ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.04.2011 р. N 617

Київ

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказів Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 N 140 "Про впорядкування нарахування плати за житлово-комунальні послуги в м. Києві", з метою надання на належному рівні послуг для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим), що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної перевірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після перевірки з урахуванням кількості засобів обліку. 

3. Внести наступні зміни до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виключити позиції NN 1, 2, 136, 653 - 655, 657, 658, 1991 - 1997, 2385, 2593 - 2600, 3586 - 3645, 5086 - 5093, 8316, 8320 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.2. Виключити позиції NN 2, 143, 144, 168, 169, 313 - 323, 373 - 377, 379, 380, 467 - 473, 519 - 521, 591, 612, 633, 634, 636, 739 - 747, 749, 853 - 866, 868 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.3. Виключити позиції NN 1 - 19 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.11.2009 N 1292 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.4. Виключити позиції NN 1 - 7 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2010 N 173 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978" (зі змінами);

3.5. Виключити позиції N 6 - 12 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2010 N 355 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій";

3.6. Виключити позиції NN 2, 6 - 9, 37, 57, 72 - 73, 76, 77, 103 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 933 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760, від 31.08.2009 N 979, від 17.11.2009 N 1292, від 30.11.2009 N 1334" (зі змінами);

3.7. Виключити позицію N 1 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 948 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2010 N 686" (зі змінами);

3.8. Виключити позиції NN 2 - 21, 28 - 54, 69 - 77, 80 - 81, 93 - 97, 99, 100, 104 - 125, 130 - 148, 153 - 156, 159 - 164, 167 - 168 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2010 N 1164 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978, N 979, від 14.08.2009 N 902, від 02.03.2010 N 114";

3.9. Виключити позиції NN 168, 169, 172 - 178, 181, 183, 185, 262, 3496, 3501, 3508, 3510, 3609, 3620, 3749, 4103, 4129, 4168, 4182, 4205, 4720, 4721, 4726, 4733, 6196, 6675, 6963, 6964, 7551 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд комунальної власності та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 N 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури" (зі змінами);

3.10. Виключити у пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 N 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури" (зі змінами) слова "комунальної власності";

3.11. Виключити у назві додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 N 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури" (зі змінами) слова "комунальної власності".

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Голова 

О. Попов 


 

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
26.04.2011 N 617 


Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим)

За-
галь-
на по-
ряд-
кова нуме-
ра-
ція 

Суб'єкт господарю-
вання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будинку 

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць 

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

При-
би-
рання прибу-
динко-
вої тери-
торії 

Приби-
рання сходо-
вих кліток 

Виве-
зення побу-
тових від-
ходів (зби-
рання, збері-
гання, пере-
везен-
ня, пере-
роб-
лення, утилі-
зація, зне-
шкод-
жен-
ня та захо-
ронен-
ня) 

При-
биран-
ня під-
валу, техніч-
них повер-
хів та пок-
рівлі 

Тех-
ніч-
не обслу-
гову-
ван-
ня ліф-
тів 

Обслу-
гову-
ван-
ня сис-
тем дис-
пет-
чери-
зації 

Тех-
нічне обслу-
гову-
ван-
ня внутрі-
шньо-
будин-
кових сис-
тем ГВП і ХВП, водо-
відве-
ден-
ня, тепло-
поста-
чан-
ня та зли-
вової кана-
ліза-
ції 

Дера-
тиза-
ція 

Дез-
інсек-
ція 

Обслу-
гову-
ван-
ня димо-
вен-
тиля-
цій-
них кана-
лів 

Тех-
нічне обслу-
гову-
ван-
ня та по-
точ-
ний ре-
монт сис-
тем проти-
пожеж-
ної авто-
мати-
ки й димо-
вида-
лення, а та-
кож ін-
ших внут-
рішньо-
будин-
кових інже-
нер-
них сис-
тем у разі їх наяв-
ності 

По-
точ-
ний ре-
монт кон-
струк-
тив-
них еле-
мен-
тів внутрі-
шньо-
будин-
кових сис-
тем гаря-
чого і холод-
ного водо-
поста-
чан-
ня, водо-
відве-
ден-
ня, тепло-
поста-
чан-
ня та зли-
вової кана-
ліза-
ції і тех-
ніч-
них прист-
роїв будин-
ків та еле-
ментів зов-
ніш-
нього упо-
ряд-
жен-
ня 

Поли-
вання дво-
рів, клумб і газо-
нів 

Приби-
рання і виве-
зення снігу, поси-
пан-
ня части-
ни при-
будин-
кової тери-
торії, призна-
ченої для про-
ходу та проїз-
ду, проти-
ожелед-
ними сумі-
шами 

Екс-
плуа-
тація но-
мер-
них знаків будин-
ків 

Освіт-
лен-
ня місць за-
галь-
ного ко-
рис-
туван-
ня, під-
валів, підка-
чува-
ння води 

Енер-
го-
поста-
чан-
ня для ліф-
тів 

При-
буток 

Та-
риф, грн. за 1 кв. м за-
галь-
ної пло-
щі квар-
тири за мі-
сяць (в то-
му чис-
лі при-
буток та ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого по-
верху 

Та-
риф, грн. за 1 кв. м за-
галь-
ної пло-
щі квар-
тири пер-
шого по-
вер-
ху за міся-
ць (в тому чис-
лі при-
бу-
ток та ПДВ) 

Та-
риф, грн. за 1 кв. м за-
галь-
ної пло-
щі квар-
тири за мі-
сяць (з ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого по-
верху 

Та-
риф, грн. за 1 кв. м за-
галь-
ної пло-
щі квар-
тири пер-
шого по-
верху за мі-
сяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Андрющенка Григорія 

4-б 

0,4107 

1,1381 

0,5951 

0,0000 

0,1941 

0,0000 

0,5871 

0,0371 

0,0000 

0,1133 

0,0000 

0,1774 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1780 

0,0463 

0,27 

4,51 

4,19 

4,17 

3,88 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Андрющенка Григорія 

4-б к. 14 

0,7987 

0,8847 

0,4970 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6485 

0,0983 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0512 

0,0000 

0,23 

3,86 

3,86 

3,57 

3,57 

БУ-12 ККЕУ МО України 

пров. Артилерійський 

1-а 

0,5753 

0,3719 

0,3623 

0,0000 

0,4203 

0,0000 

0,6417 

0,0000 

0,0000 

0,1351 

0,0000 

0,1519 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1468 

0,0287 

0,22 

3,67 

3,09 

3,40 

2,86 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Білоруська 

40 

0,2681 

0,2877 

0,5548 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4488 

0,0124 

0,0000 

0,0321 

0,0000 

0,2211 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0111 

0,0000 

0,14 

2,38 

2,38 

2,20 

2,20 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Білоруська 

38 

0,3263 

0,2837 

0,6721 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4959 

0,0000 

0,0000 

0,0404 

0,0000 

0,2122 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0932 

0,0000 

0,17 

2,75 

2,75 

2,55 

2,55 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Далека 

25 

1,3138 

0,0000 

3,1658 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0145 

0,0000 

0,35 

5,82 

5,82 

5,39 

5,39 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Дегтярівська 

14 

0,2890 

0,5020 

0,2862 

0,0000 

0,3940 

0,0000 

0,5391 

0,0252 

0,0000 

0,0509 

0,0000 

0,1894 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0995 

0,0586 

0,19 

3,15 

2,57 

2,92 

2,38 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Дегтярівська 

26-б 

0,3196 

0,5751 

0,3167 

0,0000 

0,4033 

0,0000 

0,5964 

0,0264 

0,0000 

0,0570 

0,0000 

0,1340 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1110 

0,0433 

0,20 

3,35 

2,77 

3,10 

2,56 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Дегтярівська 

12/7 

0,2093 

0,7793 

0,2897 

0,0000 

0,6048 

0,0000 

0,6143 

0,0175 

0,0000 

0,0631 

0,0000 

0,1763 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2159 

0,0255 

0,24 

3,88 

3,07 

3,59 

2,84 

10 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Дегтярівська 

26-а 

0,3039 

0,5481 

0,3599 

0,0000 

0,4062 

0,0000 

0,3186 

0,0258 

0,0000 

0,0576 

0,0000 

0,1044 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0393 

0,0383 

0,17 

2,85 

2,28 

2,64 

2,11 

11 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Довнар-Запольського 

0,2265 

0,8138 

0,6115 

0,0000 

0,3694 

0,0000 

0,3583 

0,0318 

0,0000 

0,1034 

0,0000 

0,1778 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1029 

0,0931 

0,23 

3,74 

3,14 

3,47 

2,91 

12 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Донецька 

8-а 

0,2681 

0,5194 

0,2636 

0,0000 

0,4867 

0,0000 

0,4959 

0,0087 

0,0000 

0,0437 

0,0000 

0,1014 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1026 

0,0322 

0,18 

3,01 

2,34 

2,79 

2,16 

13 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Електриків 

30 

1,0122 

0,7120 

0,3653 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2328 

0,0178 

0,0000 

0,0549 

0,0000 

0,3333 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1605 

0,0000 

0,23 

3,74 

3,74 

3,47 

3,47 

14 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Естонська 

53/8 к 1 

0,1166 

0,0000 

3,4444 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5330 

0,0000 

0,0000 

0,0872 

0,0000 

0,2355 

0,0221 

0,0000 

0,0000 

0,0332 

0,0000 

0,35 

5,80 

5,80 

5,37 

5,37 

15 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Естонська 

0,3607 

0,3541 

0,2763 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3951 

0,0021 

0,0000 

0,0737 

0,0000 

0,2148 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1641 

0,0000 

0,15 

2,39 

2,39 

2,21 

2,21 

16 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Естонська 

53/8 к 2 

0,0659 

00000 

2,6012 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5973 

0,0000 

0,0000 

0,0987 

0,0000 

0,2627 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0188 

0,0000 

0,29 

4,72 

4,72 

4,37 

4,37 

17 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Івана Кудрі 

18/2 

0,3586 

0,3998 

0,2483 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3048 

0,0000 

0,0000 

0,0222 

0,0000 

0,1116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1004 

0,0000 

0,12 

2,00 

2,00 

1,85 

1,85 

18 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Курська 

13-а 

0,2948 

0,4881 

0,2434 

0,0000 

0,1904 

0,0000 

0,5411 

0,0225 

0,0000 

0,0456 

0,0000 

0,1218 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0889 

0,0267 

0,16 

2,67 

2,39 

2,48 

2,22 

19 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Курська 

13-б 

0,3441 

0,4902 

0,2391 

0,0000 

0,1908 

0,0000 

0,5399 

0,0224 

0,0000 

0,0453 

0,0000 

0,1218 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0884 

0,0268 

0,17 

2,73 

2,45 

2,53 

2,27 

20 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Курська 

13-д 

0,2487 

0,5134 

0,2494 

0,0000 

0,1961 

0,0000 

0,5473 

0,0231 

0,0000 

0,0469 

0,0000 

0,1593 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1059 

0,0275 

0,17 

2,74 

2,45 

2,54 

2,27 

21 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Курська 

0,7388 

0,3854 

0,5163 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6776 

0,0488 

0,0000 

0,0739 

0,0000 

0,1752 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1799 

0,0000 

0,22 

3,62 

3,62 

3,36 

3,36 

22 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Курська 

0,6577 

0,4001 

0,6231 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4552 

0,0186 

0,0000 

0,0323 

0,0000 

0,1958 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1428 

0,0000 

0,20 

3,27 

3,27 

3,03 

3,03 

23 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Курська 

13-в 

0,3286 

0,5001 

0,2775 

0,0000 

0,2283 

0,0000 

0,5431 

0,0227 

0,0000 

0,0460 

0,0000 

0,0966 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0932 

0,0272 

0,17 

2,80 

2,47 

2,60 

2,29 

24 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Курська 

13-г 

0,2508 

0,4974 

0,2732 

0,0000 

0,1927 

0,0000 

0,5419 

0,0225 

0,0000 

0,0458 

0,0000 

0,1222 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1031 

0,0270 

0,16 

2,69 

2,41 

2,49 

2,23 

25 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Мельникова 

83 

0,1154 

0,4134 

0,4587 

0,0000 

0,2886 

0,0000 

0,3677 

0,0250 

0,0000 

0,0678 

0,0000 

0,1895 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1158 

0,0515 

0,16 

2,71 

2,27 

2,51 

2,10 

26 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Московська 

45/2 

0,4427 

1,0476 

0,4634 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5045 

0,0000 

0,0000 

0,0531 

0,0000 

0,1276 

0,0187 

0,0000 

0,0000 

0,1378 

0,0000 

0,22 

3,62 

3,62 

3,35 

3,35 

27 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Московська 

45 

0,5811 

1,2233 

0,3657 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4746 

0,0000 

0,0000 

0,0448 

0,0000 

0,1030 

0,0277 

0,0000 

0,0000 

0,1111 

0,0000 

0,23 

3,80 

3,80 

3,52 

3,52 

28 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Рибалка Маршала 

0,4651 

0,5291 

0,5605 

0,0000 

0,1999 

0,0000 

0,7695 

0,0267 

0,0000 

0,0929 

0,0000 

0,2117 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2226 

0,0307 

0,25 

4,03 

3,73 

3,73 

3,45 

29 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Россошанська 

3, к. 64 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7379 

0,0000 

0,0000 

0,1512 

0,0000 

0,9275 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1035 

0,0000 

0,15 

2,49 

2,49 

2,30 

2,30 

30 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Россошанська 

3, к. 68 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,1783 

0,0000 

0,0000 

0,1358 

0,0000 

1,6783 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0930 

0,0000 

0,24 

4,00 

4,00 

3,70 

3,70 

31 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Світла 

0,4641 

0,2510 

0,4438 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4519 

0,0484 

0,0000 

0,0745 

0,0000 

0,2305 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1765 

0,0000 

0,17 

2,77 

2,77 

2,57 

2,57 

32 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Світла 

6-а 

0,5689 

0,2590 

0,4608 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4308 

0,0000 

0,0000 

0,0703 

0,0000 

0,1364 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1178 

0,0000 

0,16 

2,65 

2,65 

2,45 

2,45 

33 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Симиренка 

34-а 

0,4786 

0,5194 

0,1131 

0,0000 

0,2414 

0,0000 

0,3837 

0,0329 

0,0000 

0,0532 

0,0000 

0,0618 

0,1270 

0,0000 

0,0000 

0,1033 

0,0991 

0,17 

2,87 

2,43 

2,66 

2,25 

34 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Тарасівська 

0,0696 

0,3884 

0,2514 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4320 

0,0000 

0,0000 

0,0555 

0,0000 

0,2906 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1568 

0,0000 

0,13 

2,13 

2,13 

1,97 

1,97 

35 

БУ-12 ККЕУ МО України 

Тверський тупик 

0,8110 

0,6105 

1,0928 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0552 

0,0000 

0,2960 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3416 

0,0000 

0,25 

4,16 

4,16 

3,85 

3,85 

36 

БУ-12 ККЕУ МО України 

Тверський тупик 

7 гурто-
житок 

1,0277 

0,7858 

0,5996 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0252 

0,0000 

0,2680 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4983 

0,0000 

0,25 

4,15 

4,15 

3,85 

3,85 

37 

БУ-12 ККЕУ МО України 

вул. Тургенєвська 

64/68 

0,4300 

0,6442 

0,2611 

0,0000 

0,2962 

0,0000 

0,5523 

0,0280 

0,0000 

0,0479 

0,0000 

0,1919 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1607 

0,0397 

0,21 

3,44 

3,00 

3,18 

2,78 

38 

БУ-12 ККЕУ МО України 

пров. Чугуївський 

19 

0,8237 

1,2609 

0,7223 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0744 

0,0520 

0,0000 

0,0932 

0,0000 

0,3630 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3464 

0,0000 

0,37 

6,14 

6,14 

5,68 

5,68 

39 

ВСП "Батиївський" 

