Продовження додатка "Тарифи та структура тарифів на послуги з утримання будинків і споруд комунальної власності та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо"

(Позиції 5008 - 6190 див. окремо в базі) 

Загальна поряд-
кова нумера-
ція по місту Києву 

Поряд-
кова нумера-
ція по району 

Суб'єкт господа-
рювання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будинку 

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць 

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Приби-
рання прибудин-
кової території 

Приби-
рання сходових кліток 

Виве-
зення побутових відходів (збирання, збері-
гання, перевезе-
ння, перероб-
лення, утилізація, знешкод-
ження та захороне-
ння) 

Приби-
рання підвалу, техні-
чних поверхів та покрівлі 

Технічне обслуго-
вування ліфтів 

Обслуго-
вування систем диспетче-
ризації 

Техніч-
ного обслуго-
вування внутрішньо-
будинкових систем ГВП і ХВП,
водо-
відведення, тепло-
постачання та зливової каналізації 

Дерати-
зація 

Дезінсек-
ція 

Обслу-
говування димо-
вентиля-
ційних каналів 

Технічне обслуго-
вування та поточний ремонт систем проти-
пожежної автоматики й димо-
видалення,
а також інших внутрішньо-
будинкових інженерних систем у разі їх наявності 

Поточний ремонт конструк-
тивних елементів внутрішньо-
будинкових систем гарячого і холодного водо-
постачання, водо-
відведення, тепло-
постачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження 

Поли-
вання дворів, клумб і газонів 

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудин-
кової території, призначеної для проходу та проїзду, проти-
ожеледними сумішами 

Експлуа-
тація номерних знаків будинків 

Освіт-
лення місць загаль-
ного користу-
вання, підвалів, підкачування води 

Енерго-
постачання для ліфтів 

Прибуток 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (в тому числі прибуток та ПДВ),
крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць
(в тому числі прибуток та ПДВ) 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

6191 

500 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

13 

1,2630 

0,1098 

0,3095 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8741 

0,0153 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1029 

0,0000 

0,26 

3,53 

3,53 

3,21 

3,21 

6192 

501 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

20 

1,3497 

0,0000 

0,5551 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4504 

0,0000 

0,0000 

0,1219 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,27 

3,27 

2,97 

2,97 

6193 

502 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

22 

1,7351 

0,0000 

0,3578 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4400 

0,0000 

0,0000 

0,1178 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,50 

3,50 

3,18 

3,18 

6194 

503 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

25 

1,5206 

0,0000 

0,4360 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7063 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,51 

3,51 

3,20 

3,20 

6195 

504 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

26 

1,7218 

0,0000 

0,2557 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4619 

0,0000 

0,0000 

0,1263 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

6196 

505 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

27 

2,0688 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4089 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,27 

3,27 

2,97 

2,97 

6197 

506 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

28 

0,4685 

0,0000 

0,5598 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6125 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,16 

2,17 

2,17 

1,97 

1,97 

6198 

507 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

31 

0,5393 

0,1061 

0,2990 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8660 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1031 

0,0000 

0,19 

2,53 

2,53 

2,30 

2,30 

6199 

508 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

33 

0,9505 

0,0000 

0,2678 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6544 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,18 

2,47 

2,47 

2,25 

2,25 

6200 

509 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

38 

1,6532 

0,0000 

0,3308 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4734 

0,0000 

0,0000 

0,1307 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

6201 

510 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

40 

1,7776 

0,0000 

0,3732 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4531 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

6202 

511 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

41 

1,6113 

0,0000 

0,3893 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6491 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,50 

3,50 

3,18 

3,18 

6203 

512 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

42А 

1,6748 

0,0000 

0,3347 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4775 

0,0000 

0,0000 

0,1323 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,14 

3,14 

6204 

513 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

43 

1,3310 

0,0000 

0,1931 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7302 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,22 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

6205 

514 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

44 

0,7039 

0,0501 

0,3980 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6204 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0691 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,21 

2,21 

6206 

515 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

48 

1,1216 

0,0000 

0,6465 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5484 

0,0000 

0,0000 

0,1597 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,24 

3,27 

3,27 

2,97 

2,97 

6207 

516 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

50 

1,1626 

0,0000 

0,3718 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4519 

0,0000 

0,0000 

0,1224 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,53 

2,53 

6208 

517 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

51 

1,3229 

0,0000 

0,2658 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8156 

0,0000 

0,0000 

0,2626 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,52 

3,52 

3,20 

3,20 

6209 

518 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

53 

0,4174 

0,1876 

0,3604 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5970 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0647 

0,0000 

0,16 

2,15 

2,15 

1,95 

1,95 

6210 

519 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

54 

0,6137 

0,0000 

0,2689 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4788 

0,0000 

0,0000 

0,1328 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,15 

1,97 

1,97 

1,79 

1,79 

6211 

520 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

55 

1,3864 

0,0000 

0,3569 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9402 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,54 

3,54 

3,22 

3,22 

6212 

521 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

58 

1,2969 

0,0000 

0,3971 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4474 

0,0000 

0,0000 

0,1207 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,71 

2,71 

6213 

522 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

60 

0,9420 

0,0000 

0,4954 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4331 

0,0000 

0,0000 

0,1152 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,20 

2,62 

2,62 

2,38 

2,38 

6214 

523 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

62 

0,9663 

0,0000 

0,4093 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4340 

0,0000 

0,0000 

0,1155 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,19 

2,54 

2,54 

2,31 

2,31 

6215 

524 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

64 

0,9739 

0,0000 

0,2988 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4406 

0,0000 

0,0000 

0,1181 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,18 

2,42 

2,42 

2,20 

2,20 

6216 

525 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

71 

1,4454 

0,0000 

0,5863 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5636 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,11 

3,11 

6217 

526 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

75 

0,4205 

0,1102 

0,2228 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7208 

0,0089 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0761 

0,0000 

0,15 

2,06 

2,06 

1,87 

1,87 

6218 

527 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

77 

1,0562 

0,0000 

0,3305 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9815 

0,0000 

0,0000 

0,1632 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,04 

3,04 

6219 

528 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

79 

0,9949 

0,0000 

0,3991 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3389 

0,0000 

0,0000 

0,0789 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,18 

2,39 

2,39 

2,17 

2,17 

6220 

529 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

91 

1,3228 

0,0000 

0,8451 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4437 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,13 

3,13 

6221 

530 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

101 

0,5856 

0,0746 

0,3297 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2511 

0,0000 

0,0000 

0,0499 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0388 

0,0000 

0,13 

1,76 

1,76 

1,60 

1,60 

6222 

531 

ВСП "Батиївський" 

вул. Монтажників 

103 

0,8444 

0,0502 

0,3937 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7102 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0662 

0,0000 

0,20 

2,73 

2,73 

2,48 

2,48 

6223 

532 

ВСП "Батиївський" 

вул. Неходи Івана 

0,4991 

0,0906 

0,3113 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8132 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2688 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1219 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,53 

2,53 

6224 

533 

ВСП "Батиївський" 

вул. Неходи Івана 

0,6941 

0,0827 

0,4234 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6196 

0,0000 

0,0000 

0,1554 

0,0000 

0,1679 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1003 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

6225 

534 

ВСП "Батиївський" 

вул. Неходи Івана 

1,3032 

0,0743 

0,3985 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5134 

0,0000 

0,0000 

0,1526 

0,0000 

0,0694 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1784 

0,0000 

0,27 

3,55 

3,55 

3,23 

3,23 

6226 

535 

ВСП "Батиївський" 

вул. Неходи Івана 

1,3107 

0,0721 

0,3355 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6208 

0,0000 

0,0000 

0,1559 

0,0000 

0,1054 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0797 

0,0000 

0,26 

3,54 

3,54 

3,22 

3,22 

6227 

536 

ВСП "Батиївський" 

вул. Неходи Івана 

10 

1,0241 

0,0719 

0,3306 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6198 

0,0000 

0,0000 

0,1555 

0,0000 

0,1658 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0827 

0,0000 

0,24 

3,23 

3,23 

2,94 

2,94 

6228 

537 

ВСП "Батиївський" 

вул. Нововокзальна 

19 

0,5140 

0,5714 

0,2867 

0,0000 

0,2818 

0,0000 

0,8912 

0,0055 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1230 

0,0269 

0,27 

3,56 

3,16 

3,24 

2,87 

6229 

538 

ВСП "Батиївський" 

вул. Нововокзальна 

21 

0,4960 

0,1490 

0,2800 

0,0000 

0,6932 

0,0000 

0,6208 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1466 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0638 

0,0516 

0,25 

3,30 

2,32 

3,00 

2,11 

6230 

539 

ВСП "Батиївський" 

вул. Нововокзальна 

37 

1,2462 

0,2408 

0,0396 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8085 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1058 

0,0000 

0,24 

3,22 

3,22 

2,93 

2,93 

6231 

540 

ВСП "Батиївський" 

вул. Нововокзальна 

39 

1,0758 

0,1608 

0,3327 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8579 

0,0000 

0,0000 

0,1547 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1063 

0,0000 

0,26 

3,55 

3,55 

3,23 

3,23 

6232 

541 

ВСП "Батиївський" 

вул. Нововокзальна 

51 

0,6417 

0,2578 

0,5648 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7776 

0,0000 

0,0000 

0,2480 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1643 

0,0000 

0,26 

3,50 

3,50 

3,19 

3,19 

6233 

542 

ВСП "Батиївський" 

вул. Озерна 

0,3493 

0,3151 

0,3363 

0,0000 

0,5498 

0,0000 

0,9324 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0195 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1519 

0,0469 

0,27 

3,57 

2,78 

3,24 

2,53 

6234 

543 

ВСП "Батиївський" 

вул. Озерна 

0,2640 

0,1015 

0,2311 

0,0000 

0,6113 

0,0473 

0,5893 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2036 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0845 

0,0678 

0,22 

2,91 

1,95 

2,64 

1,77 

6235 

544 

ВСП "Батиївський" 

