ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.02.2011 р. N 253

Київ

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979, від 14.08.2009 N 902, від 30.11.2009 N 1334

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 N 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду" з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо, що додаються.

2. Взяти до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки.

3. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження:

- вилучити позиції N 13, N 27, N 140, N 141, N 155, N 328, N 329, N 399, N 430, N 477, N 761, N 782 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 979 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями);

- вилучити позиції N 30, N 39 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2009 N 902 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2009 N 760" (зі змінами і доповненнями);

- вилучити позиції N 19, N 25, N 26 з Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2009 N 1334 "Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (зі змінами і доповненнями).

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. висвітлити в засобах масової інформації зміст цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

О. Попов 


 

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.02.2011 N 253 


Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку окремо

Загальна поряд-
кова нуме-
рація по місту Києву 

Поряд-
кова нуме-
рація по району 

Суб'єкт господарювання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будинку 

Структура тарифу 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху 

Приби-
рання при-
будин-
кової тери-
торії 

Приби-
рання схо-
дових кліток 

Виве-
зення побу-
тових відходів (зби-
рання, збері-
гання, пере-
везення, пере-
роб-
лення, утилі-
зація, знешкод-
ження та захоро-
нення) 

При-
бирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі 

Технічне обслуго-
вування ліфтів 

Обслу-
говування систем диспет-
черизації 

Технічне обслу-
говуання внутрішньо-
будинкових систем ГВП і ХВП, водо-
відведення, тепло-
постачання та зливної каналізації 

Дера-
тизація 

Дезін-
секція 

Обслу-
говування димовен-
тиляційних каналів 

Технічне обслуго-
вування та поточний ремонт систем проти-
пожежної автоматики й димови-
далення, а також інших внутрішньо-
будинкових інженерних систем у разі їх наявності 

Поточний ремонт конструк-
тивних елементів внутрішньо-
будинкових систем гарячого і холодного водопос-
тачання, водовід-
ведення, теплопос-
тачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження 

Поли-
вання дворів, клумб і газонів 

Приби-
рання і вивезення снігу, посипання частини прибу-
динкової території, приз-
наченої для проходу та проїзду, протиоже-
ледними сумішами 

Експ-
луатація номерних знаків будинків 

Освіт-
лення місць зага-
льного корис-
тування, підвалів, підка-
чування води 

Енер-
гопоста-
чання для ліфтів 

При-
буток, врахо-
ваний в скла-
дових та-
рифу (р. 6 - р. 22) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Голосіївський район 

ЖБК "Імені 45-річчя Радянської Армії" 

пров. Коломийський 

11 

0,6540 

0,1049 

0,2794 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7751 

0,0086 

0,0086 

0,0170 

0,0000 

0,0204 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,2144 

0,0000 

0,00 

2,51* 

2,51* 

ЖБК "Дніпро" 

вул. Теремківська 

11 

0,6648 

0,3095 

0,3643 

0,0000 

0,3742 

0,0000 

0,5470 

0,0144 

0,0144 

0,0353 

0,0000 

0,2624 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1819 

0,0266 

0,00 

3,35* 

2,87* 

Філіал "Київенергобудсервіс" 

просп. Науки 

86 

0,5652 

0,1614 

0,3067 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4277 

0,0000 

0,0000 

0,0138 

0,0000 

0,6349 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2173 

0,0000 

0,00 

2,79* 

2,79* 

Філіал "Київенергобудсервіс" 

просп. Науки 

86/2 

0,5376 

0,1448 

0,3628 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4254 

0,0000 

0,0000 

0,0125 

0,0000 

0,4306 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2030 

0,0000 

0,00 

2,54* 

2,54* 

Дарницький район 

ЖБК "Домобудівельник-8" 

Харківське шосе 

178 

0,6787 

0,1306 

0,3105 

0,0076 

0,2130 

0,0416 

0,1803 

0,0210 

0,0200 

0,0197 

0,0000 

0,3498 

0,1110 

0,0051 

0,0000 

0,1139 

0,0471 

0,00 

2,70* 

2,34* 

ЖБК "Локомотив-10" 