вул. Клименка Івана 

12-а 

0,3549 

0,1058 

0,3440 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4752 

0,0028 

0,0000 

0,1069 

0,0000 

0,2234 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0887 

0,0000 

0,13 

2,21 

2,21 

2,04 

2,04 

40 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

40-а 

0,7586 

0,0000 

0,3365 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4748 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,12 

2,03 

2,03 

1,88 

1,88 

41 

ЖЕД-206 

вул. Дяченка 

20 

0,1835 

0,3037 

0,1334 

0,0000 

0,2749 

0,0520 

0,2843 

0,0000 

0,0000 

0,0076 

0,0000 

0,2123 

0,0116 

0,0000 

0,0000 

0,0771 

0,0613 

0,16 

2,11 

1,60 

1,92 

1,46 

42 

ЖЕД-206 

вул. Дяченка 

20-а 

0,2755 

0,3016 

0,1320 

0,0000 

0,2746 

0,0519 

0,2843 

0,0000 

0,0000 

0,0076 

0,0000 

0,2122 

0,0088 

0,0000 

0,0000 

0,0771 

0,0613 

0,17 

2,23 

1,71 

2,02 

1,56 

43 

ЖЕД-206 

вул. Дяченка 

20-б 

0,1784 

0,3057 

0,1224 

0,0000 

0,2750 

0,0520 

0,2844 

0,0000 

0,0000 

0,0076 

0,0000 

0,2125 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,0772 

0,0614 

0,16 

2,09 

1,58 

1,90 

1,43 

44 

ЖЕД-206 

вул. Дяченка 

20-в 

0,2985 

0,3001 

0,1035 

0,0000 

0,2677 

0,0506 

0,2812 

0,0000 

0,0000 

0,0074 

0,0000 

0,2275 

0,0096 

0,0000 

0,0000 

0,0750 

0,0598 

0,17 

2,22 

1,72 

2,02 

1,56 

45 

ЖЕК-515 

вул. Восьмого Березня 

1,0784 

0,0000 

0,6147 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9043 

0,0000 

0,0000 

0,0167 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

46 

ЖЕК-515 

вул. Джерельна 

1,0625 

0,0000 

0,4938 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7880 

0,0127 

0,0127 

0,0292 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,17 

3,17 

2,88 

2,88 

47 

ЖЕК-515 

вул. Дніпроводська 

0,0000 

0,1681 

0,4419 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9195 

0,0011 

0,0011 

0,0354 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,15 

2,07 

2,07 

1,89 

1,89 

48 

ЖЕК-515 

вул. Дніпроводська 

0,0000 

0,1807 

0,5368 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8974 

0,0012 

0,0012 

0,0186 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0044 

0,0000 

0,0000 

0,16 

2,17 

2,17 

1,97 

1,97 

49 

ЖРЕО-415 

вул. Алма-Атинська 

39-в 

0,2248 

0,6907 

0,3304 

0,0000 

0,2235 

0,0138 

0,4734 

0,0022 

0,0022 

0,0140 

0,0850 

0,3983 

0,0215 

0,0000 

0,0000 

0,0672 

0,0812 

0,26 

3,47 

3,05 

3,15 

2,77 

50 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

бульв. Гашека Ярослава 

18 

0,5016 

0,2185 

0,1454 

0,0000 

0,2679 

0,0528 

0,7831 

0,0010 

0,0000 

0,0531 

0,0000 

0,0165 

0,0097 

0,0000 

0,0000 

0,1979 

0,0361 

0,18 

2,96 

2,50 

2,74 

2,31 

51 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Бориспільська 

0,3313 

1,9496 

0,7187 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9494 

0,0085 

0,0190 

0,0701 

0,1597 

0,3396 

0,0183 

0,0000 

0,0000 

0,4199 

0,0000 

0,39 

6,46 

6,46 

5,98 

5,98 

52 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Братиславська 

8-а 

0,4283 

2,1777 

0,7437 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0152 

0,0087 

0,0195 

0,0722 

0,2034 

0,1139 

0,0211 

0,0000 

0,0000 

0,3883 

0,0000 

0,41 

6,73 

6,73 

6,23 

6,23 

53 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Братиславська 

30-а 

0,8133 

0,0765 

0,3061 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8497 

0,0030 

0,0000 

0,0838 

0,0000 

0,0174 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2209 

0,0000 

0,19 

3,07 

3,07 

2,84 

2,84 

54 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Волкова Космонавта 

4-а 

0,2825 

2,3404 

0,7758 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0325 

0,0114 

0,0255 

0,0664 

0,1755 

0,2153 

0,0248 

0,0000 

0,0000 

0,3554 

0,0000 

0,42 

6,88 

6,88 

6,37 

6,37 

55 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Волкова Космонавта 

10 

0,4690 

0,0887 

0,3960 

0,0000 

0,5142 

0,0000 

0,5559 

0,0027 

0,0000 

0,0388 

0,0000 

0,1166 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1095 

0,0402 

0,18 

3,02 

2,30 

2,80 

2,13 

56 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Гавро Лайоша 

14-а 

0,5525 

0,0566 

0,5291 

0,0000 

0,3363 

0,0000 

0,5672 

0,0079 

0,0000 

0,0426 

0,0000 

0,1705 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1158 

0,0324 

0,19 

3,12 

2,65 

2,89 

2,45 

57 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Гайдай Зої 

2-а 

0,6226 

0,0967 

0,4056 

0,0000 

0,5950 

0,0000 

0,6955 

0,0054 

0,0000 

0,0471 

0,0000 

0,0508 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1275 

0,0272 

0,21 

3,46 

2,66 

3,21 

2,46 

58 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Гайдай Зої 

6-а 

0,5178 

0,1202 

0,3957 

0,0000 

0,6559 

0,0000 

0,6863 

0,0056 

0,0000 

0,0487 

0,0000 

0,0803 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1016 

0,0512 

0,21 

3,45 

2,54 

3,20 

2,35 

59 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Горлівська 

124/3 

0,3984 

2,4129 

0,7130 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9128 

0,0076 

0,0169 

0,0687 

0,1803 

0,2076 

0,0346 

0,0000 

0,0000 

03291 

0,0000 

0,42 

6,85 

6,85 

6,34 

6,34 

60 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Данькевича Костянтина 

12 

0,3090 

0,1483 

0,1414 

0,0000 

0,3480 

0,1395 

0,6901 

0,0030 

0,0000 

0,0228 

0,0930 

0,1001 

0,0091 

0,0000 

0,0000 

0,2561 

0,0661 

0,18 

3,02 

2,30 

2,79 

2,13 

61 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Данькевича Костянтина 

14 

0,4109 

0,1499 

0,1123 

0,0000 

0,3516 

0,1395 

0,7162 

0,0031 

0,0000 

0,0230 

0,0830 

0,1013 

0,0089 

0,0000 

0,0000 

0,1845 

0,0591 

0,18 

3,04 

2,32 

2,81 

2,15 

62 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Данькевича Костянтина 

16 

0,3834 

0,1558 

0,2022 

0,0000 

0,3654 

0,1395 

0,7168 

0,0032 

0,0000 

0,0239 

0,0787 

0,0380 

0,0099 

0,0000 

0,0000 

0,1921 

0,0614 

0,19 

3,07 

2,34 

2,84 

2,16 

63 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Драйзера Теодора 

0,6949 

0,2455 

0,5091 

0,0163 

0,4682 

0,0000 

0,7316 

0,0054 

0,0000 

0,0359 

0,0000 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2023 

0,0703 

0,23 

3,86 

3,16 

3,58 

2,93 

64 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Жукова Маршала 

19-а 

0,3596 

1,8962 

0,7355 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0784 

0,0107 

0,0239 

0,0691 

0,2316 

0,2977 

0,0179 

0,0000 

0,0000 

03885 

0,0000 

0,40 

6,62 

6,62 

6,13 

6,13 

65 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Жукова Маршала 

53-а 

0,2287 

2,1829 

0,7958 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9864 

0,0131 

0,0292 

0,0668 

0,2280 

0,2814 

0,0143 

0,0000 

0,0000 

0,3763 

0,0000 

0,41 

6,74 

6,74 

6,24 

6,24 

66 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Запорожця Петра 

13 

0,7113 

0,0501 

0,3804 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7419 

0,0018 

0,0000 

0,0658 

0,0000 

0,0245 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1429 

0,0000 

0,17 

2,75 

2,75 

2,54 

2,54 

67 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Малиновського Маршала 

0,5132 

0,0967 

0,4126 

0,0000 

0,7331 

0,0000 

0,6444 

0,0052 

0,0000 

0,0474 

0,0000 

0,0616 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0961 

0,0545 

0,21 

3,45 

2,43 

3,20 

2,25 

68 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Малиновського Маршала 

6-б 

0,4680 

0,0960 

0,4071 

0,0000 

0,7461 

0,0000 

0,6150 

0,0053 

0,0000 

0,0042 

0,0000 

0,1437 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0830 

0,0740 

0,21 

3,42 

2,36 

3,17 

2,19 

69 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Микитенка Івана 

0,9110 

0,0521 

0,3328 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8601 

0,0111 

0,0062 

0,0857 

0,0000 

0,0257 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2415 

0,0000 

0,20 

3,27 

3,27 

3,03 

3,03 

70 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Микитенка Івана 

9-б 

0,9165 

0,0830 

0,3266 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6177 

0,0060 

0,0000 

0,0767 

0,0000 

0,0408 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3297 

0,0000 

0,19 

3,11 

3,11 

2,88 

2,88 

71 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Північна 

2-а 

0,7224 

0,0567 

0,4818 

0,0000 

0,4185 

0,0931 

0,5507 

0,0054 

0,0000 

0,0526 

0,0000 

0,1391 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1285 

0,0591 

0,21 

3,51 

2,77 

3,25 

2,56 

72 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Райдужна 

59-6 

0,4169 

0,1327 

0,2433 

0,0000 

0,3189 

0,0535 

0,7796 

0,0001 

0,0000 

0,0222 

0,0380 

0,0514 

0,0126 

0,0000 

0,0000 

0,2568 

0,0835 

0,19 

3,12 

2,53 

2,89 

2,34 

73 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Тимошенка Маршала 

15-г 

0,4408 

0,1468 

0,2056 

0,0000 

0,3572 

0,0586 

0,7752 

0,0039 

0,0000 

0,0181 

0,0517 

0,0065 

0,0091 

0,0000 

0,0000 

0,2069 

0,0389 

0,18 

3,01 

2,42 

2,78 

2,24 

74 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Урлівська 

30 

0,2577 

0,1923 

0,1073 

0,0000 

0,3007 

0,1439 

0,7820 

0,0025 

0,0000 

0,0090 

0,0789 

0,0043 

0,0075 

0,0000 

0,0000 

0,1738 

0,0216 

0,16 

2,70 

2,09 

2,50 

1,94 

75 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Урлівська 

34 

0,1955 

0,1895 

0,1059 

0,0000 

0,3083 

0,1475 

0,7910 

0,0025 

0,0000 

0,0090 

0,0695 

0,0043 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,1742 

0,0222 

0,16 

2,62 

2,00 

2,43 

1,85 

76 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Цвєтаєвої Марини 

0,1839 

0,1982 

0,1315 

0,0000 

03555 

0,1395 

0,7198 

0,0020 

0,0000 

0,0108 

0,0466 

0,0052 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1828 

0,0257 

0,16 

2,60 

1,92 

2,40 

1,78 

77 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Цвєтаєвої Марини 

0,2498 

0,1869 

0,1546 

0,0000 

0,4204 

0,1395 

0,8080 

0,0025 

0,0000 

