пн—чт
8:30—17:30
пт
8:30—16:15
перерва
12:30—13:15
ГіОЦ  /  Про ГіОЦ  /  Інформація про ГіОЦ

Інформація про ГіОЦ

Інформація опублікована 23 червня 2017 року

Загальна інформація про КП ГІОЦ
 
 
Основні завдання, види та цілі діяльності, особа, яка має право представляти підприємство без довіреності
 
 

Основними завданнями діяльності КП ГІОЦ є розробка та впровадження, на базі сучасних технологій, нових інформаційних систем в міському господарстві, надання інформаційно-обчислювальних послуг для підприємств, установ та організацій житлово-комунальної галузі, галузі освіти, охорони здоров'я, культури, транспорту, енергетики та іншої галузі, а також для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Види та цілі діяльності КП ГІОЦ:

- науково-технічні розробки, їх впровадження і підтримка в актуальному стані на базі сучасних технологій; впровадження нових інформаційних систем в міському господарстві;
- створення та впровадження програмного забезпечення для підприємств, установ та організацій різних галузей та всіх форм власності;
- надання послуг з обробки даних;
- надання та інформаційно-технологічне супроводження систем і задач автоматизованої обробки інформації в міському господарстві;
- виконання функцій інформаційно-розрахункового центру;
- виготовлення та друк рахунків на сплату платежів;
- створення, експлуатація та обслуговування засобів телекомунікацій, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
- створення та актуалізація загальноміських баз даних;
- надання науково-технічних, юридичних консультацій з питань інформатизації;
- участь в реалізації загальноміської та державної програм інформатизації;
- навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для роботи з інформаційними технологіями та комп'ютерною технікою;
- здійснення аналітичної та статистичної діяльності для підприємств, установ та організацій житлово-комунальної галузі, галузі освіти, охорони здоров'я, культури, транспорту, енергетики та іншої галузі, а також для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- організація та здійснення рекламної діяльності;
- інша господарська діяльність.


Особа, яка має право представляти підприємство без довіреності:
директор Козубський Віталій Миколайович.

Статут підприємства у чинній редакції
 
Організаційна структура підприємства та основні функції 
 
Департамент технологічного супроводження розрахунків за житлово-комунальні та інші послуги
 
 
- надання послуг з впровадження та інформаційно-технологічного супроводження ПАК по розрахунках за житлово-комунальні та інші послуги для житлових організацій всіх форм власності;
- забезпечення надходження та обробка отриманої інформації від Замовників, контроль вірності нарахувань у відповідності до діючих норм та тарифів на житлово-комунальні послуги;
- забезпечення актуального стану бази даних нарахувань за житлово-комунальні та інші послуги споживачів;
- вивчення і своєчасне врахування змін в законодавстві, які стосуються діяльності Департаменту;
- консультації й навчання Замовників у процесі впровадження та експлуатації ПАК;
- забезпечення Замовників інформаційно-довідковими, нормативними та іншими методичними матеріалами;
- формування та надання звітної інформації в електронному вигляді та на паперових носіях для Замовників;
- доопрацювання та вдосконалення ПАК, які супроводжуються співробітниками Департаменту;
- забезпечення захисту, збереження та конфіденційності інформації.
Департамент впровадження та супроводу інформаційно-комунікаційних систем
 
 
- планування розвитку автоматизованих інформаційних OSS/BSS систем;
- формування проектної документації (технічні вимоги/технічне завдання);
- здійснення контролю за виконанням проектів на відповідність технічним вимогам, технічному завданню, техно-робочим проектам;
- здійснення виконавчих функцій із замовниками та клієнтами;
- аналіз бізнес (функціональних) вимог замовників для використання при плануванні розвитку автоматизованих систем напрямку інтеграції;
- визначення стратегії, ресурсів, політик розвитку автоматизованих систем у напрямку інтеграції;
- узгодження нових бізнес-процесів КМДА з врахуванням розвитку автоматизованих систем;
- визначення загальної архітектури систем для всіх напрямків Департаменту. Визначення місця автоматизованих систем на карті бізнес-процесів. Підтримка в актуальному стані карти архітектури застосувань;
- розробка типових проектних рішень (вхідні та вихідні форми, алгоритми, структури даних тощо);
- визначення інтерфейсів взаємодії автоматизованих систем;
- розробка та погодження передпроектної документації;
- розробка внутрішньої нормативної документації;
- участь в установленому порядку у координації дій з науково-дослідними інститутами, інофірмами, асоціаціями, іншими відомствами з питань розробки, придбання та впровадження автоматизованих систем;
- підготовка пропозицій для включення до плану захисту ініціатив з питань розвитку автоматизованих систем та підготовка матеріалів для їх проведення;
- розробка перспективних планів автоматизації технологічних процесів та впровадження нових технологій у відповідності із завданнями департаменту.
Департамент розробки в галузі інформаційних технологій
 