вул. Ревуцького 

11-г 

0,4334 

0,3165 

0,2551 

0,0037 

0,2851 

0,0821 

0,5070 

0,0076 

0,0076 

0,0000 

0,0362 

0,0988 

0,0116 

0,0000 

0,0000 

0,0905 

0,1123 

0,00 

2,70* 

2,12* 

ЖБК "Метробудівник-3" 

вул. Вербицького Архітектора 

14-б 

0,3736 

0,3011 

0,3237 

0,0036 

0,2682 

0,0507 

0,3919 

0,0135 

0,0064 

0,0046 

0,0000 

0,0864 

0,0194 

0,0072 

0,0000 

0,0918 

0,0196 

0,00 

2,35* 

1,95* 

ЖБК "Промбудівельник-9" 

вул. Тростянецька 

7-в 

0,4721 

0,2951 

0,2471 

0,0000 

0,2237 

0,0768 

0,3474 

0,0100 

0,0063 

0,0073 

0,0360 

0,2183 

0,0288 

0,0091 

0,0000 

0,1582 

0,1046 

0,00 

2,69* 

2,20* 

ОСББ "Вишняківська-9" 

вул. Вишняківська 

0,3932 

0,4516 

0,1678 

0,0055 

0,3817 

0,0730 

0,3871 

0,0232 

0,0228 

0,0000 

0,0000 

0,0936 

0,0112 

0,0052 

0,0022 

0,0389 

0,1109 

0,00 

2,60* 

1,92* 

10 

ОСББ "Кут" 

просп. Григоренка Петра 

15 

0,3005 

0,3233 

0,2184 

0,0035 

0,2600 

0,0278 

0,2437 

0,0080 

0,0080 

0,0000 

0,0529 

0,0838 

0,0000 

0,0017 

0,0000 

0,2549 

0,0297 

0,00 

2,18* 

1,80* 

11 

ТОВ "ЖЕК-2617" 

вул. Бориспільська 

26-в 

0,2108 

0,5367 

0,2854 

0,0000 

0,1668 

0,0000 

0,5313 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2293 

0,0041 

0,0067 

0,0000 

0,1917 

0,0600 

0,16 

2,67* 

2,40* 

12 

ТОВ "ЖЕК-2617" 

вул. Бориспільська 

26-к 

0,2435 

0,5701 

0,1950 

0,0000 

0,2234 

0,0000 

0,5056 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0479 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1955 

0,0498 

0,15 

2,44* 

2,11* 

13 

ТОВ "ЖЕК-2617" 

вул. Бориспільська 

26-ж 

0,1227 

0,5355 

0,2828 

0,0000 

0,1733 

0,0000 

0,5210 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1408 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1932 

0,0515 

0,15 

2,43* 

2,16* 

14 

10 

ТОВ "Сервіс-Плюс" 

просп. Григоренка Петра 

23 

0,2457 

1,4699 

0,2338 

0,0563 

0,3623 

0,1208 

0,9262 

0,0537 

0,0247 

0,0000 

0,0363 

0,4263 

0,0033 

0,0610 

0,0022 

0,2075 

0,0686 

0,45 

5,16* 

4,50* 

Деснянський район 

15 

ЖБК "Суднобудівник-19" 

вул. Закревського Миколи 

83/2 

0,2969 

0,2672 

0,2952 

0,0138 

0,3161 

0,1476 

0,5194 

0,0238 

0,0216 

0,0198 

0,0759 

0,1412 

0,0234 

0,0153 

0,0000 

0,2263 

0,0749 

0,00 

2,97* 

2,33* 

16 

ЖБК "Суднобудівник-19" 

вул. Закревського Миколи 

83-а 

0,3012 

0,2883 

0,2925 

0,0138 

0,3159 

0,1475 

0,5192 

0,0284 

0,0216 

0,0198 

0,0758 

0,1411 

0,0233 

0,0153 

0,0000 

0,2122 

0,0749 

0,00 

2,99* 

2,34* 

17 

ЖБК "Суднобудівник-19" 

