ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.04.2011 р. N 616

Київ

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказів Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки з урахуванням кількості засобів обліку.

3. Внести наступні зміни до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виключити позиції NN 63, 99, 119, 153, 163 - 165, 251, 271, 447, 454, 459, 648, 663, 667 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.2. Виключити позиції NN 25, 57, 58, 71 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.3. Виключити позиції N 6, 33, 64, 72 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2009 N 902 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760" (зі змінами);

3.4. Виключити позиції NN 30, 78 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2009 N 1334 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами);

3.5. Виключити позицію N 15 Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2010 N 190 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760, від 31.08.2009 N 979, від 30.11.2009 N 1334";

3.6. Виключити позицію N 31 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 N 676 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979";

3.7. Виключити позицію N 19 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 N 933 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760, від 31.08.2009 N 979, від 17.11.2009 N 1292, від 30.11.2009 N 1334";

3.8. Виключити позицію N 9 Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.02.2011 N 253 "Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979, від 14.08.2009 N 902, від 30.11.2009 N 1334"

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

 

Голова 

О. Попов 


 

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
26.04.2011 N 616 


Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо

Загальна поряд-
кова нумера-
ція по місту Києву 

Поряд-
кова нумера- ція по району 

Суб'єкт господарювання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будинку 

Структура тарифу 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ) 

Приби-
рання прибудин-
кової території 

Приби-
рання сходових кліток 

Вивезе-
ння побутових відходів (збирання, зберігання, переве-
зення, перероб-
лення, утилізація, знешкод-
ження та захоро-
нення) 

Приби-
рання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 

Технічне обслуго-
вування ліфтів 

Обслуго-
вування систем диспет-
черизації 

Технічне обслуго-
вування внутрішньо-
будинкових систем ГВП і ХВП, водовід-
ведення, тепло-
постачання та зливної каналізації 

Дерати-
зація 

Дезін-
секція 

Обслуго-
вування димо-
вентиля-
ційних каналів 

Технічне обслуго-
вування та поточний ремонт систем проти-
пожежної автоматики й димо-
видалення, а також інших внутрішньо-
будинкових інженерних систем у разі їх наявності 

Поточний ремонт конструк-
тивних елементів внутрішньо-
будинкових систем гарячого і холодного водопоста-
чання, водовідве-
дення, теплопоста-
чання та зливної каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження 

Поливання дворів, клумб і газонів 

Прибирати і вивезення снігу, посипання частини при-
будинкової території, призначеної для проходу та проїзду, проти-
ожеледними сумішами 

Експлуатація номерних знаків будинків 

Освітлення місць загального користу-
вання, підвалів, підкачу-
вання води 

Енерго-
постачання для ліфтів 

Прибуток, врахований в складових тарифу (р. 6 - р. 22) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Голосіївський район 

ЖБК "Темп-12" 

вул. Касіяна Василя 

0,5903 

0,2827 

0,3210 

0,0000 

0,3896 

0,0496 

0,6048 

0,0052 

0,0000 

0,0154 

0,0000 

0,2236 

0,0437 

0,0054 

0,0000 

0,1367 

0,0803 

0,00 

3,30 

2,67 

ОСББ "Либідь" 

вул. Гайдара 

27 

0,2275 

0,4554 

0,2325 

0,0053 

0,3345 

0,0000 

0,3753 

0,0116 

0,0015 

0,0000 

0,0107 

0,1491 

0,0024 

0,0053 

0,0000 

0,2804 

0,0335 

0,00 

2,55 

2,11 

ТСББ "Художник" 

вул. Червоноармійська 

124 

0,5083 

0,8161 

0,1822 

0,0041 

0,2743 

0,0000 

0,7284 

0,0113 

0,0066 

0,0162 

0,0000 

0,0885 

0,0253 

0,0195 

0,0000 

0,2157 

0,0240 

0,00 

3,30 

3,15 

Дарницький район 

ЖБК "Будівельннк-12" 

вул. Ахматової Анни 

0,3548 

0,0737 

0,2437 

0,0000 

0,4302 

0,0774 

0,3264 

0,0061 

0,0011 

0,0000 

0,0281 

0,5016 

0,0279 

0,0000 

0,0000 

0,1724 

0,0524 

0,00 

2,75 

2,08 

ЖЕК "Учитель-3" 

