ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.08.2007 р. N 1127

Київ

Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації
 від 29 грудня 2007 року N 1795,
 від 27 листопада 2008 року N 1661

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації
 від 30 січня 2009 року N 95)

Дію розпорядження поновлено з 1 лютого 2009 року
 в частині тарифів для споживачів I групи
(згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації
 від 27 лютого 2009 року N 229)

Дію розпорядження поновлено з 10 лютого 2009 року
 в частині тарифів для споживачів II та III груп
(згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації
 від 2 березня 2009 року N 230)

1 червня 2009 року це розпорядження втратить чинність згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 квітня 2009 року N 516)


(Зміни, передбачені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2008 року N 1487, внесені не будуть у зв'язку із скасуванням розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2008 року N 1487 згідно з Указом Президента України від 20 листопада 2008 року N 1058/2008)


Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 N 959, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 N 102/159 "Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги", рішення Київської міської ради від 08.02.2007 N 58/719 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги", з метою упорядкування тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Погодити розроблені ВАТ "АК "Київводоканал":

1.1. Тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної і гарячої води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал", що додаються.

1.2. Тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з населенням, що додаються.

1.3. Перелік споживачів комунальних послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної і гарячої води, що додається.

2. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводити методично-роз'яснювальну роботу з виробниками, виконавцями та споживачами комунальних послуг стосовно проведення розрахунків за комунальні послуги з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

3. Взяти до уваги, що:

- тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал", застосовуються при розрахунках за спожиті послуги з усіма організаціями, установами та суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі і з житлово-експлуатаційними організаціями (далі - ЖЕО), житлово-будівельними кооперативами (далі - ЖЕК), об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, з фізичними особами - власниками будинків садибного типу, з балансоутримувачами теплових пунктів та іншими юридичними особами відповідно до укладених з ними договорів;

- тарифи на комунальні послуги з централізованого водовідведення холодної та гарячої води, які надаються ВАТ "АК "Київводоканал", застосовуються при розрахунках за спожиті послуги з усіма організаціями, установами та суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі і з ЖЕО, ЖБК, ОСББ та іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, з фізичними особами - власниками будинків садибного типу відповідно до укладених з ними договорів.

4. ВАТ "АК "Київводоканал" прискорити укладання договорів з балансоутримувачами теплових пунктів на реалізацію води, яка використовується для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води.

5. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) продовжити роботи з приведення у відповідність до чинного законодавства Положення про формування цільового фонду для фінансування впровадження засобів обліку витрачання холодної води в жилих будинках усіх форм власності і в теплових пунктах, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 11.05.2004 N 756 "Про затвердження Положення про формування цільового фонду для фінансування впровадження засобів обліку витрачання холодної води в житлових будинках усіх форм власності і в теплових пунктах".

6. ВАТ "АК "Київводоканал" забезпечити обладнання всіх центральних і індивідуальних теплових пунктів засобами обліку холодної води, які обліковують холодну воду, що використовується на вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води.

7. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністраціям) вжити невідкладних заходів до погашення ЖЕО, ЖБК, ОСББ, іншими житлово-експлуатаційними організаціями боргів за послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, які надані населенню, та недопущення їх накопичення.

8. Виконавцям послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної та гарячої води проводити розрахунки зі споживачами відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630.

9. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністраціям), ВАТ "АК "Київводоканал", ЖЕО, ЖБК, ОСББ, іншим житлово-експлуатаційним організаціям незалежно від форм власності та балансоутримувачам теплових пунктів вжити заходів щодо зменшення споживання холодної та гарячої води у житловому фонді м. Києва з урахуванням вимог Инструкции по определению величины утечек питьевой воды в жилых зданиях и стимулированию работы по их устранению (РДИ 204 УССР 040-84).

10. Доручити керівництву ВАТ "АК "Київводоканал" з метою виконання Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, внести корективи до програм обладнання багатоповерхових будинків у м. Києві будинковими засобами обліку холодної води.

11. КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", організаціям та установам, що проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг:

- внести зміни в рахунки на сплату за житлово-комунальні послуги населення;

- провести нарахування плати за житлово-комунальні послуги та відповідних пільг;

- провести перерахунки призначених субсидій.

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.05.2007 N 640 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води".

13. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

Л. Черновецький 


 

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28 серпня 2007 р. N 1127 


Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал"

N
п/п 

Споживачі 

Холодна вода 

Водовідведення 

Тариф грн. і коп. за 1 куб. м води 

Тариф грн. і коп. за 1 куб. м стоків 

без ПДВ 

з ПДВ 

без ПДВ 

з ПДВ 

1. 