вул. Цвєтаєвої Марини 

0,2940 

0,2887 

0,2842 

0,0138 

0,3153 

0,1477 

0,5195 

0,0208 

0,0217 

0,0198 

0,0759 

0,1413 

0,0233 

0,0154 

0,0000 

0,2198 

0,0750 

0,00 

2,97* 

2,33* 

18 

ОСББ "Метрополітеновець" 

вул. Жукова Маршала 

41/28 

0,5874 

0,3636 

0,2704 

0,0000 

0,1966 

0,0000 

0,4327 

0,0099 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,3171 

0,0444 

0,0352 

0,0000 

0,2465 

0,0892 

0,00 

3,11* 

2,77* 

19 

ОСББ "Сонячний" 

просп. Маяковського Володимира 

91-в 

0,2199 

0,4284 

0,1624 

0,0594 

0,3721 

0,0855 

0,3658 

0,0086 

0,0117 

0,0475 

0,0514 

0,2653 

0,0094 

0,0238 

0,0002 

0,1777 

0,0751 

0,00 

2,84* 

2,20* 

Дніпровський район 

20 

ЖБК "Буревісник-5" 

вул. Курнатовського 

2 (6, 7 під'їзд) 

0,4635 

0,3110 

0,3393 

0,0000 

0,4740 

0,0535 

0,3609 

0,0264 

0,0000 

0,0120 

0,0000 

0,2399 

0,0000 

0,0072 

0,0000 

0,1110 

0,0244 

0,00 

2,91* 

2,25* 

21 

ЖБК "Взуттьовик" 

вул. Серафимовича 

0,3535 

0,3277 

0,2879 

0,0000 

0,2028 

0,0000 

0,4114 

0,0018 

0,0000 

0,0040 

0,0000 

0,1149 

0,0000 

0,0070 

0,0000 

0,1822 

0,0348 

0,00 

2,31* 

2,03* 

22 

ЖБК "Вища школа N 1" 

вул. Серафимовича 

7/2 

0,3514 

0,3869 

0,2768 

0,0000 

0,1552 

0,0000 

0,4069 

0,0067 

0,0000 

0,0106 

0,0000 

0,0788 

0,0000 

0,0213 

0,0001 

0,1091 

0,0308 

0,00 

2,20* 

1,98* 

23 

ЖБК "Економіст" 

вул. Малишка Андрія 

3 (9, 10 під'їзд) 

0,4536 

0,2865 

0,2640 

0,0049 

0,2872 

0,0285 

0,5139 

0,0179 

0,0179 

0,0411 

0,0000 

0,1547 

0,0000 

0,0039 

0,0000 

0,1522 

0,0926 

0,00 

2,78* 

2,29* 

24 

ЖБК "Молодіжний-1" 

просп. Тичини Павла 

5-а 

0,2947 

0,2488 

0,3240 

0,0000 

0,3518 

0,0559 

0,3992 

0,0184 

0,0184 

0,0342 

0,0000 

0,0244 

0,0000 

0,0043 

0,0015 

0,1718 

0,0260 

0,00 

2,37* 

1,85* 

25 

ЖБК "Молодіжний-2" 

вул. Бойченка Олександра 

0,3174 

0,4529 

0,2504 

0,0000 

0,1992 

0,0368 

0,2541 

0,0042 

0,0042 

0,0280 

0,0000 

0,1112 

0,0000 

0,0010 

0,0000 

0,1593 

0,0232 

0,00 

2,21* 

1,90* 

26 

ЖБК "Медик-2" 

вул. Малишка Андрія 

3 (11, 12 під'їзд) 

0,3701 

0,3547 

0,2443 

0,0000 

0,4806 

0,0391 

0,5202 

0,0000 

0,0000 

0,0100 

0,0000 

0,0697 

0,0000 

0,0084 

0,0000 

0,2168 

0,0881 

0,00 

2,88* 

2,15* 

27 

ЖБК "Надія" 

вул. Малишка Андрія 

31-а 

0,4027 

0,2947 

0,2060 

0,0000 

0,2204 

0,0131 

0,4032 

0,0115 

0,0064 

0,0351 

0,0000 

0,0409 

0,0053 

0,0000 

0,0000 

0,0753 

0,0373 

0,00 

2,10* 

1,78* 

28 

ЖБК "Печерський-7" 