вул. Ревуцького 

13 

0,2144 

0,1400 

0,2787 

0,0000 

0,4261 

0,0224 

0,3856 

0,0000 

0,0128 

0,0210 

0,0210 

0,0000 

0,0283 

0,0210 

0,0000 

0,1341 

0,0473 

0,00 

2,10 

1,51 

ЖБК "Ромашка-4" 

вул. Ахматової Анни 

39-а 

0,5000 

0,1508 

0,2165 

0,0000 

0,2684 

0,1513 

0,4880 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0353 

0,2282 

0,0076 

0,0076 

0,0000 

0,2038 

0,0655 

0,00 

2,79 

2,21 

ЖБК "Харчовик-6" 

просп. Бажана Миколи 

9-д 

0,3887 

0,3075 

0,2651 

0,0000 

0,2762 

0,0000 

0,4436 

0,0098 

0,0081 

0,0382 

0,0378 

0,1507 

0,0072 

0,0038 

0,0000 

0,4668 

0,0824 

0,00 

2,98 

2,55 

ОСББ "Авангард-Добробут" 

просп. Бажана Миколи 

1-м 

0,3857 

0,2910 

0,1757 

0,0000 

0,1278 

0,0474 

0,5633 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1102 

0,0066 

0,0000 

0,0158 

0,0000 

0,2307 

0,0142 

0,00 

2,36 

2,13 

ОСББ "Вишняківська-9" 

вул. Вишняківська 

0,3431 

0,3403 

0,1586 

0,0055 

0,3420 

0,0730 

0,2878 

0,0232 

0,0228 

0,0000 

0,0000 

0,0936 

0,0112 

0,0052 

0,0022 

0,0389 

0,1109 

0,00 

2,23 

1,60 

10 

ОСББ "Добробут" 

Харківське шосе 

56 

0,3748 

0,1678 

0,1804 

0,0000 

0,1897 

0,0187 

0,4482 

0,0000 

0,0000 

0,0331 

0,0479 

0,2448 

0,0241 

0,0175 

0,0002 

0,1111 

0,0592 

0,00 

2,30 

1,98 

11 

ОСББ "Молодіжне" 

вул. Вишняківська 

13-б 

0,2773 

0,2254 

0,2158 

0,0305 

0,3396 

0,0703 

0,3151 

0,0116 

0,0000 

0,0011 

0,0433 

0,6601 

0,0101 

0,0000 

0,0000 

0,1296 

0,0422 

0,00 

2,85 

2,30 

12 

ОСББ "Молодіжне" 

вул. Руденко Лариси 

21-а 

0,3334 

0,2800 

0,2063 

0,0368 

0,3452 

0,0363 

0,3695 

0,0153 

0,0000 

0,0014 

0,0410 

0,4703 

0,0135 

0,0000 

0,0000 

0,1713 

0,0522 

0,00 

2,85 

2,33 

Деснянський район 

13 

ЖБК "Арсеналец-29" 

вул. Милославська 

0,2968 

0,2727 

0,2524 

0,0286 

0,3350 

0,1223 

0,3689 

0,0266 

0,0000 

0,0191 

0,0000 

0,1718 

0,0000 

0,0048 

0,0000 

0,1655 

0,0793 

0,00 

2,57 

1,93 

14 

ЖБК "Арсеналец-29" 

вул. Милославська 

3-а 

0,2855 

0,2729 

0,2437 

0,0286 

0,3352 

0,1223 

0,3691 

0,0266 

0,0000 

0,0191 

0,0000 

0,1910 

0,0000 

0,0048 

0,0000 

0,1656 

0,0793 

0,00 

2,57 

1,93 

15 

ЖБК "Арсеналець-12" 

вул. Курчатова Академіка 

21 

0,4699 

0,2530 

0,2708 

0,0000 

0,2446 

0,0840 

0,4433 

0,0037 

0,0037 

0,0397 

0,0000 

0,1200 

0,0360 

0,0212 

0,0000 

0,3792 

0,0872 

0,00 

2,95 

2,45 

16 

ЖБК "Дніпровський-2" 

