 (бюджет)

Меморіальний ордер використовується в тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування.

Меморіальний ордер складається за результатами місяця на підставі накопичувальних відомостей про надходженням продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (обслуговуючою установою).

Записи до накопичувальної відомості про надходження продуктів харчування здійснюються окремо за кожним постачальником.

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11
Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування
Форма N 398-авт (бюджет)

Форма N 398-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 398-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 398.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12
Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування
Форма N 411 (бюджет)

Меморіальний ордер використовується в тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування.

Меморіальний ордер складається в кінці місяця на підставі накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування окремо за кожною матеріально відповідальною особою (установою).

До меморіального ордера N 12 переносяться підсумки з відомостей витрачання продуктів харчування за відповідною кореспонденцією рахунків. Крім того, в ордері записуються дані з інших видаткових документів на продукти харчування (актів про нестачу продуктів харчування, про повернення на базу та ін.).

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12
Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування
Форма N 411-авт (бюджет)

Форма N 411-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 411-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 411.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13
Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
Форма N 396 (бюджет)

Використовується для обліку операцій про витрачання матеріалів, крім продуктів харчування.

До меморіального ордеру дані заносяться з первинних документів про витрачання матеріалів (накладних на видачу, забірних карток та ін.).

Записи за дебетом субрахунків, що кореспондують з матеріальними субрахунками, здійснюються в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У кінці місяця підраховуються підсумки за всіма графами. Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13
Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
Форма N 396-авт (бюджет)

Форма N 396-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 396-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 396.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14
Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ
Форма N 409 (бюджет)

Накопичувальна відомість використовується для обліку операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду"). На кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2, 14-3.

(абзац перший Меморіального ордеру N 14 в редакції
 наказу Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)

У кінці місяця підбиваються всі підсумки та позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14
Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ
Форма N 409-авт (бюджет)

Форма N 409-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 409-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 409.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15
Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей
Форма N 406 (бюджет)

У централізованих бухгалтеріях на підставі відомостей за розрахунками з батьками складається зведення відомостей.

Зведення відомостей відкривається виведенням залишку на початок місяця. У кінці місяця за всіма графами підраховуються підсумки на кінець місяця. Усі записи здійснюються окремо за кожною обслуговуючою установою (дитячою групою).

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15
Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей
Форма N 406-авт (бюджет)

Форма N 406-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 406-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 406.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16
Накопичувальна відомість позабалансового обліку

У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку.

До граф 1 - 6 заносяться дані про надходження (одержання, надання, отримання тощо), а до граф 7 - 12 заносяться дані про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку:

необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди;

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для використання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені органом вищого рівня із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предметів тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо;

витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису;

перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців;

заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності;

списана дебіторська заборгованість;

бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо); бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади; путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій;

суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11.

При необхідності Накопичувальна відомість об'єктів позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт

Використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання Меморіального ордера N 16 авт здійснюється аналогічно до порядку складання Меморіального ордера N 16.

КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ
Форма N 441 (бюджет)

У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і стипендій. Записи в цій книзі проводяться за кожним депонентом. У відповідних графах "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" повинні бути вказані місяць, у якому утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних відомостей і суми, а в графах "Дебет - виплачено" напроти прізвища депонента записується номер видаткового касового ордера та виплачена сума.

На видаткових касових ордерах за виплаченими депонентськими сумами ставиться штамп "Депонент".

У кінці місяця в книзі підраховуються результати за графами "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" і "Дебет - виплачено" та виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

РЕЄСТР ДЕПОНОВАНИХ СУМ
Форма N 441 - авт (бюджет)

Форма N 441 - авт (бюджет) використовується для обліку своєчасно не отриманих сум заробітної плати та стипендій в установлений для виплати з каси установи термін (розрахунків з депонентами) при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати, стипендій окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник установи, який веде облік депонованої заробітної плати, стипендій на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати і стипендії (графи 7 - 10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, у яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок минулих років оформлюється Бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.

(Інструкцію доповнено згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N ___
Форма N 274 (бюджет)

Меморіальний ордер ф. N 274 застосовується для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах N 1 - 16, та для операцій, за якими не потрібно складати накопичувальні відомості та зведення.

