ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.05.2010 р. N 392

Київ

Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630 (із змінами і доповненнями), Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1198, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 N 190, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 (із змінами і доповненнями), в зв'язку із закінченням ряду вимог Меморандуму про порозуміння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), НАК "Нафтогаз України", АК "Київенерго" щодо забезпечення сталої роботи енергетичного комплексу міста Києва під час опалювального сезону 2009/2010 років та поверненням до тарифів, які діяли до його підписання, з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити тарифи на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперативам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм власності, для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню, за виключенням теплової енергії, що відпускається ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" через теплові пункти, які знаходяться на балансі АК "Київенерго", та ввести з 01.07.2010, що додаються.

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 1 цього розпорядження, враховують вартість теплової енергії, виробленої на ТЕЦ, витрати на виробництво теплової енергії на котельнях, вартість транспортування до теплових пунктів (незалежно від їх балансової належності), а в інших випадках - до межі балансової належності та витрати на постачання юридичним особам.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності для здійснення розрахунків з населенням та погодити на цьому рівні тарифи на зазначені послуги виконавцям цих послуг інших форм власності, та ввести в дію з 01.07.2010, що додаються.

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 2 цього розпорядження, враховують вартість холодної води, яка закуповується для виробництва послуг з централізованого постачання гарячої води усіма балансоутримувачами теплових пунктів, в тому числі АК "Київенерго" (в частині теплових пунктів, що знаходяться на її балансі та в зоні теплопостачання АК "Київенерго") і ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" - на теплових пунктах, що знаходяться на балансі АК "Київенерго" в зоні теплопостачання ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль".

3. Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за результатами отриманих підприємствами висновків Державної інспекції з контролю за цінами, підготувати проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо поетапного, з 01.09.2010 та 01.11.2010, приведення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води до економічно обґрунтованого рівня.

4. Виконавцям послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води проводити розрахунки зі споживачами відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630 (із змінами і доповненнями).

Уразі, якщо виконавець не є виробником, відносини між виконавцем та виробником регулюються окремим договором за істотними умовами, як передбачено ст. 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

5. Виконавчим органам районних в м. Києві рад (районним в м. Києві державним адміністраціям) звернути увагу, що прийняття в експлуатацію квартир (після їх перепланування та ремонту, з поліпшеним благоустроєм і встановленням не передбаченого попереднім проектом обладнання (басейнів, саун, гідромасажу)) можливе лише при наявності засобів обліку холодної та гарячої води та погодження проектів з теплопостачальними підприємствами, ВАТ "АК "Київводоканал", балансоутримувачами теплових пунктів та балансоутримувачами жилих будинків.

6. Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) просити постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічно розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту внести, при необхідності, пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо забезпечення гарантованого рівня соціального обслуговування населення у зв'язку із поетапним приведенням тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

7. Організаціям та установам, які проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, провести нарахування плати за житлово-комунальні послуги та відповідних пільг.

8. Комунальному підприємству "Головний інформаційно-обчислювальний центр" відповідно до укладених угод з організаціями та установами, які проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, проводити друкування рахунків на їх оплату та розщеплення платежів населення за комунальні послуги на рахунки виробників та виконавців цих послуг.

9. Визнати таким, що втратило чинність з 01.07.2010, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2009 N 1333 "Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення".

10. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

Л. Черновецький 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.05.2010 N 392 


Тарифи на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперативам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм власності, для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню

Назва підприємства 

Тариф за 1 Гкал (грн.) 

без ПДВ 

з ПДВ 

АК "Київенерго" 

126,85
125,47* 

152,22
150,56* 

ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" 

126,85
125,47* 

152,22
150,56* 


____________
* Тариф на теплову енергію застосовується, якщо будинковий засіб обліку теплової енергії належить балансоутримувачу жилого будинку або відсутній.

Примітки:

1. Тарифи на теплову енергію застосовуються і при розрахунках з балансоутримувачами теплових пунктів, житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, за теплову енергію, яка використана ними на власні потреби.

2. Для розрахунку за теплову енергію із майстернями членів творчих спілок застосовується тариф, встановлений для житлово-експлуатаційних організацій.

 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.05.2010 N 392 


Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності для здійснення розрахунків з населенням

N
п/п 

Найменування 

Одиниця виміру 

Тариф, грн. за одиницю виміру за місяць (з ПДВ) 

1. 

Централізоване опалення при наявності будинкового та квартирних засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення, для проведення розрахунків з населення 

1 Гкал 

184,41 

2. 

Центральне опалення для населення (при відсутності будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії) 

1 кв. м опалюваної площі в місяць 

2,26* 

3. 

Центральне опалення в опалювальний сезон для нарахувань пільг та субсидій при проведенні розрахунків з населенням за показаннями будинкового та квартирних засобів обліку теплової енергії 

1 кв. м опалюваної площі в місяць 

4,52 

4. 

Гаряча вода в гуртожитках 

на 1 особу в місяць 

14,10 

5. 

Гаряча вода для населення при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води 

1 куб. м 

11,75 

6. 

Гаряча вода в будинках з центральним постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами 

на 1 особу в місяць 

41,14 

7. 

Гаряча вода в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами 

на 1 особу в місяць 

27,61 

8. 

Гаряча вода в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаними душами 

на 1 особу в місяць 

32,89 


____________
* Розрахунки за опалення проводяться щомісячно протягом року.

Примітки:

1. Тарифи застосовуються при розрахунках:

- з релігійними організаціями, в частині жилих приміщень, де проживають монахи та монахині;

- з членами творчих спілок для приміщень майстерень-студій, у випадку укладення договорів з виконавцями послуг,

2. Опалювана площа квартири - площа всіх житлових та підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, туалету, ванної кімнати, перегородок, коридорів, комірчини тощо) в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квартири без урахування площі неопалювальних лоджій і балконів.

3. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних квартирних та будинкових засобів обліку.

4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.

5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що підігрівається.

6. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що підігрівається.

7. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.

8. В тарифах на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг враховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та облік платежів, підприємств, організацій та установ - за прийом та перерахування платежів та витрати КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", що визначені на підставі укладених договорів.

8.1 У випадку реалізації виконавцями комунальних послуг іншим виконавцям розрахунки проводяться за тарифами, зменшеними на витрати, що передбачені у п. 8, тобто за тарифами для виробника послуг.

 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2010