вул. Шолом-Алейхема 

14 

0,4979 

0,1060 

0,2092 

0,0132 

0,1940 

0,0000 

0,8401 

0,0180 

0,0180 

0,0151 

0,0000 

0,2817 

0,0227 

0,0088 

0,0000 

0,1523 

0,0922 

0,00 

2,96 

2,62 

17 

ЖБК "Оперний-2" 

вул. Малишка Андрія 

15 

0,4536 

0,5579 

0,2074 

0,0044 

0,1669 

0,0415 

0,4156 

0,0123 

0,0102 

0,0088 

0,0434 

0,4952 

0,0081 

0,0035 

0,0000 

0,2148 

0,0524 

0,00 

3,24 

2,92 

18 

ЖБК "Росія" 

вул. Шолом-Алейхема 

20 

0,4059 

0,3487 

0,2363 

0,0048 

0,2108 

0,0193 

0,5294 

0,0134 

0,0057 

0,0286 

0,0000 

0,3399 

0,0130 

0,0048 

0,0000 

0,1948 

0,0478 

0,00 

2,88 

2,55 

19 

ЖБК "Суднобудівник-14" 

просп. Маяковського Володимира 

4-в 

0,2233 

0,2941 

0,2567 

0,0000 

0,3891 

0,1144 

0,5069 

0,0000 

0,0149 

0,0000 

0,0486 

0,0614 

0,0075 

0,0010 

0,0000 

0,1644 

0,0466 

0,00 

2,55 

1,89 

20 

ОСББ "Відродження" 

вул. Шолом-Алейхема 

16 

0,4382 

0,3762 

0,2516 

0,0011 

0,3778 

0,0304 

0,4377 

0,0028 

0,0018 

0,0245 

0,0000 

0,2045 

0,0164 

0,0057 

0,0000 

0,1955 

0,0511 

0,00 

2,90 

2,35 

21 

ОСББ "Вікторія" 

вул. Шолом-Алейхема 

17-б 

0,5482 

0,5261 

0,2116 

0,0015 

0,1746 

0,0000 

0,4579 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0674 

0,0229 

0,0075 

0,0000 

0,3071 

0,0113 

0,00 

2,80 

2,58 

22 

10 

ОСББ "Темп-6" 

вул. Жукова Маршала 

37 

0,4521 

0,4101 

0,2414 

0,0000 

0,2775 

0,0000 

0,4046 

0,0049 

0,0015 

0,0333 

0,0000 

0,1540 

0,0198 

0,0062 

0,0000 

0,2353 

0,0390 

0,00 

2,74 

2,36 

Дніпровський район 

23 

ЖБК "Здоров'я" 

бульв. Русанівський 

0,2565 

0,6054 

0,2449 

0,0000 

0,2301 

0,0244 

0,5322 

0,0075 

0,0070 

0,0165 

0,0000 

0,2723 

0,0000 

0,0083 

0,0000 

0,1785 

0,0369 

0,00 

2,90 

2,55 

24 

ЖБК "Ромашка-2" 

вул. Драгоманова 

40 

0,2192 

0,1280 

0,2622 

0,0073 

0,2622 

0,0990 

0,4070 

0,0125 

0,0124 

0,0000 

0,0361 

0,2920 

0,0091 

0,0073 

0,0000 

0,2090 

0,1249 

0,00 

2,51 

1,92 

25 

ЖБК "Ромашка-2" 

вул. Драгоманова 

40-а 

0,2192 

0,1280 

0,3216 

0,0073 

0,2622 

0,0990 

0,4070 

0,0125 

0,0124 

0,0000 

0,0361 

0,2380 

0,0091 

0,0029 

0,0000 

0,2090 

0,1249 

0,00 

2,51 

1,92 

26 

ЖБК "Ромашка-2" 

вул. Драгоманова 

40-б 

0,2192 

0,1280 

0,3074 

0,0073 

0,2622 

0,0990 

0,4070 

0,0125 

0,0124 

0,0000 

0,0361 

0,2482 

0,0091 

0,0073 

0,0000 

0,2090 

0,1249 

0,00 

2,51 

1,92 

27 

ЖБК "Шовковик-4" 