вул. Ентузіастів 

29/1 

0,6381 

0,3216 

0,2759 

0,0000 

0,2069 

0,0513 

0,4577 

0,0125 

0,0000 

0,0162 

0,0000 

0,0635 

0,0062 

0,0037 

0,0000 

0,1363 

0,0384 

0,00 

2,67* 

2,32* 

29 

10 

ЖБК "Чайка" 

вул. Ентузіастів 

25/1 

0,5772 

0,2948 

0,2240 

0,0000 

0,2047 

0,0381 

0,4607 

0,0173 

0,0000 

0,0193 

0,0000 

0,2043 

0,0178 

0,0033 

0,0000 

0,1329 

0,0380 

0,00 

2,68* 

2,34* 

30 

11 

ЖБК "Шовковик-5" 

вул. Курнатовського 

2 (1 - 5 під'їзд) 

0,4247 

0,3123 

0,3397 

0,0000 

0,4983 

0,0562 

0,3453 

0,0276 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2559 

0,0000 

0,0075 

0,0000 

0,1100 

0,0257 

0,00 

2,89* 

2,19* 

31 

12 

ТОВ "Експлуатаційно-
житлова компанія" 

вул. Будівельників 

30 

0,4162 

0,3053 

0,2620 

0,0194 

0,3402 

0,0000 

0,8745 

0,0240 

0,0206 

0,0000 

0,0000 

0,2664 

0,0097 

0,0725 

0,0003 

0,4789 

0,0978 

0,00 

3,83* 

3,30* 

Оболонський район 

32 

ЖБК "Академічний-3" 

вул. Героїв Дніпра 

40-а (5, 6 під'їзд) 

0,6612 

0,5703 

0,2397 

0,0000 

0,2733 

0,0759 

0,7136 

0,0147 

0,0147 

0,0423 

0,0000 

0,0656 

0,0181 

0,0328 

0,0003 

0,2137 

0,0185 

0,00 

3,55* 

3,10* 

33 

ЖБК "Арсеналець-14" 

вул. Тимошенка Маршала 

13 

0,1733 

0,5327 

0,4144 

0,0000 

0,4750 

0,0000 

0,4390 

0,0026 

0,0061 

0,0029 

0,0000 

0,1050 

0,0084 

0,0000 

0,0007 

0,1607 

0,0539 

0,00 

2,85* 

2,22* 

34 

ЖБК "Зв'язківець" 

просп. Героїв Сталінграда 

15-б 

0,6005 

0,0000 

0,2786 

0,0193 

0,1813 

0,0186 

0,6515 

0,0000 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,1978 

0,0000 

0,0260 

0,0000 

0,1757 

0,0305 

0,00 

2,62* 

2,35* 

35 

ЖБК "Маяк-3" 

просп. Оболонський 

2-а 

0,5398 

0,2127 

0,2577 

0,0000 

0,5206 

0,0566 

0,5123 

0,0079 

0,0078 

0,0384 

0,0000 

0,1739 

0,0179 

0,0156 

0,0008 

0,3762 

0,0342 

0,00 

3,33* 

2,59* 

36 

ОСББ "Чайка" 

вул. Тимошенка Маршала 

2-л 

0,4611 

0,3246 

0,0751 

0,0000 

0,1316 

0,0000 

0,5240 

0,0028 

0,0026 

0,0063 

0,0000 

0,6847 

0,0238 

0,0062 

0,0041 

0,1529 

0,0713 

0,00 

2,97* 

2,72* 

37 

СБУ Департамент господарчого забезпечення 

вул. Північна 

0,2927 

0,6767 

0,2364 

0,0000 

0,2004 

0,0000 

1,0888 

0,0569 

0,0000 

0,0000 

0,1449 

0,1159 

0,0089 

0,0000 

0,0000 

0,3343 

0,0355 

0,00 

3,83* 

3,55* 

Подільський район 

38 

ЖБК "Авіатор-7" 

