ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.04.2009 р. N 516

Київ

Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення

З метою поетапного, з 01.06.2009, приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про питну воду та питне водопостачання", Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 N 959, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 27.06.2008 N 190, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року "Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України", введеного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 року N 965, і реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Погодити ВАТ "АК "Київводоканал" тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води, в тому числі холодної води, що використовується для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого постачання гарячої води та водовідведення холодної і гарячої води, для здійснення розрахунків виробника послуг ВАТ "АК "Київводоканал" з виконавцями послуг усіх форм власності та ввести їх в дію з 01.06.2009 (додаються).

2. Погодити тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для проведення розрахунків виробника послуг ВАТ "АК "Київводоканал" з виконавцями цих послуг усіх форм власності (при відсутності відповідних будинкових засобів обліку) та ввести їх в дію з 01.06.2009 (додаються).

3. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності для здійснення розрахунків з населенням і погодити на цьому ж рівні тарифи на зазначені послуги виконавцям усіх інших форм власності та ввести їх в дію з 01.06.2009 (додаються).

4. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводити методично-роз'яснювальну роботу з виробниками, виконавцями та споживачами комунальних послуг стосовно проведення розрахунків за комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води.

5. Взяти до уваги, що:

погоджені для ВАТ "АК "Київводоканал", як виробника, тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води, в тому числі холодної води, що використовується для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, застосовуються при розрахунках за спожиті послуги з житлово-експлуатаційними організаціями (далі ЖЕО), житлово-будівельними кооперативами (далі ЖБК), об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ), іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями житлових будинків усіх форм власності, з фізичними особами - власниками будинків садибного типу, з балансоутримувачами теплових пунктів та іншими юридичними особами відповідно до укладених з ними договорів;

погоджені для ВАТ "АК "Київводоканал", як виробника, тарифи на комунальні послуги з централізованого водовідведення холодної та гарячої води застосовуються при розрахунках за спожиті послуги з ЖЕО, ЖБК, ОСББ та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями житлових будинків усіх форм власності, з фізичними особами - власниками будинків садибного типу та іншими юридичними особами відповідно до укладених з ними договорів.

6. Балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі "АК "Київенерго", в частині теплових пунктів, що знаходяться на її балансі:

укласти з ВАТ "АК "Київводоканал" договори на придбання холодної води, що використовується для вироблення/створення послуги з централізованого постачання гарячої води, в термін до 01.07.2009;

починаючи з 01.07.2009 забезпечити щомісячне підписання актів звіряння з ВАТ "АК "Київводоканал" фактичних обсягів холодної води, використаної на власні потреби та відповідних обсягів водовідведення, та холодної води, що використовується для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, згідно показань засобів обліку або за нормативом, врахованим у тарифах на 1 особу (при відсутності засобів обліку гарячої води).

7. ВАТ "АК "Київводоканал" завершити до 01.07.2009 обладнання всіх центральних та індивідуальних теплових пунктів засобами обліку холодної води, які обліковують холодну воду, що використовується на вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води.

8. Житловим організаціям усіх форм власності забезпечити:

щомісячне (до укладання договорів на придбання холодної води між балансоутримувачами центральних та індивідуальних теплових пунктів і ВАТ "АК "Київводоканал") в зоні теплових пунктів, що не належать житловим організаціям, підписання актів звіряння з ВАТ "АК "Київводоканал" та теплопостачальними підприємствами фактичних обсягів холодної води, що використовується для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, згідно з показаннями засобів обліку або за нормативом, що врахований в тарифі на 1 особу (у випадку відсутності будинкових засобів обліку гарячої води), а також прийнятої до оплати кількості теплової енергії на виробництво цієї послуги;

надання ВАТ "АК "Київводоканал" повної інформації стосовно орендарів та власників нежитлових приміщень у житлових будинках та у окремо стоячих нежитлових будівлях і власників та квартиронаймачів квартир, які використовують їх не за призначенням, що підключені до внутрішньобудинкових мереж холодного та гарячого водопостачання і водовідведення, з метою застосування до обсягів спожитих ними послуг тарифів відповідної групи споживачів.

9. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністраціям) вжити невідкладних заходів до погашення ЖЕО, ЖБК, ОСББ, іншими житлово-експлуатаційними організаціями боргів за послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, які надані населенню, та недопущення їх накопичення.