 
- забезпечує функціонування міської цільової програми - інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва»;
- розробляє та супроводжує електронні інформаційні ресурси та бази даних;
- забезпечує впровадження та супроводження програмних продуктів:
автоматизований програмний комплекс «Кадровий облік та розрахунок заробітної плати»;
«Облік продуктів харчування»;
«АРМ бухгалтера централізованої бухгалтерії в закладах освіти, культури, охорони здоров’я»;
«Облік оборотних та необоротних активів» ін.
- із використанням новітніх інформаційних технологій розробляє та впроваджує автоматизовані програмні комплекси.
Департамент модернізації, впровадження та супроводження програмного забезпечення
 
 
- розрахунок тарифів на послуги з утримання будинків;
- опрацювання даних по призначених субсидіях;
- опрацювання списків пільговиків, надання пільг яким проводиться в залежності від доходів;
- експорт даних для завантаження інформації в систему ЄДАРП;
- формування даних щодо складових тарифів на послуги з утримання будинків;
- написання програмних кодів, підтримка в актуальному стані по наступних напрямках:
- обробка та розщеплення платежів за житлово-комунальні та інші послуги;
- АРМ бухгалтера, розрахунок стипендії, тарифікація заробітної плати в закладах освіти;
- створення єдиних ідентифікаторів адрес.
Департамент інтеграції і розвитку платіжних систем 
 
 
- забезпечення та супроводження функціонування системи прийму платежів населення за житлово-комунальні послуги для банківських та фінансових установ.
- контроль достовірності та повноти інформації про здійснені платежі наданої банківськими та фінансовими установами, та перевірка на відповідність перерахованим платежам населення.
- обробка платежів, розподіл в розрізі особових рахунків платників, послуг, організацій постачальників/виробників житлово-комунальних послуг.
- формування та надання оперативних, зведених та аналітичних звітів в електронному вигляді та на паперових носіях організаціям-замовникам.
- ведення паперового (за наявності) та електронного архіву здійснених та оброблених платежів населення, надання за запитом підтвердження здійснених платежів.
- актуалізація та супроводження баз даних будинків, постачальників/виробників послуг та інше.
- надання послуг з інформаційно-технологічного супроводження по розрахунках за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
- забезпечення актуального стану бази даних нарахувань та сплат за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
- формування та друк повідомлень на сплату житлово-комунальних послуг, згідно інформації наданої замовниками.
- формування та друк рахунків на сплату за харчування дітей
- формування та друк звітних форм для руо.
Департамент експлуатації апаратних комплексів та мереж
 