(абзац перший Меморіального ордеру N _ Форма 274 (бюджет)
 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)

Записи в меморіальному ордері здійснюються як за окремими первинними документами, так і за групами однорідних документів.

Кореспонденція субрахунків у меморіальному ордері записується в залежності від характеру операцій за дебетом одного субрахунку та за кредитом іншого субрахунку чи дебету одного субрахунку та кредиту декількох субрахунків, або навпаки, за кредитом одного субрахунку і дебетом декількох.

Таким меморіальним ордерам присвоюються номери, починаючи з 17 за кожний місяць окремо.

(абзац четвертий Меморіального ордеру N _ Форма 274 (бюджет)
із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)

Позиція "Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги "Журнал-головна".

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N ___
Форма N 274-авт (бюджет)

Форма N 274-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання відомості за формою N 274-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми N 274.

КНИГА ЖУРНАЛ - ГОЛОВНА
Форма N 308 (бюджет)

Книга призначена для реєстрації всіх меморіальних ордерів установи. Облік у книзі "Журнал-головна", як правило, ведеться за субрахунками (тобто рахунками другого порядку). В окремих бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях за рішенням головного бухгалтера облік може вестись за рахунками третього, четвертого та ін. порядку.

Книга "Журнал-головна" відкривається щорічно. На початку звітного року книга відкривається записами сум залишків на рахунках на початок року у відповідності до балансу та залишків на рахунках книги "Журнал-головна" за минулий рік.

Записи в книзі, при веденні в установах окремих меморіальних ордерів, здійснюються у міру їх складання, але не пізніше наступного дня, а при складанні меморіальних ордерів - накопичувальних відомостей - один раз на місяць. Сума меморіального ордера переноситься спочатку до графи "Сума оборотів за меморіальним ордером", а потім до дебету та кредиту відповідних кореспондентських субрахунків.

У кінці місяця перевіряється правильність записів за субрахунками синтетичного обліку в книзі "Журнал-головна". Для цього підсумовуються обороти за кожним субрахунком синтетичного обліку і виводяться залишки на кінець місяця в рядку "Усього".

Сума оборотів за місяць за всіма субрахунками як за дебетом, так і за кредитом повинна дорівнювати підсумку графи "Сума оборотів за меморіальним ордером".

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності 

 
 
О. О. Чечуліна 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 380 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

N з/п 

Дата звіту касира 

Дебет субрахунку 30___ 

Кредит субрахунку 30___ 

до кредиту субрахунків 

до дебету субрахунків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишок на початок місяця _____ 

Залишок на кінець місяця ______ 

Сума оборотів за меморіальним ордером ______ 


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 380-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

Дебет субрахунку 30_____ до кредиту субрахунків

Дата звіту касира 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  


 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Кредит субрахунку 30_____ до дебету субрахунків

Дата звіту касира 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Оборот за дебетом:  

___________________ 

Оборот за кредитом: 

___________________ 

Залишок на початок місяця:  

___________________ 

Залишок на кінець місяця:  

___________________ 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

___________________ 


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 381 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п 

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) 

Дебет субрахунку ___ 

Кредит субрахунку ___ 

до кредиту субрахунків 

до дебету субрахунків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишок на початок місяця _____ 

Залишок на кінець місяця ______ 

Сума оборотів за меморіальним ордером ______ 


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 381-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

Дебет субрахунку ____ до кредиту субрахунків

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  


 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Кредит субрахунку _____ до дебету субрахунків

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Оборот за дебетом:  

___________________ 

Оборот за кредитом: 

___________________ 

Залишок на початок місяця:  

___________________ 

Залишок на кінець місяця:  

___________________ 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

___________________ 


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 382 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п 

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) 

Дебет субрахунку ___ 

Кредит субрахунку ___ 

до кредиту субрахунків 

до дебету субрахунків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишок на початок місяця _____ 

Залишок на кінець місяця ______ 

Сума оборотів за меморіальним ордером ______ 


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 382-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

Дебет субрахунку ____ до кредиту субрахунків 

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  


 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Кредит субрахунку ____ до дебету субрахунків

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Оборот за дебетом:  

___________________ 

Оборот за кредитом: 

___________________ 

Залишок на початок місяця:  

___________________ 

Залишок на кінець місяця:  

___________________ 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

___________________ 


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 408 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

N
з/п 

КЕКВ 

Дата 

N доку-
мента 

Назва організації (установи) 