вул. Озерна 

12А 

0,2126 

0,0853 

0,3619 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6322 

0,0007 

0,0000 

0,1676 

0,0000 

0,2772 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1051 

0,0000 

0,18 

2,43 

2,43 

2,21 

2,21 

6236 

545 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

0,7511 

0,0752 

0,3313 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6506 

0,0001 

0,0000 

0,1694 

0,0000 

0,1909 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0954 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

6237 

546 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

3А 

0,4487 

0,1070 

0,2268 

0,0000 

0,4674 

0,0000 

0,7019 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3517 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1059 

0,0511 

0,24 

3,25 

2,56 

2,95 

2,33 

6238 

547 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

0,5712 

0,0748 

0,2842 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5951 

0,0000 

0,0000 

0,1469 

0,0000 

0,1391 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0907 

0,0000 

0,19 

2,51 

2,51 

2,28 

2,28 

6239 

548 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

0,4899 

0,0969 

0,3667 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7767 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1691 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1032 

0,0000 

0,20 

2,65 

2,65 

2,41 

2,41 

6240 

549 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

0,2773 

0,0820 

0,3281 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6346 

0,0005 

0,0000 

0,1665 

0,0000 

0,1705 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0923 

0,0000 

0,17 

2,31 

2,31 

2,10 

2,10 

6241 

550 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

0,4030 

0,0974 

0,3979 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7687 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2177 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1093 

0,0000 

0,20 

2,63 

2,63 

2,39 

2,39 

6242 

551 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

10 

0,9580 

0,0792 

0,3748 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8008 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2859 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1151 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

6243 

552 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

11 

0,6730 

0,1560 

0,2764 

0,0000 

0,6371 

0,0349 

0,7198 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0248 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0993 

0,0645 

0,26 

3,55 

2,58 

3,23 

2,34 

6244 

553 

ВСП "Батиївський" 

вул. Олексіївська 

14 

0,5512 

0,1496 

0,3683 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7966 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1825 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1263 

0,0000 

0,21 

2,87 

2,87 

2,61 

2,61 

6245 

554 

ВСП "Батиївський" 

вул. Освіти 

8/1 

0,1486 

0,0670 

0,2394 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4395 

0,0020 

0,0000 

0,0856 

0,0000 

0,0925 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0710 

0,0000 

0,11 

1,51 

1,51 

1,37 

1,37 

6246 

555 

ВСП "Батиївський" 

вул. Освіти 

10/2 

0,7805 

0,1058 

0,1909 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4156 

0,0002 

0,0000 

0,0812 

0,0000 

0,1532 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0653 

0,0000 

0,18 

2,37 

2,37 

2,15 

2,15 

6247 

556 

ВСП "Батиївський" 

вул. Освіти 

12/1 

0,5973 

0,1093 

0,3629 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5966 

0,0000 

0,0000 

0,1247 

0,0000 

0,1097 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1020 

0,0000 

0,20 

2,64 

2,64 

2,40 

2,40 

6248 

557 

ВСП "Батиївський" 

вул. Освіти 

20 

0,9044 

0,0876 

0,3246 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4807 

0,0033 

0,0000 

0,0983 

0,0000 

0,1244 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0805 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,52 

2,52 

6249 

558 

ВСП "Батиївський" 

вул. Пироговського Олександра 

0,2477 

0,1497 

0,2838 

0,0000 

0,7512 

0,0270 

0,6734 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1378 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0852 

0,0738 

0,24 

3,21 

2,08 

2,92 

1,89 

6250 

559 

ВСП "Батиївський" 

вул. Пироговського Олександра 

0,4137 

0,2810 

0,3437 

0,0000 

0,2914 

0,0000 

1,0095 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1151 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1535 

0,0929 

0,27 

3,57 

3,06 

3,24 

2,78 

6251 

560 

ВСП "Батиївський" 

вул. Пироговського Олександра 

0,6222 

0,1585 

0,2954 

0,0000 

0,3529 

0,0000 

0,7870 

0,0049 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1748 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1179 

0,0479 

0,25 

3,38 

2,85 

3,07 

2,59 

6252 

561 

ВСП "Батиївський" 

вул. Пироговського Олександра 

19 

0,2602 

0,2038 

0,1187 

0,0000 

0,2182 

0,0000 

0,6489 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0383 

0,1499 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1324 

0,0552 

0,18 

2,41 

2,05 

2,19 

1,87 

6253 

562 

ВСП "Батиївський" 

просп. Повітрофлотський 

33/2 

0,2905 

0,1292 

0,2256 

0,0000 

0,5098 

0,0000 

0,4522 

0,0001 

0,0000 

0,1002 

0,0000 

0,1831 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0859 

0,0345 

0,20 

2,65 

1,94 

2,41 

1,76 

6254 

563 

ВСП "Батиївський" 

просп. Повітрофлотський 

37А 

0,5315 

0,0741 

0,3179 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6745 

0,0001 

0,0000 

0,1570 

0,0000 

0,1204 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0811 

0,0000 

0,19 

2,58 

2,58 

2,35 

2,35 

6255 

564 

ВСП "Батиївський" 

вул. Роздільна 

0,7339 

0,0782 

0,1860 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4955 

0,0030 

0,0000 

0,0869 

0,0000 

0,1514 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0367 

0,0000 

0,17 

2,34 

2,34 

2,13 

2,13 

6256 

565 

ВСП "Батиївський" 

вул. Роздільна 

0,8737 

0,0791 

0,3540 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6828 

0,0015 

0,0000 

0,1530 

0,0000 

0,0929 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0862 

0,0000 

0,23 

3,07 

3,07 

2,79 

2,79 

6257 

566 

ВСП "Батиївський" 

вул. Роздільна 

1,1425 

0,0790 

0,3425 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6117 

0,0038 

0,0000 

0,1310 

0,0000 

0,0928 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0781 

0,0000 

0,24 

3,28 

3,28 

2,98 

2,98 

6258 

567 

ВСП "Батиївський" 

вул. Семенівська 

0,2840 

0,1700 

0,2779 

0,0000 

0,6111 

0,0694 

0,6964 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2918 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0865 

0,0648 

0,25 

3,37 

2,39 

3,07 

2,17 

6259 

568 

ВСП "Батиївський" 

вул. Семенівська 

11 

0,2662 

0,1580 

0,2693 

0,0000 

0,4630 

0,0644 

0,6791 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2695 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0813 

0,0581 

0,23 

3,05 

2,28 

2,77 

2,07 

6260 

569 

ВСП "Батиївський" 

вул. Семенівська 

13 

0,2898 

0,1168 

0,3033 

0,0000 

0,4978 

0,0712 

0,6959 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2887 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0860 

0,0624 

0,24 

3,19 

2,35 

2,90 

2,14 

6261 

570 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

4/2 

0,5260 

0,1663 

0,2237 

0,0000 

0,9626 

0,0000 

0,6399 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0108 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0981 

0,0728 

0,27 

3,57 

2,20 

3,24 

2,00 

6262 

571 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

14 

0,2406 

0,1513 

0,2808 

0,0000 

0,4789 

0,0000 

0,6274 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1912 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0838 

0,0637 

0,21 

2,80 

2,08 

2,54 

1,89 

6263 

572 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

16 

0,3205 

0,0971 

0,3190 

0,0000 

0,5507 

0,0000 

0,7322 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1329 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0719 

0,0885 

0,23 

3,05 

2,21 

2,78 

2,01 

6264 

573 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

16Б 

0,1784 

0,2499 

0,2394 

0,0000 

0,4175 

0,0000 

0,5445 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1571 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0555 

0,0472 

0,19 

2,49 

1,88 

2,27 

1,71 

6265 

574 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

18А 

0,2995 

0,0861 

0,3378 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7458 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1149 

0,0000 

0,18 

2,36 

2,36 

2,15 

2,15 

6266 

575 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

19 

0,5845 

0,0953 

0,3636 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7549 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1777 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1066 

0,0000 

0,21 

2,75 

2,75 

2,50 

2,50 

6267 

576 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

22 

0,2421 

0,1546 

0,3012 

0,0000 

0,9477 

0,0000 

0,6795 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2260 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0901 

0,0574 

0,27 

3,56 

2,24 

3,24 

2,03 

6268 

577 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

27 

0,7157 

0,0976 

0,3829 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7251 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2144 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0953 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

6269 

578 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

28 

0,6376 

0,1005 

0,3435 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7629 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1055 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0886 

0,0000 

0,20 

2,70 

2,70 

2,45 

2,45 

6270 

579 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

29 

0,5008 

0,1017 

0,3560 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7224 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1978 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0847 

0,0000 

0,19 

2,60 

2,60 

2,36 

2,36 

6271 

580 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

30 

0,4443 

0,0891 

0,3254 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7845 

0,0048 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1843 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1030 

0,0000 

0,19 

2,55 

2,55 

2,32 

2,32 

6272 

581 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

31 

0,2963 

0,1023 

0,4020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7174 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1966 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0961 

0,0000 

0,18 

2,39 

2,39 

2,18 

2,18 

6273 

582 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

35 

0,5858 

0,1015 

0,4124 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7034 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1921 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0977 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

6274 

583 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

36 

0,6333 

0,1960 

0,2774 

0,0000 

0,2989 

0,0954 

0,7397 

0,0016 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2105 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1167 

0,0779 

0,26 

3,49 

2,87 

3,18 

2,61 

6275 

584 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

37 

0,5284 

0,1370 

0,3519 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7119 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2501 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0938 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

6276 

585 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

38 

0,5792 

0,0964 

0,3618 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0134 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2566 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1037 

0,0000 

0,24 

3,19 

3,19 

2,90 

2,90 

6277 

586 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

39 

0,9658 

0,1111 

0,3273 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6829 

0,0072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1989 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0955 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,87 

2,87 

6278 

587 

ВСП "Батиївський" 

вул. Солом'янська 

41 

0,3506 

0,1859 

0,2292 

0,0000 

0,8150 

0,0000 

0,7716 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1801 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1137 

0,0538 

0,27 

3,57 

2,42 

3,24 

2,20 

6279 

588 

ВСП "Батиївський" 

вул. Травнева 

0,4960 

0,0000 

0,2778 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4507 

0,0000 

0,0000 

0,1220 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,13 

1,78 

1,78 

1,62 

1,62 

6280 

589 

ВСП "Батиївський" 

