Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виконавцям цих послуг по кожному будинку окремо

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 30 вересня 2014 року N 1078

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
20 жовтня 2014 р. за N 42/1095

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, які додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
30 вересня 2014 року N 1078

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
20 жовтня 2014 р. за N 42/1095


Тарифи та структура тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Поряд-
кова нумера-
ція по райо-
ну

Суб'єкт господа-
рювання

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.)

Номер будинку

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Приби-
рання прибу-
дин-
кової тери-
торії

Приби-
рання сходових кліток

Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, переве-
зення, перероб-
лення, утилізація, знешкод-
ження та захоро-
нення)

Приби-
рання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

Технічне обслуго-
вування ліфтів

Обслуго-
вування систем диспет-
черизації

Технічне обслуго-
вування внут-
рішньо-
будин-
кових систем гарячого водопос-
тачання, холодного водо-
поста-
чання, водовідве-
дення, централі-
зованого опалення та зливової каналі-
зації

Дерати-
зація

Дезін-
секція

Обслуго-
вування димо-
венти-
ляційних каналів

Технічне обслуго-
вування та поточний ремонт систем проти-
пожежної автома-
тики та димовида-
лення, а також інших внут-
рішньо-
будин-
кових інже-
нерних систем у разі їх наявності

Поточний ремонт конструк-
тивних елементів, внут-
рішньо-
будин-
кових систем гарячого і холодного водопоста-
чання, водовідве-
дення, централізо-
ваного опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовніш-
нього упоряд-
ження, що розміщені на закріп-
леній в установ-
леному порядку прибу-
динковій території (в тому числі спортив-
них, дитячих та інших майдан-
чиків)

Поли-
вання дворів, клумб і газонів

Приби-
рання і вивезення снігу, посипання частини прибудин-
кової території, призна-
ченої для проходу та проїзду, проти-
ожелед-
ними сумішами

Експлу-
атація номер-
них знаків на будин-
ках

Освіт-
лення місць загаль-
ного користу-
вання і підвалів та підка-
чування води

Енерго-
постачан-
ня ліфтів

Прибу-
ток

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі кварти-
ри за місяць, крім квартир першого поверху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі кварти-
ри першого поверху за місяць

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі кварти-
ри за місяць, крім квартир першого поверху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі кварти-
ри першого поверху за місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Розділ "Голосіївський район"

1

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Ломоносова

48-а

0,4700

0,2746

0,0702

0,0000

0,2503

0,0338

0,7390

0,0048

0,0000

0,0000

0,2188

0,2338

0,0110

0,0148

0,0000

0,4280

0,1954

0,29

3,89

-

3,71

-

2

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Мейтуса Композитора

4

0,7380

0,2809

0,0701

0,0000

0,2499

0,0337

0,7412

0,0047

0,0000

0,0000

0,2195

0,1996

0,0250

0,0148

0,0000

0,4977

0,1951

0,33

4,32

-

4,12

-

3

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Симоненка Василя

5

0,4044

0,2687

0,0689

0,0000

0,2521

0,0340

0,8562

0,0034

0,0000

0,0000

0,2197

0,1995

0,0202

0,0148

0,0000

0,5518

0,1185

0,30

3,98

-

3,80

-

4

ТОВ "ЛІКО-
ЖИТЛОСЕРВІС"

вул. Симоненка Василя

5-а

0,7242

0,2729

0,0957

0,0000

0,2446

0,0405

0,6292

0,0065

0,0000

0,0000

0,2197

0,2432

0,0301

0,0120

0,0000

0,4989

0,2021

0,32

4,25

-

4,06

-

5

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

109

0,7662

0,8948

0,0000

0,0000

0,3558

0,0817

0,6822

0,0015

0,0025

0,0778

0,0000

0,4274

0,0120

0,0000

0,0000

0,2082

0,2645

0,19

4,76

-

4,53

-

6

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

110

0,6847

0,4569

0,0000

0,0000

0,2404

0,0568

0,8104

0,0014

0,0023

0,0529

0,0000

0,4565

0,0110

0,0000

0,0000

0,3270

0,1838

0,16

4,14

-

3,94

-

7

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

111

0,8425

0,8932

0,0000

0,0000

0,3951

0,0908

0,7502

0,0016

0,0043

0,0823

0,0000

0,1820

0,0132

0,0000

0,0000

0,2203

0,2937

0,19

4,75

-

4,52

-

8

ТОВ "ХОЛД ГРУП"

вул. Метрологічна

112

0,7358

0,9177

0,0000

0,0000

0,2482

0,0586

0,6605

0,0014

0,0024

0,0805

0,0000

0,4742

0,0118

0,0000

0,0000

0,2153

0,1897

0,18

4,53

-

4,32

-

Розділ "Святошинський район"

1

ТОВ "ВІКТОРІ СЕРВІС"

просп. Перемоги

121-а

0,5602

1,3000

0,1469

0,0000

0,2218

0,0267

0,7925

0,0031

0,0031

0,0000

0,1262

0,3516

0,0013

0,0000

0,0000

0,4935

0,0447

0,49

4,79

-

4,57

-

2

ТОВ "ВІКТОРІ СЕРВІС"

просп. Перемоги

121-б

0,5641

1,3000

0,1580

0,0000

0,2243

0,0267

0,7953

0,0031

0,0031

0,0000

0,1271

0,3534

0,0013

0,0000

0,0000

0,4725

0,0606

0,49

4,81

-

4,59

-


Відповідно до пункту 24 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, визначаються відповідно до укладених договорів між виконавцем та субпідрядником, який виконує зазначені послуги, з розрахунку на один квартирний засіб обліку води і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги залежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, до загальної вартості послуг.

 

Керівник апарату

В. Бондаренко


 
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2014
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2014