Залишок на початок місяця за субрахунком 364 

Дебет субрахунку 364 

Кредит субрахунку 364 

Другі записи 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 364 

Дата 

N доку-
мента 

до кредиту субрахунків 

Дата 

N доку-
мента 

до дебету субрахунків 

Д 

Д 

Д 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Разом 

К 

К 

К 

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером _______ 

  

  


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 408-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

N з/п 

КЕКВ 

Назва організації (установи), дата, N документа 

Залишок на початок місяця за субрахунком 364

(дебет, кредит) 

Дебет субрахунку 364
дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума 

Кредит субрахунку 364
дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 364

(дебет, кредит) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі

 

 

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  


Залишок на початок місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Дебет субрахунку 364 до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________ 
Разом: 

Кредит субрахунку 364 до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Другі записи: до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Другі записи: до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Залишок на кінець місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

  

  

 
________________________  


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 405 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5

за _______________ 20__ р.

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

N
з/п 

Зміст операції 

Дебет субрахунку 

Кредит субрахунку 

Сума 

Нараховано заробітної плати 

80__, 81__ 

661 

  

Нараховано стипендій 

80__, 81__ 

662 

  

Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

652 

661 

  

Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування 

80__, 81__ 

652 

  

Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування  

80__, 81__ 

651 

  

Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 

80__, 81__ 

653 

  

Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію 

661, 662 

671 

  

Утримано за товари, продані в кредит 

661 

663 

  

Утримано прибутковий податок з громадян 

661, 662 

641 

  

10 

Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки 

661 

664 

  

11 

Утримано на обов'язкове пенсійне страхування 

661 

651 

  

12 

Утримано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 

661 

653 

  

13 

Утримано за договорами добровільного страхування  

661 

665 

  

14 

Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків 

661, 662 

666 

  

15 

Утримано за позиками банку 

661 

667 

  

16 

Утримано за виконавчими документами 

661, 662 

668 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

Усього: 

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ___________ 


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

 

 

 

 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на ____ аркушах


Зворотний бік типової форми N 405 (бюджет)

Код програмної класифікації,
вид коштів спеціального фонду,
найменування установ, що обслуговуються 

Номер відомості 

 
НАРАХОВАНО 

 
УТРИМАНО 

сума до видачі 

борг за праців- ником 

Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування 

Нараховано внесків на обов'язкове страхування на випадок безробіття 

Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування 

 

штатним працівникам за 

позаштатним працівникам 

допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

аванс за 1-шу половину місяця 

прибут-
ковий податок 

за виконав-
чими докумен-
тами 

за товари, продані в кредит 

за безготівковим перера-
хунком сум членських профспілкових внесків 

погашення залишку боргу за праців-
ником 

вип-
лата в між-
розра-
хунко-
вий період 

 

 

усього утримано 

кредит 

дебет 

окремими видами 

 

 

 

 

 

Разом 

за КЕКВ ____ 

 

дні 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 405-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5

за _______________ 20__ р.

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

N
з/п 

Зміст операції 

Дебет субрахунку, КЕКВ 

Кредит субрахунку 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  


Сума оборотів за меморіальним ордером __________________

Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


N з/п 

Код відомчої класифікації, код програмної класифікації, вид коштів спеціального фонду, найменування установ, що обслуговуються 

N відомості 

Нараховано (за окремими видами) 

Утримано (за окремими видами) 

Сума до видачі 

Борг за працівником 

Нараховано внесків (за окремими видами) 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом:

(за кодом програмної класифікації, видом коштів спеціального фонду, установою, що обслуговується) 

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 409 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

N з/п 

КЕКВ 

Дата 

N доку-
мента 

Назва організації (установи) 

Залишок на початок місяця за субрахунком 675 

Дебет субрахунку 675 

Кредит субрахунку 675 

Другі записи 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 675 

Дата 

N доку- мента 

до кредиту субрахунків 

Разом 

Дата 

N доку-
мента 

до дебету субрахунків 

Разом 

Д 

Д 

Д 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

К 

К 

К 

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ________ 

  


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 409-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

N з/п 

КЕКВ 

Назва організації (установи), дата, N документа 

Залишок на початок місяця за субрахунком 675

(дебет, кредит) 

Дебет субрахунку 675
дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума 

Кредит субрахунку 675
дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 675

(дебет, кредит) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі

 