вул. Райдужна 

17 

0,2540 

0,1981 

0,3334 

0,0000 

0,4011 

0,0071 

0,3311 

0,0000 

0,0137 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0151 

0,0000 

0,0000 

0,1096 

0,0472 

0,00 

2,05 

1,51 

28 

ОСББ "Мир" 

вул. Чудноського 

0,4258 

0,7732 

0,2749 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3741 

0,0123 

0,0123 

0,0128 

0,0000 

0,0870 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1131 

0,0000 

0,00 

2,50 

2,50 

29 

ОСББ "Освіта" 

вул. Чудноського 

7-а 

0,4849 

0,4984 

0,3102 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4329 

0,0040 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,1037 

0,0000 

0,0368 

0,0000 

0,2098 

0,0000 

0,00 

2,50 

2,50 

Оболонський район 

30 

ЖБК "Печерський-11" 

вул. Гавро Лайоша 

0,3690 

0,1781 

0,2726 

0,0023 

0,4227 

0,0563 

0,5796 

0,0077 

0,0077 

0,0200 

0,0000 

0,0854 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,2285 

0,0318 

0,00 

2,71 

2,10 

31 

ЖБК "Україна" 

вул. Мукачівська 

0,6303 

0,2444 

0,2527 

0,0000 

0,2877 

0,0000 

0,5092 

0,0235 

0,0000 

0,0381 

0,0000 

0,1250 

0,0000 

0,0098 

0,0000 

0,4116 

0,0270 

0,00 

3,07 

2,69 

32 

ЖБК "Сатурн-3" 

просп. Оболонський 

36 (6 - 7 під'їзд) 

0,4779 

0,3025 

0,2939 

0,0077 

0,5455 

0,0580 

0,4828 

0,0187 

0,0181 

0,0295 

0,0000 

0,2527 

0,0214 

0,0103 

0,0000 

0,2482 

0,0291 

0,00 

3,36 

2,60 

33 

ЖБК "Суднобудівник-4" 

просп. Оболонський 

36 (1 - 5 під'їзд) 

0,4687 

0,2962 

0,2969 

0,0137 

0,5087 

0,0601 

0,5340 

0,0178 

0,0172 

0,0292 

0,0000 

0,3164 

0,0204 

0,0059 

0,0003 

0,1886 

0,0272 

0,00 

3,36 

2,65 

34 

ЖБК "Темп-10" 

вул. Вишгородська 

2,8571 

0,2382 

0,4358 

0,2138 

0,0130 

0,3549 

0,0000 

0,3779 

0,0017 

0,0020 

0,0045 

0,0000 

0,1364 

0,0030 

0,0130 

0,0000 

0,0965 

0,0261 

0,00 

2,30 

1,84 

35 

ЖБК "Юпітер" 

просп. Оболонський 

18-в 

0,3267 

0,3405 

0,2566 

0,0000 

0,4840 

0,0972 

0,5746 

0,0058 

0,0067 

0,0808 

0,0000 

0,2690 

0,0103 

0,0018 

0,0000 

0,2810 

0,0659 

0,00 

3,36 

2,58 

Печерський район 

36 

  

ТСББ "Печерський-VIII" 

бульв. Дружби Народів 

3-а 

0,3765 

0,6694 

0,2107 

0,0104 

0,2370 

0,0000 

0,4985 

0,0076 

0,0068 

0,0124 

0,0000 

0,0933 

0,0221 

0,0207 

0,0000 

0,1896 

0,0289 

0,00 

2,86 

2,54 

Подільський район 

37 

ЖБК "Маяк-4" 

просп. Свободи 

24-б 

0,3866 

0,1660 

0,2641 

0,0000 

0,3539 

0,0459 

0,3789 

0,0058 

0,0058 

0,0051 

0,0000 

0,0678 

0,0000 

0,0017 

0,0000 

0,1427 

0,1242 

0,00 

2,34 

1,71 

38 

Спеціалізований заклад для проживання громадян похилого віку та інвалідів 

вул. Іжакевича Івана 

0,7178 

0,5447 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3192 

0,0301 

0,0301 

0,0000 

0,0000 

0,2706 

0,0523 

0,0378 

0,0000 

0,1653 

0,0000 

0,00 

2,60 

2,60 

Святошинський район 

39 

ДП "ЖЕД БУ-7" 