 
1. Проектування, налагодження та адміністрування серверної інфраструктури КП "ГіОЦ"
2. Проектування, налагодження та адміністрування мережевої інфраструктури КП "ГіОЦ"
3. Підтримка та адміністрування основних сервісів КП "ГіОЦ":
- керування обліковими записами користувачів;
- організація та надання прав доступу до сервісів;
- організація та підтримка внутрішнього файлового обміну;
- організація та підтримка зовнішнього файлового обміну з контрагентами;
- організація та підтримка сервісу друку;
- організація та підтримка антивірусного захисту робочих станцій та серверів;
- організація та підтримка внутрішнього сервісу електронної пошти та веб сайту КП "ГіОЦ";
- супроводження та адміністрування інформаційно-аналітичничних систем КП "ГіОЦ"
(формування та нарахування комунальних платежів FlexPay, система он-лайн банкінгу та інш.)
- організація та підтримка серверів баз даних;
- організація та підтримка мережевих екранів;
- організація та надання прав доступу зовнішніх користувачів до сервісів КП "ГіОЦ" ;
- організація та підтримка сервісу резервного копіювання;
- ремонт та обслуговування електронних приладів КП "ГіОЦ" ;
- ремонт та обслуговування електронних приладів зовнішніх контрагентів ;
- організація та підтримка сервісу внутрішньої телефонії;
- організація та підтримка сервісу електрозабезпечення;
- організація та підтримка сервісу відео нагляду КП "ГіОЦ";
- виконання цілодобового чергування з метою оперативного виявлення та реагування на позаштатні ситуації
з комплексною інфраструктурою КП "ГіОЦ";
- та інш.
4. Надання підтримки (з виїздом) зовнішніх контрагентів.
5. Проектування, налагодження та адміністрування серверної інфраструктури в хмарному середовищі ДЦ "Парковий".
6. Проектування, налагодження та адміністрування мережевої інфраструктури в хмарному середовищі ДЦ "Парковий".
7. Супроводження та адміністрування інформаційно-аналітичничної системи "Картка Киянина"
8. Участь у впровадженні проектів в рамках міської цільової програми "Електронна столиця" (близько 15 проектів).
Супроводження та адміністрування інформаційно-аналітичничних систем:
- Комплексної інформаційно-аналітичної система "Управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві";
- Інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва";
- Інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина";
- Інформаційно-аналітичної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу";
- Системи нормативно-довідкової інформації;
- Автоматизованої системи управління проектами м. Києва;
- Інформаційно-аналітичної системи "Реєстр територіальної громади м. Києва";
- Розвиток веб-порталу "Надання електронних послуг, в тому числі адміністративних";
- Інформаційно-аналітичної системи "Освітній простір м. Києва";
- Інформаційно-аналітичної системи "Громадський бюджет";
- Інформаційно-аналітичної системи "Чисте місто";
- Інформаційно-аналітичної системи "Відкритий бюджет";
- Інформаційно-аналітичної системи "Електронний рецепт";
- та інш.
9. Підтримка та адміністрування основних проектів в рамках міської цільової програми "Електронна столиця":
10. Підтримка та адміністрування системи керування обліковими записами користувачів КМДА (Active Directory)
11. Підтримка та адміністрування внутрішнього порталу КМДА
12. Підтримка та адміністрування внутрішнього сервісу електронної пошти КМДА.
Орган управління майном підприємства
 
 
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Місцезнаходження: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.

Службові номери засобів зв'язку: (044) 202-76-00, (044) 202-76-42, (044) 202-74-61 (управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації).

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Кличко Віталій Володимирович.

Інформація про фінасовий стан КП ГіОЦ
 
 
Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства
 
 
Аудиторські висновки за:
Використання підприємством коштів Державного бюджету України, місцевого бюджету або отриманих від господарської діяльності
 
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками
 
 

На сьогодні Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр», керуючись Конституцією та законами України, в тому числі, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», здійснює господарську та зовнішньоекономічну діяльність у сфері публічних закупівель, які завжди характеризувалися високим рівнем корупційних ризиків.

Можливі збитки Комунального підприємства від корупційних дій у сфері публічних закупівель потенційно можуть набувати колосальних величин. Тому, для зручності моніторингу та здійснення вчасної протидії, зазначені втрати умовно поділяються на три групи: фінансові, якісні та кількісні. Фінансові втрати полягають в укладенні договорів на невигідних для КП ГІОЦ умовах. Насамперед це завищення цін на продукцію, товари і послуги, що закуповуються порівняно з ринковою. Кількісні втрати складають завищення або заниження обсягу постачання продукції або надання послуг в особистих цілей, а не для задоволення потреб підприємства. Якісні втрати – укладення договору із порушенням технічних умов, що в свою чергу призводить до погіршення якості продукції, товарів і послуг.

Корупційні правопорушення у сфері публічних закупівель можуть мати місце, як з боку розпорядників державних коштів так і з боку учасників.

Так, звертаючись до практики діяльності Державної фінансової інспекції за період з 2014 по 2016 рік, в КП ГІОЦ акцентується увага на можливі прояви таких правопорушень: - здійснення публічних закупівель без застосування процедур, визначених Законом «Про публічні закупівлі»;
- необґрунтоване застосування процедури закупівлі для одного учасника;
- поділ предмета закупівлі на частини з метою ухилення від застосування передбачених Законом закупівельних процедур.

Зловживання при проведенні торгів можуть починатися з моменту надання інформації про проведення конкурсних торгів та підготовки пакету тендерної документації. Найбільш поширеним з них є: - встановлення жорстких кваліфікаційних вимог до учасників в документації конкурсних торгів;
- розмивчасте визначення предмету закупівлі, що не завжди може скласти правильне уявлення про товари, роботи або послуги, що закуповуються;
- штучне скорочення характеристик предмету закупівлі, яким відповідає лише один виробник. Інша категорія потенційних порушень з боку замовника – це процедурні порушення під час проведення конкурсних торгів, а саме:
- необґрунтоване відхилення пропозицій деяких учасників конкурсних торгів;
- неправомірне визначення переможця процедури закупівлі;
- розкриття конкретному учаснику торгів інформації, щодо кількості пропозицій, що надійшли;
- допуск до конкурсних торгів, учасників які є «підставними» фірмами;
- махінації та фальшування документації про проведення конкурсних торгів.

