пн—чт
8:30—17:30
пт
8:30—16:15
перерва
12:30—13:15
ГіОЦ  /  Про ГіОЦ  /  Наша діяльність

Наша діяльність

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП Г І О Ц) почало своє існування у 1963 році як лічильно-обчислювальна станція Головкиївміськбуду.

Основним напрямком діяльності центру є розробка та впровадження, на базі сучасних технологій, нових інформаційних систем в міському господарстві, надання інформаційно-обчислювальних послуг для підприємств, установ та організацій житлово-комунальної галузі, галузі освіти, охорони здоров'я, культури, транспорту, енергетики та іншої галузі, а також для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Насьогодні обчислювальний центр надає інформаційно-обчислювальні послуги більш ніж 1000 підприємтвам, установам та організаціям усіх форм власності та в різних галузях господарства.

Фінансування робіт центру проводиться виключно на госпрозрахункових умовах.

Розроблена центром автоматизована система розрахунків населення за житлово-комунальні послуги визнана однією з найкращих в Україні та рекомендується комітетом Державного будівництва України (Держбудом) до впровадження в містах України. Ця система призначена для забезпечення централізованого збору платежів населення міста за житлово-комунальні послуги через установи банків, щоденне зарахування їх на єдиний розподільчий рахунок та щоденний розподіл платежів і забезпечення зарахування їх усім виробникам/виконавцям житлово-комунальних послуг, а також банківським установам за прийом та перерахування платежів.

Система забезпечує також розподіл призначених субсидій, наданих пільг, підтримку баз даних житлово-експлуатаційних організацій щодо споживачів житлово-комунальних послуг, ведення централізованого міського архіву платіжних документів.

Система дає можливість формувати та роздруковувати рахунки для сплати за житлово-комунальні послуги (в тому числі, окремо для сплати боргів та сплати за поточні нарахування) власникам квартир або уповноваженим наймачам квартир міста Києва.

Наведені вище функції система виконує з використанням високопродуктивних мережевих програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, застосуванням оптико-волоконного зв'язку, сучасних комп’ютерних технологій.

Впровадження та експлуатація системи зробили можливим:

  • одержувати оперативну, своєчасну, цілком достовірну і точну інформацію про стан нарахування та сплати населенням міста за житлово-комунальні послуги, про надані пільги, призначені субсидії;
  • прискорити надходження коштів на рахунки виробників/виконавців житлово-комунальних послуг;
  • спростити розрахункові операції населення з виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг;
  • мати точну і своєчасну інформацію про кошти для відшкодування пільг, субсидій;
  • про стан заборгованості населення за житлово-комунальні послуги;
  • значно скоротити час і підвищити якість прийняття рішень з проблем житлово-комунального господарства.

Завдяки запровадженню даної схеми розрахунків, відсоток сплати за житлово-комунальні послуги значно зріс. Принаймі, оплата за житлово-комунальні послуги в місті Києві займає перше місце серед мегаполісів України.

КП Г I О Ц співпрацює з більш ніж 1500 житлово-експлуатаційними організаціями м. Києва усіх форм власності, більш ніж 30 банківськими установами та забезпечує обслуговування понад 900 тисяч особових рахункiв.

Багаторiчний досвiд роботи КП Г I О Ц у рiзних галузях міського господарства, висока квалiфiкацiя спiвробiтникiв забезпечує можливість надавати сучасні інформаційно-обчислювальні послуги на високому рівні обслуговування, надавати та супроводжувати програмні продукти для майже усіх потреб міського господарства.

Підрозділи
Перспективні напрями діяльності

На виконання Розпорядження КМДА від 25.07.2008 № 1029 “Про удосконалення і впорядкування системи розрахунків за житлово-комунальні та інші послуги” КП ГІОЦ впроваджено загальноміську систему нарахування і обліку сплати населенням міста Києва за житлово-комунальні та інші послуги.