вул. Травнева 

10 

0,4588 

0,0000 

0,5252 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4932 

0,0000 

0,0000 

0,1384 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,16 

2,13 

2,13 

1,94 

1,94 

6281 

590 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

0,7663 

0,2477 

0,2696 

0,0000 

0,5205 

0,0000 

0,6541 

0,0016 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0631 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1174 

0,0559 

0,27 

3,56 

2,80 

3,24 

2,54 

6282 

591 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

19 

0,4093 

0,1717 

0,2217 

0,0000 

0,8956 

0,0000 

0,6670 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1859 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1013 

0,0422 

0,27 

3,56 

2,32 

3,24 

2,11 

6283 

592 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

21 

0,4308 

0,1714 

0,1980 

0,0000 

0,9920 

0,0000 

0,7143 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0238 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1090 

0,0488 

0,27 

3,55 

2,18 

3,23 

1,98 

6284 

593 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

23 

0,7680 

0,1454 

0,2059 

0,0000 

0,4017 

0,0000 

0,5985 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2683 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0924 

0,0432 

0,25 

3,33 

2,75 

3,03 

2,50 

6285 

594 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

25 

0,4445 

0,1399 

0,2690 

0,0000 

0,7066 

0,0000 

0,5612 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0981 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0944 

0,0350 

0,23 

3,10 

2,12 

2,82 

1,93 

6286 

595 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

27/5 

0,2827 

0,1191 

0,2620 

0,0000 

0,3728 

0,0000 

0,6533 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1852 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0850 

0,0394 

0,20 

2,64 

2,10 

2,40 

1,91 

6287 

596 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

35А 

0,3387 

0,2138 

0,2249 

0,0000 

0,5043 

0,0000 

0,6712 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2065 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0742 

0,0422 

0,22 

3,01 

2,28 

2,73 

2,08 

6288 

597 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

37 

0,2335 

0,1319 

0,2372 

0,0000 

0,3579 

0,0000 

0,7018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1851 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0884 

0,0281 

0,19 

2,60 

2,09 

2,36 

1,90 

6289 

598 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

37А 

0,3017 

0,1183 

0,2526 

0,0000 

0,7780 

0,0000 

0,7046 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1140 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0782 

0,0289 

0,23 

3,14 

2,07 

2,85 

1,88 

6290 

599 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

39 

0,3954 

0,1301 

0,2514 

0,0000 

0,8040 

0,0000 

0,6287 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2165 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0805 

0,0572 

0,25 

3,39 

2,25 

3,08 

2,05 

6291 

600 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

41 

0,4006 

0,0725 

0,3293 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6515 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1620 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1124 

0,0000 

0,17 

2,28 

2,28 

2,08 

2,08 

6292 

601 

ВСП "Батиївський" 

вул. Урицького 

43 

0,3455 

0,0695 

0,3543 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6764 

0,0018 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2192 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1113 

0,0000 

0,18 

2,35 

2,35 

2,13 

2,13 

6293 

602 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

5А 

0,3448 

0,1503 

0,2758 

0,0000 

1,0065 

0,0000 

0,6502 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0921 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1010 

0,0756 

0,27 

3,56 

2,14 

3,24 

1,94 

6294 

603 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

0,4933 

0,2019 

0,2359 

0,0000 

0,6743 

0,0000 

0,4552 

0,0009 

0,0000 

0,0956 

0,0000 

0,1498 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0866 

0,0942 

0,25 

3,28 

2,27 

2,99 

2,06 

6295 

604 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

7/2 

0,5920 

0,1022 

0,2423 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4633 

0,0004 

0,0000 

0,0881 

0,0000 

0,2381 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0808 

0,0000 

0,18 

2,39 

2,39 

2,17 

2,17 

6296 

605 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

27 

0,2844 

0,0949 

0,2696 

0,0000 

1,1321 

0,0000 

0,7311 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1197 

0,0486 

0,26 

3,54 

1,98 

3,22 

1,80 

6297 

606 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

29 

0,8415 

0,1010 

0,2567 

0,0000 

0,5463 

0,0000 

0,7207 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0577 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1200 

0,0500 

0,27 

3,56 

2,77 

3,23 

2,52 

6298 

607 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

31 

0,4861 

0,0985 

0,2942 

0,0000 

0,5418 

0,0000 

0,6944 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2229 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1133 

0,0499 

0,25 

3,30 

2,52 

3,00 

2,29 

6299 

608 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

33 

0,9150 

0,0998 

0,3401 

0,0000 

0,5219 

0,0000 

0,6111 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0514 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1086 

0,0501 

0,27 

3,56 

2,81 

3,24 

2,55 

6300 

609 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

35 

0,0120 

0,1006 

0,3285 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4829 

0,0003 

0,0000 

0,1189 

0,0000 

0,2116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0914 

0,0000 

0,13 

1,78 

1,78 

1,62 

1,62 

6301 

610 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

37 

0,2310 

0,1562 

0,2609 

0,0000 

0,5811 

0,0000 

0,6360 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1914 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0689 

0,0488 

0,21 

2,87 

2,04 

2,61 

1,85 

6302 

611 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

39Б 

0,2490 

0,1339 

0,2516 

0,0000 

0,5901 

0,0000 

0,6527 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1741 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0907 

0,0663 

0,22 

2,92 

2,05 

2,65 

1,87 

6303 

612 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

39А 

0,6272 

0,1666 

0,2725 

0,0000 

0,5996 

0,0000 

0,6558 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1879 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0708 

0,0711 

0,26 

3,50 

2,61 

3,18 

2,38 

6304 

613 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

41 

0,7477 

0,1287 

0,2887 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4591 

0,0011 

0,0000 

0,1018 

0,0000 

0,2472 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0876 

0,0000 

0,20 

2,72 

2,72 

2,47 

2,47 

6305 

614 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

53 

0,4240 

0,1109 

0,2501 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5289 

0,0000 

0,0000 

0,1145 

0,0000 

0,1619 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0967 

0,0000 

0,17 

2,23 

2,23 

2,02 

2,02 

6306 

615 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

55 

0,7285 

0,0803 

0,3693 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6542 

0,0001 

0,0000 

0,1710 

0,0000 

0,1720 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0910 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

6307 

616 

ВСП "Батиївський" 

просп. Червонозоряний 

57 

0,3677 

0,1293 

0,2765 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4457 

0,0008 

0,0000 

0,0964 

0,0000 

0,1757 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0874 

0,0000 

0,16 

2,09 

2,09 

1,90 

1,90 

6308 

617 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

1/3 

0,2963 

0,1268 

0,2333 

0,0000 

0,5056 

0,0000 

0,5736 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2393 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0802 

0,0830 

0,21 

2,83 

2,05 

2,57 

1,86 

6309 

618 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

2А 

0,2696 

0,0736 

0,3666 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8038 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1752 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1033 

0,0000 

0,18 

2,37 

2,37 

2,16 

2,16 

6310 

619 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

4/6 

0,2822 

0,0914 

0,2714 

0,0000 

0,7267 

0,0000 

0,6050 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1430 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0709 

0,1011 

0,23 

3,03 

1,94 

2,75 

1,76 

6311 

620 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

14/18 

0,7271 

0,0745 

0,3838 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6514 

0,0002 

0,0000 

0,1698 

0,0000 

0,1886 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0990 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,75 

2,75 

6312 

621 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

14В 

0,5021 

0,0945 

0,1855 

0,0000 

0,1983 

0,0000 

0,5705 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2284 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0832 

0,0642 

0,19 

2,54 

2,20 

2,31 

2,00 

6313 

622 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

14Б 

0,1111 

0,1603 

0,1252 

0,0000 

0,1519 

0,0000 

0,5788 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1382 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0661 

0,0361 

0,14 

1,81 

1,56 

1,65 

1,42 

6314 

623 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

14А 

0,1256 

0,1306 

0,2975 

0,0000 

1,0647 

0,0000 

0,8690 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0063 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1180 

0,0773 

0,27 

3,55 

2,04 

3,23 

1,86 

6315 

624 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

16 

0,5993 

0,0976 

0,3259 

0,0000 

0,5344 

0,0000 

0,7263 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2338 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1185 

0,0563 

0,27 

3,56 

2,78 

3,23 

2,52 

6316 

625 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

19 

0,3557 

0,0764 

0,3643 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6520 

0,0001 

0,0000 

0,1700 

0,0000 

0,2046 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0767 

0,0000 

0,19 

2,51 

2,51 

2,28 

2,28 

6317 

626 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

21 

0,3808 

0,0892 

0,4671 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6762 

0,0002 

0,0000 

0,1810 

0,0000 

0,1820 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1026 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

6318 

627 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

23 

0,3974 

0,0917 

0,4266 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6813 

0,0002 

0,0000 

0,1832 

0,0000 

0,2171 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1132 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,53 

2,53 

6319 

628 

ВСП "Батиївський" 

вул. Червонопартизанська 

25 

0,2339 

0,0759 

0,4105 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5717 

0,0001 

0,0000 

0,1412 

0,0000 

0,2710 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1116 

0,0000 

0,18 

2,40 

2,40 

2,18 

2,18 

6320 

629 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

1,1730 

0,2717 

0,3091 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5660 

0,0019 

0,0000 

0,1266 

0,0000 

0,1423 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

0,0916 

0,0000 

0,26 

3,54 

3,54 

3,22 

3,22 

6321 

630 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

0,3983 

0,0851 

0,4173 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7335 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1683 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1221 

0,0000 

0,19 

2,54 

2,54 

2,31 

2,31 

6322 

631 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

6А 

0,5092 

0,0837 

0,3559 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7911 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1855 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1062 

0,0000 

0,20 

2,68 

2,68 

2,44 

2,44 

6323 

632 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

6Б 

0,5705 

0,0849 

0,3718 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7948 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1650 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1085 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

6324 

633 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

8Б 

0,5664 

0,0853 

0,4030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7949 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1804 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1036 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,56 

2,56 

6325 

634 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

8А 

0,6407 

0,0850 

0,4217 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7915 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1870 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1037 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,68 

2,68 

6326 

635 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

0,4679 

0,0842 

0,3738 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7860 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1043 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0965 