Типові ризики, які можливі в діяльності КП ГІОЦ при здійсненні процедури публічних закупівель:
- розголошення посадовою особою організації одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників;
- приховування працівником організації, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів;
- змова учасників процедури закупівлі;
- фальсифікація документації;
- оприлюднення на офіційному веб-сайті не повної інформації про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про затвердження;
- неповідомлення головою та/або членом тендерного комітету чи членом технічної комісії про наявність конфлікту інтересу;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди головою та/або членом тендерного комітету чи членом технічної комісії від потенційного контрагента;
- зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-переможця закупівлі.

Підсумовуючи можна чітко визначити, що в діяльності КП ГІОЦ виникнення корупційних ризиків при здійсненні процедур публічних закупівель можливе при впливі факторів нормативно-правового, адміністративного та організаційного характерів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

В той же час, враховуючи вищевикладене, з певною відповідальністю можна озвучити, що успішна протидія корупції в діяльності КП ГІОЦ можлива при чіткому розумінні та виконанні вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», а також нормативів і методів вчасного виявлення, ідентифікації та оцінювання корупційних ризиків.

Закон України «Про публічні закупівлі», зокрема, удосконалив правила та умови здійснення закупівель, забезпечив створення системи електронних закупівель – інформаційно-телекомунікаційну систему, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.

Комунальним підприємством, відповідно до вищезгаданого Закону, здійснюються публічні закупівлі в електронному вигляді з використанням електронної системи Prozorro.
Етапи проведення публічних закупівель в системі Prozorro:
- КП ГІОЦ в онлайн-режимі розміщує оголошення про закупівлю: ціна, назва предмету закупівлі, вимоги та свій орієнтовний бюджет;
- Підприємець читає оголошення (або підписується на розсилку та отримує новини на електронну поштову скриньку або мобільний телефон) та обирає цікаві для себе торги;
- Підприємець через особистий кабінет подає в онлайн-режимі свою пропозицію на торги;
- Після збору всіх пропозицій система розкриває ціни постачальників анонімно і кожен з них може в інтерактивному режимі знизити свою першу пропозицію (аукціон на зниження ціни);
- Після закінчення аукціону система розкриває всю інформацію про учасників;
- Учасник з найпривабливішою ціною має підтвердити документально, що в нього є товар або послуга заявленої якості та він сам відповідає вимогам Комунального підприємства;
- Якщо учасник пройшов кваліфікацію, він оголошується переможцем. КП ГІОЦ публікує договір в системі і закупівля набуває статус завершеної;
- Якщо під час закупівлі учасник бажає оскаржити дії або бездіяльність КП ГІОЦ як замовника, він може подати вимогу або скаргу в онлайн-режимі;
- Інформація про оголошені торги ідентична на всіх майданчиках, тому обирається майданчик за зручністю користування та якістю сервісу.

Впровадження електронних торгів дозволило усунути значну кількість корупційних ризиків.

Окрім зазначеного, також інформуємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», та рішень Національного агентства з питань запобігання корупції, з метою реалізації антикорупційної діяльності, наказами по підприємству затверджено Антикорупційну програму КП ГІОЦ, визначено Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, створено Комісію з оцінки корупційних ризиків, а також розроблено та впроваджено методологію оцінювання корупційних ризиків при здійсненні публічних закупівель.

Копію наказу підприємства, прийнятого на виконання рішення Київської міської ради від 09.02.2017 р. № 833/1837, із зазначенням переліку інформації для публікації, порядку її публікації, відповідальних осіб та строків публікації інформації
 
Розподільчі рахунки КП ГіОЦ
 
 

Будинки комунальної форми власності, реквізити: р/р № 26031300763387 в АТ «ОЩАДБАНК», код банку 322669, код за ЄДРПОУ 04013755.

ЖБК, ОСББ та відомче житло, реквізити: № 26039583000181, в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, код за ЄДРПОУ 04013755.

Рахунки за домофони та антени можна сплатити за наступними реквізитами № 2603831105801 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», код банку 305749, код за ЄДРПОУ 04013755.