 

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  


Залишок на початок місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Дебет субрахунку 675 до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________ 
Разом: 

Кредит субрахунку 675 до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Другі записи: до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Другі записи: до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Залишок на кінець місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

  

  

 
________________________  


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 410 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

N з/п 

КЕКВ 

Дата 

N доку-
мента 

Назва організації (установи) 

Залишок на початок місяця за субрахунком 361 

Дебет субрахунку 361 

Кредит субрахунку 361 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 361 

Дата 

N доку- мента 

до кредиту субрахунків 

Разом 

Дата 

N доку-
мента 

до дебету субрахунків 

Разом 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ________ 

  

  


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 410-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

N з/п 

КЕКВ 

Назва організації (установи), дата, N документа 

Залишок на початок місяця за субрахунком 361
 
(дебет, кредит) 

Дебет субрахунку 361
дата, N документа, кор. субрахунок - сума 

Кредит субрахунку 361
дата, N документа, кор. субрахунок - сума 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 361

(дебет, кредит) 

6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі

 

 

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  


Залишок на початок місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Дебет субрахунку 361 до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________ 
Разом: 

Кредит субрахунку 361 до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Залишок на кінець місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

  

  

 
________________________  


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 386 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

N з/п 

КЕКВ 

N авансового звіту 

Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи 

Залишок на початок місяця за субрахунком 362 

Видано під звіт і відшкодовано перевитрат - дебет субрахунку 362 

Кредит субрахунку 362 

Другі записи 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 362 

Повернення невикористаних сум авансу 

Затверджена сума витрат по авансовому звіту 

До дебету субрахунків 

Д 

Д 

Д 

Дебет 

Кредит 

Дата виникнення заборгованості 

Дебет 

Кредит 

Дата 

Кредит субрахунку 30_ 

Дата 

Кредит субрахунку 30_ 

Дата 

Дебет субрахунку 30_ 

  

  

  

  

  

  

К 

К 

К 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ________ 

  

  


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 386-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

N з/п 

КЕКВ 

Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи, дата, N документа 

Залишок на початок місяця за субрахунком 362

(дебет, кредит) 

Дебет субрахунку 362
дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума  

Кредит субрахунку 362
дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума 

Залишок на кінець місяця за субрахунком 362

(дебет, кредит) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі

 

 

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  


Залишок на початок місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Дебет субрахунку 362 до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________ 
Разом: 

Кредит субрахунку 362 до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Другі записи: до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Другі записи: до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Залишок на кінець місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

  

  

 
________________________  


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 438 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

N з/п 

Дата 

Номер доку-
мента 

Назва документа 

Матеріально відповідальна особа (установа) 

Дебет субрахунків 

Кредит субрахунків 

131 

132 

133 

 

 

 

 

401 

10_ 

10_ 

 

11_ 

11_ 

 

12_ 

12_ 

 

Разом: 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером _______ 


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 438-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

N з/п 

Дата  

Назва і номер документа, МВО (установа) 

Дебет субрахунків 

Кредит субрахунків 

Сума проводок, сума "разом за документом" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  


Усього до кредиту субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Сума оборотів за меморіальним
ордером: 

_________________________________


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 439 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів

N з/п 

Дата 

Номер доку- мента 

Назва документа 

Матеріально відповідальна особа (установа) 

Дебет субрахунків 

Кредит субрахунків 22__ 

411 

  

  

  

  

  

221 

222 

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ________ 

  


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 439-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10 

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів

N з/п 

Дата  

Назва і номер документа, МВО (установа)

Дебет субрахунків 

Кредит субрахунків 

Сума проводок, сума "разом за документом" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  


Усього до кредиту субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Сума оборотів за меморіальним
ордером: 

_________________________________


Виконавець: 

_______________
(посада) 

_____________
(підпис) 

____________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

______________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 


"___" ______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 398 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11

за _______________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

N з/п 

Матеріально відповідальна особа (установа) 

Назви постачальників 

Кредит субрахунку 361 

 

 

 

 

 

 

Разом 

Дебет субрахунків 

сума 

сума 

сума 

сума 

сума 

сума 

232 

236 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером _______ 

 

 

 

 

 


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 398-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11

за _______________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування

N з/п 

Матеріально відповідальна особа (установа)  

Назва постачальника 

Кредит субрахунку 361 

Дебет субрахунків 

Сума 

 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  


Усього до кредиту субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

_________________________________


Виконавець: 

_______________
(посада) 

_____________
(підпис) 

____________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

______________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 


"___" ______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 411 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12

за _______________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування

N
з/п 

Матеріально відповідальна особа (установа) 

Кредит субрахунку 232

Дебет субрахунків 

801 

802 

811 

  

  

  

  

  

  

701, 
681

2  

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ___________ 


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 411-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12

за _______________ 20__ р.

Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування

N
з/п 

Матеріально відповідальна особа (установа)  

Кредит субрахунку 232 

Дебет субрахунків 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  


Усього до кредиту субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Сума оборотів за меморіальним
ордером: 

_________________________________


Виконавець: 

_______________
(посада) 

_____________
(підпис) 

____________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

______________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 


"___" ______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 396 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість витрачання матеріалів

N з/п

  

 Дата

  

Номер доку- мента 

Назва документа

  

Кредит субрахунків 

Дебет субрахунків 

В тому числі за установами (матеріально відповідальними особами) 

  

  

  

  

  

801 

802 

811 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

231 

233 

  

  

  

КЕКВ 

сума 

КЕКВ 

сума 

КЕКВ 

сума 

КЕКВ 

сума 

КЕКВ 

сума 

Разом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ___________ 

  

  

  

  

  

  

  

  


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище)  

"___" _______ 20__  р. Додаток на _______ аркушах 


 Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 396-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість витрачання матеріалів

N з/п 

Дата  

Назва і номер документа, матеріально відповідальна особа (установа)

Кредит субрахунків 

Дебет субрахунків 

Сума проводок, сума "разом за документом" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  


Усього до кредиту субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

_________________________________


Виконавець: 

_______________
(посада) 

_____________
(підпис) 

____________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

______________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 


"___" ______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 409 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ

N з/п 

Дата 

Номер документа 

Назва документа 

Зміст операції 

Кредит субрахунку 

Дебет субрахунків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ______ 

  

  


Виконавець: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_______
(посада) 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

______
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______ 20__  р.

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 409-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ

N з/п 

Дата  

Назва і номер документа, зміст операції

Кредит 71_

Дебет субрахунків 

Сума

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  


Усього до кредиту субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок                                     Сума
_________________________________
Разом:

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

 
_________________________________


Виконавець: 

_______________
(посада) 

_____________
(підпис) 

____________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

______________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали і прізвище) 


"___" ______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 406 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15

за _______________ 20__ р.

Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

N
з/п 

Назва установи (дитячої групи) 

Заборгованість на початок місяця за субрахунком 674 

Нараховано за дні відвідування 

Оплачено за квитанцією 

Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674 

дебет 

кредит 

дебет 674 кредит 714 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

Сума оборотів за меморіальним ордером _______ 

  


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" ______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 406-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15

за _______________ 20__ р.

Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

N з/п 

Назва установи (дитячої групи) 

Заборгованість на початок місяця за субрахунком 674

(дебет, кредит) 

Нараховано за дні відвідування - дебет субрахунку 674, дата, N документа, кор. субрахунок - сума 

Оплачено за квитанцією - оборот за кредитом субрахунку 674, дата, N документа, кор. субрахунок - сума 

Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674

(дебет, кредит) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі

 

 

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  


Залишок на початок місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Дебет субрахунку 674 до кредиту субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________ 
Разом: 

Кредит субрахунку 674 до дебету субрахунків: 

  

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Залишок на кінець місяця: 

Дебет: 

  

Кредит: 

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

  

  

 
________________________  


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 5 червня 2003 р. N 117 


____________
(назва установи) 


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

                     


за _______________ 20___р.

Код за ДКУД 

                     Накопичувальна відомість позабалансового обліку

N з/п 

Назва об'єкта позабалансового обліку 

Надходження (одержано, надано, отримано тощо) 

Вибуття (використано, списано, повернуто, сплачено тощо) 

кількість 

ціна 

сума 

підстава (номер, дата і найменування документа) 

кількість 

сума 

підстава (номер, дата і найменування документа) 

кількість 

сума 

підстава (номер, дата і найменування документа) 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сума оборотів за меморіальним ордером: ____________

Виконавець: 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив:  

______________
(посада) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

  

  

Додаток на ___ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

(Інструкцію доповнено Меморіальним ордером N 16 згідно з
 наказом Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 5 червня 2003 р. N 117 


____________
(назва установи) 


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

                      за _______________ 20___р.