0,0000 

0,19 

2,52 

2,52 

2,30 

2,30 

6327 

636 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

0,7400 

0,0845 

0,3436 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7417 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1940 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1283 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

6328 

637 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

11 

0,9495 

0,0841 

0,3881 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7945 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3069 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1380 

0,0000 

0,26 

3,51 

3,51 

3,19 

3,19 

6329 

638 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

11А 

0,7179 

0,0842 

0,3769 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7877 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2098 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1356 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,78 

2,78 

6330 

639 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

12А 

0,6868 

0,0844 

0,3681 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7910 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1756 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1243 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,68 

2,68 

6331 

640 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

12 

0,3849 

0,0853 

0,3831 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7854 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0931 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0983 

0,0000 

0,18 

2,42 

2,42 

2,20 

2,20 

6332 

641 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

13А 

0,5546 

0,0846 

0,3549 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7901 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2554 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1458 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,62 

2,62 

6333 

642 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

13 

0,4335 

0,1577 

0,2975 

0,0000 

0,5733 

0,0000 

0,7123 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0183 

0,0812 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0624 

0,0248 

0,23 

3,12 

2,33 

2,84 

2,12 

6334 

643 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

14 

0,4342 

0,0846 

0,3465 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7434 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2015 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1014 

0,0000 

0,19 

2,52 

2,52 

2,29 

2,29 

6335 

644 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

14Б 

0,5306 

0,0849 

0,3637 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7939 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1029 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1077 

0,0000 

0,20 

2,62 

2,62 

2,38 

2,38 

6336 

645 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

14А 

0,5594 

0,0854 

0,3741 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7903 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1927 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1108 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,54 

2,54 

6337 

646 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

14В 

0,6769 

0,0853 

0,3889 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7766 

0,0052 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1970 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1150 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

6338 

647 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

17А 

0,4479 

0,1563 

0,3024 

0,0000 

0,3507 

0,0000 

0,7852 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3159 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1901 

0,0975 

0,26 

3,49 

2,90 

3,18 

2,64 

6339 

648 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

17 

0,3627 

0,1616 

0,3109 

0,0000 

0,3482 

0,0000 

0,7826 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2649 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1273 

0,0669 

0,24 

3,20 

2,65 

2,91 

2,41 

6340 

649 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

19 

0,4701 

0,1703 

0,3149 

0,0000 

0,3469 

0,0000 

0,6279 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2680 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1707 

0,0896 

0,24 

3,25 

2,67 

2,95 

2,43 

6341 

650 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

23Б 

0,5444 

0,0845 

0,4049 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7892 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1666 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1408 

0,0000 

0,21 

2,81 

2,81 

2,56 

2,56 

6342 

651 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

23 

0,6656 

0,0853 

0,3606 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7907 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1203 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1497 

0,0000 

0,21 

2,87 

2,87 

2,61 

2,61 

6343 

652 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

23А 

0,7040 

0,0980 

0,3500 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7893 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0850 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1706 

0,0000 

0,22 

2,91 

2,91 

2,64 

2,64 

6344 

653 

ВСП "Грушківський" 

вул. Василенка Миколи 

25 

0,7519 

0,0849 

0,3862 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7821 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1142 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1315 

0,0000 

0,22 

2,97 

2,97 

2,70 

2,70 

6345 

654 

ВСП "Грушківський" 

вул. Виборзька 

87 

0,5354 

0,1022 

0,3831 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6464 

0,0000 

0,0000 

0,1668 

0,0000 

0,2914 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0951 

0,0000 

0,22 

2,93 

2,93 

2,66 

2,66 

6346 

655 

ВСП "Грушківський" 

вул. Виборзька 

89А 

0,5605 

0,0842 

0,3902 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7665 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1779 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0833 

0,0000 

0,20 

2,72 

2,72 

2,48 

2,48 

6347 

656 

ВСП "Грушківський" 

вул. Виборзька 

91А 

0,4311 

0,0707 

0,5845 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0043 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3739 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1550 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,14 

3,14 

6348 

657 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

16/85 

0,8799 

0,1444 

0,3056 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4764 

0,0049 

0,0000 

0,1023 

0,0000 

0,3208 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0753 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

6349 

658 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

18 

0,3949 

0,1491 

0,1961 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6341 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1173 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0505 

0,0000 

0,15 

2,04 

2,04 

1,85 

1,85 

6350 

659 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

30 

0,7190 

0,0844 

0,3604 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8064 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2121 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1360 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

6351 

660 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

32 

0,6153 

0,0829 

0,3572 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8030 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1966 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1562 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,66 

2,66 

6352 

661 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

34 

0,7130 

0,0837 

0,4268 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8048 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1957 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1062 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

6353 

662 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

38 

0,3694 

0,1591 

0,2792 

0,0000 

0,3448 

0,0000 

0,7867 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2409 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,2568 

0,0956 

0,25 

3,34 

2,76 

3,04 

2,51 

6354 

663 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

40 

0,5774 

0,0837 

0,3622 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5252 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2216 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1319 

0,0000 

0,19 

2,51 

2,51 

2,28 

2,28 

6355 

664 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

42 

0,7279 

0,0839 

0,3643 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7301 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2149 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0925 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,66 

2,66 

6356 

665 

ВСП "Грушківський" 

вул. Гарматна 

44/2 

0,4284 

0,0850 

0,3587 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4959 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1203 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1283 

0,0000 

0,16 

2,13 

2,13 

1,94 

1,94 

6357 

666 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

0,4902 

0,0928 

0,3605 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6428 

0,0002 

0,0000 

0,1648 

0,0000 

0,1642 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0921 

0,0000 

0,20 

2,65 

2,65 

2,41 

2,41 

6358 

667 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

5А 

0,6302 

0,1018 

0,3541 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6184 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2135 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1294 

0,0000 

0,20 

2,71 

2,71 

2,46 

2,46 

6359 

668 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

0,5289 

0,0724 

0,4930 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8052 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3187 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1783 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,88 

2,88 

6360 

669 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

7А 

0,5557 

0,0809 

0,3939 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8256 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2860 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1254 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

6361 

670 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

7Б 

0,7767 

0,0814 

0,3859 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8242 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3188 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1536 

0,0000 

0,25 

3,35 

3,35 

3,05 

3,05 

6362 

671 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

0,8278 

0,0819 

0,4132 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8291 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2890 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1325 

0,0000 

0,25 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

6363 

672 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

0,6100 

0,0838 

0,3529 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8036 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2547 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1307 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

6364 

673 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

10Б 

0,4888 

0,0860 

0,3097 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8040 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4539 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0881 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

6365 

674 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

10А 

0,4927 

0,0836 

0,3732 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8021 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2271 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1532 

0,0000 

0,21 

2,81 

2,81 

2,56 

2,56 

6366 

675 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

11Б 

0,6044 

0,0792 

0,3928 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8199 

0,0065 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3040 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0937 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,76 

2,76 

6367 

676 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

11 

0,6130 

0,0762 

0,3870 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8207 

0,0065 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3348 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1124 

0,0000 

0,23 

3,10 

3,10 

2,82 

2,82 

6368 

677 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

11А 

0,5056 

0,0762 

0,4223 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8207 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2997 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0997 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,67 

2,67 

6369 

678 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

12 

0,4291 

0,0842 

0,3754 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7902 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2999 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1157 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,51 

2,51 

6370 

679 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

13А 

0,5976 

0,0758 

0,3960 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8216 

0,0065 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3532 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1173 

0,0000 

0,23 

3,13 

3,13 

2,84 

2,84 

6371 

680 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

13 

0,6512 

0,0799 

0,3711 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7823 

0,0065 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2890 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1160 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,76 

2,76 

6372 

681 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

14 

0,5209 

0,0844 

0,3747 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7915 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2642 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1158 

0,0000 

0,21 

2,84 

2,84 

2,58 

2,58 

6373 

682 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

15 

0,3101 

0,2475 

0,3325 

0,0000 

0,3735 

0,0840 

0,6878 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0624 

0,1103 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0613 

0,0522 

0,23 

3,06 

2,39 

2,79 

2,17 

6374 

683 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

16 

0,4869 

0,0842 

0,3661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7870 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2585 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1138 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

6375 

684 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

17 

0,6043 

0,0771 

0,4244 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5294 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2400 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1467 

0,0000 

0,20 

2,67 

2,67 

2,43 

2,43 

6376 

685 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

17В 

0,6138 

0,1013 

0,3371 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7939 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1908 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1157 

0,0000 

0,21 

2,84 

2,84 

2,58 

2,58 

6377 

686 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

17А 

0,4446 

0,0835 

0,3844 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8085 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1984 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1337 

0,0000 

0,20 

2,71 

2,71 

2,46 

2,46 

6378 

687 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

17Б 

0,6944 

0,0877 

0,3431 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8116 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1898 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1347 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,71 

2,71 

6379 

688 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

18/2 

0,4821 

0,0877 

0,3843 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7909 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1618 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1003 

0,0000 

0,20 

2,65 

2,65 

2,41 

2,41 

6380 

689 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

19 

0,5887 

0,0777 

0,3880 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7984 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3109 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1158 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,74 

2,74 

6381 

690 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

20/1 

0,4162 

0,1076 

0,3155 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5077 

0,0000 

0,0000 

0,1027 

0,0000 

0,2632 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0928 

0,0000 

0,18 

2,38 

2,38 

2,17 

2,17 

6382 

691 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

22 

0,4918 

0,1106 

0,3042 

0,0000 

0,2963 

0,0973 

0,6509 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1485 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0830 

0,1166 

0,23 

3,04 

2,36 

2,76 

2,15 

6383 

692 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

24/2 

0,4936 

0,1029 

0,2907 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5161 

0,0000 

0,0000 

0,1043 

0,0000 

0,3702 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0990 

0,0000 

0,19 

2,61 

2,61 

2,37 

2,37 

6384 

693 

ВСП "Грушківський" 

вул. Героїв Севастополя 

26 

0,5391 

0,0806 

0,3681 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8185 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1469 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1007 

0,0000 

0,20 

2,71 

2,71 

2,46 

2,46 

6385 

694 

ВСП "Грушківський" 