просп. Свободи 

26-а 

0,6766 

0,3202 

0,3210 

0,0000 

0,2467 

0,0629 

0,5134 

0,0150 

0,0000 

0,0105 

0,0000 

0,1623 

0,0151 

0,0288 

0,0000 

0,3250 

0,0700 

0,00 

3,32* 

2,87* 

39 

СБУ Департамент господарчого забезпечення 

вул. Щекавицька 

21 

0,3631 

0,8895 

0,1908 

0,0000 

0,1522 

0,0000 

1,0890 

0,0440 

0,0000 

0,0000 

0,1521 

0,1096 

0,0095 

0,0000 

0,0000 

0,2387 

0,0981 

0,00 

4,00* 

3,70* 

Солом'янський район 

40 

ЖБК "Будпластмаш" 

вул. Політехнічна 

31-в 

0,5133 

0,0000 

0,3497 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7878 

0,0221 

0,0000 

0,0047 

0,0000 

0,0468 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0237 

0,0000 

0,00 

2,10* 

2,10* 

41 

ЖБК "Вчитель-1" 

вул. Василенка Миколи 

14-г 

0,4009 

0,1414 

0,1772 

0,0032 

0,1508 

0,0000 

0,5550 

0,0000 

0,0000 

0,0481 

0,0395 

0,1278 

0,0074 

0,0048 

0,0000 

0,6432 

0,0274 

0,00 

2,79* 

2,58* 

42 

ЖБК "Медик-4" 

вул. Стражеска Академіка 

3-а 

0,4157 

0,2701 

0,2896 

0,0000 

0,2558 

0,0000 

0,4098 

0,0076 

0,0000 

0,0050 

0,0491 

0,1291 

0,0000 

0,0083 

0,0000 

0,3396 

0,0606 

0,00 

2,69* 

2,31* 

43 

ЖБК "Чайка" 

вул. Металістів 

35/15 

0,3860 

0,2496 

0,2962 

0,0000 

0,1676 

0,0000 

0,6636 

0,0020 

0,0012 

0,0203 

0,0000 

0,0679 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2409 

0,0526 

0,00 

2,58* 

2,31* 

Шевченківський район 

44 

ДП "Житловий комплекс" 

вул. Довженка Олександра 

14-б 

0,2137 

0,6364 

0,5311 

0,0000 

0,5008 

0,0000 

0,5012 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2013 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2253 

0,0334 

0,11 

3,41* 

2,77* 

45 

ЖБК "Електрон" 

вул. Багговутівська 

29 

0,4482 

0,1227 

0,2290 

0,0000 

0,2643 

0,0000 

0,4895 

0,0199 

0,0198 

0,0759 

0,0000 

0,2805 

0,0000 

0,0105 

0,0000 

0,2781 

0,0347 

0,00 

2,73* 

2,37* 

46 

ЖБК "Жовтень" 

вул. Щербакова 

57-в 

0,5641 

0,1033 

0,2674 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4602 

0,0223 

0,0000 

0,0861 

0,0000 

0,2299 

0,0000 

0,0383 

0,0000 

0,2277 

0,0000 

0,00 

2,40* 

2,40* 

47 

ЖБК "4-Радянський" 

вул. Гончара Олеся 

47/49 

0,3343 

0,5000 

0,3112 

0,0000 

0,3014 

0,0000 

0,3198 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0803 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0176 

0,0143 

0,00 

2,26* 

1,88* 

48 

ДП "ЖЕК-ЛК" ВАТ "Завод "Ленінська кузня" 

вул. Гончара Олеся 

67 

0,3289 

0,1676 

0,2334 

0,0000 

0,8395 

0,0000 

0,1387 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0868 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0059 

0,0203 

0,00 

2,19* 

1,15* 


____________
* Споживачам, квартири яких обладнані квартирними засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки у наступних розмірах:

У квартирах, обладнаних одним лічильником 

0,036 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних двома лічильниками 

0,072 грн. (з ПДВ) 

У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 

0,144 грн. (з ПДВ). 


 

Заступник голови -
керівник апарату 

 


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2011
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2011