Споживачі I групи 

0,78*
0,74** 

0,94*
0,89** 

0,45*
 

0,54* 

2. 

Споживачі II групи 

1,35* 

1,62* 

1,00* 

1,20* 

3. 

Споживачі III групи 

2,35* 

2,82* 

1,40* 

1,68* 


____________
* Тарифи поширюються і на підприємства незалежно від форм власності, на балансі яких знаходяться артезіанські свердловини. У разі збитковості надання цих послуг, підприємства надають необхідні розрахункові матеріали виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для їх розгляду в установленому порядку.

** Тарифи застосовуються при розрахунках ВАТ "АК "Київводоканал" з балансоутримувачами теплових пунктів за холодну воду, використану для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, та при розрахунках між балансоутримувачем жилого будинку, у випадку належності будинкового засобу обліку холодної води балансоутримувачу жилого будинку, та ВАТ"АК"Київводоканал".

Примітки:

1. Тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал", застосовуються при розрахунках за спожиті послуги з усіма організаціями, установами та суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, з фізичними особами - власниками будинків садибного типу, балансоутримувачами теплових пунктів та іншими юридичними особами відповідно до укладених з ними договорів.

Тарифи на комунальні послуги з централізованого водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал", застосовуються при розрахунках за спожиті послуги з усіма організаціями, установами та суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі і з житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, з фізичними особами - власниками будинків садибного типу відповідно до укладених з ними договорів.

2. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість стічних вод приймається рівною загальній кількості спожитої холодної та гарячої води.

3. В тарифах на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, інших балансоутримувачів жилих будинків усіх форм власності враховано:

- відшкодування витрат, пов'язаних з нарахуванням, збором, обліком та розщепленням платежів населення за послуги, надані виконавцями послуг, житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, установами банків та КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр";

- відшкодування витрат виконавців послуг всіх форм власності на обслуговування внутрішньоквартальних колекторів;

- витрати на оплату послуг з підвищення тиску у центральних теплових пунктах, а також у прибудовах до них.

 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


(Тарифи із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
Київської міської державної адміністрації від 29.12.2007 р. N 1795,
 від 27.11.2008 р. N 1661,
 дію попередньої редакції тарифів поновлено з 10.02.2009 р.
 згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації
 від 02.03.2009 р. N 230)

 

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28 серпня 2007 р. N 1127 


Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з населенням

N
п/п 

Найменування 

Одиниця виміру 

Тариф, грн. за одиницю виміру за місяць (з ПДВ) 

1. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, в тому числі: 

1 особа 

8,14 

вода 

- " - 

5,17

водовідведення 

- " - 

2,97 

1.1

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі: 

1 особа 

7,86

вода

- " - 

4,89

водовідведення 

- " - 

2,97

2.

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, в тому числі:

1 особа 

5,18

вода

- " - 

3,29 

водовідведення 

- " - 

1,89 

2.1 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі:

1 особа 

5,00 

вода

- " - 

3,11 

водовідведення  

- " - 

1,89 

3. 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, в тому числі:

1 особа 

6,07 

вода 

- " - 

3,85 

водовідведення 

- " - 

2,22 

3.1 

Холодна вода і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі:

1 особа 

5,86 

вода 

- " - 

3,64 

водовідведення

- " - 

2,22 

4. 

Холодна вода та водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням, в тому числі:

1 особа 

5,33 

вода 

- " - 

3,38 

водовідведення

- " - 

1,95 

4.1 

Холодна вода та водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням, для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ"АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі: 

1 особа 

5,15 

вода 

- " - 

3,20 

водовідведення 

- " - 

1,95 

5. 

Холодна вода та водовідведення в будинках з ваннами і газовими колонками, в тому числі: 

- " -  

8,44

вода 

- " - 

5,36 

водовідведення 

- " - 

3,08 

5.1 

Холодна вода та водовідведення в будинках з ваннами і газовими колонками, для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі: 

  - " - 

8,15 

вода 

- " - 

5,07 

водовідведення 

- " - 

3,08 

6. 

Холодна вода та водовідведення в будинках з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, в тому числі: 

  - " - 

6,66 

вода 

- " - 

4,23 

водовідведення 

- " - 

2,43 

6.1 

Холодна вода та водовідведення в будинках з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі: 

  - " - 

6,43 

вода 

- " - 

4,00 

водовідведення 

- " - 

2,43 

7. 