вул. Каблукова академіка 

0,5023 

0,0827 

0,3810 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8284 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2037 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1120 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,53 

2,53 

6386 

695 

ВСП "Грушківський" 

вул. Каблукова академіка 

0,7758 

0,0829 

0,3926 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8069 

0,0066 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2441 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1189 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,91 

2,91 

6387 

696 

ВСП "Грушківський" 

вул. Каблукова академіка 

0,4121 

0,0770 

0,3552 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8034 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2430 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1045 

0,0000 

0,20 

2,64 

2,64 

2,40 

2,40 

6388 

697 

ВСП "Грушківський" 

вул. Каблукова академіка 

0,4072 

0,0780 

0,3840 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8097 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2477 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1207 

0,0000 

0,20 

2,70 

2,70 

2,46 

2,46 

6389 

698 

ВСП "Грушківський" 

вул. Каблукова академіка 

0,7185 

0,0784 

0,3661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8150 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2367 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1462 

0,0000 

0,23 

3,12 

3,12 

2,83 

2,83 

6390 

699 

ВСП "Грушківський" 

вул. Каблукова академіка 

11/13 

0,6115 

0,0795 

0,3541 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8131 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1443 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1029 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,53 

2,53 

6391 

700 

ВСП "Грушківський" 

вул. Каблукова академіка 

15 

0,5588 

0,0870 

0,3411 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7943 

0,0066 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2975 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1272 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,66 

2,66 

6392 

701 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

4А 

0,9179 

0,0847 

0,3773 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7900 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1964 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1399 

0,0000 

0,25 

3,31 

3,31 

3,01 

3,01 

6393 

702 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

0,4746 

0,1456 

0,3361 

0,0000 

0,3758 

0,0000 

0,7837 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2136 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1532 

0,0282 

0,25 

3,32 

2,79 

3,02 

2,53 

6394 

703 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

0,9067 

0,0849 

0,3815 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7883 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2141 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1001 

0,0000 

0,24 

3,27 

3,27 

2,97 

2,97 

6395 

704 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

10 

0,9980 

0,0854 

0,3994 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7856 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1331 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1437 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

6396 

705 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

10А 

0,3243 

0,1929 

0,2729 

0,0000 

0,4408 

0,0000 

0,6627 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0452 

0,0826 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1387 

0,1564 

0,23 

3,06 

2,27 

2,78 

2,06 

6397 

706 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

12 

0,6337 

0,0845 

0,3897 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7869 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1815 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0930 

0,0000 

0,21 

2,86 

2,86 

2,60 

2,60 

6398 

707 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

14А 

0,7286 

0,1643 

0,2903 

0,0000 

0,4951 

0,0000 

0,6396 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1598 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1191 

0,0948 

0,27 

3,56 

2,78 

3,23 

2,53 

6399 

708 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

14 

0,5039 

0,0844 

0,3502 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7475 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2180 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1451 

0,0000 

0,20 

2,70 

2,70 

2,46 

2,46 

6400 

709 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

16 

0,9122 

0,0870 

0,4004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7720 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2522 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1470 

0,0000 

0,25 

3,39 

3,39 

3,09 

3,09 

6401 

710 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

20 

0,4059 

0,1719 

0,3353 

0,0000 

0,2315 

0,1863 

0,7857 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2833 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1233 

0,0875 

0,26 

3,45 

2,78 

3,14 

2,53 

6402 

711 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

22 

0,4060 

0,1707 

0,3432 

0,0000 

0,2294 

0,1846 

0,7827 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2682 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1394 

0,0867 

0,26 

3,45 

2,79 

3,13 

2,53 

6403 

712 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

24 

0,5836 

0,1716 

0,3281 

0,0000 

0,2304 

0,1854 

0,7130 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3032 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1007 

0,0886 

0,27 

3,57 

2,90 

3,25 

2,64 

6404 

713 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

28 

0,7217 

0,1060 

0,3717 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5772 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0923 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0626 

0,0000 

0,19 

2,55 

2,55 

2,32 

2,32 

6405 

714 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

30/28 

0,6037 

0,1030 

0,3612 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6000 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1097 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0937 

0,0000 

0,18 

2,47 

2,47 

2,25 

2,25 

6406 

715 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

38А 

0,4087 

0,1444 

0,3661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6587 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1437 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0596 

0,0000 

0,18 

2,36 

2,36 

2,14 

2,14 

6407 

716 

ВСП "Грушківський" 

просп. Комарова космонавта 

40 

0,5542 

0,1098 

0,3599 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6083 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2428 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0647 

0,0000 

0,19 

2,57 

2,57 

2,33 

2,33 

6408 

717 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

1/28 

0,4163 

0,1717 

0,3304 

0,0000 

0,3498 

0,0000 

0,5927 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2526 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1026 

0,0900 

0,23 

3,04 

2,46 

2,77 

2,24 

6409 

718 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

0,5535 

0,0826 

0,3459 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7986 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2506 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0862 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,54 

2,54 

6410 

719 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

5Г 

0,3257 

0,1489 

0,3087 

0,0000 

0,6963 

0,0000 

0,6533 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1096 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1622 

0,1006 

0,25 

3,31 

2,26 

3,01 

2,05 

6411 

720 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

5В 

0,7650 

0,1572 

0,3688 

0,0000 

0,3447 

0,0000 

0,7156 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1168 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1471 

0,0889 

0,27 

3,57 

3,00 

3,25 

2,73 

6412 

721 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

5Б 

0,3594 

0,1629 

0,3440 

0,0000 

0,3444 

0,0000 

0,7864 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2239 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1300 

0,0955 

0,24 

3,23 

2,65 

2,94 

2,41 

6413 

722 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

0,4382 

0,0843 

0,3724 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7859 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0820 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0869 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,22 

2,22 

6414 

723 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

5А 

0,4244 

0,1618 

0,3273 

0,0000 

0,3439 

0,0000 

0,7859 

0,0014 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2200 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0994 

0,0203 

0,23 

3,15 

2,67 

2,86 

2,42 

6415 

724 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

7А 

0,6027 

0,0844 

0,3944 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7852 

0,0056 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1442 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0951 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,53 

2,53 

6416 

725 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

0,6349 

0,0841 

0,3684 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7778 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1414 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1347 

0,0000 

0,21 

2,83 

2,83 

2,57 

2,57 

6417 

726 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

7Б 

0,5557 

0,0846 

0,3623 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7914 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0769 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1109 

0,0000 

0,20 

2,62 

2,62 

2,38 

2,38 

6418 

727 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

7В 

0,2668 

0,1953 

0,1401 

0,0000 

0,3675 

0,0000 

0,6204 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0391 

0,0820 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0526 

0,0386 

0,18 

2,38 

1,84 

2,16 

1,68 

6419 

728 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

9Б 

0,6199 

0,1576 

0,2998 

0,0000 

0,3432 

0,0000 

0,7144 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2112 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1568 

0,1921 

0,27 

3,56 

2,85 

3,23 

2,59 

6420 

729 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

11 

1,1547 

0,0850 

0,3433 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7848 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1456 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1417 

0,0000 

0,26 

3,51 

3,51 

3,19 

3,19 

6421 

730 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

13 

1,0457 

0,0840 

0,3747 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4224 

0,0061 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1441 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1539 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

6422 

731 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

15 

0,9130 

0,0848 

0,3255 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7857 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1440 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1455 

0,0000 

0,24 

3,17 

3,17 

2,88 

2,88 

6423 

732 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

17 

0,9835 

0,0846 

0,3695 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7829 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1426 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1358 

0,0000 

0,25 

3,30 

3,30 

3,00 

3,00 

6424 

733 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

19 

0,5001 

0,0847 

0,3554 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7717 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2591 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1015 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

6425 

734 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

19А 

0,5311 

0,1694 

0,3745 

0,0000 

0,3261 

0,1514 

0,8218 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1937 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1104 

0,0192 

0,27 

3,56 

2,91 

3,24 

2,64 

6426 

735 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

21Б 

0,2948 

0,2774 

0,3436 

0,0000 

0,4433 

0,0958 

0,6471 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0828 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1938 

0,0546 

0,24 

3,21 

2,43 

2,92 

2,21 

6427 

736 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

21В 

0,3459 

0,2646 

0,3945 

0,0000 

0,2832 

0,0748 

0,9650 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1084 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1986 

0,0618 

0,27 

3,56 

3,01 

3,24 

2,73 

6428 

737 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

21 

0,5153 

0,0846 

0,4106 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7754 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1290 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0903 

0,0000 

0,20 

2,65 

2,65 

2,41 

2,41 

6429 

738 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

21А 

0,4422 

0,0850 

0,3399 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7704 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1977 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1014 

0,0000 

0,19 

2,56 

2,56 

2,32 

2,32 

6430 

739 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

25 

0,7162 

0,0837 

0,4302 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6991 

0,0000 

0,0000 

0,1828 

0,0000 

0,1629 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1126 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,87 

2,87 

6431 

740 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

27 

0,5739 

0,2177 

0,2798 

0,0000 

0,4837 

0,1224 

0,7180 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1182 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1098 

0,0727 

0,27 

3,56 

2,67 

3,24 

2,42 

6432 

741 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

27А 

0,7453 

0,0827 

0,4018 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6985 

0,0000 

0,0000 

0,1825 

0,0000 

0,1535 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1359 

0,0000 

0,24 

3,17 

3,17 

2,88 

2,88 

6433 

742 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

29 

0,6124 

0,1028 

0,4965 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4839 

0,0032 

0,0000 

0,1176 

0,0000 

0,1106 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0967 

0,0000 

0,20 

2,67 

2,67 

2,43 

2,43 

6434 

743 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

31 

0,3975 

0,1226 

0,3214 

0,0000 

0,2912 

0,1342 

0,6249 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0618 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0985 

0,1286 

0,21 

2,88 

2,15 

2,62 

1,95 

6435 

744 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

35/2 

0,6524 

0,1597 

0,3239 

0,0000 

0,2287 

0,1959 

0,7142 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2027 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1284 

0,0951 

0,27 

3,57 

2,88 

3,24 

2,62 

6436 

745 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

37 

0,7098 

0,1746 

0,3271 

0,0000 

0,2291 

0,1862 

0,7147 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1199 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1455 