0,0128 

0,0473 

0,0918 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,2151 

0,0315 

0,19 

3,06 

2,30 

2,84 

2,13 

78 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Цвєтаєвої Марини 

0,2281 

0,2092 

0,1283 

0,0000 

0,3862 

0,1395 

0,7488 

0,0021 

0,0000 

0,0114 

0,0400 

0,0054 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,1956 

0,0279 

0,17 

2,76 

2,04 

2,55 

1,89 

79 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Цвєтаєвої Марини 

9-а 

0,2602 

0,1571 

0,1211 

0,0000 

0,3871 

0,1395 

0,7749 

0,0028 

0,0000 

0,0118 

0,0466 

0,0316 

0,0044 

0,0000 

0,0000 

0,2025 

0,0279 

0,17 

2,81 

2,09 

2,60 

1,94 

80 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Цвєтаєвої Марини 

11 

0,3642 

0,1712 

0,1913 

0,0000 

0,3458 

0,1395 

0,7709 

0,0040 

0,0000 

0,0226 

0,0879 

0,0090 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,1818 

0,0582 

0,19 

3,05 

234 

2,82 

2,17 

81 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

вул. Цвєтаєвої Марини 

13 

0,3321 

0,1711 

0,1904 

0,0000 

0,3441 

0,1395 

0,7721 

0,0040 

0,0000 

0,0225 

0,0853 

0,0092 

0,0054 

0,0000 

0,0000 

0,1938 

0,0579 

0,18 

3,02 

2,31 

2,79 

2,14 

82 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

просп. Возз'єднання 

5-а 

0,8284 

0,0804 

0,5393 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5830 

0,0004 

0,0000 

0,0700 

0,0000 

0,1118 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

03501 

0,0000 

0,20 

3,32 

3,32 

3,08 

3,08 

83 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

просп. Возз'єднання 

5-б 

0,7604 

0,0550 

0,3586 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7943 

0,0008 

0,0000 

0,0841 

0,0000 

0,0700 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1923 

0,0000 

0,18 

3,00 

3,00 

2,78 

2,78 

84 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

просп. Лісовий 

12-а 

0,5991 

0,0529 

0,4004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6434 

0,0016 

0,0000 

0,0552 

0,0000 

0,0327 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1267 

0,0000 

0,15 

2,48 

2,48 

2,29 

2,29 

85 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

просп. Лісовий 

12-б 

0,8168 

0,0606 

0,6175 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6162 

0,0019 

0,0000 

0,0632 

0,0000 

0,0272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1313 

0,0000 

0,18 

3,03 

3,03 

2,80 

2,80 

86 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

просп. Григоренка Петра 

14 

0,3324 

0,2259 

0,1145 

0,0000 

0,3443 

0,1335 

0,7710 

0,0032 

0,0000 

0,0099 

0,0965 

0,0048 

0,0089 

0,0000 

0,0000 

0,1856 

0,0246 

0,18 

2,92 

2,27 

2,71 

2,10 

87 

ЖУ "Лівобережне" ДП "Екос" 

Харківське шосе 

58-б 

0,2978 

0,2753 

0,1784 

0,0000 

0,3943 

0,0634 

0,7496 

0,0007 

0,0000 

0,0158 

0,0672 

0,0229 

0,0106 

0,0000 

0,0000 

0,2226 

0,0386 

0,18 

3,03 

2,39 

2,80 

2,21 

88 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

бульв. Кольцова 

17-а 

0,5235 

1,7857 

0,7373 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9947 

0,0138 

0,0328 

0,0198 

0,1351 

0,4520 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1955 

0,0000 

0,39 

6,34 

6,34 

5,87 

5,87 

89 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

бульв. Кольцова 

20-а 

0,6830 

1,9307 

0,7505 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9759 

0,0131 

0,0312 

0,0177 

0,1331 

0,4793 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1871 

0,0000 

0,41 

6,74 

6,74 

6,24 

6,24 

90 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Бубнова Андрія 

1,4663 

2,0268 

0,7201 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0679 

0,0000 

0,0000 

0,0683 

0,0000 

0,4006 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,2114 

0,0000 

0,47 

7,73 

7,73 

7,15 

7,15 

91 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Бубнова Андрія 

1,3904 

2,1741 

0,3567 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,1408 

0,0263 

0,0626 

0,0705 

0,0000 

0,3952 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1800 

0,0000 

0,46 

7,51 

7,51 

6,96 

6,96 

92 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Булаховського Академіка 

5-б 

0,5017 

0,2037 

0,3097 

0,0000 

0,3064 

0,0410 

0,7040 

0,0052 

0,0000 

0,1035 

0,0444 

0,1636 

0,0174 

0,0052 

0,0000 

0,2480 

0,0713 

0,21 

3,53 

2,99 

3,27 

2,77 

93 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Булаховського Академіка 

5-в 

0,5350 

0,2117 

0,1844 

0,0000 

0,3351 

0,0474 

0,7631 

0,0345 

0,0000 

0,1293 

0,0822 

0,1874 

0,0401 

0,0257 

0,0002 

0,2975 

0,0608 

0,23 

3,80 

3,23 

3,52 

2,99 

94 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Булаховського Академіка 

5-г 

0,5447 

0,2209 

0,1973 

0,0000 

0,3043 

0,0473 

0,7650 

0,0304 

0,0000 

0,1296 

0,0824 

0,1918 

0,0237 

0,0421 

0,0002 

0,2985 

0,0703 

0,23 

3,82 

3,27 

3,54 

3,03 

95 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Булаховського Академіка 

5-д 

0,4921 

0,2399 

0,1392 

0,0000 

0,3770 

0,0524 

0,7362 

0,0046 

0,0000 

0,1204 

0,0584 

0,2298 

0,0106 

0,0109 

0,0001 

0,3833 

0,0914 

0,23 

3,82 

3,14 

3,54 

2,91 

96 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Золинська 

17/28 

0,8406 

0,1620 

0,2938 

0,0682 

0,0000 

0,0000 

0,7617 

0,0810 

0,0000 

0,1338 

0,0000 

0,4106 

0,0502 

0,0427 

0,0002 

0,0935 

0,0000 

0,23 

3,81 

3,81 

3,53 

3,53 

97 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Гонти Івана 

0,7521 

0,0806 

0,4132 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7502 

0,0067 

0,0000 

0,0824 

0,0000 

0,5768 

0,0505 

0,0387 

0,0003 

0,1874 

0,0000 

0,23 

3,81 

3,81 

3,53 

3,53 

98 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Гонти Івана 

0,7469 

0,0794 

0,3567 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7548 

0,0000 

0,0000 

0,0819 

0,0000 

0,6212 

0,0803 

0,0128 

0,0003 

0,2017 

0,0000 

0,23 

3,81 

3,81 

3,52 

3,52 

99 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Гонти Івана 

0,5595 

1,7399 

0,6927 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0386 

0,0254 

0,0603 

0,0286 

0,0000 

0,3465 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,2021 

0,0000 

0,37 

6,08 

6,08 

5,63 

5,63 

100 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Донецька 

18 

0,8952 

0,1164 

0,3163 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6145 

0,1471 

0,0000 

0,1915 

0,0000 

0,5167 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0816 

0,0000 

0,23 

3,73 

3,73 

3,46 

3,46 

101 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Донецька 

37/19 

0,7151 

0,2117 

0,1497 

0,0000 

0,2493 

0,0574 

0,6232 

0,0518 

0,1232 

0,0847 

0,0000 

0,2719 

0,0649 

0,0123 

0,0001 

0,3116 

0,0729 

0,24 

3,89 

3,40 

3,60 

3,14 

102 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Дубініна Володі 

7/14 

1,6461 

0,6888 

0,8229 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,1256 

0,0853 

0,2029 

0,0214 

0,0000 

0,4563 

0,0000 

0,0000 

0,0011 

0,1875 

0,0000 

0,41 

6,79 

6,79 

6,29 

6,29 

103 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Дубініна Володі 

5/15 

1,9033 

0,6054 

0,7122 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0772 

0,1810 

0,4310 

0,0195 

0,0000 

0,2595 

0,0000 

0,0000 

0,0010 

0,1657 

0,0000 

0,42 

6,94 

6,94 

6,43 

6,43 

104 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Ернста Федора 

0,4279 

0,2222 

0,1697 

0,0066 

0,4324 

0,0701 

0,8273 

0,0384 

0,0000 

0,1450 

0,0000 

0,1635 

0,0320 

0,0184 

0,0001 

0,2967 

0,0926 

0,23 

3,81 

3,04 

3,53 

2,82 

105 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Златоустівська 

10/12 

0,2508 

0,1063 

0,1074 

0,0000 

0,8475 

0,0597 

0,5757 

0,0017 

0,0000 

0,0066 

0,0000 

0,0317 

0,0116 

0,0000 

0,0001 

0,1847 

0,2466 

0,19 

3,15 

1,65 

2,92 

1,53 

106 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Кіквідзе 

14 

0,7990 

2,1697 

0,8514 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8882 

0,0908 

0,2162 

0,0088 

0,0000 

0,5332 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1550 

0,0000 

0,45 

7,40 

7,40 

6,86 

6,86 

107 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Кіквідзе 

16 

1,0478 

1,6536 

0,7936 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0484 

0,0949 

0,2260 

0,0191 

0,0000 

0,6129 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1749 

0,0000 

037 

6,05 

6,05 

5,61 

5,61 

108 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Кіквідзе 

17/10 

0,8395 

1,8216 

0,6893 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7653 

0,0839 

0,1997 

0,0245 

0,0000 

0,4831 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1854 

0,0000 

0,40 

6,60 

6,60 

6,11 

6,11 

109 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Кіквідзе 

17-а 

0,3533 

2,0742 

0,8781 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0503 

0,0495 

0,1179 

0,0150 

0,0000 

0,4710 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1761 

0,0000 

0,33 

5,42 

5,42 

5,02 

5,02 

110 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Корольова Академіка 

9-а 

0,7848 

1,8045 

0,6742 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8800 

0,0890 

0,2120 

0,0174 

0,0000 

0,3950 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1711 

0,0000 

0,40 

6,52 

6,52 

6,03 

6,03 

111 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Корольова Академіка 

9-б 

0,9479 

1,8373 

0,8051 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8364 

0,0830 

0,1976 

0,0162 

0,0000 

0,4411 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1686 

0,0000 

0,42 

6,91 

6,91 

6,40 

6,40 

112 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Котовського 

29 

0,7446 

1,9241 

0,7569 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0210 

0,0100 

0,0239 

0,0196 

0,0000 

0,4317 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1990 

0,0000 

0,40 

6,65 

6,65 

6,16 

6,16 

113 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Крейсера "Аврора" 