Код за ДКУД 

                     
Накопичувальна відомість позабалансового обліку

N з/п 

Назва об'єкта позабалансового обліку 

Надходження 

Кредит рахунків

Дебет субрахунків

Сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі

 

 

 


Усього до кредиту рахунків: 

Субрахунок 

Сума 

  

___________________________ 

  

Разом: 

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок 

Сума 

  

___________________________ 

  

Разом: 

  

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

__________________ 


Виконавець: 

____________
(посада) 

  

____________
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

____________
(посада) 

  

____________
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

____________
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

Додаток на ___ аркушах 


(Інструкцію доповнено Меморіальним ордером N 16 згідно з
 наказом Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 5 червня 2003 р. N 117 


____________
(назва установи) 

  

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

                         

Зразок ярлика і титульної сторінки 
Форма N 441 (бюджет) 


КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ

за 20__ р.

За даним зразком друкувати всю книгу форми N 441 (бюджет)

Порядковий номер (табельний номер) 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Кредит (віднесено на рахунок депонентів) 

Дебет - виплачено 

місяць 

номер платіжної відомості 

сума 

номер видаткового касового ордера  

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Інструкцію доповнено формою N 441 (бюджет) згідно з наказом
 Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 5 червня 2003 р. N 117 


____________
(назва установи) 

 
Типова форма N 441-авт (бюджет) 


Реєстр депонованих сум

за ____________ 20__ р.

Дебет субрахунку ___ до кредиту субрахунку ___

Порядковий номер (табельний номер) 

Найменування відділу (управління), курсу (групи) 

Номер платіжної відомості 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Дата виникнення заборгованості 

Сума невиплаченої заробітної плати, стипендії 

Відмітка про сплату (перерахування, списання, перенесення) 

дата 

номер документа 

сума 

підпис виконавця 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 


Касир: 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  

  

Перевірив: 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

  

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  

"___" ____________ 20__ р. 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього" і підписи друкувати на звороті.

(Інструкцію доповнено формою N 441-авт (бюджет) згідно з наказом
 Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 5 червня 2003 р. N 117 


____________
(назва установи) 


БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

до Меморіального ордера __ за ____________ 20__ р.

N з/п 

Зміст операції  

Дебет  

Кредит  

Сума 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Виконавець: 

____________
(посада) 

______________________
(підпис)    (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  


(Інструкцію доповнено Бухгалтерською довідкою згідно з
 наказом Державного казначейства України від 05.06.2003 р. N 117)
 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 274 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N

за _______________ 20__ р.

N
з/п 

Підстава (посилання на документи або зміст запису) 

За дебетом субрахунку 

За кредитом субрахунку 

Сума  

1  

2  

3  

4  

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Усього: 

  

Сума оборотів за меморіальним ордером ____ 

  

  


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

___________________
(назва установи) 

  

Типова форма N 274-авт (бюджет) 

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N

за _______________ 20__ р.

N
з/п 

Підстава (посилання на документи або зміст запису) 

За дебетом субрахунку 

За кредитом субрахунку 

Сума  

1  

2  

3  

4  

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Усього:

 


Сума оборотів за меморіальним ордером

 

_____________ 

Разом по дебету субрахунків: 

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:

Разом по кредиту субрахунків: 

  

Субрахунок                    Сума
_________________________
Разом:


Виконавець:  

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

_____________
(посада) 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер:  

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  


"___" _______________ 20__ р. 

Додаток на _______ аркушах 


 

___________________
(назва установи) 

  

Зразок ярлика і титульної сторінки

Типова форма N 308 (бюджет)

Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68 


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 


  

Код за ДКУД 

 ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА

Зразок непарних сторінок форми N 308 (бюджет)

  

  

  

  

  

  

  

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зразок парних сторінок форми N 308 (бюджет)

Місяць ____________

N рядка 

Дата  

N меморіального ордера 

Сума оборотів за меморіальним ордером 

Обороти за субрахунками 

  

  

  

  

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Залишки за субрахунками на початок місяця: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишки за субрахунками на кінець місяця: 

  

  

  

  

  

  

  

  


____________  

 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009