0,0953 

0,27 

3,57 

2,89 

3,24 

2,63 

6437 

746 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

41 

0,5921 

0,0838 

0,3442 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6745 

0,0000 

0,0000 

0,1739 

0,0000 

0,2040 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1587 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

6438 

747 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

43А 

0,8450 

0,0752 

0,4713 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7184 

0,0000 

0,0000 

0,1913 

0,0000 

0,2622 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1043 

0,0000 

0,26 

3,52 

3,52 

3,20 

3,20 

6439 

748 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

43 

0,6802 

0,1022 

0,4058 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5604 

0,0001 

0,0000 

0,1399 

0,0000 

0,3790 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1424 

0,0000 

0,24 

3,18 

3,18 

2,89 

2,89 

6440 

749 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

45 

0,5377 

0,1030 

0,4380 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4887 

0,0001 

0,0000 

0,1191 

0,0000 

0,3589 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0886 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,56 

2,56 

6441 

750 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

47/15 

0,6836 

0,1169 

0,2838 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4303 

0,0024 

0,0000 

0,0840 

0,0000 

0,3684 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1035 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

6442 

751 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

49 

0,5106 

0,1248 

0,2986 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4734 

0,0005 

0,0000 

0,0958 

0,0000 

0,3866 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0662 

0,0000 

0,19 

2,58 

2,58 

2,35 

2,35 

6443 

752 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

51/16 

0,3459 

0,1470 

0,2588 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4097 

0,0020 

0,0000 

0,0768 

0,0000 

0,2227 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0594 

0,0000 

0,15 

2,01 

2,01 

1,83 

1,83 

6444 

753 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

53 

0,5376 

0,0754 

0,3898 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7270 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3177 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1190 

0,0000 

0,21 

2,86 

2,86 

2,60 

2,60 

6445 

754 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

55 

0,5316 

0,1570 

0,3239 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5908 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1465 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0490 

0,0000 

0,18 

2,38 

2,38 

2,16 

2,16 

6446 

755 

ВСП "Грушківський" 

бульв. Лепсе Івана 

57/38 

0,6476 

0,1019 

0,3617 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7208 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0943 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0502 

0,0000 

0,19 

2,61 

2,61 

2,37 

2,37 

6447 

756 

ВСП "Грушківський" 

вул. Машинобудівна 

32 

0,7613 

0,1561 

0,3080 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4568 

0,0031 

0,0000 

0,0954 

0,0000 

0,1746 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0470 

0,0000 

0,20 

2,64 

2,64 

2,40 

2,40 

6448 

757 

ВСП "Грушківський" 

вул. Машинобудівна 

34 

0,5963 

0,0833 

0,4455 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6598 

0,0000 

0,0000 

0,1706 

0,0000 

0,2055 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1261 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,74 

2,74 

6449 

758 

ВСП "Грушківський" 

вул. Машинобудівна 

36 

0,4823 

0,0795 

0,3925 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6766 

0,0000 

0,0000 

0,1746 

0,0000 

0,1666 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1284 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

6450 

759 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

1/35 

0,5761 

0,1570 

0,3273 

0,0000 

0,2396 

0,1948 

0,7148 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2604 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1405 

0,0795 

0,27 

3,55 

2,87 

3,23 

2,61 

6451 

760 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

0,4601 

0,0840 

0,3845 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7911 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2128 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1456 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

6452 

761 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

4А 

0,4409 

0,0768 

0,4144 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7197 

0,0001 

0,0000 

0,1919 

0,0000 

0,3713 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,2027 

0,0000 

0,24 

3,19 

3,19 

2,90 

2,90 

6453 

762 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

0,4938 

0,0749 

0,4195 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7085 

0,0001 

0,0000 

0,1869 

0,0000 

0,3827 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1975 

0,0000 

0,24 

3,25 

3,25 

2,96 

2,96 

6454 

763 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

0,4696 

0,0842 

0,3629 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7900 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3226 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1169 

0,0000 

0,21 

2,83 

2,83 

2,58 

2,58 

6455 

764 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

0,4973 

0,0755 

0,4415 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7146 

0,0001 

0,0000 

0,1896 

0,0000 

0,3067 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,2003 

0,0000 

0,24 

3,20 

3,20 

2,91 

2,91 

6456 

765 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

6А 

0,4057 

0,0759 

0,4342 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7169 

0,0001 

0,0000 

0,1907 

0,0000 

0,3133 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,2014 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

6457 

766 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

0,4733 

0,0842 

0,3831 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7917 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1938 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1130 

0,0000 

0,20 

2,69 

2,69 

2,45 

2,45 

6458 

767 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

0,4887 

0,0707 

0,3757 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7125 

0,0000 

0,0000 

0,1887 

0,0000 

0,2849 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1008 

0,0000 

0,22 

2,93 

2,93 

2,67 

2,67 

6459 

768 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

9/9 

0,4127 

0,0979 

0,2507 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5012 

0,0022 

0,0000 

0,0996 

0,0000 

0,1998 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1176 

0,0000 

0,17 

2,22 

2,22 

2,02 

2,02 

6460 

769 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

10/11 

0,4816 

0,1013 

0,2588 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5267 

0,0000 

0,0000 

0,1065 

0,0000 

0,2182 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0879 

0,0000 

0,18 

2,35 

2,35 

2,14 

2,14 

6461 

770 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

11 

0,5926 

0,1093 

0,3038 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5255 

0,0034 

0,0000 

0,1100 

0,0000 

0,2591 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1162 

0,0000 

0,20 

2,67 

2,67 

2,42 

2,42 

6462 

771 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

12 

0,6114 

0,1278 

0,2798 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4079 

0,0019 

0,0000 

0,0796 

0,0000 

0,2639 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0919 

0,0000 

0,18 

2,46 

2,46 

2,24 

2,24 

6463 

772 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

13/10 

0,4665 

0,1019 

0,2687 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5278 

0,0000 

0,0000 

0,1070 

0,0000 

0,2629 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1264 

0,0000 

0,18 

2,46 

2,46 

2,23 

2,23 

6464 

773 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

14/12 

0,5525 

0,1041 

0,2986 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5102 

0,0000 

0,0000 

0,1021 

0,0000 

0,1914 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,0973 

0,0000 

0,18 

2,45 

2,45 

2,23 

2,23 

6465 

774 

ВСП "Грушківський" 

вул. Метробудівська 

18 

0,5504 

0,1399 

0,5239 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8030 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1804 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1213 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

6466 

775 

ВСП "Грушківський" 

пров. Чугуївський 

10 

0,5040 

0,0758 

0,4149 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6915 

0,0000 

0,0000 

0,1794 

0,0000 

0,1518 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1176 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,56 

2,56 

6467 

776 

ВСП "Грушківський" 

пров. Чугуївський 

12 

0,8447 

0,1828 

0,3582 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6939 

0,0000 

0,0000 

0,1573 

0,0000 

0,1716 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0988 

0,0000 

0,25 

3,31 

3,31 

3,01 

3,01 

6468 

777 

ВСП "Грушківський" 

пров. Чугуївський 

13А 

0,3249 

0,2757 

0,3603 

0,0000 

0,4335 

0,0000 

0,8776 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2057 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1548 

0,0681 

0,27 

3,56 

2,90 

3,24 

2,64 

6469 

778 

ВСП "Грушківський" 

пров. Чугуївський 

13 

0,2393 

0,1964 

0,5170 

0,0000 

0,5579 

0,0000 

0,9068 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1134 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1251 

0,0388 

0,27 

3,56 

2,77 

3,23 

2,52 

6470 

779 

ВСП "Грушківський" 

пров. Чугуївський 

15 

0,9943 

0,1385 

0,4639 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6133 

0,0000 

0,0000 

0,1309 

0,0000 

0,2784 

0,0000 

0,0000 

0,0012 

0,0633 

0,0000 

0,26 

3,54 

3,54 

3,22 

3,22 

6471 

780 

ВСП "Грушківський" 

пров. Чугуївський 

17 

1,2065 

0,1366 

0,2941 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6669 

0,0000 

0,0000 

0,1291 

0,0000 

0,1620 

0,0000 

0,0000 

0,0012 

0,0893 

0,0000 

0,26 

3,55 

3,55 

3,22 

3,22 

6472 

781 

ВСП "Грушківський" 

пров. Чугуївський 

19А 

0,3294 

0,1667 

0,3450 

0,0000 

0,3080 

0,0000 

0,6462 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1583 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0596 

0,2032 

0,22 

2,93 

2,25 

2,66 

2,05 

6473 

782 

ВСП "Грушківський" 

вул. Чумака Василя 

0,4226 

0,0849 

0,3851 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7898 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1562 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1140 

0,0000 

0,19 

2,58 

2,58 

2,34 

2,34 

6474 

783 

ВСП "Грушківський" 

вул. Чумака Василя 

0,3501 

0,1296 

0,2715 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4348 

0,0041 

0,0000 

0,0854 

0,0000 

0,1866 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0963 

0,0000 

0,15 

2,06 

2,06 

1,87 

1,87 

6475 

784 

ВСП "Грушківський" 

вул. Чумака Василя 

0,4110 

0,0844 

0,3577 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7930 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1921 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1094 

0,0000 

0,19 

2,57 

2,57 

2,34 

2,34 

6476 

785 

ВСП "Грушківський" 

вул. Чумака Василя 

0,7211 

0,0758 

0,4277 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7201 

0,0000 

0,0000 

0,1921 

0,0000 

0,1872 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1936 

0,0000 

0,25 

3,32 

3,32 

3,02 

3,02 

6477 

786 

ВСП "Грушківський" 

вул. Чумака Василя 

13 

0,7309 

0,1112 

0,2924 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5453 

0,0000 

0,0000 

0,1148 

0,0000 

0,1810 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0910 

0,0000 

0,20 

2,73 

2,73 

2,48 

2,48 

6478 

787 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

0,6581 

0,1006 

0,3525 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5176 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0693 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0848 

0,0000 

0,18 

2,35 

2,35 

2,14 

2,14 

6479 

788 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

0,6479 

0,0842 

0,3661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7053 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0689 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2121 