Холодна вода та водовідведення в будинках з водопроводом і каналізацією (без ванн), в тому числі: 

  - " - 

4,22 

вода 

- " - 

2,68 

водовідведення 

- " - 

1,54 

7.1 

Холодна вода та водовідведення в будинках з водопроводом і каналізацією (без ванн), для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі: 

  - " - 

4,08 

вода 

- " - 

2,54 

водовідведення 

- " - 

1,54 

8. 

Холодна вода з водозабірних вуличних колонок 

  

1,41 

9. 

Холодна вода і водовідведення в гуртожитках, в тому числі: 

1 особа 

2,66 

вода 

- " - 

1,69 

водовідведення 

- " - 

0,97 

9.1 

Холодна вода і водовідведення в гуртожитках для проведення розрахунків між балансоутримувачем гуртожитку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води відсутній, в тому числі: 

    

2,57 

вода 

- " - 

1,60 

водовідведення 

- " - 

0,97 

10. 

Холодна вода при наявності квартирного або будинкового засобу обліку холодної води 

1 куб. м 

0,94 

10.1 

Холодна вода при наявності квартирного або будинкового засобу обліку холодної води для проведення розрахунків між балансоутримувачем будинку та ВАТ "АК "Київводоканал", якщо будинковий засіб обліку холодної води належить балансоутримувачу будинку 

  

0,89 

11. 

Водовідведення холодної води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку холодної води 

1 куб. м 

0,54 

12. 

Водовідведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води 

1 куб. м 

0,54 

13. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами 

1 особа 

1,89 

14. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами 

1 особа 

1,27 

15. 

Водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами 

1 особа 

1,51 

16. 

Водовідведення гарячої води в гуртожитках 

1 особа 

0,65 


Примітки:

1. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних квартирних та будинкових засобів обліку.

2. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, враховано вартість 3,5 куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб. м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням враховано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом та каналізацією з ваннами і газовими колонками враховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м води та стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом і каналізацією (без ванн) враховано вартість 2,85 куб. м води та стоків.

9. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних колонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

10. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гуртожитках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

11. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами, враховані враховано вартість 3,5 куб. м стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мийками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

15. 5,5 відсотка від тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з населенням відповідно до укладених угод залишаються в розпорядженні виконавців послуг, установ банків та КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" для відшкодування витрат, пов'язаних з нарахуванням, збором, обліком та розщепленням платежів населення за комунальні послуги, в таких розмірах:

4 відсотки - виконавцям послуг або організаціям, що займаються нарахуванням, збором та обліком платежів;

1 відсоток - установам банків;

0,5 відсотка - КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

16. 3,5 відсотка від коштів, отриманих від населення за комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, відраховуються для формування цільового фонду для фінансування виконання графіків установлення засобів обліку холодної води в жилих будинках усіх форм власності і в теплових пунктах.

17. 5,5 відсотка від коштів, отриманих від населення за комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення, відраховуються на рахунки підприємств, житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, інших балансоутримувачів жилих будинків усіх форм власності, які експлуатують та обслуговують насосне обладнання у центральних теплових пунктах, а також у прибудовах до них, відповідно до укладених договорів.

 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


 

ПОГОДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28 серпня 2007 р. N 1127 


ПЕРЕЛІК
споживачів комунальних послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води

1. Перша група

1.1. Населення, що проживає в жилих будинках усіх форм власності, в тому числі у будинках комунальної форми власності, житлово-будівельних кооперативах, об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, гуртожитках, садових товариствах; комунальні потреби населення: полив території, миття сходів, маршів, коридорів і таке інше, що виконується житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності.

1.2. Монахи та монахині, що проживають на територіях монастирів у спеціально обладнаних жилих приміщеннях.

1.3. Члени творчих спілок для приміщень майстерень-студій.

1.4. Балансоутримувачі теплових пунктів для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води на потреби споживачів першої групи.

2. Друга група

1.2. Бюджетні установи та організації:

1.2.1. Лікарні, шпиталі, поліклініки, стоматологічні поліклініки, санаторії, профілакторії, санаторії-профілакторії, будинки-інтернати для малолітніх інвалідів, літніх людей та інвалідів системи соціального захисту, притулки для неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді та інші установи охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету, молочно-роздаточні пункти дитячого харчування, молочна фабрика-кухня дитячого харчування N 1, молочна кухня Подільського району при дитячій лікарні N 9, молочна кухня Дніпровського району при центральній районній поліклініці N 1.