10. Виконавцям послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води проводити розрахунки з населенням відповідно до показань будинкових та квартирних засобів обліку, а у разі їх відсутності - за нормативом, тобто тарифом на 1 особу, як передбачено Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630.

11. Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Головним управлінням житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою приведення норм споживання холодної та гарячої води до їх фактичного споживання, в термін до 01.10.2009, виконати роботи щодо замовлення спеціалізованим науково-дослідним організаціям розробки нормативів споживання населенням послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

12. Взяти до уваги, що в разі встановлення засобів обліку холодної води на відгалуженні до водопідігрівача в індивідуальному тепловому пункті жилого будинку мешканцям нараховуються усі обсяги гарячої води за його показаннями.

13. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністраціям), Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити, до 01.09.2009, укладання договорів виконавців комунальних послуг із споживачами на їх надання.

14. Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним у м. Києві державним адміністраціям:

забезпечити безумовне виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.12.2006 N 1838 "Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні послуги" із змінами і доповненнями;

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню субсидій громадянам, які звернулись з цього питання, та провести перерахунки призначених субсидій.

15. Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та просити постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту внести пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо забезпечення гарантованого рівня соціального обслуговування населення у зв'язку із поетапним приведенням тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

16. Комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний центр", організаціям та установам, що проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг:

внести зміни в рахунки на сплату за житлово-комунальні послуги населення;

провести нарахування плати за житлово-комунальні послуги та відповідних пільг.

17. Взяти до відома, що рішенням Київської міської ради від 06.03.2009 N 124/1179 передбачені бюджетні призначення на дотацію житлово-комунальному господарству для відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.

18. Визнати такими, що втратили чинність з моменту введення в дію тарифів, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 28.08.2007 N 1127 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води";

від 29.12.2007 N 1795 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2007 N 1127".

19. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

20. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Виконуючий обов'язки голови

А. Голубченко 


 

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 квітня 2009 р. N 516 


Тарифи
на послуги з централізованого постачання холодної води, в тому числі холодної води, що використовується для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, та водовідведення холодної і гарячої води, для здійснення розрахунків виробника послуг ВАТ "АК "Київводоканал" з виконавцями послуг

N
п/п 

Споживачі 

Холодна вода 

Водовідведення 

Тариф, грн. за 1 куб. м води 

Тариф, грн. за 1 куб. м стоків 

без ПДВ 

з ПДВ 

без ПДВ 

з ПДВ 

1. 

Балансоутримувачі жилих будинків, уповноважені ними особи та управителі жилих будинків 

1,34 

1,61 

1,04 

1,25 


Примітки:

1. Тарифи застосовуються при розрахунках:

- за житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків усіх форм власності, з фізичними особами - власниками будинків садибного типу та приватних будинків, з балансоутримувачами теплових пунктів та іншими юридичними особами відповідно до укладених з ними договорів, в тому числі на власні потреби;

- з релігійними організаціями в частині жилих приміщень, де проживають монахи та монахині;

- з членами творчих спілок для приміщень майстерень-студій у випадку укладення ними прямих договорів з ВАТ "АК "Київводоканал";

- із споживачами Київської області, що відносяться до цієї групи.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 
Б. Стичинський 


 

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 квітня 2009 р. N 516 


Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для проведення розрахунків ВАТ "АК "Київводоканал" з виконавцями цих послуг

N
п/п 

Найменування 

Одиниця виміру 

Тариф, грн. за одиницю виміру за місяць (з ПДВ) 

1. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, в тому числі: 

1 особа 

15,73 

вода 

- " - 

8,86 

водовідведення 

- " - 

6,87 

2. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, в тому числі: 

1 особа 

10,01 

вода 

- " - 

5,64  

водовідведення 

- " - 

4,37 

3. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, в тому числі: 

  

11,73 

вода 

  

6,60 

водовідведення 

  

5,13 

4. 

Холодна вода та водовідведення в будинках: 

 

  

- без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням, в тому числі: 

1 особа 

10,30  

вода 

- " - 

5,80 

водовідведення 

- " - 

4,50 

- з ваннами і газовими колонками,
в тому числі: 

- " - 

16,30 

вода 

- " - 

9,18 

водовідведення 

- " - 

7,12 

- з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, в тому числі: 

- " - 

12,87  

вода 

- " - 

7,24  

водовідведення 

- " - 

5,63  

- з водопроводом і каналізацією (без ванн), в тому числі: 

- " - 

8,15 

вода 

- " - 

4,59  

водовідведення 

- " - 

3,56 

- водозабірні вуличні колонки 

- " - 

2,41 

5. 