0,0000 

0,21 

2,76 

2,76 

2,51 

2,51 

6480 

789 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

5В 

0,3513 

0,0830 

0,3802 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7035 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0711 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1245 

0,0000 

0,17 

2,27 

2,27 

2,06 

2,06 

6481 

790 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

5А 

0,3757 

0,0806 

0,4324 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7396 

0,0074 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1125 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1194 

0,0000 

0,18 

2,47 

2,47 

2,24 

2,24 

6482 

791 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

0,5439 

0,0802 

0,3648 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7395 

0,0074 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1147 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0998 

0,0000 

0,19 

2,57 

2,57 

2,34 

2,34 

6483 

792 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

5Б 

0,3900 

0,0811 

0,3559 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7397 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1125 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1224 

0,0000 

0,18 

2,39 

2,39 

2,17 

2,17 

6484 

793 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

0,5726 

0,0825 

0,3488 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7044 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0647 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0950 

0,0000 

0,18 

2,47 

2,47 

2,25 

2,25 

6485 

794 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

0,4894 

0,0823 

0,4321 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7044 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1014 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0983 

0,0000 

0,19 

2,53 

2,53 

2,30 

2,30 

6486 

795 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

9Б 

0,3114 

0,0909 

0,3414 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7409 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1187 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1325 

0,0000 

0,17 

2,30 

2,30 

2,09 

2,09 

6487 

796 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

0,4621 

0,0808 

0,3941 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7395 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1349 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1320 

0,0000 

0,19 

2,57 

2,57 

2,34 

2,34 

6488 

797 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

9А 

0,2716 

0,0805 

0,3768 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7382 

0,0073 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1056 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1205 

0,0000 

0,17 

2,24 

2,24 

2,04 

2,04 

6489 

798 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

10 

0,3503 

0,1464 

0,2612 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6818 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1019 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1117 

0,0000 

0,16 

2,18 

2,18 

1,98 

1,98 

6490 

799 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

11 

0,5967 

0,1019 

0,3622 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5149 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0870 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0787 

0,0000 

0,17 

2,30 

2,30 

2,09 

2,09 

6491 

800 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

18 

0,4619 

0,0852 

0,3780 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7145 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1447 

0,0000 

0,18 

2,45 

2,45 

2,23 

2,23 

6492 

801 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Білецького академіка 

20 

0,1711 

0,0857 

0,3960 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7143 

0,0066 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0984 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1371 

0,0000 

0,16 

2,12 

2,12 

1,93 

1,93 

6493 

802 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Бориславська 

0,0000 

0,0000 

0,8150 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3516 

0,0000 

0,0000 

0,1150 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0753 

0,0000 

0,13 

1,79 

1,79 

1,63 

1,63 

6494 

803 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Бориславська 

52 

0,6499 

0,0832 

0,4090 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6926 

0,0000 

0,0000 

0,1901 

0,0000 

0,2937 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1095 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,91 

2,91 

6495 

804 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Бориславська 

54 

0,1411 

0,2106 

0,3008 

0,0000 

0,7993 

0,0000 

0,5707 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0839 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2801 

0,2949 

0,26 

3,54 

2,10 

3,22 

1,91 

6496 

805 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Бориславська 

70 

0,4384 

0,1696 

0,2912 

0,0000 

0,4722 

0,1857 

0,7825 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1327 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0575 

0,0704 

0,26 

3,44 

2,48 

3,13 

2,25 

6497 

806 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Бориславська 

72/3 

0,2855 

0,1224 

0,3244 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5654 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1459 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0562 

0,0000 

0,15 

1,98 

1,98 

1,80 

1,80 

6498 

807 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

6/1 

0,6124 

0,0905 

0,3763 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5891 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0859 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1094 

0,0000 

0,18 

2,47 

2,47 

2,24 

2,24 

6499 

808 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

0,9157 

0,0699 

0,3793 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6748 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1312 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0762 

0,0000 

0,22 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

6500 

809 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

10А 

0,5362 

0,0815 

0,3579 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7371 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1138 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1065 

0,0000 

0,19 

2,56 

2,56 

2,33 

2,33 

6501 

810 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

10 

0,5087 

0,0871 

0,3751 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5391 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0672 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0723 

0,0000 

0,16 

2,18 

2,18 

1,98 

1,98 

6502 

811 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

12А 

0,2375 

0,0746 

0,4141 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7318 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1142 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0937 

0,0000 

0,16 

2,21 

2,21 

2,01 

2,01 

6503 

812 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

12Б 

0,2459 

0,0748 

0,4242 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7329 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1197 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1079 

0,0000 

0,17 

2,26 

2,26 

2,05 

2,05 

6504 

813 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

12 

0,8224 

0,0791 

0,3820 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6951 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0720 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1089 

0,0000 

0,21 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

6505 

814 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

14/45 

0,4058 

0,0864 

0,3423 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5838 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0850 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0899 

0,0000 

0,16 

2,11 

2,11 

1,91 

1,91 

6506 

815 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

16/50 

0,3245 

0,0882 

0,3613 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5922 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0904 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1144 

0,0000 

0,15 

2,07 

2,07 

1,89 

1,89 

6507 

816 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

18А 

0,3430 

0,0752 

0,4245 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7356 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2106 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1391 

0,0000 

0,19 

2,55 

2,55 

2,32 

2,32 

6508 

817 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

18Б 

0,5772 

0,0758 

0,4160 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7334 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2208 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1570 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,62 

2,62 

6509 

818 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

18 

0,3531 

0,0967 

0,4214 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5128 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1288 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0624 

0,0000 

0,16 

2,08 

2,08 

1,89 

1,89 

6510 

819 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

22Б 

0,5740 

0,0749 

0,3867 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7335 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2265 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1267 

0,0000 

0,21 

2,81 

2,81 

2,56 

2,56 

6511 

820 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

22 

0,3781 

0,1016 

0,4322 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5188 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1306 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0639 

0,0000 

0,16 

2,15 

2,15 

1,95 

1,95 

6512 

821 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

22А 

0,2794 

0,0746 

0,4149 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7375 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1878 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1462 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,22 

2,22 

6513 

822 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

24/93 

0,3573 

0,0867 

0,3792 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5951 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0897 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0976 

0,0000 

0,16 

2,12 

2,12 

1,93 

1,93 

6514 

823 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

28А 

0,5937 

0,0697 

0,3653 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6145 

0,0000 

0,0000 

0,1540 

0,0000 

0,1606 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0897 

0,0000 

0,20 

2,70 

2,70 

2,46 

2,46 

6515 

824 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

28В 

0,6411 

0,0694 

0,4158 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7541 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1669 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0841 

0,0000 

0,21 

2,81 

2,81 

2,56 

2,56 

6516 

825 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

28Б 

0,5512 

0,0699 

0,3172 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6100 

0,0000 

0,0000 

0,1519 

0,0000 

0,1584 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1022 

0,0000 

0,19 

2,59 

2,59 

2,35 

2,35 

6517 

826 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

28 

0,4266 

0,0954 

0,4355 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7722 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0791 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0988 

0,0000 

0,19 

2,52 

2,52 

2,29 

2,29 

6518 

827 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

28Г 

0,5092 

0,0712 

0,3498 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5715 

0,0000 

0,0000 

0,1553 

0,0000 

0,1548 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0865 

0,0000 

0,19 

2,51 

2,51 

2,28 

2,28 

6519 

828 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

30 

0,2199 

0,1354 

0,3018 

0,0000 

0,8924 

0,0000 

0,7895 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0893 

0,0476 

0,25 

3,41 

2,17 

3,10 

1,97 

6520 

829 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

36Б 

0,5739 

0,0833 

0,3715 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6810 

0,0043 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1128 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1297 

0,0000 

0,19 

2,58 

2,58 

2,35 

2,35 

6521 

830 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

36А 

0,7560 

0,0819 

0,3926 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7210 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1199 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1300 

0,0000 

0,22 

2,91 

2,91 

2,65 

2,65 

6522 

831 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

36 

0,4698 

0,0843 

0,3797 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7208 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0998 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1065 

0,0000 

0,18 

2,47 

2,47 

2,24 

2,24 

6523 

832 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

38Б 

0,3965 

0,1375 

0,3119 

0,0000 

0,3910 

0,0000 

0,6765 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1031 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1225 

0,0870 

0,22 

2,94 

2,31 

2,68 

2,10 

6524 

833 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

38 

0,5246 

0,1138 

0,3448 

0,0000 

0,3106 

0,1910 

0,7012 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1710 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1554 

0,0950 

0,26 

3,45 

2,66 

3,13 

2,42 

6525 

834 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

38А 

0,4268 

0,1878 

0,3230 

0,0000 

0,3131 

0,1925 

0,7036 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1652 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1616 

0,0958 

0,25 

3,40 

2,60 

3,09 

2,37 

6526 

835 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

40 

0,3721 

0,1041 

0,3685 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6279 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0846 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1316 

0,0000 

0,17 

2,23 

2,23 

2,03 

2,03 

6527 

836 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

40А 

0,5698 

0,0929 

0,4016 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7055 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1169 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1472 

0,0000 

0,20 

2,69 

2,69 

2,45 

2,45 

6528 

837 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

49/2 

0,5624 

0,0610 

0,3150 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6180 

0,0000 

0,0000 

0,1556 

0,0000 

0,1599 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0931 

0,0000 

0,19 

2,59 

2,59 

2,36 

2,36 

6529 

838 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

51 

0,7041 

0,1162 

0,2736 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4235 

0,0004 

0,0000 

0,0888 

0,0000 

0,1031 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0826 

0,0000 

0,18 

2,37 

2,37 

2,15 

2,15 

6530 

839 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

55 

0,2899 

0,1918 

0,3227 

0,0000 

0,4341 

0,0000 

0,5652 

0,0018 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0832 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1373 

0,1113 

0,21 

2,82 

2,10 

2,56 

1,91 

6531 

840 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

59 

0,2562 

0,1646 

0,3240 

0,0000 

0,4087 

0,0000 

0,6519 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0895 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0734 