вул. Олевська 

3-а 

0,4069 

0,1755 

0,1355 

0,0078 

0,2015 

0,0349 

0,8483 

0,0084 

0,0084 

0,0000 

0,0048 

0,1872 

0,0171 

0,0101 

0,0000 

0,3141 

0,0830 

0,00 

2,93 

2,55 

40 

ДП "ЖЕД БУ-7" 

вул. Олевська 

3-б 

0,3382 

0,1628 

0,1534 

0,0069 

0,2869 

0,0310 

0,7163 

0,0192 

0,0109 

0,0000 

0,0085 

0,1654 

0,0131 

0,0083 

0,0000 

0,3652 

0,1585 

0,00 

2,93 

2,36 

41 

ДП "ЖЕД БУ-7" 

вул. Олевська 

3-в 

0,3917 

0,1524 

0,2086 

0,0067 

0,2866 

0,0306 

0,7380 

0,0082 

0,0082 

0,0000 

0,0083 

0,2021 

0,0159 

0,0108 

0,0000 

0,2632 

0,1064 

0,00 

2,93 

2,42 

42 

ДП "ЖЕД БУ-7" 

вул. Олевська 

3-г 

0,4066 

0,1780 

0,1866 

0,0046 

0,3306 

0,0353 

0,6238 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0095 

0,2316 

0,0148 

0,0124 

0,0000 

0,2892 

0,1193 

0,00 

2,93 

2,35 

43 

ДП "ЖЕД БУ-7" 

просп. Перемоги 

107 

0,3517 

0,6163 

0,1369 

0,0058 

0,2129 

0,0000 

0,6243 

0,0714 

0,0000 

0,0000 

0,0071 

0,2421 

0,0107 

0,0115 

0,0000 

0,2399 

0,1034 

0,00 

3,16 

2,78 

44 

ЖБК "Авіатор-13" 

вул. Героїв Космосу 

19-в 

0,4704 

0,2058 

0,2498 

0,0203 

0,4201 

0,0000 

0,3594 

0,0180 

0,0174 

0,0323 

0,0000 

0,4704 

0,0222 

0,0331 

0,0001 

0,1128 

0,0278 

0,00 

2,95 

2,41 

45 

ЖБК "Авіатор-19" 

вул. Героїв Космосу 

15 

0,2986 

0,3490 

0,2262 

0,0660 

0,3344 

0,0000 

0,6365 

0,0126 

0,0114 

0,0082 

0,0408 

0,0990 

0,0076 

0,0033 

0,0000 

0,2742 

0,0697 

0,00 

2,93 

2,44 

46 

ЖБК "Автотранспортник" 

бульв. Кольцова 

22 

0,4982 

0,1290 

0,3641 

0,0045 

0,2652 

0,0000 

0,4549 

0,0057 

0,0057 

0,0704 

0,0000 

0,4091 

0,0355 

0,0045 

0,0000 

0,1870 

0,0429 

0,00 

2,97 

2,60 

47 

ЖБК "Вчитель-2" 

просп. Корольова Академіка 

2-в 

0,4713 

0,1721 

0,2611 

0,0000 

0,4582 

0,0000 

0,6855 

0,0048 

0,0040 

0,0308 

0,0000 

0,1075 

0,0156 

0,0000 

0,0000 

0,0934 

0,0462 

0,00 

2,82 

2,22 

48 

10 

ЖБК "Елерон" 

вул. Симиренка 

13 

0,4245 

0,1433 

0,2581 

0,0000 

0,3849 

0,0000 

0,8011 

0,0131 

0,0131 

0,0093 

0,0000 

0,3493 

0,0044 

0,0012 

0,0000 

0,2366 

0,0265 

0,00 

3,20 

2,70 

49 

11 

ЖБК "Індикатор-3" 

вул. Булгакова 

0,6842 

0,1944 

0,3007 

0,0000 

0,5357 

0,0000 

0,3950 

0,0133 

0,0129 

0,0000 

0,0000 

0,5404 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1851 

0,0301 

0,00 

3,47 

2,79 

50 

12 

ЖБК "Обчислювач-8" 