16 

0,5200 

0,0825 

0,4599 

0,0000 

0,4098 

0,0000 

0,8670 

0,0712 

0,0000 

0,0262 

0,0000 

0,1934 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,2455 

0,0548 

0,23 

3,80 

3,80 

3,52 

2,96 

114 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Кривоноса Максима 

12 

0,8997 

2,0285 

0,6670 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8467 

0,0669 

0,1592 

0,0348 

0,0000 

0,6173 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1879 

0,0000 

0,43 

7,14 

7,14 

6,61 

6,61 

115 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Кривоноса Максима 

12-а 

0,8665 

2,3138 

0,6918 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4982 

0,0654 

0,1557 

0,0340 

0,0000 

0,5966 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1579 

0,0000 

0,42 

6,97 

6,97 

6,46 

6,46 

116 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Кудрі Івана 

16 

1,0568 

2,1330 

0,6619 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9964 

0,1166 

0,2776 

0,0438 

0,0000 

0,3238 

0,0000 

0,0387 

0,0006 

0,1847 

0,0000 

0,46 

7,56 

7,56 

7,00 

7,00 

117 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Ломоносова 

53 

0,7749 

1,7898 

0,6464 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8227 

0,0571 

0,1359 

0,0116 

0,0000 

0,3377 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1476 

0,0000 

0,37 

6,12 

6,12 

5,67 

5,67 

118 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Ломоносова 

83-а 

0,5936 

0,1996 

0,2588 

0,0071 

0,6453 

0,0640 

0,7437 

0,0000 

0,0000 

0,0346 

0,0517 

0,0436 

0,0344 

0,0000 

0,0000 

0,2920 

0,0802 

0,24 

3,95 

2,93 

3,66 

2,71 

119 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Лумумби Патріса 

11 

1,0889 

0,6681 

0,6179 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0901 

0,1660 

0,3952 

0,0368 

0,2417 

0,1727 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,2306 

0,0000 

0,37 

6,10 

6,10 

5,65 

5,65 

120 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Навашина Академіка 

13 

0,5145 

0,0795 

0,7262 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7877 

0,0000 

0,0000 

0,0840 

0,0000 

0,1623 

0,0708 

0,0313 

0,0001 

0,2652 

0,0000 

0,21 

3,53 

3,53 

3,27 

3,27 

121 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Освіти 

16 

0,7747 

0,5525 

0,6800 

0,1270 

0,0000 

0,0000 

0,8166 

0,1117 

0,2661 

0,0428 

0,8931 

0,6427 

0,0230 

0,0254 

0,0006 

0,1727 

0,0000 

0,40 

6,65 

6,65 

6,15 

6,15 

122 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Освіти 

18 

0,7996 

0,5885 

0,6257 

0,0755 

0,0000 

0,0000 

0,8136 

0,0294 

0,0701 

0,0297 

1,2415 

0,5885 

0,0638 

0,0232 

0,0005 

0,1557 

0,0000 

0,40 

6,62 

6,62 

6,13 

6,13 

123 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Освіти 

22/8 

1,2622 

0,5196 

0,6450 

0,0854 

0,0000 

0,0000 

0,9225 

0,0614 

0,1463 

0,0243 

0,1424 

0,5015 

0,0523 

0,0190 

0,0004 

0,0385 

0,0000 

0,35 

5,73 

5,73 

5,30 

5,30 

124 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Освіти 

14-а 

0,2971 

0,0000 

0,1637 

0,0000 

0,6006 

0,0960 

0,5800 

0,0403 

0,0960 

0,0468 

0,0591 

0,0823 

0,0233 

0,0000 

0,0001 

0,4391 

0,0634 

0,20 

3,35 

2,37 

3,11 

2,19 

125 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Освіти 

16-а 

1,4889 

0,5326 

0,5944 

0,1290 

0,0000 

0,0000 

0,9440 

0,0990 

0,2357 

0,0157 

0,7771 

0,6220 

0,1478 

0,0246 

0,0006 

0,2026 

0,0000 

0,46 

7,53 

7,53 

6,98 

6,98 

126 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Пост-Волинська 

2/103 

0,5454 

0,1290 

0,5775 

0,0352 

0,0000 

0,0000 

0,5216 

0,0088 

0,0000 

0,2920 

0,0000 

0,1918 

0,1395 

0,0352 

0,0002 

0,2139 

0,0000 

0,21 

3,49 

3,49 

3,23 

3,23 

127 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Пулюя Івана 

2-4 

0,5535 

0,2487 

0,2016 

0,0000 

0,3304 

0,0573 

0,7411 

0,0052 

0,0000 

0,1110 

0,1259 

0,0000 

0,0242 

0,0000 

0,0000 

0,2696 

0,0713 

0,22 

3,55 

2,96 

3,29 

2,74 

128 

КУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Симиренка 

5-в 

0,5669 

0,2606 

0,1862 

0,0000 

0,3826 

0,0934 

0,4930 

0,0297 

0,0000 

0,1426 

0,0536 

0,1961 

0,0449 

0,0140 

0,0001 

0,4370 

0,0630 

0,23 

3,84 

3,14 

3,56 

2,91 

129 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Смілянська 

15 

0,5438 

0,2731 

0,0983 

0,0000 

0,4554 

0,0396 

0,7546 

0,0169 

0,0000 

0,1204 

0,0692 

0,2348 

0,0337 

0,0000 

0,0001 

0,3629 

0,0750 

0,24 

3,99 

3,25 

3,69 

3,01 

130 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Сосніних Сім'ї 

12-а 

0,7033 

0,1813 

0,0368 

0,0190 

0,0000 

0,0000 

0,6263 

0,0261 

0,0000 

0,3633 

0,0000 

0,3533 

0,1437 

0,0190 

0,0003 

0,2603 

0,0000 

0,22 

3,54 

3,54 

3,28 

3,28 

131 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Татарська 

27/4 

0,6246 

0,2053 

0,0727 

0,0000 

0,4397 

0,0000 

0,6920 

0,0343 

0,0000 

0,0528 

0,0000 

0,1477 

0,0164 

0,0156 

0,0001 

0,3570 

0,0468 

0,21 

3,51 

2,88 

3,25 

2,66 

132 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Ушинського 

36 

0,7705 

0,4988 

0,7538 

0,0762 

0,0000 

0,0000 

1,0331 

0,0158 

0,0377 

0,0216 

0,1636 

0,8212 

0,0899 

0,0169 

0,0003 

0,2159 

0,0000 

0,36 

5,85 

5,85 

5,42 

5,42 

133 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

вул. Шамрила Тимофія 

11-а 

0,6430 

0,5865 

0,8529 

0,0612 

0,0000 

0,0000 

0,5026 

0,0722 

0,1718 

0,0541 

0,1577 

1,0633 

0,0256 

0,0245 

0,0003 

0,1920 

0,0000 

0,35 

5,71 

5,71 

5,29 

5,29 

134 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

пров. Жуковського Василя 

14 

0,6676 

0,3931 

0,4623 

0,0256 

0,0000 

0,0000 

0,4155 

0,0031 

0,0075 

0,0816 

0,0000 

0,3164 

0,0622 

0,0256 

0,0003 

0,2364 

0,0000 

0,21 

3,50 

3,50 

3,24 

3,24 

135 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

пров. Коломийський 

1,0116 

2,1687 

0,7048 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9299 

0,0630 

0,1500 

0,0247 

0,0000 

0,4495 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1845 

0,0000 

0,45 

737 

7,37 

6,82 

6,82 

136 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

пров. Кривоноса Максима 

0,6776 

0,0797 

0,6754 

0,0355 

0,0000 

0,0000 

0,5658 

0,0086 

0,0000 

0,0826 

0,0000 

0,3000 

0,0454 

0,0259 

0,0003 

0,1884 

0,0000 

0,21 

3,48 

3,48 

3,22 

3,22 

137 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. "Правди" 

90 

0,7452 

0,1810 

0,4347 

0,0000 

0,3324 

0,0000 

0,5871 

0,0566 

0,0000 

0,0290 

0,0000 

0,3754 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1549 

0,0477 

0,23 

3,82 

3,32 

3,53 

3,08 

138 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. "Правди" 

19-а 

0,2583 

0,2587 

0,0111 

0,0000 

0,2551 

0,0791 

0,7326 

0,0277 

0,0000 

0,0426 

0,0827 

0,0925 

0,0101 

0,0119 

0,0000 

0,3416 

0,0731 

0,18 

2,95 

2,42 

2,73 

2,24 

139 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. "Правди" 

31-а 

0,6109 

0,2671 

0,1362 

0,0000 

0,3850 

0,0845 

0,6873 

0,0266 

0,0000 

0,0341 

0,0908 

0,0317 

0,0114 

0,0000 

0,0000 

0,2456 

0,0501 

0,21 

3,45 

2,78 

3,19 

2,57 

140 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Відрадний 

32 

0,7830 

0,1147 

0,2572 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7843 

0,0000 

0,0000 

0,1882 

0,0000 

0,4925 

0,1281 

0,0390 

0,0003 

0,1378 

0,0000 

0,23 

3,79 

3,79 

3,51 

3,51 

141 

КУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Відрадний 

32-а 

0,6159 

0,0820 

0,4349 

0,0203 

0,0000 

0,0000 

0,5818 

0,0000 

0,0000 

0,0864 

0,0000 

0,4967 

0,1319 

0,0371 

0,0003 

0,2171 

0,0000 

0,21 

3,50 

3,50 

3,25 

3,25 

142 

КУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Курбаса Леся 

10-в 

0,5709 

1,9290 

0,6598 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0059 

0,0151 

0,0360 

0,0220 

0,1588 

0,4854 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,2079 

0,0000 

0,40 

6,60 

6,60 

6,11 

6,11 

143 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Курбаса Леся 

18-б 

0,5982 

1,5709 

0,7435 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9176 

0,0136 

0,0324 

0,0287 

0,1386 

0,4835 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1790 

0,0000 

0,37 

6,10 

6,10 

5,65 

5,65 

144 

КУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Палладина Академіка 

25 

0,3785 

0,2160 

0,1183 

0,0000 

0,2575 

0,0429 

0,6783 

0,0110 

0,0000 

0,0944 

0,0000 

0,1755 

0,0179 

0,0000 

0,0001 

0,878 

0,0347 

0,19 

3,13 

2,69 

2,90 

2,49 

145 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Палладина Академіка 

25-а 

0,5674 

0,2031 

0,0541 

0,0000 

0,3191 

0,0653 

0,7044 

0,0178 

0,0000 

0,0977 

0,0000 

0,3380 

0,0277 

0,0233 

0,0002 

0,5545 

0,0438 

0,24 

3,95 

3,39 

3,66 

3,14 

146 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Рокоссовського Маршала 

8-а 

0,5153 

0,1485 

0,5500 

0,0000 

0,7030 

0,0000 

0,3889 

0,0547 

0,0000 

0,0247 

0,0000 

0,2226 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1426 

0,1904 

0,23 

3,81 

2,65 

3,53 

2,46 

147 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

6-в 

0,3976 

0,3016 

0,0691 

0,0000 

0,4336 

0,0598 

0,6694 

0,0203 

0,0000 

0,0103 

0,0000 

0,0583 

0,0190 

0,0151 

0,0001 

0,3873 

0,0366 

0,20 

3,21 

2,52 

2,97 

2,34 

148 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

6-г 

0,4384 

0,3021 

0,0765 

0,0000 

0,4321 

0,0643 

0,6929 

0,0206 

0,0000 

0,0275 

0,0000 

0,0861 

0,0250 

0,0110 

0,0001 

0,3562 

0,0366 

0,20 

3,33 

2,64 

3,08 

2,44 

149 

ЖУ "Південне" ДП "Екос" 

просп. Червонозоряний 

23 

0,6331 

0,1112 

0,2577 

0,0884 

0,0000 

0,0000 

0,5123 

0,0000 

0,0000 

0,4517 

0,0000 

0,2057 

0,2264 

0,0000 

0,0010 

0,1997 

0,0000 

0,21 

3,48 

3,48 

3,22 

3,22 

150 

КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" 

вул. Горького 

15 

0,7331 

0,3427 

0,0956 

0,0000 

0,4434 

0,0000 

1,3087 

0,0991 

0,2306 

0,0000 

0,0000 

0,6210 

0,0032 

0,0042 

0,0000 

0,5836 

0,0332 

0,35 

5,83 

5,21 

5,40 

4,83 

151 

КП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" 

вул. Тарасівська 

21 

1,4146 

0,7592 

0,0896 

0,0000 

0,1505 

0,0000 

1,2190 

0,1143 

0,2474 

0,0000 

0,0000 

0,1960 

0,0155 

0,0067 

0,0000 

0,4396 

0,0404 

0,37 

6,08 

5,83 

5,63 

5,40  

152 

КП "Генеральна дирекція з представництв" 

вул. Стрілецька 

14 

0,8535 

0,2811 

0,0893 

0,0000 

0,1994 

0,0000 

0,9966 

0,0000 

0,1106 

0,0000 

0,0000 

0,7000 

0,0052 

0,0052 

0,0000 

0,5598 

0,0162 

0,30 

4,95 

4,67 

4,58 

4,32 

153 

КП "Господар" 

вул. Поліська 

28-б 

0,1119 

0,4027 

0,1466 

0,0000 

0,2789 

0,0741 

0,4463 

0,0015 

0,0036 

0,0187 

0,0362 

0,2259 

0,0011 

0,0061 

0,0003 

0,5201 

0,0603 

0,23 

3,08 

2,54 

2,80 

2,31 

154 

КП "ЖЕК "Деггярівська" 

вул. Орловська 

2/7 

0,2608 

0,1520 

0,3789 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9966 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2200 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1153 

0,0000 

0,21 

2,80 

2,80 

2,55 

2,55 

155 

КП "ЖЕК "Деггярівська" 

вул. Українська 

1/3 

0,0427 

0,3067 

0,4505 

0,0000 

0,2501 

0,0000 

0,9494 

0,0011 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,2078 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1414 

0,0084 

0,23 

3,12 

2,77 

2,83 

2,52 

156 

КП "ЖЕК "Дегтярівська" 

вул. Щусєва Академіка 

19/11 

0,0974 

0,2467 

0,4662 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8641 

0,0000 

0,0000 

0,1302 

0,0000 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0817 

0,0000 

0,19 

2,49 

2,49 

2,27 

2,27 

157 

КП "ЖЕК "Деггярівська" 

вул. Щусєва Академіка 

21/12 

0,0650 

0,2469 

0,5361 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8644 

0,0000 

0,0000 

0,1490 

0,0000 

0,0072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1242 

0,0000 

0,20 

2,63 

2,63 

2,39 

2,39 

158 

КП "ЖЕК "Деггярівська" 

вул. Щусєва Академіка 

23/9 

0,3158 

0,2166 

0,5400 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8728 

0,0000 

0,0000 

0,0506 

0,0000 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0785 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

159 

КП "ЖЕК "Дегтярівська" 

вул. Щусєва Академіка 

25 

0,3386 

0,2704 

0,5001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7836 

0,0000 

0,0000 

0,1095 

0,0000 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0955 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

160 

КП "ЖЕК "Дегтярівська" 

вул. Щусєва Академіка 

27/4 

0,2772 

0,2489 

0,4003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8678 

0,0000 

0,0000 

0,1502 

0,0000 

0,1367 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0763 

0,0000 

0,21 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

161 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

0,2566 

0,1375 

0,1342 

0,0000 

0,4048 

0,0000 

0,3072 

0,0318 

0,0318 

0,1811 

0,0000 

0,3450 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0332 

0,0491 

0,19 

2,52 

1,93 

2,29 

1,75 

162 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

12 

0,0003 

0,0000 

0,2053 

0,0000 

0,3499 

0,0000 

0,4613 

0,0000 

0,0000 

0,3344 

0,0000 

0,5735 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1125 

0,0802 

0,21 

2,79 

2,23 

2,54 

2,02 

163 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Саксаганського 

42 

0,3919 

0,1588 

0,0971 

0,0000 

1,3545 

0,0000 

0,3554 

0,0000 

0,0000 

0,1950 

0,0000 

0,0267 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0510 

0,0663 

0,27 

3,56 

1,68 

3,24 

1,53 

164 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Саксаганського 

78-а 

0,2920 

0,0869 

0,1727 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5836 

0,0237 

0,0237 

0,2436 

0,0000 

0,4915 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0890 

0,0000 

0,20 

2,65 

2,65 

2,41 

2,41 

165 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Толстого Льва 

27 

0,8653 

0,1552 

0,2757 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6274 

0,0539 

0,0539 

0,4092 

0,0000 

0,0780 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1666 

0,0000 

0,26 

3,54 

3,54 

3,22 

3,22 

166 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Червоноармійська 

24 

0,5738 

0,2161 

0,2253 

0,0000 

0,8484 

0,0000 

0,3234 

0,0151 

0,0151 

0,2391 

0,0000 

0,0673 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0612 

0,1041 

0,26 

3,55 

2,29 

3,23 

2,08 

167 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Червоноармійська 

26-б 

0,1745 

0,2896 

0,1711 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5369 

0,0132 

0,0132 

0,2662 

0,0000 

1,0271 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1554 

0,0000 

0,26 

3,49 

3,49 

3,18 

3,18 

168 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Червоноармійська 

48 

0,6460 

0,2251 

0,1718 

0,0000 

0,7597 

0,0000 

0,3170 

0,0377 

0,0377 

0,2054 

0,0000 

0,1381 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0484 

0,0827 

0,26 

3,52 

2,41 

3,20 

2,19 

169 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

79 

0,6058 

0,0000 

0,2030 

0,0000 

0,3167 

0,0000 

0,7178 

0,0795 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1046 

0,0823 

0,21 

2,78 

2,26 

2,53 

2,05 

170 

КП "Житловик" 