1.2.2. Дошкільні установи та середні навчальні заклади (дитячі садки, школи всіх типів, ліцеї, гімназії, школи-інтернати, дитячі будинки), позашкільні заклади освіти (дитячі технічні станції, туристичні станції, станції юних натуралістів, будинки дитячої творчості, підліткові клуби, дитячі оздоровчі табори інші) усіх форм власності, вищі навчальні заклади, коледжі, заклади післядипломної освіти та інші заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, а також професійно-технічні училища, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

1.2.3. Секретаріат Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та їх структурні підрозділи, що фінансуються з державного бюджету. Місцеві органи виконавчої влади, а також підпорядковані їм підприємства і установи, що фінансуються з місцевих бюджетів.

1.2.4. Бібліотеки, музеї, заповідники, палаци і будинки культури, клуби, науково-методичні центри, зоопарк, школи естетичного виховання дітей, Державний архів міста Києва та інші заклади культури, які фінансуються з місцевих бюджетів.

1.2.5. Органи РАГСу, органи суду, прокуратури, державні нотаріальні контори.

1.3. Будинки творчості, творчі спілки, їх підрозділи і місцеві організації при умові, якщо вони не займаються комерційною діяльністю, ветеранські організації.

1.4. Державне комунальне підприємство "Телерадіокомпанія "Київ".

1.5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Маяк".

1.6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Оздоровчий табір "Лідер".

1.7. Київський слідчий ізолятор управління Державного департаменту з питань виконання покарань у місті Києві та Київській області.

1.8. Підприємства, що надають ритуальні послуги.

1.9. Громадські благодійні фонди та заклади, що надають послуги з догляду за хворими і літніми громадянами, дітьми та інвалідами.

1.10. Український конгрес інвалідів та їм подібні.

1.11. Спортивно-оздоровчий комплекс "Водник", палац підводного спорту "Школа плавання та здоров'я".

1.12. ВАТ "АК "Київводоканал", міські та районні комунальні шляхово-експлуатаційні підприємства, комунальне автотранспортне підприємство "КАТП-273901", "ВАТ "Київспецтранс", підприємства міського благоустрою та зеленого господарства, крім ремонтних управлінь КО "Київзеленбуд", парки культури та відпочинку комунальної власності міста, санепідемстанції.

1.13. Військові частини та інші організації, підпорядковані Міністерству оборони України, органам внутрішніх справ, органам безпеки, за винятком підвідомчих їм промислових, будівельних, торгових підприємств, підприємств громадського харчування, підсобних господарств та інших підприємств, що діють на госпрозрахунку.

1.14. Пожежні частини, підвідомчі органам Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

1.15. Підприємства (об'єднання) і організації Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих.

1.16. Центр соціальної реабілітації, спілка ветеранів Афганістану та інші ветеранські організації.

1.17. Українська Екологічна Асоціація "Зелений світ".

1.18. Хлібозаводи.

1.19. Державне підприємство "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця".

1.20. Державне підприємство "Дочірнє підприємство закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" "Київська міська курортна бальнеолікарня профспілок України".

1.21. Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

1.22. Комунальне підприємство "Водно-інформаційний центр".

(друга група втратила чинність згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 27.11.2008 р. N 1661,
 поновлено у дії з 10.02.2009 р. згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 02.03.2009 р. N 230)

3. Третя група

3.1. Всі інші фізичні та юридичні особи, що не віднесені до першої та другої груп.

Примітки:

1. Послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення, використані споживачами в разі їх підключення до водопровідних або каналізаційних мереж основного споживача, віднесеного до більш високої групи оплати, сплачують за тарифами групи, до якої належать, тільки в тому разі, якщо основний споживач надав ВАТ "АК "Київводоканал" відповідні дані.

2. Розрахунки за холодну воду, що використовується для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, та відповідний обсяг стоків, проводяться за тарифами, що встановлені на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення для відповідних груп споживачів.

(третя група втратила чинність згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 27.11.2008 р. N 1661,
 поновлено у дії з 10.02.2009 р. згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 02.03.2009 р. N 230)

Примітки:

1. Послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення, використані споживачами в разі їх підключення до водопровідних або каналізаційних мереж основного споживача, віднесеного до більш високої групи оплати, сплачують за тарифами групи, до якої належать, тільки в тому разі, якщо основний споживач надав ВАТ "АК "Київводоканал" відповідні дані.

2. Розрахунки за холодну воду, що використовується для вироблення/створення комунальної послуги з централізованого постачання гарячої води, та відповідний обсяг стоків, проводяться за тарифами, що встановлені на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення для відповідних груп споживачів.

 

Заступник голови -
керівник апарату 

 
Б. Стичинський 


 
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009