вул. Жолудєва 

4-в 

0,4208 

0,4322 

0,2966 

0,0000 

0,4399 

0,0213 

0,3900 

0,0033 

0,0032 

0,0067 

0,0000 

0,2354 

0,0107 

0,0027 

0,0001 

0,3732 

0,0576 

0,00 

3,23 

2,61 

51 

13 

ЖБК "Обчислювач-13" 

просп. Палладіна Академіка 

7/60 

0,3339 

0,2729 

0,2953 

0,0038 

0,2392 

0,0648 

0,5192 

0,0186 

0,0116 

0,0000 

0,0513 

0,2410 

0,0106 

0,0076 

0,0000 

0,1508 

0,1056 

0,00 

2,79 

2,30 

52 

14 

ЖБК "Сигнал" 

вул. Картвелішвілі 

0,6200 

0,0768 

0,2831 

0,0134 

0,2616 

0,0000 

0,4061 

0,0101 

0,0101 

0,0501 

0,0000 

0,3638 

0,0112 

0,0042 

0,0000 

0,1486 

0,0506 

0,00 

2,77 

2,40 

53 

15 

ЖБК "Ювілейний-3" 

просп. Корольова Академіка 

14 (3 - 5 під'їзд) 

0,3478 

0,4023 

0,2235 

0,0072 

0,4395 

0,0000 

0,6739 

0,0192 

0,0221 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,1937 

0,0544 

0,00 

2,87 

2,28 

54 

16 

ОСББ "Моноліт" 

вул. Котельникова Михайла 

33 

0,2007 

0,6761 

0,0853 

0,0424 

0,2557 

0,0148 

0,4768 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0349 

0,2669 

0,0062 

0,0282 

0,0000 

0,1184 

0,1747 

0,00 

2,86 

2,32 

55 

17 

ТВКББ "Дніпро" 

вул. Булгакова 

18 

0,2407 

0,2847 

0,1946 

0,0083 

0,2051 

0,0000 

0,5923 

0,0034 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,1899 

0,0049 

0,0017 

0,0000 

0,1704 

0,0486 

0,00 

2,33 

2,03 

Солом'янський район 

56 

ОСББ "Протасів Яр" 

вул. Амосова Миколи 

0,3683 

0,5111 

0,1650 

0,0000 

0,4367 

0,0000 

0,4809 

0,0075 

0,0000 

0,0503 

0,0517 

0,1072 

0,0043 

0,0025 

0,0000 

0,1984 

0,0366 

0,00 

2,90 

2,34 

Шевченківський район 

57 

ЖБК "Архітектор" 

вул. Грекова Академіка 

12-б 

0,4669 

0,0980 

0,1806 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7448 

0,0068 

0,0068 

0,0042 

0,0000 

0,1035 

0,0000 

0,0103 

0,0000 

0,2494 

0,0000 

0,00 

2,25 

2,25 

58 

ЖБК "Журналіст" 

пров. Михайлівський 

0,4086 

0,4600 

0,2626 

0,0000 

0,3463 

0,0000 

0,7744 

0,0304 

0,0304 

0,0406 

0,0000 

0,1389 

0,0152 

0,0150 

0,0000 

0,3364 

0,0194 

0,00 

3,45 

3,02 

59 

ЖБК "Рассвет" 

вул. Дегтярівська 

60 

0,5720 

0,3095 

0,3061 

0,0000 

0,2973 

0,0000 

0,5146 

0,0075 

0,0075 

0,0073 

0,0000 

0,1662 

0,0213 

0,0029 

0,0001 

0,1576 

0,1006 

0,00 

2,96 

2,49 

60 

ЖБК "Ювілейний" 

вул. Піка Вільгельма 

31 

0,1987 

0,2611 

0,3070 

0,0090 

0,5273 

0,0000 

0,4383 

0,0082 

0,0049 

0,0090 

0,0090 

0,1397 

0,0226 

0,0090 

0,0000 

0,1215 

0,0616 

0,00 

2,55 

1,85 


Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговувування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки у наступних розмірах:

У квартирах, обладнаних одним лічильником 

0,036 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних двома лічильниками 

0,072 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 

0,144 грн. (з ПДВ) 


 

Заступник голови -
керівник апарату 

  


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2011
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2011