вул. Дубініна Володі 

16 

0,2284 

0,7091 

1,0103 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4664 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0985 

0,0446 

0,0000 

0,0000 

0,2089 

0,0000 

0,28 

3,65 

3,65 

3,32 

3,32 

171 

КП "Житловик" 

вул. Жмеринська 

36 

0,3872 

0,2139 

0,4742 

0,0065 

0,2143 

0,0000 

0,7234 

0,0460 

0,1095 

0,0000 

0,0000 

0,0520 

0,0270 

0,0000 

0,0000 

0,1405 

0,0380 

0,24 

3,21 

2,88 

2,92 

2,62 

172 

КП "Житловик" 

вул. Закревського Миколи 

63-а 

0,4126 

0,2368 

0,5241 

0,0126 

0,1731 

0,0000 

0,7549 

0,0465 

0,1106 

0,0000 

0,0000 

0,0907 

0,0330 

0,0000 

0,0000 

0,1656 

0,0553 

0,26 

3,45 

3,15 

3,14 

2,86 

173 

КП "Житловик" 

вул. Закревського Миколи 

85-а 

0,4216 

0,2346 

0,5275 

0,0125 

0,1716 

0,0000 

0,7501 

0,0461 

0,1096 

0,0000 

0,0000 

0,0999 

0,0325 

0,0000 

0,0000 

0,1395 

0,0405 

0,25 

3,41 

3,13 

3,10 

2,85 

174 

КП "Житловик" 

вул. Запорожця Петра 

13-б 

0,4151 

0,1426 

0,4347 

0,0182 

0,4387 

0,0000 

0,5253 

0,0087 

0,0206 

0,0000 

0,0000 

0,0873 

0,0318 

0,0000 

0,0000 

0,1834 

0,0480 

0,24 

3,11 

2,47 

2,83 

2,24 

175 

КП "Житловик" 

вул. Запорожця Петра 

15 

0,4142 

0,1607 

0,2904 

0,0153 

0,0000 

0,0000 

0,6530 

0,0105 

0,0250 

0,0000 

0,0000 

0,1224 

0,0137 

0,0000 

0,0000 

0,1666 

0,0000 

0,18 

2,47 

2,47 

2,25 

2,25 

176 

КП "Житловик" 

вул. Зодчих 

56-а 

0,2857 

0,1477 

0,8375 

0,0189 

0,3513 

0,0000 

0,5183 

0,0060 

0,0142 

0,0000 

0,0000 

0,0909 

0,0399 

0,0000 

0,0000 

0,1909 

0,0510 

0,26 

3,37 

2,84 

3,06 

2,58 

177 

КП "Житловик" 

вул. Клавдіївська 

24 

0,4753 

0,3215 

0,4665 

0,0122 

0,3780 

0,0000 

0,5127 

0,0534 

0,1270 

0,0000 

0,0000 

0,0972 

0,0318 

0,0000 

0,0000 

0,1684 

0,0523 

0,27 

3,56 

2,99 

3,24 

2,72 

178 

КП "Житловик" 

вул. Литвиненко-Вольгемут 

5-6 

0,4366 

0,1757 

0,7007 

0,0187 

0,4851 

0,0000 

0,4055 

0,0484 

0,1153 

0,0000 

0,0000 

0,0897 

0,0139 

0,0000 

0,0000 

0,2206 

0,0498 

0,28 

3,64 

2,94 

3,31 

2,67 

179 

КП "Житловик" 

вул. Ломоносова 

34/2 

0,4920 

0,2151 

0,8357 

0,0220 

0,0000 

0,0000 

0,7835 

0,0375 

0,0892 

0,0000 

0,0000 

0,1582 

0,0193 

0,0000 

0,0000 

0,2000 

0,0000 

0,29 

3,77 

3,77 

3,42 

3,42 

180 

КП "Житловик" 

вул. Милославська 

5-б 

0,3886 

0,2395 

0,4756 

0,0128 

0,1777 

0,0000 

0,7351 

0,0480 

0,1143 

0,0000 

0,0000 

0,1025 

0,0248 

0,0000 

0,0000 

0,1434 

0,0419 

0,25 

3,31 

3,02 

3,00 

2,74 

181 

КП "Житловик" 

вул. Празька 

17 

0,3854 

0,1417 

0,5453 

0,0183 

0,6712 

0,0000 

0,5281 

0,0113 

0,0268 

0,0000 

0,0000 

0,0880 

0,0551 

0,0000 

0,0000 

0,1848 

0,0488 

0,27 

3,57 

2,62 

3,25 

2,38 

182 

КП "Житловик" 

вул. Празька 

19 

0,4093 

0,1399 

0,4974 

0,0182 

0,6706 

0,0000 

0,5263 

0,0110 

0,0261 

0,0000 

0,0000 

0,0875 

0,0574 

0,0000 

0,0000 

0,1839 

0,0487 

0,27 

3,53 

2,58 

3,21 

2,35 

183 

КП "Житловик" 

вул. Празька 

25/2 

0,3353 

0,1943 

0,3968 

0,0073 

0,5294 

0,0000 

0,7934 

0,0035 

0,0083 

0,0000 

0,0000 

0,0581 

0,0418 

0,0000 

0,0000 

0,1535 

0,0421 

0,25 

3,38 

2,63 

3,08 

2,39 

184 

КП "Житловик" 

вул. Сєченова 

0,4119 

0,1717 

0,9661 

0,0165 

0,0000 

0,0000 

0,5036 

0,0788 

0,1875 

0,0000 

0,0000 

0,0793 

0,0518 

0,0000 

0,0000 

0,1707 

0,0000 

0,26 

3,48 

3,48 

3,17 

3,17 

185 

КП "Житловик" 

вул. Стальського Сулеймана 

8-б 

0,4021 

0,1367 

0,5284 

0,0184 

0,6534 

0,0000 

0,5299 

0,0102 

0,0242 

0,0000 

0,0000 

0,0884 

0,0342 

0,0000 

0,0000 

0,1856 

0,0489 

0,27 

3,51 

2,58 

3,19 

2,35 

186 

КП "Житловик" 

вул. Тампере 

12-а 

0,4984 

0,1779 

0,4842 

0,0190 

0,0000 

0,0000 

0,8297 

0,0011 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1522 

0,0556 

0,0000 

0,0000 

0,1694 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,87 

2,87 

187 

КП "Житловик" 

вул. Тампере 

14 

0,5896 

0,2546 

0,5275 

0,0190 

0,0000 

0,0000 

0,8035 

0,0011 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1369 

0,0896 

0,0000 

0,0000 

0,1689 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

188 

КП "Житловик" 

вул. Шамрила Тимофія 

3-б 

0,4071 

0,0924 

0,9373 

0,0165 

0,0000 

0,0000 

0,7777 

0,0072 

0,0171 

0,0000 

0,0000 

0,1319 

0,0356 

0,0000 

0,0000 

0,1718 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

189 

КП "Житловик" 

просп. Курбаса Леся 

9-б 

0,3862 

0,1501 

0,7214 

0,0153 

0,0000 

0,0000 

0,4842 

0,0999 

0,2378 

0,0000 

0,0000 

0,0734 

0,0677 

0,0000 

0,0000 

0,1967 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,92 

2,92 

190 

КП "Житловик" 

просп. Курбаса Леся 

9-в 

0,5757 

0,1746 

0,7021 

0,0151 

0,0000 

0,0000 

0,7215 

0,1013 

0,2412 

0,0000 

0,0000 

0,1084 

0,0647 

0,0000 

0,0000 

0,1940 

0,0000 

0,29 

3,83 

3,83 

3,48 

3,48 

191 

КП "Житловик" 

просп. Курбаса Леся 

9-г 

0,3879 

0,1151 

0,7720 

0,0152 

0,0000 

0,0000 

0,4829 

0,0982 

0,2336 

0,0000 

0,0000 

0,0729 

0,0682 

0,0000 

0,0000 

0,1959 

0,0000 

0,24 

3,22 

3,22 

2,93 

2,93 

192 

КП "Житловик" 

просп. Курбаса Леся 

9-д 

0,4014 

0,1175 

0,7216 

0,0150 

0,0000 

0,0000 

0,4804 

0,1010 

0,2403 

0,0000 

0,0000 

0,0720 

0,0726 

0,0000 

0,0000 

0,1936 

0,0000 

0,24 

3,19 

3,19 

2,90 

2,90 

193 

КП "Житловик" 

просп. Маяковського Володимира 

14-а 

0,3147 

0,2372 

0,4321 

0,0063 

0,3071 

0,0000 

0,7515 

0,0473 

0,1126 

0,0000 

0,0000 

0,0506 

0,0169 

0,0000 

0,0000 

0,1306 

0,0410 

0,24 

3,23 

2,77 

2,94 

2,52 

194 

КП "Житловик" 

просп. Маяковського Володимира 

20-а 

0,3419 

0,2112 

0,4519 

0,0126 

0,3052 

0,0000 

0,7163 

0,0468 

0,1115 

0,0000 

0,0000 

0,0906 

0,0348 

0,0000 

0,0000 

0,1869 

0,0402 

0,26 

3,37 

2,91 

3,06 

2,65 

195 

КП "Житловик" 

просп. Маяковського Володимира 

20-б 

0,3637 

0,2392 

0,4157 

0,0127 

0,3079 

0,0000 

0,7563 

0,0472 

0,1124 

0,0000 

0,0000 

0,1015 

0,0353 

0,0000 

0,0000 

0,1636 

0,0409 

0,26 

3,43 

2,97 

3,12 

2,70 

196 

КП "Житловик" 

просп. Маяковського Володимира 

59-а 

0,2529 

0,2043 

0,4419 

0,0069 

0,2283 

0,0000 

0,7879 

0,0457 

0,1087 

0,0000 

0,0000 

0,0549 

0,0112 

0,0000 

0,0000 

0,1509 

0,0421 

0,23 

3,08 

2,73 

2,80 

2,48 

197 

КП "Житловик" 

просп. Науки 

98 

0,3999 

0,1517 

0,7448 

0,0186 

0,3443 

0,0000 

0,4335 

0,0114 

0,0272 

0,0000 

0,0000 

0,0893 

0,0505 

0,0000 

0,0000 

0,1876 

0,0500 

0,25 

3,31 

2,79 

3,01 

2,54 

198 

КП "Житловик" 

просп. Науки 

102 

0,2412 

0,6104 

0,7874 

0,0137 

0,0000 

0,0000 

0,6180 

0,0084 

0,0200 

0,0000 

0,0000 

0,0656 

0,0638 

0,0000 

0,0000 

0,0638 

0,0000 

0,25 

3,29 

3,29 

2,99 

2,99 

199 

КП "Житловик" 

просп. Рокоссовського маршала 

3-а 

0,3073 

0,2230 

0,6605 

0,0084 

0,3375 

0,0000 

0,6730 

0,0544 

0,1294 

0,0000 

0,0000 

0,0605 

0,0227 

0,0000 

0,0000 

0,1597 

0,0387 

0,27 

3,53 

0,03 

3,21 

2,76 

200 

КП "Житловик" 

просп. Рокоссовського маршала 

3-б 

0,3613 

0,2240 

0,6582 

0,0086 

0,3461 

0,0000 

0,6818 

0,0042 

0,0100 

0,0000 

0,0000 

0,0618 

0,0437 

0,0000 

0,0000 

0,1616 

0,0393 

0,26 

3,43 

2,92 

3,12 

2,66 

201 

КП "Житловик" 

просп. Рокоссовського маршала 

3-в 

0,3869 

0,2320 

0,6148 

0,0000 

0,3392 

0,0000 

0,6926 

0,0504 

0,1200 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0400 

0,0000 

0,0000 

0,1497 

0,0779 

0,27 

3,57 

3,02 

3,24 

2,74 

202 

КП "Житловик" 

просп. Рокоссовського маршала 

10 

0,2901 

0,2337 

0,5468 

0,0070 

0,5520 

0,0000 

0,7144 

0,0050 

0,0119 

0,0000 

0,0000 

0,0563 

0,0243 

0,0000 

0,0000 

0,1488 

0,0394 

0,26 

3,47 

2,69 

3,16 

2,45 

203 

КП "Житловик" 

просп. Рокоссовського маршала 

10-а 

0,3729 

0,2090 

0,5548 

0,0135 

0,5395 

0,0000 

0,6370 

0,0044 

0,0105 

0,0000 

0,0000 

0,0971 

0,0347 

0,0000 

0,0000 

0,1461 

0,0394 

0,27 

3,51 

2,75 

3,19 

2,50 

204 

КП "Житло-сервіс" 

вул. Велика Китаївська 

53 

0,6066 

0,3431 

0,0372 

0,0012 

0,0980 

0,0384 

0,8998 

0,0000 

0,0000 

0,0064 

0,0234 

0,2830 

0,0208 

0,0409 

0,0000 

0,1650 

0,1313 

0,21 

3,49 

3,15 

3,23 

2,91 

205 

КП "Житло-сервіс" 

вул. Кадетський Гай 

0,4343 

0,3133 

0,0502 

0,0015 

0,2075 

0,0557 

1,0145 

0,0000 

0,0000 

0,0052 

0,0335 

0,0957 

0,0162 

0,0293 

0,0000 

0,1571 

0,1279 

0,20 

3,29 

2,79 

3,05 

2,58 

206 

КП "Житло-сервіс" 

