КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2002 р. N 1243

Київ

Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2003 року N 851,
 від 22 червня 2005 року N 507

Ураховуючи особливо важливе значення стабільної роботи дошкільних та інтернатних навчальних закладів для забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб населення, соціального захисту сімей, які мають дітей, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що:

розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах установлюється засновником (власником, уповноваженим органом) закладу один раз на рік відповідно до статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту";

за утримання одного вихованця у загальноосвітній школі-інтернаті, спеціалізованій школі-інтернаті I - III ступеня (крім загальноосвітніх закладів Міністерства культури і мистецтв), загальноосвітній школі та професійно-технічному училищі соціальної реабілітації батьки або особи, які їх замінюють, щомісяця вносять плату у розмірі 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї;

від плати за харчування дітей відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

(абзац четвертий пункту 1 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 851,
 від 22.06.2005 р. N 507)

від плати, зазначеної в абзаці третьому, звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 р. N 507)

2. Установити, що плата не справляється:

за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку;

за утримання вихованців в інтернатних навчальних закладах - з одиноких матерів (батьків), які виховують дитину без батька (матері), а також у загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах, у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, у спеціалізованих школах-інтернатах II - III ступеня (у загальноосвітніх закладах Міністерства культури і мистецтв - I - II ступеня) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей, фізичної культури і спорту, військових та з посиленою військово-фізичною підготовкою, училищах олімпійського резерву та фізичної культури і спорту - з батьків або осіб, які їх замінюють;

в інших випадках, передбачених законодавством.

3. Установити знижки з плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах у таких розмірах:

сім'ям, які мають трьох і більше дітей, за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах - на 50 відсотків;

батькам, які працюють і проживають на лінійних станціях і перегонах, за утримання дітей у школах-інтернатах - на 50 відсотків;

батькам учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які проживають у сім'ях, але харчуються та одягаються за рахунок держави, - на 20 відсотків.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити справляння плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах у встановлених розмірах.

5. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів розробити і затвердити в місячний термін Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 


Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2002 р. N 1243 


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1992 р. N 143 "Про невідкладні питання діяльності дитячих навчально-виховних закладів" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 95).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 р. N 297 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1992 р. N 143 "Про невідкладні питання діяльності дитячих навчально-виховних закладів" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 216).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 1994 р. N 848 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1992 р. N 143" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 49).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. N 865 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 28).

____________

 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009