Холодна вода і водовідведення в гуртожитках, в тому числі:  

1 особа 

5,15  

вода 

- " - 

2,90  

водовідведення 

- " - 

2,25 

6. 

Холодна вода при наявності квартирного засобу обліку холодної води 

1 куб. м 

1,61 

7. 

Водовідведення холодної води при наявності квартирного засобу обліку холодної води 

1 куб. м 

1,25 

8. 

Водовідведення гарячої води при наявності квартирного засобу обліку гарячої води 

1 куб. м 

1,25 

9. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами 

1 особа 

4,38 

10. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами 

1 особа 

2,94 

11. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами 

1 особа 

3,50 

12. 

Водовідведення гарячої води в гуртожитках 

1 особа 

1,50 


Примітки:

1. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних будинкових та квартирних засобів обліку.

2. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, враховано вартість 3,5 куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб. м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням враховано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією з ваннами і газовими колонками враховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м води та стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом і каналізацією (без ванн), враховано вартість 2,85 куб. м води та стоків.

9. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних колонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

10. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гуртожитках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

11. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 3,5 куб. м стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

15. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість стічних вод приймається рівною загальній кількості спожитої холодної та гарячої води.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 
Б. Стичинський 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 квітня 2009 р. N 516 


Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для виконавців цих послуг для здійснення розрахунків з населенням

N
п/п 

Найменування 

Одиниця виміру 

Тариф, грн.
за одиницю виміру за місяць (з ПДВ) 

1. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, в тому числі: 

1 особа 

16,61 

вода 

- " - 

9,35 

водовідведення 

- " - 

7,26 

2. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, в тому числі: 

1 особа 

10,57 

вода 

- " - 

5,95 

водовідведення 

- " - 

4,62 

3. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, в тому числі: 

  

12,38 

вода 

6,97 

водовідведення 

5,41 

4. 

Холодна вода та водовідведення в будинках:  

 

  

- без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням, в тому числі: 

1 особа 

10,86 

вода 

- " - 

6,12 

водовідведення 

- " - 

4,75 

- з ваннами і газовими колонками, в тому числі: 

- " - 

17,21 

вода 

- " - 

9,69 

водовідведення 

- " - 

7,52 

- з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, в тому числі: 

- " - 

13,59 

вода 

- " - 

7,65 

водовідведення  

- " - 

5,94 

- з водопроводом і каналізацією (без ванн), в тому числі:  

- " - 

8,61 

вода 

- " - 

4,85 

водовідведення  

- " - 

3,76 

- водозабірні вуличні колонки 

- " - 

2,55 

5. 

Холодна вода і водовідведення в гуртожитках, в тому числі: 

1 особа 

5,44 

вода 

- " - 

3,06 

водовідведення 

- " - 

2,38 

6. 

Холодна вода при наявності квартирного або будинкового засобу обліку холодної води 

1 куб. м 

1,70 

7. 

Водовідведення холодної води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку холодної води 

1 куб. м 

1,32 

8. 

Водовідведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води 

1 куб. м 

1,32 

9. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами 

1 особа 

4,62 

10. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами 

1 особа 

3,10 

11. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами 

1 особа 

3,70 

12. 

Водовідведення гарячої води в гуртожитках 

1 особа 

1,58 


Примітки:

1. Тарифи застосовуються при розрахунках з членами творчих спілок для приміщень майстерень-студій у випадку укладення ними прямих договорів з виконавцями послуг.

2. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних будинкових та квартирних засобів обліку.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, враховано вартість 3,5 куб. м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб. м води та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням враховано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією з ваннами і газовими колонками враховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м води та стоків.

9. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом і каналізацією (без ванн), враховано вартість 2,85 куб. м води та стоків.

10. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних колонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

11. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гуртожитках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, враховані враховано вартість 3,5 куб. м стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м стоків.

15. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

16. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість стічних вод приймається рівною загальній кількості спожитої холодної та гарячої води.

17. В тарифах на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з населенням враховані витрати виконавців послуг в розмірі 5,5 відсотка, в тому числі:

4 відсотки - за нарахування, збір та облік платежів;

1 відсоток - підприємствам, організаціям та установам за прийом та перерахування платежів;

0,5 відсотка - КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

 

Заступник голови -
керівник апарату

 
Б. Стичинський 


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009