вул. Краківська 

13-а 

0,5276 

0,2932 

0,0702 

0,0005 

0,1082 

0,0228 

0,9113 

0,0015 

0,0000 

0,0038 

0,0183 

0,0863 

0,0000 

0,0501 

0,0000 

0,2018 

0,1313 

0,19 

3,14 

2,80 

2,91 

2,59 

207 

КП "Житло-сервіс" 

вул. Краківська 

13-б 

0,4127 

0,2906 

0,0696 

0,0005 

0,1520 

0,0189 

0,9140 

0,0017 

0,0000 

0,0038 

0,0183 

0,0863 

0,0178 

0,0475 

0,0000 

0,2580 

0,1313 

0,19 

3,14 

2,80 

2,91 

2,54 

208 

КП "Липкижитлосервіс" 

вул. Інститутська 

19-б 

0,7634 

0,7740 

0,0630 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7420 

0,0000 

0,0000 

0,0270 

0,0000 

0,1082 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1393 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

209 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

24-а 

1,3887 

0,0000 

0,4105 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2334 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3572 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,87 

2,87 

210 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

24-б 

1,4156 

0,0000 

0,0868 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2180 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6380 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,11 

3,11 

2,83 

2,83 

211 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

24-д 

1,4811 

0,0000 

0,1229 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3086 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4273 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

212 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

28-а 

1,1712 

0,0000 

0,2352 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4408 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4946 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

213 

КП "Оболоньжило-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

28-б 

0,3264 

0,0000 

0,4342 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0180 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6652 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,23 

3,23 

2,93 

2,93 

214 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

28-в 

1,4067 

0,0000 

0,2270 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2662 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4811 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,14 

3,14 

2,86 

2,86 

215 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

28-г 

1,1550 

0,0000 

0,3688 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4614 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3621 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,10 

3,10 

2,82 

2,82 

216 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

28-д 

0,7599 

0,0000 

0,3350 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6025 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,31 

3,31 

3,01 

3,01 

217 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

28-е 

1,1535 

0,0000 

0,2335 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2434 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8288 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,25 

3,25 

2,95 

2,95 

218 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

40-б 

0,6912 

0,0000 

0,4415 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6136 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6204 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,12 

3,12 

2,84 

2,84 

219 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

40-в 

1,4164 

0,0000 

0,1974 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3478 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5568 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,32 

3,32 

3,02 

3,02 

220 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

40-д 

1,0927 

0,0000 

0,1492 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6816 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5750 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,30 

3,30 

3,00 

3,00 

221 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

41 

1,2410 

0,0000 

0,3424 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8184 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,17 

3,17 

2,88 

2,88 

222 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

42 

1,1123 

0,0000 

0,1639 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3597 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7712 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,18 

3,18 

2,89 

2,89 

223 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

43-а 

1,5399 

0,0000 

0,2134 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2680 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4829 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,31 

3,31 

3,01 

3,01 

224 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

43-б 

0,9525 

0,0000 

0,3042 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4583 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6467 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,12 

3,12 

2,83 

2,83 

225 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

51-а 

0,8967 

0,1303 

0,3210 

0,0957 

0,0000 

0,0000 

0,4149 

0,0047 

0,0112 

0,1560 

0,0000 

0,1977 

0,0000 

0,0951 

0,0016 

0,2617 

0,0000 

0,25 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

226 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

53 

0,4159 

0,1185 

0,3214 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3550 

0,0974 

0,2318 

0,1861 

0,0000 

0,2797 

0,0000 

0,0649 

0,0038 

0,4208 

0,0000 

0,25 

3,29 

3,29 

2,99 

2,99 

227 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

61 

1,5923 

0,0000 

0,3145 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2369 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4239 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

228 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

67 

1,3966 

0,0000 

0,2124 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4427 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4802 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,04 

3,04 

229 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Гамарника 

67-а 

1,5418 

0,0000 

0,1448 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,75 

2,75 

230 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Курортна 

15-а 

1,3596 

0,0000 

0,2551 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5287 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,21 

2,83 

2,83 

2,57 

2,57 

231 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Курортна 

15-б 

1,5728 

0,0000 

0,1817 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5565 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

232 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Курортна 

22 

1,4879 

0,0000 

0,3976 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4152 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,76 

2,76 

233 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Курортна 

24 

1,7492 

0,0000 

0,2225 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3564 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,07 

3,07 

2,79 

2,79 

234 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Лісова 

13-а 

1,4502 

0,0000 

0,3011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2767 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2805 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

235 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Лісова 

13-б 

1,2701 

0,0000 

0,43771 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2198 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4712 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,17 

3,17 

2,88 

2,88 

236 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Лісова 

28-а 

1,6027 

0,0000 

0,1116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5157 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,68 

2,68 

237 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Лісова 

39 

1,2482 

0,0000 

0,3459 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3863 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4638 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,23 

3,23 

2,93 

2,93 

238 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Лісова 

58 

1,3709 

0,0000 

0,1183 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3700 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7226 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

239 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Лісова 

60-а 

0,7411 

0,2004 

0,3432 

0,0838 

0,0000 

0,0000 

0,3528 

0,0431 

0,1026 

0,1190 

0,0000 

0,2813 

0,0000 

0,0965 

0,0009 

0,2313 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

240 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Міська 

0,2491 

0,1205 

0,4101 

0,1362 

0,0000 

0,0000 

0,5262 

0,0123 

0,0293 

0,0000 

0,0000 

0,2790 

0,0000 

0,1362 

0,0028 

0,7088 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,13 

3,13 

241 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Новикова-Прибоя 

0,9715 

0,1264 

0,2556 

0,0508 

0,0000 

0,0000 

0,3501 

0,0342 

0,0815 

0,0781 

0,0000 

0,2928 

0,0000 

0,1959 

0,0008 

0,1812 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,14 

3,14 

242 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Новикова-Прибоя 

14-а 

1,6415 

0,0000 

0,2171 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2263 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3869 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,26 

3,26 

2,97 

2,97 

243 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Новикова-Прибоя 

18 

1,2517 

0,0000 

0,3424 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4118 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4691 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,27 

3,27 

2,97 

2,97 

244 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Новикова-Прибоя 

21 

1,3601 

0,0000 

0,1955 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1403 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5243 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,22 

2,93 

2,93 

2,66 

2,66 

245 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

1,1566 

0,0000 

0,2198 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2750 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6745 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,07 

3,07 

2,79 

2,79 

246 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

0,3601 

0,4079 

0,3316 

0,0465 

0,3123 

0,0000 

0,5733 

0,0054 

0,0118 

0,0781 

0,0000 

0,1249 

0,0000 

0,0913 

0,0005 

0,2203 

0,0809 

0,26 

3,49 

2,97 

3,17 

2,70 

247 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

4-а 

0,7321 

0,2160 

0,2756 

0,0413 

0,5048 

0,0000 

0,3089 

0,0104 

0,0166 

0,0427 

0,0000 

0,2111 

0,0100 

0,0876 

0,0004 

0,1503 

0,0348 

0,26 

3,49 

2,78 

3,17 

2,52 

248 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

5-а 

0,9540 

0,0000 

0,4114 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3443 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6240 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

249 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

5-б 

1,2844 

0,0000 

0,5068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4953 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1807 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,26 

3,26 

2,96 

2,96 

250 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

5-в 

0,9013 

0,0000 

0,4731 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4147 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6206 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,18 

3,18 

2,89 

2,89 

251 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

0,7629 

0,2507 

0,3200 

0,0423 

0,3462 

0,0000 

0,3116 

0,0131 

0,0264 

0,0655 

0,0000 

0,2415 

0,0000 

0,1370 

0,0004 

0,0936 

0,0283 

0,26 

3,48 

2,99 

3,17 

2,72 

252 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

0,5731 

0,0000 

0,2669 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3577 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,2188 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,19 

3,19 

2,90 

2,90 

253 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

10 

0,2484 

0,4253 

0,4183 

0,0492 

0,2086 

0,0000 

0,5850 

0,0091 

0,0198 

0,0826 

0,0000 

0,1921 

0,0000 

0,1024 

0,0005 

0,2401 

0,0694 

0,26 

3,50 

3,13 

3,18 

2,85 

254 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

12 

0,5046 

0,4091 

0,2807 

0,1203 

0,0000 

0,0000 

0,4305 

0,0185 

0,0393 

0,1087 

0,0000 

0,2795 

0,0000 

0,1299 

0,0013 

0,2807 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

255 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

14 

0,5634 

0,4082 

0,3564 

0,1200 

0,0000 

0,0000 

0,4295 

0,0184 

0,0392 

0,1085 

0,0000 

0,1743 

0,0000 

0,1368 

0,0013 

0,2707 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

256 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

21 

1,3797 

0,0000 

0,1010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3160 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4189 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,66 

2,66 

257 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

21-а 

0,9853 

0,0000 

0,4648 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5496 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,20 

2,64 

2,64 

2,40 

2,40 

258 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

21-б 

0,6568 

0,0000 

0,7768 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,21 

2,83 

2,83 

2,57 

2,57 

259 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

21-в 

1,0925 

0,0000 

0,3694 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6870 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,21 

2,84 

2,84 

2,58 

2,58 

260 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

30 

1,1853 

0,0000 

0,6259 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4454 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,22 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

261 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

42 

1,7967 

0,0000 

0,0624 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3624 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,22 

2,93 

2,93 

2,67 

2,67 

262 

КП "Оболоньжитло-
експлуатація" 

вул. Червонофлотська 

88/2 

0,6919 

0,0000 

1,2152 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3927 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,76 

2,76 

263 

КП "Печерськжитло" 

вул. Кіквідзе 

6-а 

0,8786 

0,3188 

0,4070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6046 

0,0068 

0,0000 

0,0874 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1062 

0,0000 

0,24 

3,18 

3,18 

2,89 

2,89 

264 

КП "Печерськжитло" 

вул. Кіквідзе 

30-а 

0,9681 

0,3049 

0,4050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4915 

0,0018 

0,0000 

0,0393 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1022 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,78 

2,78 

265 

КП "Печерськжитло" 

вул. Німанська 

0,8938 

0,2973 

0,2839 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5542 

0,0000 

0,0000 

0,0273 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0817 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,57 

2,57 

266 

КП "Печерськжитло" 

вул. Підвисоцького професора 

20 

0,8394 

0,3220 

0,3617 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6687 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0811 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,73 

2,73 

267 

КП "Печерськжитло" 

вул. Чеська 

0,6996 

0,3889 

0,2682 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4157 

0,0000 

0,0000 

0,0551 

0,0000 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0682 

0,0000 

0,19 

2,50 

2,50 

2,27 

2,27 

268 

КП "Хрещатик" 

вул. Лютеранська 

15 

0,7981 

0,7863 

0,1147 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5748 

0,0000 

0,0000 

0,0490 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0014 

0,0208 

0,0000 

0,23 

3,10 

3,10 

2,81 

2,81 

269 

КП "Хрещатик" 

вул. Лютеранська 

28/19 

0,6090 

0,5505 

0,1030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6859 

0,0001 

0,0000 

0,0286 

0,0000 

0,0803 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,0570 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,79 

2,54 

270 

ТОВ "Акважитлосервіс" 

вул. Шумського Юрія 

0,4306 

0,6706 

0,1301 

0,0019 

0,2429 

0,0418 

0,4122 

0,0131 

0,0000 

0,0000 

0,2958 

0,0381 

0,0435 

0,0084 

0,0002 

0,4704 

0,0626 

0,23 

3,71 

3,26 

3,43 

3,02 

271 

ТОВ "Акважитлосервіс" 

вул. Шумського Юрія 

1-а 

0,4340 

0,6501 

0,1331 

0,0019 

0,3324 

0,0314 

0,4225 

0,0130 

0,0000 

0,0000 

03790 

0,0371 

0,0358 

0,0082 

0,0000 

0,4613 

0,0656 

0,24 

3,89 

3,34 

3,61 

3,09 

272 

ТОВ "Акважитлосервіс" 

вул. Шумського Юрія 

1-б 

0,4355 

0,6624 

0,1285 

0,0018 

0,2399 

0,0185 

0,4233 

0,0130 

0,0000 

0,0000 

0,3802 

0,0377 

0,0359 

0,0082 

0,0004 

0,4948 

0,0619 

0,23 

3,81 

3,40 

3,53 

3,15 

273 

ТОВ "ЖЕК-ПМ" 

вул. Вишгородська 

45/2 

0,5660 

0,5017 

0,0767 

0,0091 

0,1487 

0,3500 

0,5084 

0,0034 

0,0070 

0,0188 

0,0000 

0,5594 

0,0091 

0,0102 

0,0002 

0,2224 

0,0395 

0,09 

3,75 

3,08 

3,64 

2,99 

274 

ТОВ "ЖЕК-ПМ" 

вул. Вітряні Гори 

2-б 

0,4521 

0,4014 

0,1570 

0,0010 

0,1756 

0,1032 

0,9048 

0,0045 

0,0103 

0,0358 

0,0000 

0,2048 

0,0126 

0,0163 

0,0003 

0,0915 

0,0588 

0,08 

3,25 

2,83 

3,16 

2,75 

275 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного Академіка 

140 

0,9700 

0,1449 

0,4584 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5837 

0,0918 

0,0000 

0,0160 

0,0000 

0,0054 

0,0573 

0,0000 

0,0000 

0,0801 

0,0000 

0,24 

3,18 

3,18 

2,89 

2,89 

276 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного Академіка 

142 

0,8392 

0,1876 

0,4394 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6275 

0,0785 

0,0000 

0,0124 

0,0000 

0,0030 

0,0761 

0,0000 

0,0000 

0,0804 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

277 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва Академіка 

0,0000 

0,0000 

0,5030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4081 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,09 