0,0490 

0,20 

2,67 

2,06 

2,43 

1,88 

6532 

841 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

61 

0,2985 

0,1893 

0,3259 

0,0000 

0,8928 

0,0000 

0,5832 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0822 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1447 

0,0598 

0,25 

3,40 

2,15 

3,10 

1,95 

6533 

842 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

67 

0,4441 

0,1032 

0,3380 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5753 

0,0060 

0,0000 

0,1358 

0,0000 

0,2009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1383 

0,0000 

0,19 

2,56 

2,56 

2,33 

2,33 

6534 

843 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

69/1 

0,5883 

0,2294 

0,3050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5101 

0,0080 

0,0000 

0,1136 

0,0000 

0,2576 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0637 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

6535 

844 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

71/2 

1,1250 

0,1125 

0,4333 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5235 

0,0000 

0,0000 

0,1108 

0,0000 

0,2287 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0538 

0,0000 

0,25 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

6536 

845 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

77/1 

0,9853 

0,1224 

0,3843 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5883 

0,0000 

0,0000 

0,1236 

0,0000 

0,2732 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0750 

0,0000 

0,25 

3,37 

3,37 

3,06 

3,06 

6537 

846 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

79/2 

1,2780 

0,0000 

0,1276 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5908 

0,0000 

0,0000 

0,1261 

0,0000 

0,4606 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0737 

0,0000 

0,26 

3,51 

3,51 

3,19 

3,19 

6538 

847 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

81 

0,7536 

0,0000 

0,6415 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5923 

0,0000 

0,0000 

0,1267 

0,0000 

0,4454 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0741 

0,0000 

0,26 

3,48 

3,48 

3,16 

3,16 

6539 

848 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

85 

0,9423 

0,1390 

0,4422 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6102 

0,0000 

0,0000 

0,1344 

0,0000 

0,2697 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0766 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

6540 

849 

ВСП "Відрадненський" 

просп. Відрадний 

89 

0,4694 

0,0000 

0,5605 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6195 

0,0000 

0,0000 

0,1384 

0,0000 

0,4864 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0809 

0,0000 

0,23 

3,11 

3,11 

2,83 

2,83 

6541 

850 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

23А 

0,1873 

0,1693 

0,2927 

0,0000 

0,4045 

0,0000 

0,6226 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0249 

0,0117 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0959 

0,0517 

0,18 

2,46 

1,85 

2,23 

1,69 

6542 

851 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

23 

0,6502 

0,0835 

0,3858 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6919 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0635 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0917 

0,0000 

0,19 

2,60 

2,60 

2,37 

2,37 

6543 

852 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

25 

0,4575 

0,0837 

0,3387 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7011 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0849 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1005 

0,0000 

0,17 

2,34 

2,34 

2,13 

2,13 

6544 

853 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

27 

0,4275 

0,0836 

0,4196 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7024 

0,0064 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0647 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1114 

0,0000 

0,18 

2,40 

2,40 

2,18 

2,18 

6545 

854 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

29 

0,5212 

0,0833 

0,3570 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7063 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0583 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0990 

0,0000 

0,18 

2,42 

2,42 

2,20 

2,20 

6546 

855 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

31 

0,7055 

0,0844 

0,3326 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7083 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0654 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1117 

0,0000 

0,20 

2,66 

2,66 

2,42 

2,42 

6547 

856 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

32 

0,5553 

0,0855 

0,3321 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7146 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0473 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1092 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,22 

2,22 

6548 

857 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

33 

0,3791 

0,1569 

0,3097 

0,0000 

0,4238 

0,0000 

0,6841 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0400 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0921 

0,2110 

0,23 

3,03 

2,20 

2,76 

2,00 

6549 

858 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

34/2 

0,5942 

0,0854 

0,3578 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7016 

0,0065 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0743 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1047 

0,0000 

0,19 

2,54 

2,54 

2,31 

2,31 

6550 

859 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

36/1 

0,4711 

0,0801 

0,3625 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6241 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0539 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1001 

0,0000 

0,17 

2,24 

2,24 

2,04 

2,04 

6551 

860 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

36А 

0,5642 

0,0815 

0,4051 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7413 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0915 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1165 

0,0000 

0,20 

2,65 

2,65 

2,41 

2,41 

6552 

861 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

44/10 

0,5056 

0,0815 

0,3836 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6160 

0,0047 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0913 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1556 

0,0000 

0,18 

2,43 

2,43 

2,21 

2,21 

6553 

862 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Героїв Севастополя 

44А 

0,4366 

0,0843 

0,3663 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7108 

0,0072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1047 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0915 

0,0000 

0,18 

2,38 

2,38 

2,16 

2,16 

6554 

863 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Далека 

22 

0,1979 

0,0000 

0,3438 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2159 

0,0000 

0,0000 

0,0679 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0444 

0,0000 

0,09 

1,15 

1,15 

1,04 

1,04 

6555 

864 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Далека 

23 

0,9817 

0,0000 

0,3422 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2186 

0,0000 

0,0000 

0,0676 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0442 

0,0000 

0,16 

2,18 

2,18 

1,99 

1,99 

6556 

865 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Далека 

24 

0,3099 

0,0000 

0,3000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5058 

0,0000 

0,0000 

0,1976 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1293 

0,0000 

0,14 

1,90 

1,90 

1,73 

1,73 

6557 

866 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

1,2048 

0,0752 

0,4090 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7300 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1048 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0986 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

6558 

867 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

0,7783 

0,0749 

0,3341 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7280 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1042 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0968 

0,0000 

0,21 

2,80 

2,80 

2,55 

2,55 

6559 

868 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

0,8090 

0,0756 

0,3385 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7326 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1056 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1197 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,63 

2,63 

6560 

869 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

0,9217 

0,0743 

0,3726 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7315 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1053 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1199 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

6561 

870 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

11 

1,1069 

0,0747 

0,4105 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7313 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1052 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1423 

0,0000 

0,25 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

6562 

871 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

12 

0,5218 

0,0838 

0,3778 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7032 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0858 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1031 

0,0000 

0,19 

2,48 

2,48 

2,26 

2,26 

6563 

872 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

13А 

0,4421 

0,0747 

0,3826 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7326 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0979 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1085 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,21 

2,21 

6564 

873 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

13 

0,6050 

0,0772 

0,3679 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7167 

0,0072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0540 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0991 

0,0000 

0,19 

2,54 

2,54 

2,31 

2,31 

6565 

874 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

13Б 

0,4207 

0,0753 

0,4040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7384 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0954 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1167 

0,0000 

0,18 

2,45 

2,45 

2,23 

2,23 

6566 

875 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

14А 

0,3793 

0,0843 

0,3221 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7081 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1055 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1063 

0,0000 

0,17 

2,26 

2,26 

2,06 

2,06 

6567 

876 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

14В 

0,3268 

0,0839 

0,4140 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7062 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0997 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1195 

0,0000 

0,17 

2,32 

2,32 

2,11 

2,11 

6568 

877 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

14 

0,4403 

0,0833 

0,3831 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7042 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0860 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1051 

0,0000 

0,18 

2,39 

2,39 

2,17 

2,17 

6569 

878 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

14Б 

0,4240 

0,0841 

0,3926 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7070 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0931 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1198 

0,0000 

0,18 

2,41 

2,41 

2,19 

2,19 

6570 

879 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

15/41 

0,4601 

0,0794 

0,3481 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7136 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0654 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1017 

0,0000 

0,17 

2,34 

2,34 

2,13 

2,13 

6571 

880 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

17/46 

0,4419 

0,0790 

0,3266 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6466 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0885 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0960 

0,0000 

0,17 

2,22 

2,22 

2,02 

2,02 

6572 

881 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

18 

0,5006 

0,0835 

0,3432 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7048 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1158 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0842 

0,0000 

0,18 

2,43 

2,43 

2,21 

2,21 

6573 

882 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

18А 

0,1982 

0,0838 

0,3879 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7065 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1134 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1090 

0,0000 

0,16 

2,12 

2,12 

1,93 

1,93 

6574 

883 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

18Б 

0,2178 

0,0846 

0,4098 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7109 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1123 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1106 

0,0000 

0,16 

2,18 

2,18 

1,98 

1,98 

6575 

884 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

19Б 

0,4503 

0,0755 

0,4554 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7297 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1950 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0844 

0,0000 

0,20 

2,64 

2,64 

2,40 

2,40 

6576 

885 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

19 

0,4411 

0,0815 

0,3743 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6547 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1529 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1040 

0,0000 

0,18 

2,39 

2,39 

2,17 

2,17 

6577 

886 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

19А 

0,3501 

0,0758 

0,3772 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7303 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2189 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0864 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,22 

2,22 

6578 

887 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

20 

0,8175 

0,0837 

0,3755 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7047 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1170 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1158 

0,0000 

0,22 

2,93 

2,93 

2,67 

2,67 

6579 

888 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

21 

0,5390 

0,0767 

0,3688 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7020 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1391 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0886 

0,0000 

0,19 

2,53 

2,53 

2,30 

2,30 

6580 

889 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

21А 

0,2396 

0,1110 

0,3198 

0,0000 

0,4831 

0,1287 

0,6816 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0977 

0,0295 

0,22 

2,90 

2,05 

2,64 

1,87 

6581 

890 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

23Б 

0,4523 

0,0751 

0,3774 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7332 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1836 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1442 

0,0000 

0,19 

2,60 

2,60 

2,37 

2,37 

6582 

891 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

23 

0,5011 

0,0807 

0,3798 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7388 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1305 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1153 

0,0000 

0,19 

2,58 

2,58 

2,34 

2,34 

6583 

892 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

23А 

0,3485 

0,0760 

0,3945 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7300 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1546 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1367 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,22 

2,22 

6584 

893 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

25/89 

0,5212 

0,0809 

0,3592 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6531 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0752 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1328 

0,0000 

0,18 

2,41 

2,41 

2,19 

2,19 

6585 

894 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

26 

0,5927 

0,0839 

0,3661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7071 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1229 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1068 

0,0000 

0,20 

2,62 

2,62 

2,38 

2,38 

6586 

895 

ВСП "Відрадненський" 

вул. Донця Михайла 

27А 

0,4652 

0,0834 

0,4193 

0,0000 

0,0000&n