1,20 

1,20 

1,09 

1,09 

278 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва Академіка 

0,0000 

0,0000 

0,3019 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4327 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,07 

0,97 

0,97 

0,88 

0,88 

279 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва Академіка 

0,0000 

0,0000 

0,4732 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,08 

1,03 

1,03 

0,94 

0,94 

280 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва Академіка 

0,0000 

0,0000 

0,3769 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2854 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,07 

0,87 

0,87 

0,79 

0,79 

281 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва Академіка 

11 

0,0000 

0,0000 

0,1446 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3462 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,05 

0,65 

0,65 

0,59 

0,59 

282 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва Академіка 

34 

0,0000 

0,0000 

0,5272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5093 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,10 

1,37 

1,37 

1,24 

1,24 

283 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва Академіка 

45 

0,0000 

0,0000 

0,5146 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5669 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,11 

1,43 

1,43 

1,30 

1,30 

284 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Метрологічна 

2-а 

0,9765 

0,2444 

0,3859 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3989 

0,0697 

0,0000 

0,0074 

0,0000 

0,0024 

0,0503 

0,0000 

0,0000 

0,0567 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,63 

2,63 

285 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Метрологічна 

14-3 

0,4823 

0,1712 

0,4500 

0,0000 

0,2852 

0,1472 

0,7247 

0,0484 

0,0000 

0,0119 

0,0000 

0,0573 

0,0263 

0,0000 

0,0000 

0,1454 

0,0558 

0,26 

3,44 

2,80 

3,13 

2,54 

286 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Метрологічна 

14-а 

0,7904 

0,1699 

0,4363 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5880 

0,0107 

0,0000 

0,0134 

0,0000 

0,0016 

0,0901 

0,0000 

0,0000 

0,0986 

0,0000 

0,22 

2,90 

2,90 

2,64 

2,64 

287 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

9-1 

0,5033 

0,3976 

0,2421 

0,0000 

0,1958 

0,0000 

0,6435 

0,0554 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3340 

0,0246 

0,0000 

0,0000 

0,2104 

0,0774 

0,26 

3,54 

3,18 

3,22 

2,89 

288 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

9-2 

0,6071 

0,2236 

0,2642 

0,0000 

0,1434 

0,0000 

0,6415 

0,0572 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3868 

0,0338 

0,0000 

0,0000 

0,1830 

0,0559 

0,26 

3,43 

3,16 

3,12 

2,88 

289 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

9-3 

0,4383 

0,2096 

0,1773 

0,0000 

0,1252 

0,0000 

0,5595 

0,0632 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3684 

0,0448 

0,0000 

0,0000 

0,1850 

0,0488 

022 

2,93 

2,70 

2,66 

2,46 

290 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

11-1 

0,4501 

0,2133 

0,2497 

0,0000 

0,1427 

0,0000 

0,6355 

0,0755 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4001 

0,0205 

0,0000 

0,0000 

0,1974 

0,0556 

0,24 

3,22 

2,96 

2,93 

2,69 

291 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

13-2 

0,4364 

0,2536 

0,2336 

0,0000 

0,1352 

0,0000 

0,5820 

0,0358 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3697 

0,0263 

0,0000 

0,0000 

0,1240 

0,0460 

0,22 

2,96 

2,72 

2,69 

2,47 

292 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

15-1 

0,4581 

0,2177 

0,2336 

0,0000 

0,1316 

0,0000 

0,6111 

0,0613 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4128 

0,0255 

0,0000 

0,0000 

0,1666 

0,0512 

0,23 

3,13 

2,89 

2,84 

2,62 

293 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

15-3 

0,3592 

0,2003 

0,1817 

0,0000 

0,1172 

0,0000 

0,6152 

0,0538 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3987 

0,0257 

0,0000 

0,0000 

0,1690 

0,0457 

0,21 

2,86 

2,64 

2,60 

2,40 

294 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Вільямса Академіка 

17/11 

0,6007 

0,2179 

0,1782 

0,0000 

0,1726 

0,0000 

0,5848 

0,0517 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3314 

0,0268 

0,0000 

0,0000 

0,1817 

0,0653 

0,24 

3,18 

2,87 

2,89 

2,61 

295 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Конєва Маршала 

7-а 

0,4331 

0,3575 

0,0604 

0,0000 

0,2984 

0,0000 

0,5678 

0,0361 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2617 

0,0154 

0,0000 

0,0000 

0,2355 

0,0778 

0,23 

3,09 

2,60 

2,81 

2,36 

296 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Конєва Маршала 

0,4453 

0,1855 

0,1633 

0,0000 

0,1179 

0,0000 

0,5883 

0,0539 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3725 

0,0237 

0,0000 

0,0000 

0,1588 

0,0459 

0,21 

2,84 

2,63 

2,59 

2,39 

297 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

52-а 

0,4571 

0,3739 

0,0958 

0,0000 

0,1811 

0,0000 

0,5404 

0,0264 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2188 

0,0133 

0,0000 

0,0000 

0,1219 

0,0724 

0,21 

2,77 

2,44 

2,52 

2,22 

298 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

52/3 

0,3527 

0,2711 

0,0598 

0,0000 

0,1722 

0,0000 

0,5434 

0,0233 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2414 

0,0096 

0,0000 

0,0000 

0,1191 

0,0586 

0,18 

2,44 

2,14 

2,22 

1,94 

299 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

54 

0,4190 

0,3064 

0,0644 

0,0000 

0,1602 

0,0000 

0,5416 

0,0266 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2277 

0,0201 

0,0000 

0,0000 

0,1177 

0,0641 

0,19 

2,57 

2,57 

2,34 

2,07 

300 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

54-а 

0,5242 

0,3448 

0,0493 

0,0000 

0,1886 

0,0000 

0,5358 

0,0273 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1599 

0,0334 

0,0000 

0,0000 

0,0873 

0,0754 

0,20 

2,67 

2,33 

2,43 

2,11 

301 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

56 

0,6355 

0,3296 

0,1087 

0,0000 

0,1814 

0,0444 

0,5613 

0,0291 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2174 

0,0298 

0,0000 

0,0000 

0,1938 

0,0536 

0,23 

3,15 

2,78 

2,86 

2,53 

302 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

58 

0,3546 

0,3085 

0,0694 

0,0000 

0,1617 

0,0415 

0,5331 

0,0238 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2434 

0,0077 

0,0000 

0,0000 

0,1268 

0,0647 

0,19 

2,55 

2,20 

2,32 

2,00 

303 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

58-а 

0,3612 

0,3337 

0,0751 

0,0000 

0,1810 

0,0411 

0,5096 

0,0256 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2319 

0,0248 

0,0000 

0,0000 

0,1222 

0,0724 

0,19 

2,61 

2,22 

2,37 

2,02 

304 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

60-а 

0,3801 

0,2920 

0,1097 

0,0000 

0,1803 

0,0414 

0,5229 

0,0258 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2776 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,1248 

0,0721 

0,20 

2,68 

2,30 

2,44 

2,09 

305 

ТОВ "Ліко-житлосервіс" 

вул. Ломоносова 

60/5 

0,3075 

0,2855 

0,1058 

0,0000 

0,1669 

0,0418 

0,5404 

0,0234 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2826 

0,0107 

0,0000 

0,0000 

0,1403 

0,0609 

0,19 

2,59 

2,24 

236 

2,04 

306 

ТОВ "Новобудова" 

бульв. Верховної Ради 

14-б 

0,2191 

0,4994 

0,1320 

0,0000 

0,3276 

0,0751 

0,5458 

0,0002 

0,0003 

0,0000 

0,0206 

0,4798 

0,0134 

0,0000 

0,0001 

0,2028 

0,0254 

0,20 

3,29 

2,74 

3,11 

2,59 

307 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Амосова Миколи 

0,2246 

0,4786 

0,2164 

0,0000 

0,1829 

0,0659 

0,4937 

0,0015 

0,0024 

0,0000 

0,0524 

0,3287 

0,0091 

0,0000 

0,0002 

0,2465 

0,0927 

0,19 

3,10 

2,66 

2,93 

2,51 

308 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Ахматової Анни 

16-г 

0,4942 

0,4986 

0,2159 

0,0000 

0,2999 

0,0914 

0,3437 

0,0019 

0,0032 

0,0000 

0,0817 

0,3495 

0,0137 

0,0000 

0,0006 

0,2213 

0,0259 

0,21 

3,42 

2,88 

3,23 

2,72 

309 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Ахматової Анни 

18 

0,3771 

0,3817 

0,1689 

0,0000 

0,2302 

0,0731 

0,4387 

0,0020 

0,0032 

0,0000 

0,0864 

0,2329 

0,0206 

0,0000 

0,0005 

0,2207 

0,0238 

0,18 

2,93 

2,50 

2,77 

2,37 

310 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Ахматової Анни 

35 

0,2855 

0,6102 

0,1659 

0,0000 

0,2997 

0,0970 

0,4305 

0,0013 

0,0021 

0,0000 

0,0569 

0,3062 

0,0118 

0,0000 

0,0001 

0,1086 

0,0229 

0,19 

3,11 

2,57 

2,94 

2,43 

311 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Ахматової Анни 

35-а 

0,2226 

0,4336 

0,2031 

0,0000 

0,3291 

0,0998 

0,5103 

0,0010 

0,0016 

0,0000 

0,0702 

0,4799 

0,0088 

0,0000 

0,0001 

0,1584 

0,0197 

0,20 

3,29 

2,71 

3,11 

2,56 

312 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Ахматової Анни 

37 

0,2559 

0,5104 

0,2168 

0,0000 

0,3974 

0,1711 

0,4855 

0,0018 

0,0028 

0,0000 

0,0906 

0,5762 

0,0143 

0,0000 

0,0001 

0,1786 

0,0291 

0,23 

3,80 

3,02 

3,59 

2,86 

313 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Вишгородська 

23 

1,2142 

3,0212 

0,6837 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5001 

0,0074 

0,0175 

0,2063 

0,0000 

0,2198 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,6749 

0,0000 

0,52 

8,48 

8,48 

8,01 

8,01 

314 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Вишгородська 

23-а 

0,8666 

3,3155 

0,6799 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6226 

0,0014 

0,0033 

0,2591 

0,0000 

0,1901 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,6149 

0,0000 

0,52 

8,49 

8,49 

8,02 

8,02 

315 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

1-а 

0,4003 

0,4031 

0,1102 

0,0000 

0,3572 

0,1936 

0,3263 

0,0027 

0,0046 

0,0000 

0,1259 

0,3482 

0,0102 

0,0000 

0,0001 

0,1640 

0,0106 

0,19 

3,18 

2,46 

3,01 

2,32 

316 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

1-б 

0,2917 

0,4417 

0,1391 

0,0000 

0,3523 

0,1641 

0,4629 

0,0013 

0,0021 

0,0000 

0,0649 

0,2153 

0,0115 

0,0000 

0,0002 

0,1580 

0,0170 

0,18 

3,01 

2,32 

2,84 

2,19 

317 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

1-г 

0,2429 

0,5288 

0,1894 

0,0000 

0,5210 

0,1866 

0,3641 

0,0023 

0,0039 

0,0000 

0,0888 

0,1122 

0,0098 

0,0000 

0,0001 

0,2052 

0,0250 

0,20 

3,21 

2,26 

3,04 

2,14 

318 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

1-д 

0,2985 

0,4326 

0,1393 

0,0000 

0,3513 

0,1604 

0,4624 

0,0013 

0,0021 

0,0000 

0,0651 

0,2953 

0,0115 

0,0000 

0,0002 

0,1398 

0,0228 

0,19 

3,09 

2,39 

2,92 

2,26 

319 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

1-е 

0,2828 

0,4522 

0,1436 

0,0000 

0,3514 

0,2041 

0,4659 

0,0013 

0,0021 

0,0000 

0,0663 

0,1784 

0,0116 

0,0000 

0,0002 

0,1728 

0,0288 

0,19 

3,06 

2,30 

2,89 

2,18 

320 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

1-к 

0,2698 

0,5002 

0,1878 

0,0000 

0,5201 

0,1871 

0,3637 

0,0023 

0,0039 

0,0000 

0,0898 

0,1581 

0,0097 

0,0000 

0,0001 

0,1841 

0,0213 

0,20 

3,24 

2,29 

3,06 

2,17 

321 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

1-л 

0,2617 

0,4744 

0,1454 

0,0000 

0,3528 

0,1588 

0,4632 

0,0013 

0,0021 

0,0000 

0,0648 

0,3315 

0,0115 

0,0000 

0,0002 

0,1922 

0,0183 

0,20 

3,21 

2,52 

3,03 

2,38 

322 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

31-б 

0,2246 

0,5562 

0,1164 

0,0000 

0,2610 

0,0632 

0,4284 

0,0021 

0,0034 

0,0000 

0,0623 

0,5989 

0,0025 

0,0000 

0,0001 

0,1635 

0,0254 

0,20 

3,25 

2,80 

3,07 

2,64 

323 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

8-а 

0,2584 

0,4519 

0,1563 

0,0000 

0,4673 

0,0918 

0,4910 

0,0016 

0,0026 

0,0000 

0,0947 

0,2119 

0,0153 

0,0000 

0,0001 

0,1541 

0,0286 

0,19 

3,14 

2,38 

2,97 

2,25 

324 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Драгоманова 

8-б 

0,2587 

0,7351 

0,1866 

0,0000 

0,2263 

0,0654 

0,3535 

0,0020 

0,0032 

0,0000 

0,0710 

0,3286 

0,0151 

0,0000 

0,0002 

0,2403 

0,0241 

0,20 

3,25 

2,84 

3,07 

2,69 

325 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Княжий Затон 

2/30 

0,2155 

0,4590 

0,1355 

0,0000 

0,3345 

0,0969 

0,4345 

0,0011 

0,0017 

0,0000 

0,0732 

0,8197 

0,0069 

0,0000 

0,0001 

0,1321 

0,0232 

0,22 

3,54 

2,95 

3,35 

2,79 

326 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Княжий Затон 

11 

0,1855 

0,4938 

0,1000 

0,0000 

0,2923 

0,0645 

0,4172 

0,0025 

0,0040 

0,0000 

0,0662 

1,0704 

0,0131 

0,0000 

0,0001 

0,0788 

0,0572 

0,22 

3,69 

3,15 

3,48 

2,98 

327 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Козацька 

97 

0,4685 

0,6863 

0,3339 

0,0000 

0,5602 

0,2063 

0,3970 

0,0026 

0,0041 

0,0000 

0,1572 

0,6207 

0,0163 

0,0000 

0,0006 

0,2758 

0,0587 

0,30 

4,91 

3,84 

4,64 

3,63 

328 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Машинобудівна 

21 

0,3240 

0,5247 

0,2029 

0,0000 

0,3877 

0,1360 

0,5750 

0,0024 

0,0039 

0,0000 

0,1212 

0,2059 

0,0171 

0,0000 

0,0001 

0,1451 

0,0239 

0,21 

3,46 

2,75 

3,27 

2,60 

329 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Машинобудівна 

21-а 

0,3216 

0,5246 

0,1967 

0,0000 

0,3877 

0,1081 

0,5717 

0,0024 

0,0039 

0,0000 

0,1202 

0,2088 

0,0169 

0,0000 

0,0001 

0,1572 

0,0235 

0,21 

3,43 

2,75 

3,24 

2,60 

330 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Микільсько-
Слобідська 

4-в 

0,2434 

0,4844 

0,1949 

0,0000 

0,3446 

0,0905 

0,5118 

0,0020 

0,0033 

0,0000 

0,0666 

0,4524 

0,0104 

0,0000 

0,0001 

0,1888 

0,0311 

0,21 

3,40 

2,80 

3,21 

2,64 

331 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Микільсько-
Слобідська 

4-г 

0,3321 

0,4362 

0,1483 

0,0000 

0,2455 

0,0925 

0,4314 

0,0026 

0,0044 

0,0000 

0,0577 

0,5844 

0,0171 

0,0000 

0,0002 

0,2547 

0,0195 

0,21 

3,40 

2,94 

3,21 

2,78 

332 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Микільсько-
Слобідська 

4-д 

0,3314 

0,5959 

0,1624 

0,0000 

0,3388 

0,0825 

0,4822 

0,0026 

0,0043 

0,0000 

0,0603 

0,4852 

0,0147 

0,0000 

0,0001 

0,1714 

0,0251 

0,22 

3,57 

2,99 

3,37 

2,83 

333 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Микільсько-
Слобідська 

0,2618 

0,4048 

0,2177 

0,0000 

0,4359 

0,0868 

0,5102 

0,0017 

0,0028 

0,0000 

0,0693 

0,5894 

0,0128 

0,0000 

0,0002 

0,1584 

0,0222 

0,22 

3,60 

2,89 

3,40 

2,73 

334 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Микільсько-
Слобідська 

6-б 

0,2595 

0,3916 

0,2144 

0,0000 

0,4323 

0,0705 

0,4869 

0,0016 

0,0027 

0,0000 

0,0547 

0,4295 

0,0123 

0,0000 

0,0002 

0,1342 

0,0258 

0,20 

3,26 

2,58 

3,08 

2,43 

335 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Микільсько-
Слобідська 

6-в 

0,2643 

0,3888 

0,2260 

0,0000 

0,4758 

0,0957 

0,4111 

0,0014 

0,0023 

0,0000 

0,0687 

0,5042 

0,0216 

0,0000 

0,0002 

0,1895 

0,0233 

0,21 

3,46 

2,69 

3,27 

2,54 

336 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Московська 

46/2 

0,1661 

0,6152 

0,0358 

0,0000 

0,3110 

0,1342 

0,4341 

0,0022 

0,0036 

0,0000 

0,0646 

0,6716 

0,0028 

0,0000 

0,0002 

0,1145 

0,0833 

0,21 

3,42 

2,74 

3,23 

2,58 

337 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Пчілки Олени 

3-а 

0,2878 

0,3832 

0,1242 

0,0000 

0,4402 

0,0593 

0,4773 

0,0012 

0,0019 

0,0000 

0,1166 

0,1627 

0,0102 

0,0000 

0,0001 

0,1435 

0,0239 

0,18 

2,89 

2,21 

2,73 

2,09 

338 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Раскової Марини 

52-в 

0,2429 

0,4485 

0,1419 

0,0000 

0,1771 

0,0537 

0,4865 

0,0016 

0,0026 

0,0000 

0,0236 

0,7423 

0,0129 

0,0000 

0,0001 

0,1795 

0,0114 

0,20 

3,27 

2,96 

3,09 

2,79 

339 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Руданського Степана 

4-б 

0,1928 

0,5113 

0,1171 

0,0000 

0,2824 

0,1850 

0,5247 

0,0002 

0,0003 

0,0000 

0,0611 

0,2859 

0,0079 

0,0000 

0,0001 

0,1334 

0,0507 

0,19 

3,05 

2,38 

2,88 

2,25 

340 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Саперно-
Слобідська 

0,4054 

0,4361 

0,1131 

0,0000 

0,4127 

0,2065 

0,3946 

0,0079 

0,0131 

0,0000 

0,0588 

0,7329 

0,0126 

0,0000 

0,0001 

0,1156 

0,0576 

0,23 

3,85 

2,97 

3,63 

2,80 

341 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Саперно-
Слобідська 

10 

0,3258 

0,5406 

0,1154 

0,0000 

0,6887 

0,2198 

0,4339 

0,0011 

0,0018 

0,0000 

0,2092 

0,1499 

0,0230 

0,0000 

0,0001 

0,1732 

0,0228 

0,23 

3,77 

2,56 

3,56 

2,42 

342 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Сєченова 

7-а 

0,1775 

0,7490 

0,1384 

0,0000 

0,2821 

0,4096 

0,4046 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0662 

1,0721 

0,0020 

0,0000 

0,0002 

0,0916 

0,0226 

0,27 

4,43 

3,50 

4,18 

3,31 

343 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Урлівська 

16/37 

0,1817 

0,4933 

0,2877 

0,0000 

0,4582 

0,1082 

0,4517 

0,0003 

0,0005 

0,0000 

0,0556 

0,5750 

0,0108 

0,0000 

0,0002 

0,1956 

0,0425 

0,23 

3,71 

2,92 

3,50 

2,76 

344 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Чорновола В. 

20 

0,2004 

0,6168 

0,1121 

0,0000 

0,4460 

0,1080 

0,4692 

0,0004 

0,0006 

0,0000 

0,0515 

0,1837 

0,0084 

0,0000 

0,0001 

0,1253 

0,0189 

0,18 

3,03 

2,29 

2,87 

2,16 

345 

ТОВ "Новобудова" 

вул. Яблонської Тетяни 

0,1609 

0,6961 

0,1777 

0,0000 

0,3847 

0,1317 

0,5705 

0,0015 

0,0024 

0,0000 

0,1195 

0,1186 

0,0061 

0,0000 

0,0001 

0,2183 

0,0299 

0,21 

3,39 

2,69 

3,20 

2,54 

346 

ТОВ "Новобудова" 

пров. Феодосійський 

12 

0,2395 

0,6857 

0,1560 

0,0000 

0,5138 

0,2220 

0,5143 

0,0016 

0,0026 

0,0000 

0,1477 

0,1732 

0,0065 

0,0000 

0,0002 

0,1822 

0,0386 

0,23 

3,74 

2,73 

3,53 

2,58 

347 

ТОВ "Новобудова" 

пров. Феодосійський 

14 

0,2225 

0,3841 

0,1966 

0,0000 

0,4746 

0,2075 

0,4649 

0,0016 

0,0026 

0,0000 

0,1306 

0,2219 

0,0033 

0,0000 

0,0001 

0,1226 

0,0297 

0,19 

3,19 

2,27 

3,01 

2,14 

348 

ТОВ "Новобудова" 

пров. Феодосійський 

14-а 

0,2688 

0,5436 

0,1391 

0,0000 

0,4623 

0,2013 

0,5063 

0,0015 

0,0025 

0,0000 

0,1360 

0,3287 

0,0107 

0,0000 

0,0002 

0,1897 

0,0299 

0,22 

3,66 

2,76 

3,45 

2,60 

349 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Бажана Миколи 

5-г 

0,2426 

0,6170 

0,1633 

0,0000 

0,2820 

0,0973 

0,4281 

0,0022 

0,0037 

0,0000 

0,0692 

0,4037 

0,0137 

0,0000 

0,0003 

0,1861 

0,0202 

0,20 

3,28 

2,76 

3,10 

2,61 

350 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Бажана Миколи 

7-ж 

0,1568 

0,7319 

0,1607 

0,0000 

0,2553 

0,0967 

0,4227 

0,0016 

0,0026 

0,0000 

0,0711 

0,3188 

0,0136 

0,0000 

0,0003 

0,1717 

0,1233 

0,20 

3,28 

2,66 

3,09 

2,51 

351 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Григоренка Петра 

13-б 

0,3767 

0,3840 

0,1387 

0,0000 

0,2306 

0,0949 

0,4394 

0,0020 

0,0032 

0,0000 

0,0796 

0,3005 

0,0177 

0,0000 

0,0005 

0,1926 

0,0508 

0,18 

3,00 

2,51 

2,83 

2,37 

352 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Григоренка Петра 

28 

0,1979 

0,4994 

0,1341 

0,0000 

0,2895 

0,0950 

0,4343 

0,0016 

0,0026 

0,0000 

0,0776 

0,7138 

0,0084 

0,0000 

0,0001 

0,1224 

0,0289 

0,21 

3,38 

2,84 

3,19 

2,68 

353 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Григоренка Петра 

28-а 

0,3174 

0,4672 

0,1711 

0,0000 

0,3974 

0,1081 

0,4967 

0,0018 

0,0029 

0,0000 

0,0747 

0,4893 

0,0173 

0,0000 

0,0002 

0,1572 

0,0217 

0,21 

3,53 

2,85 

3,33 

2,69 

354 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Григоренка Петра 

28-б 

0,3132 

0,4692 

0,1622 

0,0000 

0,4243 

0,1086 

0,4962 

0,0018 

0,0029 

0,0000 

0,0747 

0,4825 

0,0173 

0,0000 

0,0002 

0,1831 

0,0312 

0,22 

3,59 

2,86 

3,39 

2,70 

355 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Григоренка Петра 

28-в 

0,3572 

0,4265 

0,1553 

0,0000 

0,4251 

0,1088 

0,4966 

0,0018 

0,0029 

0,0000 

0,0742 

0,4587 

0,0173 

0,0000 

0,0002 

0,1726 

0,0227 

0,21 

3,53 

2,80 

3,33 

2,65 

356 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Курбаса Леся 

5-в 

0,1565 

0,4771 

0,1522 

0,0000 

0,3737 

0,1124 

0,5277 

0,0017 

0,0027 

0,0000 

0,0781 

0,3672 

0,0073 

0,0000 

0,0001 

0,1561 

0,0177 

0,19 

3,15 

2,50 

2,98 

2,36 

357 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Курбаса Леся 

7-а 

0,2545 

0,6075 

0,1933 

0,0000 

0,2822 

0,1105 

0,5197 

0,0002 

0,0002 

0,0000 

0,0851 

0,1182 

0,0108 

0,0000 

0,0001 

0,2253 

0,0165 

0,19 

3,14 

2,61 

2,97 

2,47 

358 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Науки 

54-б 

0,2834 

0,4648 

0,2059 

0,0000 

0,2513 

0,0824 

0,5442 

0,0021 

0,0034 

0,0000 

0,0478 

0,6861 

0,0132 

0,0000 

0,0001 

0,1628 

0,0384 

0,22 

3,61 

3,13 

3,41 

2,95 

359 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Науки 

62-а 

0,2740 

0,5385 

0,1621 

0,0000 

0,4744 

0,1157 

0,4297 

0,0025 

0,0042 

0,0000 

0,0874 

0,6193 

0,0142 

0,0000 

0,0002 

0,1178 

0,0466 

0,23 

3,74 

2,92 

3,53 

2,75 

360 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Перемоги 

125 

0,3614 

0,4410 

0,1018 

0,0000 

0,3612 

0,3334 

0,5002 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0513 

0,1948 

0,0181 

0,0000 

0,0001 

0,1285 

0,0307 

0,20 

3,27 

2,33 

3,09 

2,20 

361 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

130/57 

0,1490 

0,6043 

0,1596 

0,0000 

0,5164 

0,4464 

0,4043 

0,0019 

0,0031 

0,0000 

0,0614 

0,5818 

0,0061 

0,0000 

0,0002 

0,1562 

0,0207 

0,25 

4,03 

2,76 

3,81 

2,60 

362 

ТОВ "Новобудова" 

просп. Червонозоряний 

126-г 

0,1932 

0,6218 

0,0943 

0,0000 

0,2977 

0,4841 

0,3946 

0,0008 

0,0012 

0,0000 

0,0648 

0,3879 

0,0072 

0,0000 

0,0001 

0,0860 

0,0318 

0,21 

3,45 

2,40 

3,26 

2,27 

363 

ТОВ "Новобудова" 

Харківське шосе 

150/15 

0,2201 

0,6108 

0,1409 

0,0000 

0,2101 

0,0886 

0,3128 

0,0012 

0,0020 

0,0000 

0,0430 

0,5055 

0,0062 

0,0000 

0,0001 

0,2051 

0,0285 

0,19 

3,08 

2,65 

2,91 

2,51 


Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки у наступних розмірах: 

У квартирах, обладнаних одним лічильником 

0,036 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних двома лічильниками 

0,072 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 

0,144 грн. (з ПДВ) 


 

Заступник голови -
керівник апарату 

  


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2011
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2011